Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kryon - A DNS és az Emberi Faj Története

Kryon - A DNS és az Emberi Faj Története

Ratings: (0)|Views: 1,262 |Likes:
Published by Alert89

More info:

Published by: Alert89 on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
Kryon
csatornázás
A DNS és az Emberi Faj Története
Ez a közvetítés Az Oregon állambeli Portlandben került átadásra élőben, 2009. augusztus 29
-én
 Az olvasó kedvéért ennek az anyagnak a közvetítését megismételték (Lee és Kryon), és kibővítették, a tisztább megértésérdekében. Gyakran az élő közvetítés olyan
mögöttes energiákat is átad, amelyek egy speciális kommunikáció révén
 jutnak el a hallgatókhoz, ugyanezt az írott anyag pedig nem továbbítja. Tehát élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amely 
Portlandben került átadásra.
Üdvözlet, Kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.Bármit megadnánk, hogy érvényteleníthessük a szabad választás törvényét, hogy megmutathassuk magunkat úgy, hogyaz bizonyíték legyen a jelenlétünkre. De a szabad választások eme Bolygóján, nektek kel kinyitni ezt az ajtót a miszámunkra. És mi ott állunk angyalokként, akik vagyunk, az életetekben, és végigkísérünk benneteket. Abban apillanatban, amikor is megszületsz erre a bolygóra, az angyalok körülveszik a születésedet és egészen az utolsóleheletedig veled is maradnak. Az els
ő hetekben láthatjátok is, hogy a csecsemő tágra nyílt szemekkel az angyalokratekint! A csecsemő olykor rájuk mutat, vagy akár épp rájuk nevet, csupán két
-
három hetesen, mert a csecsemőkfelismernek bennünket. Mindannyian így tettetek, ezekben az első nap
okban, amikor annyi a változás, és annyi mindent
meg kell szokni, frissen kikerülve az anyaméhből. Ilyenkor az angyalok jelenléte megnyugtatja a babát. Emlékeztek?(Kryon mosolyog). Aztán lassan ez a valóság eltűnik előletek. Lassan. Ám közületek sokan meg
figyeltétek ezt, amikor a
csecsemő az általatok üres térbe réved, és megelégedettséggel tölti el, az amit lát.
 Ugyanezek az angyalok vannak veletek. Nem öregszenek, tudtátok? De ti igen. Veletek voltak, az összes életetekben;végigkísértek benneteket; vel
etek érkeztek; és veletek is fognak távozni. És ha sosem szólítjátok meg őket, akkor sosem
mondanak majd semmit. Hiszen így egyeztetek meg. Ám, kedves Emberi Lények, ha kijelöltök nekünk csupán egy apró
kis teret, így szólván: „Kedves Isten, mutasd meg nekem, hogy szeretve vagyok!” már ki is nyitjátok a zsilipet! Hiszen mi
annyira lépünk csak be az életetekbe, amennyire engeditek azt nekünk. Ebben a pontban kezdhetjük el megadni nektek
azt, amit kértek, elkezdődhetnek a szinkronicitások, a tanítások, a kézf 
ogások, és véget érhet az egyedüllét érzése.
Innentől feltölthetünk benneteket annyira, hogy többé nem aggódtok majd a betegségek, a korotok, és a drámák miatt.
 
És csak annak az ígéretét látjátok majd, akik vagytok. Mindig is ez volt ennek az útja, attól a naptól fogva, hogyelindultunk, a mi feladatunk annak a tudatosságnak az átadása, mely szerint ti a mi részünk vagytok.A megszentelt üzenet
Továbbra is vannak olyanok, akik elcsodálkoznak a közvetítés (csatornázás) eme folyamatán. Akkor működik ez a
le
gjobban, ha a közvetítő tiszta. Akkor működik a legjobban, ha az egyszerű emberi létezés előítéleteit félre tesszük. Ez a
módszer van, és mindig is volt. Az összes írást, mely a bolygón található Emberek írták. Vessetek egy pillantást, kedvesemberi Lények
arra, hogy hogyan is működik ez, mert ti vagytok a felelősek az összes próféciáért, minden jó dologért,amit ezekben a szavakban találtok, amelyek megvigasztalnak, és amelyeket Istentől valónak tartotok. És így kerülünk
elébetek ezzel az információval, me
ly megszentelt, ősi úton kerül átadásra.
 
Az információ, amely ma este kerül átadásra, azok számára, akik a teremben tartózkodnak, úgy nevezett valós időbenhangzik el. Azok, akik ezt hallják és hallgatják, az itt ülők jövőjében teszik ezt, ők tudják, hogy
 
működik ez. Ugyanakkor azidőnek ez a lineáris darabkája nem a mi valóságunk. Kvantumok vagyunk, tehát láthatjuk annak a potenciálját, hogy ki
néz majd erre az oldalra, noha az még meg sem történt azok számára, akik most itt ülnek velem szemben. Ez annyit
 jelent, hogy az üzenet, noha a történelemről szól, mégis csak személyes jellegű, és arra invitálunk benneteket, hogyérezzétek az ősi igazságot, melyet magában hordoz, mert mi tudjuk, hogy kiknek a szeme olvassa ezt a lapot.
 Az összes információ, melyet most átadok, már elhangzott az elmúlt húsz évben valamikor a Kryon közvetítésekben. Ám
sohasem adtuk át nektek a szinopszist, de most az egyszerűség kedvéért elkezdtük összefoglalni a témákat, a tisztánlátás
kedvéért, hogy kevésbé legyenek homályosak, és h
ogy jobban megjelenjenek a valóságotokban. Az egyszerű beszéd ésaz egyszerű szavak az, amelyet egy tiszta közvetítés adhat neked.
 A mai tanítás információjaSzámunkra ajándék, hogy itt ülsz és megmoshatjuk a lábadat. Miközben a Társam információkkal lát el benneteket, a
hármas nyelv nagyon is működik majd az összes itt jelenlévő szívben. S azok közül, akik ezt a jövőben hallgatják, vagy
olvassák majd el, leszn
ek többen is, akik szintén megérintődnek. Hisz mi tudjuk, kik vagytok, amint a fületek hallja ezeket
a szavakat, látunk benneteket közben. Látjuk az arcotokat, és látjuk a fényt is, amellyel szintén rendelkeztek. Nem a
véletlen műve, hogy a szabad választá
son keresztül, úgy döntöttél, hogy szeretnéd, ha ez a fajta kommunikáció belépneaz életetekbe, ma.Engedjétek meg, hogy a ma átadott információk sokakhoz eljussanak. Ez az aktuális információ a DNS vonalát érinti. A
DNS kezdetétől egészen a jelenig. Beszélni fogunk arról, hogy miként jött létre ez a bolygón, minként működik, miként
változott, és mindarról, amit tudnotok kell, ebben az új energiában róla, hogy eljuthassatok arra a pontra, amikor iselkezdhetitek akként használni, amire teremtetett.Ebben a tanításban, ott kell kezdenünk, ahol a Társam ma is kezdte, a sorozatával. Mert sok abból, amit ma tanított az
elmúlt pár órában, elő fog kerülni. Ugyanakkor, azok számára, akik az átiratot olvasva csak most kapcsolódnak be, ezmaga lesz a kezdet… így él
tek ti a lineáris világban. Kezdjük a DNS és az emberiség történetével.
 
Mi ez az egész a DNS körül?
Ez a kérdés elhangzott: „ Kryon , miért beszélsz ennyit a DNS
-
ről? Ez az emberi test egy biológiai adottsága. Az emberigénállomány vázlata. Előírja a kém
iát az összes gén számára, ez utóbbiakból több, mint 30 000 van. De miért beszélnél
erről? Nem beszélsz molekuláris összetevőkről, sem kémiáról, akkor miért beszélnél a DNS
-
ről? beszélj helyette inkábbspirituális dolgokról.”
 
A fenti kritikát sok helyről
megkaptam. Intenzív spirituális keresést folytatnak, ám látszik a csalódottságuk, és nem értik,miért beszélünk a DNS-
ről, amely az emberek egy testi jellegzetességének tűnik csupán. Engedjétek meg, hogy végre
elmondjam nektek, kedveseim, ha ti is ebbe a csoportba tartoztok, hogy itt az ideje annak, hogy felfedjük nektek, hogymi mindent rejt magában a DNS-etek.A DNS a magja annak, akik vagytok, mind testileg, mind spirituálisan. Ha meg kellene határoznunk egy helyet, ahol aFelettes Énetek tartózkodik, akkor azt mondanám, hogy a DNS-etekben tartózkodik. Az Akasha-Krónika, mindannak avázlata, ami valaha is voltál a DNS-etekben van. Az összes életetek, az összes spirituális növekedésetek, az összes
tehetségetek eonokig visszamenően, minden ott van benne. A
karma, amivel érkeztetek, és amit közületek sokanelengedtek a DNS-ben van. Ennek a megvilágosodott lépésnek a feljegyzése is a DNS-ben van.Az emberi spirituális történelmetek is ott van benne, a kvantum részekbe írva. Néhányatok ezt egy bizonyos szinten érti,hisz tudjátok, hogy voltatok lemúriaiak. Ha ezt érzitek, ismeritek azt a hihetetlen mélységet, amely bennetek van. Ezért
beszélünk ezekről a dolgokról. Nagyon nehéz ezeket emberként elhinni, mert itt nagyrészt arról van szó, amit ti igencsak
magato
kon kívül létező dolgoknak tartottatok, ám közben ezek mégis bennetek vannak. Ezzel követjük egy mestertanításait és Kryonét, hogy a Teremtő része vagytok, és a mesterré válás folyamata bennetek zajlik.
 A DNS és a tudományCsak az elmúlt néhány évben ad
ta meg a tudomány a bizonyítékokat arra, amiről ma beszélni fogunk nektek. Utaltunk
már erre a múltban, de most egyenesen ki fogjuk mondani, hogy ne fedje homály azt, hogy a tudomány min töri épp afejét: A DNS-etek összesen több, mint 3 billió vegyi komponenst tartalmaz. Minden egyes DNS molekula, amely egyhurok, 3 billió vegyi anyagot tartalmaz. Ez a molekula olyan apró, hogy egy elektron mikroszkópra van szükségetek, hogyláthassátok.Az emberi génállomány Projekt, mely egy tudományos törekvés, felfedett egy rejtélyt: A DNS kémiájából csupán 3% tesz
bármit is. Mi most a DNS fehérje kódolású részeiről beszélünk. Amely önmagában 30 000 emberi gént állít elő. Ezek a
gének az élet azon térképei, amelyek után kutattatok. Ám, csupán 3%-a DNS-nek végzi az össz
es génelőállítást. A 3%
végzi az egészet, ami után a projekt kutatott. Tehát több, mint 90 %-a a Dns-ben megfigyelt kémiának rejtély, hisz úgy
tűnik, semmilyen nyilvánvaló funkciót nem lát el. Nincs megfigyelhető működés, szimmetria, biológiai cél,a vegyi
komponensek 90 %-ban. Nincsenek vegyi kódok, mint a fehérje kódolású részekben. Természetét tekintve esetlegesnek
tűnik, néhányan úgy is nevezték: DNS szemét.
 

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Böbe Jeni liked this
heringlg liked this
adyola liked this
UNata liked this
totharpad liked this
zsoltkoleszar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->