Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ankara Dev Bir Parka Daha Kavuştu

Ankara Dev Bir Parka Daha Kavuştu

Ratings: (0)|Views: 294 |Likes:

More info:

Published by: Melih Gökçek Fan Kulüp on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2010

pdf

text

original

 
 Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor Ankara dev bir parkadaha kavuşuyor
50. YIL PARKI50. YIL PARKI50. YIL PARKI50. YIL PARKI50. YIL PARKI50. YIL PARKI50. YIL PARKI50. YIL PARKI50. YIL PARKI
 Ankara Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve İlk Kademe Belediyeleri Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme Yayın Organı
Yıl: 5 - Sayı: 247
23 - 29 Eylül2009
P A R A S I Z D I R
 
2
Kültür-Sanat
 ALO BÜ YÜKŞEHİR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
 YANGIN İHBAR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
HIZIR ACİL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
POLİS İMDAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
GAZ ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
SU ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
ZEHİR DA NIŞMA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
DOĞUM VE CENA ZE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
ELEK TRİK ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
 JANDAR MA İMDAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
 ALO GIDA HATTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
OR MAN YANGINI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
TELEFON ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
 ALO MA  YE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
RUHSATSIZ VEKA ÇAK KA ZILAR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5072100
SOSYAL HİZMET HATTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
BAŞBAKANLIK DANIŞMA HATTI
. . . . . . . . . . . .
150
Y›l: 5• Say›: 24723 - 29 Eylül 2009
Sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ad›na Bas›n Yay›n veHalkla ‹lişkiler Daire Başkan›
 Ahmet Recep TEK CAN
Sorumlu Yaz› ‹şleri Mü
 Alp Aykut ÇINGIR
Tasar›m:
BEL YA A.Ş.
Genel Yay›n Yönetmeni
 Avni KAV LAK 
BELYA A. Ş. Genel Mü
 Ya y 
n Kurulu
Haldun ŞA H‹N, Nihat UÇAR,  Alp Aykut ÇINGIR, Alican ATAY,  Ali Tar›k HATİPOĞLU, Figen KOÇ, Nebi DİKLE, Nursen TURAN, Tansel SEMERCİ,Seyithan Melih B‹NGÖL, Süleyman DEMİR,
Salih AKTAŞ
Foto Muhabirleri
Kubilay ÇA LIKO⁄LU, Toygar DÜNDAR, Hakan TUNÇBİLEK
İrtibat Adresi:
 Ankara Büyükşehir Belediyesi Bas›n Merkezi, Akay Kavşağ›/Bakanl›klar Tel: (0312) 4109100Fax: (0312) 419 64 12 - 419 64 78e-mail: basinyayin@ankara-bel.gov.tr
 Ya yın Türü:
Yerel, süreli
Bas
İhlas Gazetecilik A.Ş.Turgut Özal BulvarıDemirciler Sitesi 1. Cd. No: 68 Siteler/Ankara Tel: (0312) 35329 61
Baskı Tarihi
22 Eylül2009
Gazetemiz basın meslek ilkelerine uyar.
Hazırlayan:Seyithan Melih Bingöl
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
Örümcek ağlarının özelliğiBal petekleri
 A
lar doğanın gerçekten usta mimarladırlar. Kesiti düzgün algenlerin priz- ma şeklindeki petek gözlerinin dipleri, bir piramit oluşturarak sona ererler. Kovanlardaki şekliyle dik duran her petekte, petek gözleri yatayla sabit bir açı yapacak şekilde inşa edilirler. Her bir gözün derinliği 3 santimetre, duvar ka- lınğı ise milimetrenin yüzde beşi kadardır. Bu kadar ince duvar kalınğına rağ- men algen yapı nedeniyle büyük bir direnç kazanırlar ve arıların depoladıkla kilolarca balı rahatlıkla taşıyabilirler.  Arıların petek gözlerini kusursuz bir şekilde algen yapmalanın başka sebepleri de vardır. Eğer beşgen, sekizgen veya daire şekillerini seçselerdi bitişik gözler ara- sında boşluklar kalacak, işçi arılar fazla mesai yaparak ve daha fazla balmumu harcayarak, bu boşlukları doldur- mak zorunda kalacaklardı. Gerçi üçgen veya kare yapsalardı bu boşluklar olmayacaktı ama algenin bir başka özelliği daha vardır. Alanları aynı olan üçgen, kare ve algen şekillerden toplam kenar uzunluğu en az olanı al- gendir. Yani aynı miktarda balmumu ile daha çok algen odağın kenarı çevrilebilir. Aslında matematiğin, geo- metrinin ve simetrinin en kusursuz örnekleri sadece bal peteklerinde değil doğanın her yerinde gölebilir.
Ö
rümcek ağının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esnekliği bu- ne kadar taklit edilemedi. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat daha güçlü ve dört kat daha esnek olan bu doku, ne kadar çeki- lirse çekilsin ori jinal durumuna dönecek kadar esnektir. Örümcek ağları, kendine yüksek hızla çarpan nesneleri, yırtılmadan esneyerek frenler ve geriye yaylanmağından dolayı da ters yöne fırlat- maz ve yapışrırlar. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başara- mayan bilim adamları, örümcek çiftliği kurup, örümcekleri sağarak, ipliklerini alıyorlar. Günde örümcek başına 320 metre iplik elde ediliyor ve bu iplikler ABD ordusuna kurşun geçirmez yelek yapmak için kullayor. Diğer böceklerden farklı olarak sekiz bacağa ve sekiz göze sahip olan örümceklerin arka kısmındaki bezlerden ağ üretimi başlar. Buradaki çok ince deliklerden ise sıvı ve damlalar halinde verilen ağ malzemesi, dışarı çıkar çıkmaz donar. Her tarafında yapışcı bulunmayan bu özel ağlara kurbanlar kolayca yaşırlar. Ancak örümcekler, ya- pışkan kısımları bildikleri için ağa yakalanmadan, kurbanın yana kadar giderler. Örümcek, ağını, amana re farklı şekillerde örer. Ağdaki ipliklerin de cinsleri yerlerine göre farkdır.
ÖZEL SERV‹S NUMARALARI
 
Haber
3
Başkent’in Terası50. Yıl Parkı açılıyor
C
umhuriyetin 50. Yıl dönümü anı-sına 1970’li yıl-larda yapılan an-cak zamanla işle- vini yitiren 50. YılParkı, Ankaralılarınhizmetine yenidenaçılıyor.
 A
nkara Büyük-şehir Belediye-si tarafındanuzun, titiz ve yo-rucu bir çalışma-nın ardından yeni-den işlevsel halegetirilen namı di-ğer Çamlık, 26 Ey-lül Cumartesi günüsaat 16:00’da açı-lacak. Parkın açılıştöreninde ünlüses sanatçısı İs-mail Türüt bir kon-ser verecek.
5
0. Yıl Parkı,Gençlik Par-kı’nın ardındanbu yıl Ankara Bü- yükşehir Belediye-si tarafından Baş-kent’e kazandırılanikinci dev rekreas- yon alanı olacak.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->