Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
masalah koneksi ke jaringan

masalah koneksi ke jaringan

Ratings: (0)|Views: 1,016|Likes:
Published by Darmuji Aksani
Sharing tentang masalh koneksi jaringan (WORKGROUP)
Sharing tentang masalh koneksi jaringan (WORKGROUP)

More info:

Published by: Darmuji Aksani on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

WMUKNSN@NLNB SMW]QNU IFBMISJ IMONUJBDNB
,TFUI DUF]W*
Wnan ifkw}qmu+ifkw}qmu znbd qmul}e}bd imonujbdnb nqn}
ajd}bninb an`nk tfuiduf}w ninb kmbdlnanwj knsn`l `njb emu}wn
qmudnbdd}bzn l}e}bdnb imonujbdnb qmusme}q" Nan emukncnk+ kncnk
dnbdd}nb znbd k}bdijb qjke}` znbd ejsn snbdnq kmbddnbd} ojin
imqmudnbq}bdnb qmulnanw sjsqmk onujbdnb ifkw}qmu s}anl smamkjijnb
emsnu" Wmuknsn`nlnb qmusme}q emu}wn qjani ejsnbzn ifkw}qmu qmul}e}bd
im onujbdnb ssnkwnj qjanni ajimbn`jbzn s}kemu anzn znbd nan ajonujbdnb
qmmusme}q" Nanw}b `nbdinl  `nbdinl znbd qmkw}l sml}e}bdnb ambdnb
wmuknsn`nlnb znbd qjke}` nan`nl smendnj emuji}q"
Ifkw}qmu Qjani Ejsn Qmul}e}bd Im onujbdnb
Qnban  qnban enltn ifkw}qmu qjani qmul}e}bd imonujbdnb nan`nl
qjani ajqmk}inbbzn ifkw}qmu `njb an`nk Bmqtfui Bmjdlefulffa nqn}
jba}i onujbdnb" ]bq}i kmbdmqnl}jbzn, cfen`nl e}inB m qtf u i
Bmjdlefulffa ambdnb kmbdi`ji jcfb qmusme}q" Sm`nbo}qbzn ejsn
kmbdji}qj `nbdinl  `nbdinl emuji}q?
>" Wmulnqjinb nwninl nan jcfb nqn} bnkn ifkw}qmu" Ojin jcfb nqn}
bnkn ifkw}qmu qjani nan, knin nan imk}bdijbnb em`}k `fdjb
im onujbdnb" Cfen`nl kmbd}`nbd `fdjb qmu`mejl anl}`}, znjq}
ambdnb kmbdi`ji kmb}s q nu q & s l } q af tb" Imk}ajnb wj`jl
C`fsm n`` wufdunks nba `fd fb ns n ajhhmumbq }smu6"
5" Wnan `nznu kfbjqfu ninb qnkwj` wmubznqnnb enltn ifkw}qmu
ninb `fd fhh" Ajs}s}` ambdnb ifbqni ajn`fd }bq}i kmkns}iinb
]smu Bnkma nb Wnsstfua znbd ajd}bninb }bq}i @fd fb im
onujbdnb qmusme}q" Imqjiinb ]smu Bnkm anb wnsstfua imk}ajnb
i`jif i " Wnsqjinb enltn wmbdjsjnb qmusme}q qm`nl embnu"
3" Sm`nbo}q ifkw}qmu ninb @fd fb" Ojin smqm`nl wufsms jbj qmubznqn
ifbajsjbzn qjani emu}enl, cfen`nl wmujisn wufwmuqj onujbdnb,
znjq} ambdnb kmke}in Cfbquf` Wnbm`
, imk}ajnb e}in
jqmkB m q tf u i " Nqn} ejsn o}dn ambdnb kmbdi`ji inbnb wnan
jcfb Bmqtfui Bmjdlefulffa wnan `nznu amsiqfw" Imk}ajnb
anuj kmb} Wfw }w znbd qnkwj` wj`jlwu f wm u q jms"
1" Anuj ifqni ajn`fd Bmqtfui wufwmuqjms znbd qnkwj` wnan `nznu
kfbjqfu, wujisn`nl nwninl ifkwfbmb onujbdnb nan znbd
smlnu}sbzn nan wnan ifkw}qmu qm`nl qmujbsqn`` ambdnb embnu"
Ifkwfbmb qmusme}q km`jw}qj Bmqtfui Nanwqmu, Wufqfcf`
onujbdnb, C`jmbq, anb smuxjs onujbdnb" ]bq}i ifkwfbmb wufqfcf`
QCW &JW, cfen`nl wujisn nwninl JW Naaumss qm`nl aj smq ambdnb
embnu" ]bq}i wmbdnq}unb bfkfu JW Naaumss jbj, kjbqn`nl
ifbhjbuknsj imwnan nbkjbjsqmunqfu onujbdnb"
=" Ojin ifkwfbmb znbd ajwmu`}inb qm`nl qmujbsqn``, sm`nbo}qbzn
jambqjqns ifkw}qmu znjq} ambdnb kmke}in qneJam b q jhjcn q jf b
wnan ifqni ajn`fd Bmqtfui Wufwmuqjms" Wmujisn nwninl jbhfuknsj
jambqjqns ifkw}qmu s}anl embnu"
8" Sm`nbo}qbbzn, wmujisn w}`n wufwmuqjms anuj Bmqtfui Nanwqmu znbd
ajwmud}bninb, znjq} ambdnb kmkmujisnbzn wans z sq m k
wufwmuqjms"" Wnsqjinb enltn Bmqtfui nanwqmu kmbdd}kninb
Amxjcms Aujxmu znbd sms}nj anb qjani qmuonaj embqufiinb ambdnb
wmunbdinq `njb wnan smqqjbdJU ^ kn}w}b kmkfuz naaumss
znbd ajwmud}bninb" Wmu`} imqnl}j enltn kmsij wmunbdinq
kmba}i}bd W`}d anb W`nz, bnk}b qjani onunbd wmu`} kmbdnq}u
ifbhjd}unsj onujbdnb qmusme}q smcnun knb}n`"
4" Smqm`nl sm`}u}l endjnb wnan wmunbdinq `}bni wmujisn anb qjani
qmk}iinb imonbddn`nb knin sm`nbo}qbzn wmujisn imk}dijbnb
dnbdd}nb wnan jbsqn`nsj onujbdnbbzn" Cfen`nl wmujisn
imk}bdijbnb l}e}bdnb inem9+inem` onujbdnb znbd qjani
smkw}ubn" Ejsn kmbdd}bninb n`nq enbq} K}`qj qmsqmu }bq}i
kmkmujisn imk}bdijbnb nanbzn inem` znbd qmuw}q}s nqn}
qmul}e}bd sjbdinq" Wmujisn w}`n ifbajsj znbd k}bdijb
wmud}bninb"
<" Smqm`nl sm`}u}lbzn ajwmujisn, cfen`nl wmujisn imk}bdijbnb
imu}sninb wnan inuq} onujbdnb }bq}i kmkmujisn imk}bdijbnb
imu}sninb wnan inuq} Bmqtfui Nanwqmu, ejsn kmbdd}bninb
wufdunk enbq} ajndbfsn znbd ajsmuqninb ambdnb amxjcms aujxmu
}bq}i inuq} qmusme}q"
:" Ojin sm`}u}l `nbdinl wmkmujisnnb kmb}bi}iinb qjani nanbzn
imu}sninb k}bdijb wmu`} kmbdifbhjd}unsj }`nbd smqqjbd
Bmqtfui wnan ifkw}qmu anb d}bninb amxjcm aujxmu }bq}i inuq}
onujbdnb sms}nj ambdnb qjwm inuqj onujbdnb qmusme}q"
Ifkw}qmu Qjani Ejsn Kmbcmqni Wnan Wujbqmu Onujbdnb
S}nq} imqjin ninb kmbcmqni `mkenu imuon ambdnb kmbdd}bninb
wujbqmu znbd qmul}e}bd km`n`}j onujbdnb" Bnk}b qmubznqn wufsms qjani ejsn
emu`nbds}bd" Ojin kmbmk}j knsn`nl smwmuqj jbj ejsn kmb|fen
kmbdnqnsjbzn ambdnb kmbdji}qj `nbdinl  `nbdinl ajentnl jbj?
>" Wmujisn anb wnsqjinb enltn ifkw}qmu qm`nl qmul}e}bd @fd Fb*
imonujbdnb ajknbn wujbqmu qmusme}q emunan, znjq} ambdnb
kmke}in bmqtfui bmjdlefulffa" @jlnq nwninl wujbqmu qmusme}q
nan an`nk onujbdnb
5" @nbdinl sm`nbo}qbzn wmujisn nwninl wnan ifkw}qmu qm`nl
qmujbsqn`` amxjcm aujxmu }bq}i ombjs wujbqmu qmusme}q" Wmujisn w}`n
nwninl smqqjbd wujbqmu qmusme}q qm`nl kmbdd}bninb wfuq wnan
`finsj znbd embnu sms}nj wmkj`ji wujbqmu qmusme}q, znjq} `finsj
wnql* qmkwnq wujbqmu qmusme}q qmul}e}bd kjsn`bzn, }bq}i wujbmu
LW @nsmu Omq znbd qmul}e}bd wnan ifkw}qmu @jqenbdV> ambdnb
bnkn slmujbd LWV@nsmu Omq knin wfuq nqn} wnql anuj wujbqmu
qmusme}q nan`nl PP@jqenbdV>PPLWV@nsmu Omq"
3" Ojin smqqjbd wujbqmu qmusme}q s}anl embnu,cfen`nl `ni}inb qms
wujbq anuj Wujbqmu Wufwmuqjms }bq}i wujbqmu znbd emusnbdi}qnb"
1" Oji`n wnan `nbdinl ajnqns wufsms qms wujbq emuon`nb ambdnb
bfukn`,imk}bdijbnb wmuknsn`nlnb nan wnan sjsqmk nw`jinsj"
Cfen`nl wmujisn smqqjbd wujbqmu wnan sjsqmk nw`jinsj" Bnkk}b
ojin wnan `nbdinl wufsms qms wujbq qjani emuon`nb, cfen`nl
ifbhjd}unsj }`nbd wufwmuqjms wujbqmu qmusme}q" Ej`n wmu`} jbsqn``
}`nbd amxjcm aujxmu }bq}i wujbqmu qmusme}q"

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zhalmhyati Mhya liked this
Ida Farida liked this
Pandu Rama liked this
JuZt THeo liked this
KeyCassiopeia liked this
s3mut liked this
Aldynno Hartono liked this
Buyuank Gadank liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->