Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Practici Si Norme Privind Sistemul de Justitie Juvenila in Romania

Practici Si Norme Privind Sistemul de Justitie Juvenila in Romania

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 654|Likes:
Published by denisa
Practici şi norme privind sistemul de justiţie juvenilă din România

Motto: „ Nu există un sistem de justiţie pentru minori, există doua pagini în Codul penal care privesc minoritatea” (asistent social, Cluj- Napoca)

Prefaţă
Această lucrare a fost solicitată de către Ministerul Justiţiei, urmând să stea la dispoziţia experţilor internaţionali din cadrul programului PHARE 2003 - Justiţia pentru minori, din perspectiva înfiinţării viitoarelor tribunale pentru minori şi familie. Studiul se adrese
Practici şi norme privind sistemul de justiţie juvenilă din România

Motto: „ Nu există un sistem de justiţie pentru minori, există doua pagini în Codul penal care privesc minoritatea” (asistent social, Cluj- Napoca)

Prefaţă
Această lucrare a fost solicitată de către Ministerul Justiţiei, urmând să stea la dispoziţia experţilor internaţionali din cadrul programului PHARE 2003 - Justiţia pentru minori, din perspectiva înfiinţării viitoarelor tribunale pentru minori şi familie. Studiul se adrese

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: denisa on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2012

pdf

text

original

 
 
Practici
ş
i norme privind sistemul dejusti
ţ
ie juvenil
ă
din România
Motto: „ Nu exist
ă
un sistem de justi
ţ
ie pentru minori,exist
ă
doua pagini în Codul penal care privesc minoritatea”(asistent social, Cluj- Napoca)
 
 
Prefa 
ţă 
 
 Aceast
ă
lucrare a fost solicitat
ă
de c
ă
tre Ministerul Justi
ţ
iei, urmând s
ă
stea la dispozi
ţ
iaexper
ţ
ilor interna
ţ
ionali din cadrul programului PHARE 2003 - Justi
ţ
ia pentru minori, dinperspectiva înfiin
ţă
rii viitoarelor tribunale pentru minori
ş
i familie. Studiul se adreseaz
ă
,deopotriv 
ă
, specialisti
ş
tilor, respectiv practicienilor din domeniul dreptului, dar
ş
i lucr
ă
torilorsociali sau psihologilor din sfera institu
ţ
iilor publice sau a organiza
ţ
iilor neguvernamentale cuactiviatate în domeniul protec
ţ
iei drepturilor copilului ori a delicven
ţ
ei juvenile. Asisten
ţ
a tehnic
ă
 
ş
i financiar
ă
necesar
ă
pentru realizarea studiului a fost asigurat
ă
de c
ă
treReprezentan
ţ
a UNICEF în România.Grupul care a realizat acest studiu este format din: judec
ă
tor Nicoleta
Ş
tef 
ă
roi (TribunalulIa
ş
i), procuror Radu Moisescu (Parchetul de pe lâng 
ă
Judec
ă
toria Ia
ş
i), sociolog Dan Banciu(Institutul de Sociologie, Academia Român
ă
 ), jurist Nicoleta Zavera
ş
i consilier Liliana Momeu, (Autoritatea Na
ţ
ional
ă
pentru Protec
ţ
ia Copilului
ş
i Adop
ţ
ie), avocat Georgiana Iorgulescu(baroul Bucure
ş
ti), psiholog C
ă
t
ă
lin Luca (Asocia
ţ
ia „Alternative Sociale”, Ia
ş
i), produc
ă
torCamelia Teodosiu (Societatea Român
ă
de Radiodifuziune), Institutul de Criminologie, Centrul deResurse Juridice
ş
i Gallup International România, Autoritatea Na
ţ
ional
ă
pentru Protec
ţ
iaCopilului
ş
i Adop
ţ
ie.Grupul a beneficiat de expertiza dlui Nigel Cantrewell, expert interna
ţ
ional UNICEF.Sper
ă
m ca acest
ă
cercetare, respectiv concluziile
ş
i recomand
ă
rile acesteia s
ă
fie uninstrument util Minsterului Justi
ţ
iei, în ceea ce prive
ş
te strategia sistemului de justi
ţ
ie juvenil
ă
, dar
ş
i practicienilor implica
ţ
i în desf 
ăş
urarea actului de justi
ţ
ie ori în luarea unor m
ă
suri de protec
ţ
ie aminorilor care au savâr
ş
it infrac
ţ
iuni.Mul
ţ
umim tuturor persoanelor intervievate în acest proiect pentru deschiderea
ş
ir
ă
bdarea de care au dat dovad
ă
, precum
ş
i institu
ţ
iilor care ne-au furnizat datele necesare analizeicantitative.
 Autorii 
Practici
ş
i norme privind sistemul de justi
ţ
ie juvenil
ă
din România 2
 
 
CUPRINS
Capitolul I-Introducere
........................................................................................
1.1
 
Scopul studiului..............................................................................................1.2
 
Obiective
ş
i metode aplicate......................................................................
Capitolul II- Cadrul normativ 
.....................................................................................2.1 Legisla
ţ
ie intern
ă
în cazul copilului care r
ă
spunde penal.
Raportatea la normele intern
ţ
ionale………………………………..
 A. Condi
ţ
iile atragerii r
ă
spunderii penale......................................B. Institu
ţ
iile implicate în justi
ţ
ia juvenil
ă
......................................C. Luarea m
ă
surilor preventive......................................................D. Procedurile judiciare ..................................................................E.
 
 Tratamentul sanc
ţ
ionator aplicabil minorilor..........................2.2 Cadrul normativ actual în materia copilului carenu are vârsta r
ă
spunderii penale...................................................2.3 Perspective legislative în domeniul delicven
ţ
ei juvenile.................................. A.
 
Perspective ale noului Cod penal..........................................B.
 
Noua lege de executare a pedepselor.......................................C.
 
Protec
ţ
ia copilului care a s
ă
 vâr
ş
it o fapt
ă
penal
ă
 
ş
i nu r
ă
spunde penal................................................................
Capitolul III- Analiz
ă
statistic
ă
...............................................................................3.1 Analiz
ă
statistico-judiciar
ă
în cazul minorului care r
ă
spunde penal………..3.1.1 Metodologie………………………………………………….3.1.2 Analiza indicatorilor………………………………………… A.
 
Date privind infrac
ţ
iunea………………………………..B.
 
Date privind autorul infrac
ţ
iunii………………………….C.
 
Date privind judecarea cauzei
ş
i sanc
ţ
iunea aplicat
ă
……..3.1.3 Concluzii……………………………………………………..3.2 Analiz
ă
statistic
ă
în cazul minorului care nu are vârsta r
ă
spunderiipenale……………………………………………………………..3.2.1 Metodologie…………………………………………………….3.2.2. Analiza
ş
i interpretarea datelor…………………………………..3.2.3 Concluzii………………………………………………………….
Capitolul IV- Analiza calitativ 
ă
………………………………………………….4.1 Obiectivele
ş
i metodologia cercet
ă
rii calitative……………………………….4.2 Percep
ţ
ia actorilor institu
ţ
ionali asupra situa
ţ
iei din domeniuljusti
ţ
iei pentru minori…………………………………………………….. A.
 
Modul în care actorii institu
ţ
ionali î
ş
i definescrolul în cadrul justi
ţ
iei pentru minori……………………….B.
 
Definirea situa
ţ
iei actuale din justi
ţ
ia pentru minori………….C.
 
Resurse
ş
i nevoi…………………………………………….D.
 
Cooperare inter-institu
ţ
ional
ă
………………………………..4.3 Practici, proceduri
ş
i probleme în faza de urm
ă
rire penal
ă
……………………..4.3.1 Urm
ă
rirea penal
ă
din prisma actorilor institu
ţ
ionali………………….. A.
 
 Adecvarea procedurilor
ş
i practicilor din actulde justi
ţ
ie în care sunt implica
ţ
i infractori minori……………B.
 
Locul de audiere al minorilor………………………………C.
 
Expertiza medico-legal
ă
pentru stabilireaDiscern
ă
mântului……………………………………………
Practici
ş
i norme privind sistemul de justi
ţ
ie juvenil
ă
din România 3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tomy John liked this
Tomy John liked this
Andrei Onofrei liked this
emailreferat liked this
Lore Lorena liked this
Lore Lorena liked this
Lore Lorena liked this
lily liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->