Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nr 47 (618) 23 Listopada 2008 Cena

Nr 47 (618) 23 Listopada 2008 Cena

Ratings: (0)|Views: 1,333|Likes:
Published by ENAK9000

More info:

Published by: ENAK9000 on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
   I   N   D   E   K   S   3   3   7   3   7   4   I   S   S   N    0   8   6   7  -   4   5   2   3
 TEMAT NUMERU:
Koniec armii masowej
str. 7
w w w . z o l n i e r z - p o l s k i . p l 
TYGODNIK
OBLICZA WOJNY:
 KOSMOS JAK DZIKI ZACHÓD
str. 56
NA CELOWNIKU:
Odrabiamy frontowe lekcje
str. 16
WOJSKO:
Dwója z WF... dla urzędników!
str. 36
CENA 4,70 ZŁ
(W TYM 7% VAT)
NR
47
(618) 23 LISTOPADA 2008
WSPÓLNESKRZYDŁA NATO
 
2
 
Polska
Zbrojna
nr 47/2008
 
Polska
Zbrojna
 
3
nr 47/2008
 N 
 arody są jak ludzie. Wypierają ze świadomości doświadczenia
 bolesne, które nie napawają dumą i nie mogą pełnić roli
 twórczego impulsu dla przyszłości. Systemy polityczne, w których
 przychodzi nacjom żyć, niekoniecznie za ich zgodą i aprobatą,
 szukają często wytrychów do narodowych sumień. W wieku słusznie
 minionym ludy europejskie dały się porwać szaleństwom wodzów, którzy w imię urojonych motywów prowadzili je do zagłady.
 Jednak Niemcy skwapliwie uwierzyli, że należy im się Lebensraum.
 Dali się przekonać, że nie można tego osiągnąć bez Endlösung.
Właśnie te dwie niewinne kategorie Lebensraum i Endlösung
(przestrzeń życiowa i ostateczne rozwiązanie) były wyrokiem śmierci
 dla milionów. Autorzy projektów z wrodzoną subtelnością rzadkoużywali ich intytulacji w pełnym brzmieniu. Rozumiało się samo
 przez się, że ostateczne rozwiązanie dotyczyło kwestii żydowskiej
(Endlösung der Judenfrage), a Lebensraum był niezbędny dla
 Herrenvolk, narodu panów. Jeszcze taktowniej usprawiedliwiali masakry bolszewicy. Pojemne
 pojęcie „wyzwolenie narodowe i społeczne” dawało Armii Czerwonej
 prawo do podbijania każdego kraju i mordowania każdego, z kim
 „wyzwolicielom” nie było po drodze. Wytrychem zatytułowanym
 „oswobożdienije raboczewo kłassa” można było z wiarą otworzyć 
 drzwi do każdego państwa. Może wpływ na to miały cechy narodowe?
 Niemcy, do bólu konkretni i precyzyjni, aptekarsko wymierzali
uzasadnienia, a Rosjanie wytyczyli cele gestem szerokim jak Rosja.
 I dziś więcej Rosjan niż Niemców powraca do tamtych czasów
 z sentymentem, a bez wstydu. A jednak z wielu wojen, które toczyła i toczy „niezwyciężona” 
 Armia Czerwona, z czystym sumieniem wraca się tylko do tej
 jedynej, Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny. Bo nie Moskwa była
 agresorem, a rzecz szła o najwyższą stawkę – fizyczną egzystencję
 narodu. Czy byłoby odwrotnie, gdybyStalinowiudało się
 przechytrzyć  Hitlera? O poprzedzającej ją wojnie fińskiej wszyscy
 najchętniej by zapomnieli. Dlatego tak ważny jest fetysz dat.
1 i 17 września 1939 roku to terminy nic nieznaczące w rosyjskim
 kalendarzu historycznym. Podobnie jak 11 listopada 1918 roku.
Ta ostatnia data jest z kolei świętem narodowym w Polsce
i w Belgii. Przy tej okazji czasem przypomina się także rok 1831.To także dzięki powstaniu listopadowemu powstało niepodległe państwo – Belgia (dziś uznawane przez część jej mieszkańców
 za największą pomyłkę nowoczesnej Europy). Rosja na wieść  o wybuchu belgijskiego powstania przeciwko unii z Holandią
 mogła pozwolić sobie jedynie na gwałtowny protest dyplomatyczny
wobec pogwałcenia zasady legitymizmu, gwarantowanego
Świętym Przymierzem. Ale nawet data, którą upamiętnia wspólne święto, 1918, ma różny
 smak. W Polsce – radosny, w Belgii – smutny, bo wspomina się ofiary
 największej w dziejach kraju hekatomby, a nie odrodzenia państwowości. Podobnie we Francji. W każdym merostwie jest pomnik, a w każdym ratuszu – tablica z nazwiskami poległychw I wojnie światowej. Bo już kolejnej nie dałoby się wspominać ustami pełnymi chwały. Chociaż, wracając do bolszewickiej
 frazeologii, trudno jednoznacznie ocenić, dla kogo tamta, pierwsza
wojna może uchodzić za „sprawiedliwą”, a dla kogo „niesprawiedliwą”.
 Była to wszak wojna interesów, którą milionom tłumaczono
w kategoriach dumy oraz obrazy honoru narodowego.
W Polsce niechętnie wracamy do rzezi pod Ypres i pod Verdun,
 podświadomie zapewne nie chcąc kalkulować, że nasza niepodległość 
wyrosła także na glebie użyźnionej kośćmi Bogu ducha winnych
 Niemców, Francuzów, Belgów, Brytyjczyków i Amerykanów, a także
ich zamorskich… niewolników. Nasi walczyli w tamtej wojnie pod 
 sztandarami wszystkich możliwych armii. Czasem, jak podczas oblężenia twierdzy Przemyśl, w Boże Narodzenie 1914 roku,
 przekazywali sobie prezenty przez front, by po zakończeniu kolęd  znów do siebie strzelać.
Wytrych do gablotze sztandarami chwały
Marek Sarjusz-Wolski
EDYTORIAL
 
|
FORUM
|
NA CELOWNIKU
|
WOJSKO
|
PORADY 
|
PO SŁUŻBIE
|
HISTORIA
|
MILITARIA
|
ŚWIAT 
|
PRASA
|
KULISY 
|
TO I OWO
 
NUMERZE
TEMAT NUMERULech Kościuk
Koniec armii masowej 7
Mirosław Sułek
Jaki koszt, jakie efekty? 9
FORUMNorbert Bączyk
Wspólne skrzydła NATO 12
NA CELOWNIKUTomasz Szulejko
Odrabiamy frontowe lekcje 16
WOJSKOPaulina Glińska
Armia (nie)profesjonalna 20
Magdalena Kowalska-Sendek
Z polotem 22
Bogusław Politowski
Komandosi 24
Piotr Bernabiuk
Globalnie i przyziemnie 27
NASZYM OKIEMPiotr Laskowski
Jastrzębie nie od parady 32
WOJSKOKrzysztof Wilewski
Topaz znaleziony w sztabie 34
Piotr Bernabiuk
Dwója z WF… dlaurzędników! 36
RomanPrzeciszewski
Wyrzut sumienia 38
Robert Czulda
Akcja w lesie 40
HISTORIAMarek Sarjusz-Wolski
Garść wspomnień,lance, siodłai nasze sztandary 42
MILITARIAPrzemysław Miller
Skuteczny,przeciwpancerny 46
Paweł Henski
Atomowy dżin 48
ŚWIATHenryk Suchar
Tak dobrze już dawno nie było 50
Robert Czulda
Koniec rewolucji 52
OBLICZA WOJNY Robert Czulda
Kosmos jak Dziki Zachód 56
KULISY TomaszSzulejko
Polpatrol 58

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->