Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
19Activity
×
P. 1
sở Gd & Đt hà Nam Trung

sở Gd & Đt hà Nam Trung

Ratings: (0)|Views: 13,541|Likes:
Published by Nguoidienhn

More info:

Published by: Nguoidienhn on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Sở GD & ĐT Hà NamTRUNG TÂM GDTX DUY TIÊN
CHUYÊN ĐỀ
HÀM SỐ MŨ VÀ LÔGARÍT
BÙI QUỸ
 
HÀM SMŨ VÀ LOGARÍT BÙI QU
MỤC LỤC
1.1 Luthừa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.1 Luỹ thừa với số ngun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.2 n bậc
n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.3 Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.4 Luỹ thừa với số mũ vô tỉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.5 c nh chất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2 m số luthừa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2.1 Định nga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2.2 Tập c định. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2.3 Đạo m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2.4 Tính chất của hàm số luỹ thừa
y
=
x
)
. . . . . . . . . 41.2.5 Đth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3 garit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3.1 Định nga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3.2 c nh chất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3.3 c quy tắc tính. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3.4 Lôgarit thập phân, lôgarit tự nhiên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.4 Hàm số , hàm số lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.4.1 m số mũ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.4.2 m số lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.5 Phương trình mũ, phương trình lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.5.1 Phương trình mũ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.5.2 Phương trình lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.5.3 Hệ phương trình mũ và lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.5.4 Bất phương trình mũ và lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 i tập về luỹ thừa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2 i tập về hàm số luỹ thừa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.3 i tập về lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.4 Bài tập về hàm số mũ, hàm số lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.5 Bài tập về phương trình mũ và phương trình lôgarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.5.1 Đưa về phương trình mũ, phương trình lôgarit cơ bản. . . . . . . . . . . . . 232.5.2 Phương pháp đồ thị. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.5.3 Sử dụng tính đơn điệu của hàm số mũ, hàm số lôgarit. . . . . . . . . . . . . 352.5.4 Các phương pháp khác. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.6 Bài tập về bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. . . . . . . . . . . . . 432.7 Bài tập về hệ phương trình mũ và hệ phương trình lôgarit. . . . . . . . . . . . . . 462
 
HÀM SMŨ VÀ LOGARÍT BÙI QU
§
1 KIẾN THỨC BẢN
1.1 LUỸ THỪA
1.1.1 Luỹ thừa với số mũ nguyên
Định nghĩa
Luỹ thừa với số mũ nguyên dương:Cho
a
là một số thực,
n
là một số nguyên dương. Luỹ thừa bậc
n
của
a
, kí hiệu là
a
n
, đượcxác định như sau
a
n
=
a.a.....a
    
n
thừa số
a
R
,n
N
,
trong đó
a
gọi là cơ số,
n
gọi là số mũ.
Luỹ thừa với số mũ nguyên âm, luỹ thừa với số mũ
0
:Cho
a >
0
,n
N
. Khi đó
a
0
= 1;
a
n
=1
a
n
.
Chú ý.
0
0
0
n
không có nghĩa.
1.1.2 n bậc
n
Cho số thực
b
và số nguyên dương
n
2
. Số
a
được gọi là căn bậc
n
của số
b
, kí hiệu
n
b
nếu
a
n
=
b.
Khi
n
lẻ,
b
R
thì tồn tại duy nhất
n
b
;Khi
n
chẵn thì
với
b <
0
: không tồn tại căn bậc
n
của
b
;
với
b
= 0
: có một căn là
n
0 = 0
;
với
b >
0
: có hai căn là
n
b
(dương) và
n
b
(âm).
1.1.3 Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ
Cho số thực
a
và số hữu tỉ
r
=
mn
, trong đó
m
Z
,b
N
mn
là phân số tối giản. Khi đó, nếu
n
a
m
có nghĩa thì
a
r
=
a
mn
=
n
a
m
.
1.1.4 Luỹ thừa với số mũ vô tỉ
Cho số dương
a
,
α
là một số vô tỉ và
(
r
n
)
là một dãy số hửu tỉ sao cho
lim
n
+
r
n
=
α
. Khi đó
a
α
= lim
n
+
a
r
n
.
3

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mango Ju liked this
Nuna Dang liked this
Huong Tran liked this
Kem July liked this
Minh Chau Tran liked this
Kem July liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->