Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bahagian a 1. Nyatakan Fungsi Tetikus Dan

Bahagian a 1. Nyatakan Fungsi Tetikus Dan

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,304|Likes:
Published by Jennis Chung
Soalan dan Jawapan untuk Teknologi Maklumat dalam Pendidikan
Soalan dan Jawapan untuk Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

More info:

Published by: Jennis Chung on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
Bahagian A1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.
Tetikus - Mengerakkan kursor danmemberi arahan-arahan tertentu pada skrin dengan caramengklik padaikon-ikon;Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yanginteraktif bagi membolehkan pengguna memasukanarahandengan menyentuh skrin.
2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsikegunaannya.
Keselamatan Data
(i) Membentuk Kata Laluan
Kata laluan ialah susunan huruf ataususunan nombor yang perlu ditaip ataudisebut bagi pengenalan diri. Dalamsistem data, kata laluan akan ditanyaketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakandata. Bagi memudahkan mengesansumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu.Susunan huruf atau nombor dalam katalaluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikankata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa
melakukan audit  sistem.
3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telahdijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi  perlahan.- kandungan dalam ”hard disk” berubahatau hilang- tugasan sistem operasi dan programsukar di jalankan- Terdapat hidden file- Fail data atau program hilang- Format atau label fail yang di simpanberubah
4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUAkelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
-lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks-memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami -Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.
5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUAkelebihan Internet bagi seorang guru.
- mencari maklumat yang terkini.- komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama.- mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran
6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparanelektronik kepada anda sebagai seorang guru.
- membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian- membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian- membina carta
7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakanKEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran BerbantukanKomputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi.Terangkan setiap satu.
 Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan iadilaksanakan secara kendiri.Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru danmempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.
9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan(b) Aspek teknikal (c) Documentasi 
10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk  penilaian tersebut.
 
 Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunandan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
Bahagian B1. Sebagai seorang guru, kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan.(a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatanfail tersebut.- membentuk Kata Laluan- membuat salinan-(b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakandokumen berbanding cara konvensional.
Kelebihan perisian pemprosesan perkataan(cth: Microsoft word)~reka letak dan susuan atur dokumen yglebih menarik.~mencari teks utk disunting~memotong, menyalin dan memindahkanteks.~system penyimpanan dokumen yg lebihselamat.~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’~gabung jalin antara imej dan teks.~menyelit grafik dan objek.~membina surat yang boleh digabungkandgn senarai alamat.~memformat dokumen secara automaticdrp galeri format.~pribiu dokumen sebelum dicetak 
(c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge).Berikan TIGA kegunaannya.
Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalamMicrosoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan surat-menyurat.Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yangmempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama.
2. Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru.(a) Berikan EMPAT kegunaannya.- membina Ujian- membina Jadual- membina Carta- membuat analisis markah ujian(b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excelnyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk:(i) membina Jadual 1 di bawah.Start – all program – Microsoft Office – MSExcel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders.(ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut.Insert – function – sumInsert – function - peratusJadual 1KelasBilanganMuridLelakiBilanganMuridPerempuanJumlahPeratusTahun15560Tahun26070Tahun35263Tahun445653. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkanke sekolah-sekolah melalui Bahagian TeknlogiPendidikan (BPT).(a)Jelaskan maksud Pengajaran dan PembelajaranBerbantukan Komputer.
Pengajaran dan pembelajaranberbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yangdilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer.
(b)Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysiamenganggap PPBK sebagai salah satu kaedah
 
yang boleh membawa kebaikan kepada murid.Berikan DUA kebaikan?
Meningkatkan kefahaman dan penguasaanpelajar terhadap pelajaran;
Membentuk pembelajaran koperatif sertamemberi peluang kepada pelajar belajarsecara berkesan dengan
Meningkatkan motivasi pelajar dalampembelajaran;
Mewujudkan suasana pembelajaran yangmenyeronokkan dan mencabar;
Melaksanakan eksperimen yang sukar,mahal, mustahil dan bahaya untuk dibuat; danMembentuk pembelajaran koperatif sertamemberi peluang kepada pelajar belajar secaraberkesan dengan bimbingan yang minimumserta masa interaksi dapat dijimatkan.
(c)Apakah maksud mesra pengguna? TerangkanLIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut adadalam perisian PPBK.- Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualitikegunaannya, keselamatan, keberkesanannya,keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya.- Isi kandungan yang tepat- Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar - Mempunyai ikon dan arahan yang jelas- Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa- Ada panduan pengguna yang jelas4. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakankomponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru, anda harusmemahami beberapa konsep asas dalam aplikasiteknologi maklumat amnya dan internet khususnya.(a)Terangkan maksud Internet. Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet.
Internet adalah gabungan perkataaninter dan networking, iaitu internet atau antara rangkaian. Internet jugadikenali sebagai Net, merupakan saturangkaian komputer yangmenghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia.
-Google Chrome-Internet Explorer-Mozilla Firefox-Safari-Netscape
(b)Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. NyatakanEMPAT jenis maklumat yang boleh didapatidalam Internet yang boleh memanfaatkan guru.Huraikan.
Projek Terdapat banyak projek yang telahdan boleh dijalankaan oleh guruberasaskan internet. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaakonsep dan kemahiran yang telahdipelajari.Rancangan Pelajaran (Lesson Plans)Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama olehguru-guru seluruh dunia.Bahan Maklumat yang Menarik danTerkini Setiap hari maklumat akan berubah,dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah, cepat dan murah dari internet.Bahan Bacaan dan KemahiranBerbahasaInternet juga memuatkan beribu-ribumajalah, jurnal dan akhbar. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkanberita tantang sesuatu perkaramelalui akhbar dari seluruh dunia.Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet, guru bolehberhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber, idea ataumasalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik.
Bahagian A1.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang.
Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang.
2.Berikan EMPAT bahagian utama jidar.
 
 Atas, bawah, kiri dan kanan.
3.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MSword?
 
Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template
4.Apakah kegunaan Clip Organizer?
 
Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ahmad Safwan liked this
azanzamri liked this
Elena Aziz liked this
Harimau Kerinci liked this
Shahrul Nizam liked this
Yati Abagas liked this
mohzasa liked this
NurulMiskiahSabarudin added this note
kegunaan tetikus

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->