Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria românilor crisped

Istoria românilor crisped

Ratings: (0)|Views: 260 |Likes:
Published by crispburned
Istoria romanilor -crispy
Istoria romanilor -crispy

More info:

Published by: crispburned on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
Istoria românilor
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la:Navigare,căutare
 Acest articol se referă la istoria românilor, ca grup etnic.Pentru istoria teritoriului României de astăzi, vedeţiIstoriaRomâniei. În articol se realizează doar o sinteză a fiecărei perioade istorice; detalii în articolele separate (Vezi legăturileîn cutia de lângă)
.Prin
istoria românilor
se înţelege, în mod convenţional, istoriapoporului (grupului etnic)român, de la formarea acestuia până laepoca contemporană asecolului XXI.
 
Cuprins
Originea românilor 
Pentru detalii, vezi:originile românilor .
Originea românilor este un subiect de dezbatere istoriografică şisingurul consens care există la ora actuală, este că ei descind dinpopulaţiile de limbă romanică din bazinulDunării de Jos, formate lanord deLinia Jireček(devreme ce la sud de aceasta, domneaelenismul). Raritatea izvoarelor istorice cu privire la teritoriulrespectiv in mileniul I, contextul tulbure al perioadei migraţiilor şicontextul politic al secolelor XIX şi XX când s-au înmulţit studiiledespre acest subiect, au condus la teorii opuse privind formareapoporului român.S-au postulat de-a lungul timpului origini :
exclusiv nord-dunărene, din populaţiaDaciei Traiane, complet romanizată înmomentul retrageriiAureliene, în această ipoteză populaţiile romanice sud-dunărene provenind din migraţii pornite din Dacia ;
exclusiv sud-dunărene, din populaţia Moesiei,în această ipoteză populaţiile romanice nord-dunărene provenind din migraţii pornite înEvul Mediu timpuriu din Sârbia, Bulgaria sau Macedonia spre teritoriul actual alRomâniei ;
atât nord-dunărene cât şi sud-dunărene, din populaţia romanică de pe ambelemaluri ale fluviului, diferenţa între dialectele nord-dunărene şi cele sud-dunărene explicându-se în această ipoteză nu prin migraţii, ci prin continuarea procesului de romanizare la sud de Dunăre şi după secolul al III-lea, acest proces fiind urmat de unul deelenizare  parţială după secolul al V-lea, pe când la nord de Dunăre, se producea cu precădere un proces deslavizare.
Dincolo de problemele ştiinţifice reale, care merg până lacontroversele fundamentale dintre istoricii şcolilor de laVienaşi dela Toronto, multe studii au fost motivate de controversa politicăprivind întâietatea istorică a românilor în teritoriile nord-dunărenerevendicate, apoi obţinute de România (îndeosebi în Transilvania, între români şimaghiari), sau existenţa lor, anteriorslavilor, în teritoriile sud-dunărene aparţinând astăzi statelor slavebalcanice.
 
Prima menţiune certă a populaţiilor romanice orientale se găseştecronicile lui Theofilact din Simocatta, datând din anul587(episodul cu expresia
).La mijlocul secolului al IX-lea, pe teritoriul României de azi estemenţionat poporulV.n.nd.r. (N.nd.r.), un neam numeros, creştin,provenind din Rum. Primele menţiuni despre români sub exonimulde vlahi (blachi) apar în coronicile bizantine din secolul al X-lea,stela dinGothlandfiind un argument destul de puternic pentruprezenţa lor la nordul Dunării în secolul al XI-lea. Secolul al XII-leaaduce atestări ale exonimului şi la nord şi la sud de fluviu.Endonimul de români (cf.
roman
) este atestat pentru prima dată descrisoarea lui Neacşula începutul secolului al XVI-lea dar estegeneral acceptat ca el a fost întotdeauna folosit de aceştia. Existăspeculaţii cum că numele ducelui Ramunc al vlahilor menţionat dinCântecul Nibelungilorşi-ar avea originiea în endonimul
român
.
Statele medievale româneşti 
Pentru detalii, vezi:Statele medievale româneşti.Frontul Antiotoman - principalele bătăliiŢările române, 1635
În secolul al XIII-lea au fost create câteva mici formaţiuni prestataleromâneşti, urmând ca abia însecolul XIVsă se formeze principateleMoldoveişi Ţării Româneşti, ce aveau să lupte contraImperiului Otoman, care a cuceritConstantinopolulîn1453. Până în1541,  întreagaPeninsulă Balcanicăşi mare parte din Ungaria au devenitprovincii turceşti. Moldova, Ţara Românească şi Transilvaniaaurămas autonome, dar sub suzeranitate otomană.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
motan_vyl liked this
Diaconu Mihai liked this
lipdan liked this
abuzoianu liked this
Ghenadie Donos liked this
Eliza Pavel liked this
lucicalen liked this
maestrulvlad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->