Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Pacii lui Ioan

Evanghelia Pacii lui Ioan

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 1,661|Likes:
Published by Odette

More info:

Published by: Odette on Aug 26, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
EVANGHELIA PĂCII
lui Ioan
 
Cuvânt înainte
 Au trecut aproape două mii de ani de când di-vinul Fiu al Omului a arătat cu dragoste omenirii calea, adevărul şi viaţa. El a adus, prin miracolele pe care le-a săvârşit, sănătate bolnavilor, înţelep-ciune ignoranţilor şi fericire dumnezeiască celor însuferinţă.Cuvintele sale pline de bunătate şi înţelep-ciune, sunt pe jumătate uitate şi în unele situaţii nu au fost adunate decât după câteva generaţii decând au fost rostite. Ele nu o dată au fost înţelesegreşit, adunate greşit, de sute de ori rescrise şi desute de ori transformate dar, cu toate acestea, prinvoinţa lui Dumnezeu ele au fost păstrate, pentru cei capabili să le înţeleagă, aproape două mii de ani.Deşi cuvintele sale, aşa cum le avem astăzi înNoul Testament, reprezintă doar o mică parte dincele rostite de Iisus, ele au cucerit jumătate dinomenire şi aproape întreaga civilizaţie a Vestului. Acest fapt dovedeşte eterna vitalitate a Adevărului conţinută în cuvintele Sale şi pune în evidenţă su- prema şi incomparabila lor valoare.Publicăm aici cuvintele pure şi pline de har rostite de Iisus, după ce au fost traduse direct dinstrăvechea limbă aramaică, limba vorbită de Iisus şi de iubitul său discipol Ioan, care a notat cu cea mai mare exactitate învăţăturile personale secrete aledivinului său Maestru. Aceste cuvinte demonstrează că Iisus doreamai ales să-i înveţe pe oameni cum să trăiască îndeplină armonie cu legile divine ale naturii, astfel încât ei să devină capabili să-şi vindece în mod na-tural orice boală, prin efort propriu şi cu ajutorul lui Dumnezeu. Iisus îşi folosea puterea sa dumneze-ească numai pentru a-i determina pe oameni săcaute şi să respecte legile divine ale naturii şi, înfinal, să îi orienteze spre adevărul suprem, spreDumnezeu Tatăl. Toate vindecările sale miraculoaseerau săvârşite doar în cazul în care cel care, caurmare a greşelilor sale, suferea, era suficient de pregătit să nu mai păcătuiască. Tocmai de aceea,deloc întâmplător, Iisus încheia plin de dragosteorice vindecare cu cuvintele: „Du-te acum şi nu mai  păcătui!” Lucrarea de faţă cuprinde doar un fragment—aproximativ o optime—din manuscrisele integralecare există în aramaică şi sunt ţinute secrete în Bi-blioteca Vaticanului şi care, de asemenea, există înslavona veche, la Biblioteca Regală a Habsburgilo(proprietate, în prezent, a statului austriac).Datorăm existenţa şi perpetuarea acestor două versiuni preoţilor nestorieni care, sub presiu-nea avansării hoardelor lui Gingis–Han, au fost for-ţaţi să fugă din Est spre Vest, ducând cu ei toatescripturile vechi şi toate icoanele.Vechile texte aramaice datează din primul se-col după Cristos, în timp ce versiunea în slavonaveche este o traducere literală a primelor. Arheolo-gia nu a fost în stare până în prezent să reconstituieexact cum au călătorit textele din Palestina spreinteriorul Asiei, pentru a ajunge în cele din urmă înmâinile preoţilor nestorieni.O edie critică, coinând textul complet,referinţele şi notele explicative (arheologice, istoriceşi exegetice) de rigoare, a apărut sub numele de „The Gospel of the Essenes”. Partea publicatăacum de noi se referă la vindecările miraculoase alelui Iisus.În afara evidenţei adevărului, nu este nimic deadăugat la acest text. El vorbeşte cu o forţă extraor-dinară de la sine. Cel care citeşte cu atenţie şi cu dragoste paginile care vor urma, va simţi eterna şi divina viaţă şi evidenţă a acestor profunde adevă-ruri, de care omenirea, în aceste momente deschimbare, are nevoie mai mult ca oricând. „Şi adevărul va mărturisi despre el însuşi.” 
EVANGHELIA PĂCII A LUI IISUS HRISTOS
Şi atunci, mulţi bolnavi şi schilozi au venit laIisus, întrebându-L: „Dacă cu adevărat Tu cunoştitoate lucrurile, spune-ne de ce suferim acum detoate aceste chinuri cumplite? De ce nu suntem şinoi la fel de sănătoşi, ca şi ceilalţi oameni? Învăţăto-rule divin, vindecă-ne, ajută-ne, pentru ca şi noi sădevenim acum puternici şi să nu mai trebuiască sărămânem în mizeria noastră, doborîţi de suferinţe şiboli. Ştim cu toţii că este în puterea Ta să vindeciorice fel de boli. Eliberează-ne de Satana şi de toateaceste mari chinuri. Îndură-Te de noi, Învăţătorule”.Iisus a răspuns: „Fericiţi trebuie să deveniţivoi, cei cărora vă este foame de adevăr. Dacă măveţi asculta şi mă veţi înţelege vă voi îndestula cupâinea înţelepciunii. Fericiţi trebuie să deveniţi voi,cei care bateţi, pentru că dacă mă veţi înţelege văvoi deschide uşa vieţii eterne. Fericiţi trebuie sădeveniţi voi, care înţelegând vă veţi lepăda de pute-rea lui Satana, pentru ca astfel vă voi conduce în împărăţia înaltă a îngerilor Mamei voastre, undeputerea lui Satana nu poate niciodată să intre”.
 
Şi ei, plini de curiozitate şi uimire, L-au între-bat:„Cine este Mama noastră şi cine sunt îngeriiEi? Şi unde se află de fapt împărăţia Ei?"„Mama voastră este mereu ascunsă în voi şivoi sunteţi permanent cuprinşi în Ea. Ea v-a născut;Ea v-a dat viaţă. Ea este cea care v-a dat corpul şişi tot Ei i-L veţi da până la urmă înapoi într-o zi.Fericiţi veţi fi voi dacă ajungeţi să o cunoaşteţi pe Eaşi împărăţia Ei, dacă respectaţi legile Ei şi mai alesdacă primiţi să acţioneze în voi îngerii Mamei. Ade-vărat vă spun, cel care va face toate aceste lucrurinu va mai vedea niciodată boala, pentru că putereadivină a Mamei este mai presus de orice rău. Şi Eadistruge pe Satana şi împărăţia lui şi stăpâneşteveşnic peste toate trupurile voastre şi peste toatelucrurile vii.Sângele care circulă în voi s-a născut dinsângele Mamei divine Natura. Sângele Ei cade dinnori; ţâşneşte din pântecele pământului, susură înpârâurile munţilor, curge larg în râurile câmpiilor;doarme în lacuri; vuieşte puternic în mările furtu-noase.Aerul pe care îl respirăm s-a născut din respi-raţia Mamei noastre divine Natura. Respiraţia Eieste azurie în înălţimea cerurilor, foşneşte pe vârfu-rile munţilor, şopteşte în frunzele pădurii, unduieştepeste câmpii, doarme în văile adânci, arde fierbinte în deşert.Tăria oaselor voastre s-a născut din tăria oa-selor Mamei divine, care a dat consistenţă stâncilor şi pietrelor. Ele stau dezgolite în faţa cerului, pevârfurile munţilor; sunt ca nişte uriaşi care staudormind pe coastele munţilor, ca nişte statui sfinteaşezate în deşert şi ascunse în adâncimea pămân-tului.Delicateţea rnii noastre s-a scut dincarnea Mamei noastre divine Natura, a cărei carnedevine galbenă şi roşie în fructele copacilor şi nehrăneşte în brazdele câmpiilor. Măruntaiele noastres-au scut din runtaiele divine ale MameiNatura şi sunt ascunse ochilor noştri, precum adân-cimile nevăzute ale pământului.Lumina ochilor noştri, auzul urechilor noastre,amândouă s-au născut din lumina şi sunetele Ma-mei noastre divine Natura, care ne înconjoară aşacum valurile mării înconjoară peştele, aşa cum aerul învolburat înconjoară pasărea.Omul este fiul Naturii divine şi de la Ea aprimit Omul întregul său trup, întocmai cum trupulunui nou-născut se naşte din trupul mamei sale.Adevărat, adevărat vă spun, voi sunteţi una cuMama voastră divină Natura; Ea este în voi şi voi înEa. Din Ea v-aţi născut, în Ea trăiţi şi la Ea vă veţi întoarce din nou. De aceea, păstraţi ca fiind sfintelegile Ei, pentru că niciodată nu poate trăi mult şi nicinu poate fi fericit, decât acela care îşi cinsteşteMama divină şi respectă cu umilinţă legile Ei. Căcirespiraţia voastră este respiraţia Ei; sângele vostrueste sângele Ei; oasele voastre sunt oasele Ei;carnea voastră este carnea Ei; măruntaiele voastresunt măruntaiele Ei; ochii şi urechile voastre suntochii şi urechile Ei (căci totdeauna partea este în totşi totul în parte).Dacă nu izbutiţi să păstraţi toate aceste legidivine, dacă vă veţi face rău, fie chiar numai unuiadintre mădularele trupului vostru, vă veţi pierde cutotul în boala voastră chinuitoare şi acolo, va fi doar plânsetul şi scrâşnirea dinţilor. Vă spun, până cândnu veţi urma legile Mamei voastre divine, nu veţiputea scăpa în nici un fel de moarte. Cel care seataşează strâns de legile Mamei sale divine, de else va ataşa strâns şi Mama sa divină; Ea îi va vin-deca atunci toate rănile şi el nu va mai fi niciodatăbolnav; Ea îi va da în plus viaţă lungă şi totodată îlva proteja de toate chinurile: de foc, de apă şi demuşcătura şerpilor veninoşi, pentru că Mama divinăNatura v-a purtat, v-a născut şi tot Ea este aceeacare ţine viaţa în voi. Ea v-a dat trupul Ei şi nimenialtcineva decât Ea nu vi-l va putea vindeca. Fericiteste cel care o iubeşte pe Mama sa divină şi seodihneşte liniştit la pieptul Ei, pentru că Mama divinăvă iubeşte chiar şi atunci când voi vă întoarceţi faţade la Ea. Şi cu atât mai mult Ea vă va iubi, dacă văveţi întoarce din nou la Ea! Adevărat vă spun, foartemare este dragostea Ei, mai mare decât cei maimari munţi, mai adâncă decât cele mai adânci mări.Şi Mama divină nu-i părăseşte niciodată pe cei carecu adevărat o iubesc: aşa cum o găină îşi apărăpuii, aşa cum o leoaică îşi apără leuţii, aşa cum omamă îşi apără nou-născutul, tot aşa Mama divinăNatura îl protejează pe Fiul divin al Omului de toatepericolele şi de toate relele.Relele şi pericolele stau nenumărate în aş-teptarea Fiilor ignoranţi ai Oamenilor. Belzebut,prinţul tuturor relelor, izvorul oricărui rău, stă în aş-teptare în trupul tuturor Fiilor Oamenilor care secomplac în rău şi greşeală. El este moarte, domnuloricărui chin şi, luându-şi o înfăţişare plăcută, el îiispiteşte plin de viclenie şi îi ademeneşte pe Fiii ceiperverşi ai Oamenilor. El promite bogăţii şi putere,palate splendide, îmbrăcăminte de aur şi argint şi omulţime de servitori, renume şi glorie, adulter şidesfu, comie şi pofta de a bea, vii tumul-tuoase, trândăvie şi zile leneşe. Şi el ispiteşte în felşi chip, pe fiecare, prin acel lucru rău spre careinima sa este cel mai mult înclinată. Şi în ziua încare Fiii Oamenilor au devenit deja sclavii tuturor acestor perversităţi, deşertăciuni şi spurcăciuni,atunci, ca plată, el smulge de la Fiii cei răi ai Oame-nilor toate acele lucruri pe care Mama divină Naturale-a dat lor cu atâta generozitate. El le ia suflarea,sângele, oasele, carnea, măruntaiele, ochii şi ure-chile. Şi suflarea Fiului cel păcătos al Omului devinescurtă şi înăbuşită, plină de durere şi rău mirosi-toare, ca suflarea fiarelor necurate. Şi sângele luidevine gros şi rău mirositor, ca apa mlaştinilor; senăclăieşte şi se înnegreşte ca noaptea morţii. Şioasele lui devin tari şi înnodate; se topesc înăuntruşi se rup în bucăţi ca o piatră care cade de pe o
 
stâncă. Şi carnea sa devine grasă şi apoasă, putre-zeşte, acoperită cu râie şi bube care sunt dezgus-tătoare, şi măruntaiele lui se umplu cu murdărie, cuscursori în descompunere, şi atunci o mulţime deviermi locuiesc acolo. Şi ochii lui devin ceţoşi pânăcând la sfîrşit noaptea întunecată îi înveleşte, şiurechile lui devin surde ca tăcerea mormântului. Şi, în cele din urmă, rătăcitorul Fiu nechibzuit al Omului îşi va pierde viaţa, pentru că el nu a mai respectat şinu a mai păstrat legile Mamei sale divine şi a adunat în el păcat după păcat. Tocmai de aceea, sunt luatede la el toate darurile Mamei sale divine Natura:suflarea, sângele, carnea, măruntaiele, ochii şi ure-chile şi, în afară de toate acestea, viaţa cu careMama divină Natura i-a încununat trupul.Dar, dacă rătăcitorului Fiu păcătos al Omului îipare cu adevărat rău de păcatele sale şi se des-prinde de ele şi se întoarce din nou cu dragoste laMama sa divină, şi dacă mereu după aceea el as-cultă de legile Ei divine, el se va elibera din gheareleSatanei, rezistând cu fermitate ispitelor, atunciMama sa divină Natura primeşte din nou pe Fiul săurătăcitor cu dragoste şi îi trimite îngerii Ei, care dinnou îl vor putea sluji. Când Fiul Omului rezistă cudârzenie Satanei care locuieşte în el şi nu-i mai facedeloc voia, în acelaşi ceas sunt găsiţi deja îngeriiMamei sale divine acolo în el, ca ei să îl poată slujicu toată puterea lor şi să-l elibereze cu totul pe Fiul,acum divin, al Omului de puterea cea cumplită aSatanei.Căci nici un om nu poate sluji la doi stăpâni.Sau îl slujte pe Belzebut şi diavolii i, sauslujeşte pe Maica sa Pîmântească şi pe Îngerii săi.Sau slujeşte moartea sau viaţa şi binele. Adevărat,adevărat vă spun, fericiţi sunt cei care ascultă şirespectă legile divine ale vieţii şi nu rătăcesc pecărările îngrozitoare ale morţii, pentru că în ei atunciforţele vieţii devin mari şi puternice şi astfel ei scapăcu uşurinţă de chinurile morţii”.Toţi cei din jurul său I-au ascultat cuvintele cuuimire, deoarece cuvintele Sale erau putere şi El îi învăţa cu totul altfel decât preoţii şi scribii. Şi, cutoate că soarele apusese de mult acum, ei nu auplecat la casele lor, ci s-au aşezat în jurul lui Iisus şiL-au întrebat: „Învăţătorule, spune-ne care suntaceste legi divine ale vieţii? Te implorăm, mai rămâicu noi o vreme şi învaţă-ne. Am vrea să ascultămtoate învăţăturile Tale divine ca să putem fi vindecaţişi să devenim virtuoşi şi fericiţi”.Şi atunci Iisus a stat jos în mijlocul lor şi aspus: „Adevărat, adevărat vă spun, nimeni nu poatefi cu adevărat fericit, în afară de cel care respectălegea.Şi atunci ceilalţi au răspuns într-un glas: „Noitoţi ascultăm de legile lui Moise, cel care ne-a datlegea”.Iisus le-a spus: „Nu luaţi ca fiind pe deplinadevărată legea cea veche, aşa cum a fost eascrisă în scripturile voastre, pentru că legea eterndivină este viaţa armonioasă, pe când scriptura estemoarte. Moise nu a primit legile sale de la Dumne-zeu în scris, ci prin cuvânt viu. Legea divină estecuvântul viu. Legea cu adevărat divină este cuvântulviu al Dumnezeului cel viu, dat profeţilor săi vii, pen-tru oamenii cei vii. În tot ceea ce este viaţă, acoloeste scrisă legea divină. O vedeţi în iarbă, în copac, în râu, în munte, în păsările cerului, în peştii mării;dar căutaţi-o în primul rând în voi înşivă. Toate celecare sunt vii sunt mai aproape de Dumnezeu decâtscriptura, care este fără viaţă. Dumnezeu a făcutastfel viaţa şi toate cele care sunt vii, pentru ca ele,prin cuvântul etern viu, să poată să-l înveţe pe omlegile lui Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu nu ascris legile sale în pagini de carte, ci înainte de toate în inima, în mintea şi în spiritul vostru. Ele sunt me-reu prezente în suflarea voastră, în sângele vostru, în oasele voastre, în carnea voastră, în măruntaielevoastre, în ochii şi în urechile voastre şi sunt mereuscrise în fiecare părticică din trupul vostru. Ele seaflă în aer, în apă, în pământ, în plante, în razelesoarelui, în adâncimi şi în înălţimi. Ele toate vă vor-besc, dacă ştiţi să le ascultaţi, pentru ca voi să puteţi înţelege şi respecta limba şi voinţa lui Dumnezeu celviu. Dar voi adeseori, datorită păcatelor, vă închideţiochii, ca să nu puteţi vedea şi vă astupaţi urechile,ca să nu puteţi auzi. Adevărat, adevărat vă spun,scriptura este lucrarea omului, dar viaţa şi toate celecare o zduiesc sunt totdeauna lucrarea luiDumnezeu. De ce nu asculti şi nu respectaţicuvintele cele vii ale lui Dumnezeu, care sunt în modevident scrise în lucrările lui? Şi de ce studiaţi şi văagăţaţi cu atâta încăpăţânare de scripturile celemoarte, care nu sunt decât lucrarea mâinilor neîn-demânatice ale omului?”„Cum putem noi, oare, să citim legile lui Dum-nezeu, în altă parte decât în scripturi? Unde sunt ele în altă parte scrise? Citeşte-ni-le şi arată-ni-le undele vezi Tu, pentru că noi nu cunoaştem nimic altcevadecât scripturile cele vechi, pe care le-am moştenitde la strămoşii noştri. Spune- ne despre legile divinede care ne vorbeşti, pentru ca, auzindu-le, să lerespectăm şi să fim îndreptaţi şi vindecaţi”.Iisus a spus: „Voi nu înţelegeţi cuvintele vieţii,pentru că acum prin păcatele voastre voi sunteţi înmoarte. Întunericul greşelilor vă acoperă ochii, iar urechile voastre sunt astupate de surzenie. Nu văeste de nici un folos să cugetaţi la scripturi dacă,prin toate faptele voastre, îl huliţi pe cel care v-a datscripturile. Dumnezeu şi legile Lui divine nu suntdeloc prezenţi în ceea ce faceţi. Ele nu sunt nicio-dată prezente în lăcomie şi nici în pofta de a bea,nici în vieţile voastre perverse şi agitate, nici în des-frâu, nici în căutarea de bogăţii, nici în ura contraduşmanilor voştri, pentru că toate aceste lucruri şimulte altele care sunt rele, sunt departe de adevă-ratul Dumnezeu şi de îngerii Săi. Căci toate acestelucruri vin numai din împărăţia întunericului şi de laregele tuturor relelor! Toate aceste lucruri rele şipăcătoase le purtaţi permanent în voi înşivă; şi ast-fel, din această cauză, cuvântul adevărului şi pute-

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jos3phine liked this
cristicorrado liked this
Cella Boris liked this
ovidistefan liked this
waltdisne liked this
Cristina Vicol liked this
sfinxdacic liked this
ginny274 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->