Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Başkent, Alterbatif Su Hatlarıyla donatılıyor

Başkent, Alterbatif Su Hatlarıyla donatılıyor

Ratings: (0)|Views: 310 |Likes:
Başkent, Alterbatif Su Hatlarıyla donatılıyor. Online Ankara Bülteni
Başkent, Alterbatif Su Hatlarıyla donatılıyor. Online Ankara Bülteni

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Melih Gökçek Fan Kulüp on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2010

pdf

text

original

 
 Ankara Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve İlk Kademe Belediyeleri Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme Yayın Organı
Yıl: 6 - Sayı: 257 2-8
Aralık2009
P A R A S I Z D I R
Başkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyorBaşkent, alternatifsu hatlarıyladonatılıyor
 
2
Kültür-Sanat
 ALO BÜ YÜKŞEHİR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
 YANGIN İHBAR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
HIZIR ACİL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
POLİS İMDAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
GAZ ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
SU ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
ZEHİR DA NIŞMA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
DOĞUM VE CENA ZE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
ELEK TRİK ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
 JANDAR MA İMDAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
 ALO GIDA HATTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
OR MAN YANGINI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
TELEFON ARIZA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
 ALO MA  YE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
RUHSATSIZ VEKA ÇAK KA ZILAR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5072100
SOSYAL HİZMET HATTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
BAŞBAKANLIK DANIŞMA HATTI
. . . . . . . . . . . .
150
Y›l: 6• Say›: 257
2 - 8 Aralık 2009
Sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ad›na Bas›n Yay›n veHalkla ‹lişkiler Daire Başkan›
 Ahmet Recep TEK CAN
Sorumlu Yaz› ‹şleri Mü
 Alp Aykut ÇINGIR
Tasar›m:
BEL YA A.Ş.
Genel Yay›n Yönetmeni
 Avni KAV LAK 
BELYA A. Ş. Genel Mü
 Ya y 
n Kurulu
Haldun ŞA H‹N, Nihat UÇAR,  Alp Aykut ÇINGIR, Alican ATAY,  Ali Tar›k HATİPOĞLU, Nebi DİKLE,Nursen TURAN, Tansel SEMERCİ,Seyithan Melih B‹NGÖL, Nevruz TOL
Salih AKTAŞ
Foto Muhabirleri
Kubilay ÇA LIKO⁄LU, Toygar DÜNDAR, Hakan TUNÇBİLEK
İrtibat Adresi:
 Ankara Büyükşehir Belediyesi Bas›n Merkezi, Akay Kavşağ›/Bakanl›klar Tel: (0312) 4109100Fax: (0312) 419 64 12 - 419 64 78e-mail: basinyayin@ankara-bel.gov.tr
 Ya yın Türü:
Yerel, süreli
Bas
İhlas Gazetecilik A.Ş.Turgut Özal BulvarıDemirciler Sitesi 1. Cd. No: 68 Siteler/Ankara Tel: (0312) 35329 61
Baskı Tarihi
1 Aralık2009
Gazetemiz basın meslek ilkelerine uyar.
ÖZEL SERV‹S NUMARALARI
 A
nkara’da her yıl trafiğe çıkan araçsayısında hızlı bir artış yaşa-nıyor. Son verilere göreBaşkent’te yaklaşık 1 milyon200 bin araç trafikte dolaşıyor. Araç yoğunluğu yakıt tüke-timini de arttırıyor. Firmalaryakıt tüketimiyle ilgili yeniyöntemler ararken, piyasayasürdükleri araçlarda da ençok tasarruf konusuna dikkateder duruma geldiler.
İşte konuyla ilgili uzman-ların sürücülere, yakıt tasar-rufu ile ilgili önerileri şöyle:
- Agresif sürüş, ölçülü sürüşle karşı-laştırıldığında üç kata kadar daha fazla yakıt kulla-nılıyor. Özellikle şehir trafiğinde çok sert gaz ya dafrenden sakının.
-Vites ne kadar yüksek olursa motor hızı da okadar düşük olur. Bu, yakıt verimliliğini artırabilir.Otomatik vitesli araçlar, araba yeterli hızlanmayıgerçekleştirdiği zaman sürücü gaz pedalını hafifçebırakırsa vitesler arasında daha çabuk geçiş yapar. Araçlarda vites değişimi 2000-2500 devir civa-rında olmalı.
- Araç ne kadar hızlı giderse o kadar fazla rüzgardirenciyle karşılaşır. Bazı araçlarda 130 km/s hızdakiyakıt tüketimi 80 km/s'ye göre neredeyse iki kat faz-ladır.
- İyi ayar yapılmış bir motor yakıttasarrufunu yüzde 4'e kadar ge-liştirebilir. Yağ ve bakım ko-nusunda her zaman üretici-nin tavsiyelerini uygulayın.
- Doğru şişirilmiş teker-lekler aracın hareketini sağ-lamak için gereken enerjimiktarını da azaltır.
- Bir aracın içinde ta-şınan ekstra her 45 kilo-gram için yakıt verimliliği yüzde iki oranında düşebilir.Bu nedenle bagajda, portba-gajda, tavan çubuklarında ve arkakoltukta gereksiz eşya taşımayın.
- Boşta çalıştırma işlemi de yakıt harcar.
- Klima tesisatı motora ek bir yük getirir ve kul-lanım sırasında fazladan yakıt kullanır. Ilık günlerdeklimayı açmak yerine havalandırmayı kullanın.
- Tıkanmış bir hava filtresinin değiştirilmesi, motorunkorunmasına yardımcı olurken aynı zamanda yakıttasarrufunu da yüzde 10 değerine kadar artırır.
- Yokuş inerken, gaz vermeden viteste inmek motora giden yakıtın tamamen kesilmesini sağlar.Motor, çalışması için yakıt gerekmediğini algı-layarak yakıtı tamamen keser ve bu sayede eği-me bağlı olarak sıfır yakıt tüketimiyle inmek mümkün olabilir. Vites boştayken araç daha çok  yakıt tüketir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
Hazırlayan:Seyithan Melih Bingöl
 
Araçlarda yakıt tasarrufu için ne yapılmalı?
 
Haber
3
 A
NKARA’NIN içme suyuihtiyacını karşılayanana arterlerdeki boru-ların yıllar geçtikçe yeter-siz kalması ve bazı böl-gelerde arıza vermesi üze-rine ASKİ Genel Müdür-lüğü harekete geçti. Baş-kent’in 40 yıl önceki ihti- yacına göre döşenen be-ton borularda meydanagelen sıkıntıları göz önün-de bulunduran ASKİ, mev-cut yapıya çelik ve düktilborularla destek vermek amacıyla aylar öncesindebüyük bir proje başlattı.Kentin dört bir yanında yoğun bir tempoyla çalış-malarını sürdüren ASKİekipleri, eski hattın yanınadöşenen ve 100 yıl da- yanma kapasitesine sahip yeni boruların döşenme-sinde yolu yarıladı.
BaşkentalternatifsuhatlarıyladonatılıyorBaşkentalternatifsuhatlarıyladonatılıyorBaşkentalternatifsuhatlarıyladonatılıyorBaşkentalternatifsuhatlarıyladonatılıyor
 
Başkentalternatifsuhatlarıyladonatılıyor

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->