Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
w w w . p o l

w w w . p o l

Ratings: (0)|Views: 409 |Likes:
Published by ENAK9000

More info:

Published by: ENAK9000 on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
     T     Y     G     O     D     N     I     K
Szoker symulowany
strona 30
w w w . p o l s k a - z b r o j n a . p l
NR 45
(667) 8 listopada 2009
INDEKS 337 374 ISSN 0867-4523
Rewizjawizji
strona 43
Poszukiwaniabohaterów
strona 22
Fabrykagenerałów 
strona 8
Cena 3 zł
(w tym 7% VAT)
 Wymiana najwyższych kadr wojskowych trwa nieprzerwanie.Co miesiąc ze służby odchodzi jeden generał.
 
POLSKA ZBROJNA NR 45 | 8 LISTOPADA 2009
3
M
240 to uniwersalny karabin maszy-nowy kalibru 7,62 milimetrów; od-miana belgijskiego FN MAG. Jestwykorzystywany przez amerykańską piechotęoraz montowany na pojazdach i okrętach. Naniszczycielu rakietowym USS „Ramage” jestteż wiele atrakcyjniejszych gadżetów; rakietySM-3, pociski manewrujące Tomahawk orazrakietotorpedy ASROC. Takimi bibelotami jak uniwersalna armata FNC 127 milimetróworaz szybkostrzelne sześciolufowe działkaVulcan Phalanx kalibru 20 milimetrów nie maco sobie zagracać głowy.USS „Ramage” przypłynął do Gdyni z Ry-gi, gdzie zachowywał się całkiem normalnie.Gdyński port ostrzelał dopiero po kilku dniach.O tym, że nie kierowały nim złe intencje, za-świadczył komandor
Tom Williamson
, attachémorski USA, oraz fakt, że użyto najmniejszegokalibru, jaki załoga miała do dyspozycji. Na li-nii strzału znalazły się tylko budynki portu oraztrzy statki handlowe. Ponieważ ŻandarmeriaWojskowa zezwoliła na szybkie odejście nisz-czyciela na redę, nic nie zniszczył. Jego tajem-nicze postępowanie stało się jednak przyczynąplotek i domysłów.Pierwszym domniemaniem był mecz futbolueuropejskiego, który Jankesi wysoko przegraliz polskimi marynarzami. Rozważano też moż-liwą frustrację
Iana Nagorskiego
, marynarzaz polskimi korzeniami, który przed kameramiprzechwalał się, że wprawdzie nie mówi popolsku, ale zna nazwy tradycyjnych polskichpotraw. Mógł się przecież pomylić. Odrzuconowersję zawiedzionej miłości. Chorąży
TayshaColon
zeznała bowiem, że pięć kobiet zamu-strowanych na okręcie ma osobne sypialnie, to-aletę i prysznic: „A poza tym nic nam nie po-trzeba”. Fałszywym tropem okazało się rów-nież cumowanie przy Nabrzeżu Francuskim.Stosunki Waszyngtonu z Paryżem są ostatniolepsze niż przez długie lata minione. Jako praw-dopodobną przyczynę uznano obsesję. Dowód-ca miał zarządzić stan podwyższonej gotowoścido odparcia intruzów. Mogliby to być cinkcia-rze, zbieracze złomu, pracownice escort servicelub sprzedawcy hamburgerów. W innym przy-padku M240 w ogóle nie powinno być napokładzie; tym bardziej nabitego z lufą skiero-waną w miasto. Sceptycy twierdzili wprawdzie,że jednostki US Navy (w odróżnieniu od peere-lowskiego milicjanta, który w kaburze nosił ka-napki) są przygotowane do walki bez względuna miejsce bazowania. Nikt nie zamyka amuni-cji w magazynie, by nie tracić czasu, kiedy trze-ba bronić sojuszników.Ostatecznie wyjaśniono, że przyczyną ostrza-łu było czyszczenie broni. Naturalnie, empiry-ków i agnostyków taka emendacja nie usatys-fakcjonowała. Przypomnieli, że zbudowanyw 1908 roku w Germaniawerft Kiel pancerniktypu „Deutschland” o dość znanej nazwie„Schleswig-Holstein” również czyścił niedale-ko swe cztery działa SKL/40 kalibru 280 mili-metrów, co stało się przyczyną ogólnoświato-wego szorowania armat przez wiele kolejnychlat. „Schleswig-Holstein” poniósł jednak sto-sowną karę. Najpierw, 18 grudnia 1944 roku,został właśnie w Gdyni zbombardowany przezBrytyjczyków. Potem podnieśli go Rosjanie, bypowtórnie (jako okręt-cel) rozstrzelać w okoli-cach estońskiej wyspy Osmussar. Legł na dniekamienistej mielizny Neugrund, niedaleko krą-żownika „Magdeburg”.A co z USS „Ramage”? Ponieważ strzelani-na w gdyńskim porcie nie stała się przyczynąwojny, stroną właściwą do prowadzenia dal-szych czynności są Amerykanie. Podobnie jakw przypadku jankeskich marynarzy (wyjątkowonie mieli przy sobie M240), którzy niedawno po-kłócili się z sopockimi taksówkarzami. Marynar-ka Wojenna nie przewiduje rewanżu w NavalStadion Norfolk, w stanie Wirginia. Polscyochotnicy zgłosili natomiast gotowość czyszcze-nia amerykańskiego oręża (także rakiet Patriot).Mogą również przeszkolić Amerykanów i poin-formować, że nie czyści się załadowanej broni.A M240 dźwignię bezpiecznika ma nad chwy-tem pistoletowym. Bezpiecznik unieruchamiazaczep suwadła.
 J A S N O W I Z O R
Siedzimy, palimy, broń czyścimy, tu… coś tam,coś tam, tam coś tam i znów spokojnie.
IDEOLO
MAREKSARJUSZ-WOLSKI
Spokojnie jak na wojnie
   F   O   T .   S   T   U   D   I   O   I   W   O   N   A   /   I   S   W
STARA MIŁOSNA, 2009 ROK

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
usernametga liked this
Nikola liked this
mc_78 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->