Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gazeta 55. 17.12. 2009

Gazeta 55. 17.12. 2009

Ratings: (0)|Views: 125 |Likes:
Published by David

More info:

Published by: David on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
55
1
E enjte, 17 dhjetor 2009
 
Brukseli nis zyrtarisht procedurënpër anëtarësimin e Shqipërisë
C MYK
Kontakto: 0692099430; 0692076801
REGJISTRIMET FILLUAN
Shkolla që sf idon të ardhmen
Shkolla 12-vjeçare jopublike
UNIVERSITETIPAVARESIA VLORE
Bulevardi Vlorë-SkelePO. Box 4358 Posta VlorëAL-9401 Vlorë-AlbaniaTel: +355 33 4 11 555Tel: +355 33 4 11 666Fax: +355 33 4 11 777info@unipavaresia.edu.alwww.unipavaresia.edu.al
I VETMI UNIVERSITET PRIVAT NE JUG
- POLITIKË -
Në Brendësi
E PËRDITSHMEE PAVARUR
 Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla”,”,”,”,”,qendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitTTTTTel: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,TTTTTel: 04/232136el: 04/232136el: 04/232136el: 04/232136el: 04/23213666666,,,,,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,TiranëTiranëTiranëTiranëTiranëE-mail:info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,Internet:wwwwwwwwwwwwwww.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al
Çmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekë
Greqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EURO
Drejtor:FAHRI BALLIUKryeredaktor:ILIR NIKOLLA 
E enjte,17 dhjetor 2009
Nr. 342 (4052)
Viti XIII i botimit
(numri i parëdoli më18.10.1997
FORUM
 
- DEKLARATA -
Nga Dr. Luan Topçiu
“Darka e gabuar” e“Darka e gabuar” e“Darka e gabuar” e“Darka e gabuar” e“Darka e gabuar” eKadaresë – njëKadaresë – njëKadaresë – njëKadaresë – njëKadaresë – njëtopografi shpirtëroretopografi shpirtëroretopografi shpirtëroretopografi shpirtëroretopografi shpirtërore
Artisti është origjina e veprës. Vepra ështëorigjina e artistit. Asnjë nga këta termanuk jetojnë pa njëra-tjetrën” - Heidegger 
- Ambasadori i Komisionit Europian në TiranëHelmut Lohan i dorëzon kryeministrit Berishapyetësorin prej 2 mijë pyetjesh, për të cilinqeveria shqiptare ka ambicien të kthejëpërgjigje brenda 31 marsit të ardhshëm.
- Berisha: “Pyetësori - Kartolinahistorike për shqiptarët, qeveria do tëpunojë me përkushtim maksimal”
Kryesocialisti dhe malavitozët e tij u bien kambanave të alarmit për krizë
Edi Rama i rikthehet mirazhit meEdi Rama i rikthehet mirazhit meEdi Rama i rikthehet mirazhit meEdi Rama i rikthehet mirazhit meEdi Rama i rikthehet mirazhit mekuti votimi dhe krizë ekkuti votimi dhe krizë ekkuti votimi dhe krizë ekkuti votimi dhe krizë ekkuti votimi dhe krizë ekonomikonomikonomikonomikonomikeeeee
Nga Artur Bego
Edi Rama, u shfaq dje sërish para kamerave. Sigur-isht, nuk kishte si të mungonte dhe për këtë e kishteedhe pretekstin për të justifikuar daljen e tij të radhës,por sërish për “të folur shumë, por për të mos thënë
Tuneli i Kalimashit përfundon pranverën eardhshme. Shpenzimet shtesë nga avaria, të pa-përfillshme, sipas bilancit final të investimit
Edi Rama bën të vetën teorinë e marksizmit, sipas së cilëskriza ekonomike prodhon një revolucion të afërt bolshevik
Edi Rama u është rikthyer plenumeve me dyer të mbyl-lura dhe në errësirë totale rreth të vërtetës që ndodh dhevërtitet në Shqipëri. Në këtë rikthim te e kaluara, Edi Rama,ka bërë të vetën edhe terinë e “klasikëve të marksizëm-leninizmit”, sipas të cilëve, kriza ekonomike, është pragu irevolucionit të proletariatit. Kësaj ideje të krizësekonomike, i ka mëshuar dje me shume forcë Edi rama,ndërsa kishte thirrur Asamblenë Kombëtare të PS-së.
Qeveria miratoi dje vendimin,Qeveria miratoi dje vendimin,Qeveria miratoi dje vendimin,Qeveria miratoi dje vendimin,Qeveria miratoi dje vendimin,megjithë krizën financiare globalemegjithë krizën financiare globalemegjithë krizën financiare globalemegjithë krizën financiare globalemegjithë krizën financiare globale
Shpërblim për festat e fundvitit 2009,pensionistëve dhe administratës -Rimbursim edhe për shtresat në nevojë qëpreken nga rritja e çmimit të energjisë
PërvjetoriPërvjetoriPërvjetoriPërvjetoriPërvjetori /Les V /Les V /Les V /Les V /Les Valesa:alesa:alesa:alesa:alesa:Ia vlejtën përpjekjet tonaIa vlejtën përpjekjet tonaIa vlejtën përpjekjet tonaIa vlejtën përpjekjet tonaIa vlejtën përpjekjet tonaantikantikantikantikantikomuniste të 1989-somuniste të 1989-somuniste të 1989-somuniste të 1989-somuniste të 1989-sLogjika marksiste në politikëLogjika marksiste në politikëLogjika marksiste në politikëLogjika marksiste në politikëLogjika marksiste në politikë
Nga Lavdrim Lita
Demonstratat antikomuniste dhe dekreti i 17 dhjetorit 1990
Këshillohej të përdoreshin shkKëshillohej të përdoreshin shkKëshillohej të përdoreshin shkKëshillohej të përdoreshin shkKëshillohej të përdoreshin shkopinj gome,opinj gome,opinj gome,opinj gome,opinj gome,plumba dhe tankplumba dhe tankplumba dhe tankplumba dhe tankplumba dhe tanke mbi demonstruesite mbi demonstruesite mbi demonstruesite mbi demonstruesite mbi demonstruesit
DOSSIER
 
55
2
E enjte, 17 dhjetor 2009
Kontaktoni në
politikë
@gazeta55.net
POLITIKE
Deklarata/Tuneli i Kalimashit përfundon pranverën e ardhshme, shpenzimetshtesë nga avaria, të papërfillshme, sipas bilancit final të investimit
Ministri i Financave, RidvanBode hedh poshtëpretendimet e opozitës
“Edvin Rama po“Edvin Rama po“Edvin Rama po“Edvin Rama po“Edvin Rama po përbalt vendin përbalt vendin përbalt vendin përbalt vendin përbalt vendin me imazhin e me imazhin e me imazhin e me imazhin e me imazhin e krizës, krizës, krizës, krizës, krizës,ekonomia ështëekonomia ështëekonomia ështëekonomia ështëekonomia ështëe stabilizuare stabilizuare stabilizuare stabilizuare stabilizuardhe në rritje”dhe në rritje”dhe në rritje”dhe në rritje”dhe në rritje”
Ministri i Financave Ridvan Bodereagoi dje përmes një deklarate për shtyp, ku hodhi poshtë pretendimete pabaza dhe tendencioze të PartisëSocialiste mbi situatën ekonomikenë vend. Ministri i Financave u shprehse ekonomia shqiptare përballoi mesukses efektet financiare të krizës glo-bale dhe tani po gëzon një shëndoshjeqë llogaritet tek një rritje prej 3 për qindderi në fund të viti 2009.“Sqaroj opinionin publik rreth të vërteta-ve për zhvillimin ekonomik të vendit gjatëvitit 2009, si dhe për të denoncuar shpifjetdhe mallkimet e përbaltjet që opozita join-stitucionale vijon t’i bëjë ekonomisë sëvendit për të krijuar imazhin e paqenë tënjë krize ekonomike, si dhe për të krijuar pasiguri dhe destabilitet edhe në komu-nitetin e biznesit. Për gjatë gjithë vitit 2009Rama dhe emisarët e tij të dështuar upërpoqën të krijojnë në opinionin publikndjesinë e një krize të thellë në ekonom-inë shqiptare. Ata u përpoqën që ta de-stabilizojnë sistemin financiar duke ngri-tur parullat e falimentimit të sistemit ban-kar dhe të pasigurisë së depozitave. Pasidështuan në përpjekjet e tyre gjithë vje-tore me rastin e Vitit të Ri, edhe një herëRama dhe shpura e tij shfaqen para sh-qiptarëve me modelin e Gogolit”, u shprehministri Bode. Rritja e investimeve infras-trukturore, u shpreh ministri Bode, ështënjë politikë e përshëndetur nga FMN dhenga partnerët e huaj financiarë, si njëmasë pozitive për të mbrojtur ritmetekonomike. Lidhur me borxhin publik,ministri shtoi se është plotësisht në për-puthje me parametrat që kanë qenë ven-dosur në fund të vitit 2008 dhe në për-puthje me marrëveshjen me FMN-në,ndërsa vendet e tjera të rajonit dhe mëgjerë, vendet evropiane gjatë këtij viti udetyruan që të dyfishojnë dhe trefishojnëdeficitin buxhetor dhe ndodhi ajo që nëfund të nëntëmujorit borxhi publik ivendeve më të zhvilluara të kapërcejë 100për qind të BB-së, ekonomia shqiptare,buxheti i shtetit zbatuan me përpikëri ob- jektivat e vendosura qysh në fundin e vitittë kaluar dhe nuk dëshmuan asnjë dobë-si, për të kërkuar një rritje të defiçitit apo tëborxhit publik gjatë vitit 2009. Ministri Bodebëri të ditur se ekonomia është në rritje tëndjeshme progresive, ndërsa premtoirritje të pagave dhe pensioneve që nga 1korriku i vitit 2010. Bode iu referua edheshpërblimeve të fundvitit që qeveria kamiratuar dje në mesditë, duke shtuar senë një kohë kur vendet e BE prej muajshtë tërë kanë prerë rrogat dhe pensionetose i kanë ulur ndjeshëm ato, Shqipëriaka luksin e një stimuli të ndjeshëm për tëgjitha kategoritë e buxhetorëve dhe pen-sionistëve, saktësoi midis të tjerave Min-istri i Financave Ridvan Bode, duke i bërëthirrje opozitës që nëse kërkon vërtetë qët’i kontribuojë stabilizimit të shpejtëekonomik dhe rikthimit në ritme të larta tërritjes ekonomike të vendit e ftojmë të vijënë Parlament dhe në institucionet e tjeratë vendit. Sipas tij, përpjekjet për të desta-bilizuar ekonominë përmes politikës sërrugës do të jetë tërësisht e dështuar nëvend të komiteteve apo organizimevetë ndryshme partiake le t’i adreso-het institucioneve për të debatuar me mazhorancën dhe për të kon-tribuuar në programet e saj për rikthimin e normalitetit dhe zhvil-limit të shpejtë të ekonomisë sëvendit..
Qeveria miratoi dje vendimin,megjithë krizën financiare globale
Shpërblim për festat e fundvitit 2009, pensionistëve dhe administratës -Rimbursim edhe për shtresat në nevojë që preken nga rritja e çmimit të energjisë
 Ministria e Punëve Publike dhe Transporteve ka konfirmuar dje se tuneli i Kalimashit pritej të hapej në muajin mars, ose më së voni në fund të muajit prill. “Faza e emergjencës ka përfunduar. Po përdorim variantin gjerman dheaustriak për eliminimin e avarisë. Shpenzimet shtesë ende nuk janë bërë pub-like nga ana e kompanisë, por janë të papërfillshme”, ka thënë një burim zyrtarnga MPPTT-ja. Burimi nuk ka dhënë ndonjë shifër lidhur me koston shtesë, pas shembjes së ndodhur më 5 nëntor, por ka deklaruar se shpenzimet shtesë ishin të papërfillshme dhe s’do të kishin ndonjë ndikim në koston finale të investimit madhor të qeverisë shqiptare. Deklarimi i muajve mars-prill duket si një afat final, i cili s’mund të afro-het e as të ketë ndonjë stacion ndërmjetës, pasi kompania turke e cila po menazhon punimet në tunelin e Kalimashit, konfirmon se nuk do të pranojë që tuneli të hapet pa u përfunduar plotësisht dhe se muajt mars-prill ishin edhe afatet e prishme.
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Rimbursim edhe për shtresat nevojë  Rimbursim edhe për shtresat nevojë  Rimbursim edhe për shtresat nevojë  Rimbursim edhe për shtresat nevojë  Rimbursim edhe për shtresat nevojë  preken nga rritja e çmimit energjisë preken nga rritja e çmimit energjisë preken nga rritja e çmimit energjisë preken nga rritja e çmimit energjisë preken nga rritja e çmimit energjisë
Qeveria merr një tjetër vendim të rëndësishëm pas shpërblimeve financiare me rastin e festave të fund-vitit. Këshilli i Ministrave ka vendosur të rimbursojë të gjitha familjet në nevojë që do të preken nga rritjae çmimit të energjisë. Në mbledhjen e djeshme, kryeministri Sali Berisha njoftoi se Enti Rregullator iEnergjisë pas shqyrtimit të të gjitha aspekteve, ka shpallur rritjen me 13 % të çmimit të energjisë.Kryeministri u shpreh se kjo rritje, e cila është e papërfillshme për industrinë, por shumë e madhe përinstitucionet buxhetore nxjerr para qeverisë detyrën për mbrojtjen e plotë dhe totale të të pasojave të rritjestek të gjithë personat në ndihmë ekonomike dhe pensione të ulta sipas kritereve të përcaktuara.“Kjo rritje është mjaft më e ulët për 300 kilovatët e parë dhe shkon duke u rritur për konsumet përtejkëtyre 300 kilovatëve, të cilat në tërësi janë familje me të ardhura mbi mesataren ose mesatare. Rritja është jo e përfillshme për industritë. Rritja është shumë e madhe për institucionet buxhetore. Është pothuajdyfishim çka nxjerr para nesh këto detyra. Së pari mbrojtjen e plotë dhe totale të pasojave të rritjes tek tëgjithë personat në ndihmë ekonomike dhe pensione të ulëta sipas kritereve të përcaktuara”, u shpreh kryem-inistri. Për këtë qëllim Berisha bëri të ditur se është ndarë fondi prej rreth 22 milion dollarësh, i cili do tëpërdoret për skemën e mbulimit të rritjes së çmimit për shtresat në nevojë. “Është jashtëzakonisht e rëndë-sishme që skema e mbulimit të rritjes për shtresat në nevojë të jetë operative që më 1 janar, në mënyrë qëkëto shtresa të kenë zero efekt nga rritja dhe dua tu them këtu se janë mbi 70 % e konsumatorëve të cilëtbien në konsumimin deri në 300 kilovat. Ndaj dhe për shtresat në nevojë mbulimi do të jetë i plotë dhetotal”, tha kreu i qeverisë. Ndërkohë, në kuadrin e masave për shkurtimin e shpenzimeve në administratë,kryeministri Berisha kërkoi nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, që në bashkëpunim meSekretarët e Përgjithshëm të të gjitha institucioneve të vendosin rregulla të rrepta për mospërdorimin ellambave inkandeshente në institucione shtetërore dhe zëvendësimin e tyre me ndriçues të tjerë. E njëjtamasë, kryeministri kërkoi që të merret edhe shkollat dhe spitalet e vendit.Gjithashtu, kryeministri kërkoi nga ministri i Financave vënien në dispozicion të një fondi për blerjen emakinave, më të mira dhe më të lira, të cilat konsumojnë më pak.
K
ëshilli i Ministravemiratoi dje vendiminpër dhënien e shpërbli-meve financiare për pensionistëtdhe punonjësit e administratës merastin e festave të fund vitit. Pa-varësisht krizës ekonomike dherritjes së parakohshme të rrogave,Ministria e Financave ka siguruarfondin prej 15 milion dollarësh,nga i cili do të bëhet i mundurshpërblimi prej 25 mijë lekësh përpensionistët, si dhe shpërblimin efundvitit për punonjësit e admin-istratës, shpërblim i cili për rrogate ulëta të administratës do të jetë150 mijë lekë dhe për rrogat e tjerado të jetë 100 mijë lekë.Kryeministri Sali Berisha dek-laroi në mbledhjen e radhës tëqeverisë se do të mundësohenplotësisht shpërblimet e fundvititpër pensionistët dhe punonjësit einstitucioneve buxhetore.“Ndryshe nga titujt me germakapitale, me të cilat janë hapurdisa të përditshme sot, qeveria qën-dron dhe do t’u dërgojë pension-istëve shqiptarë, si dhe punonjësvetë administratës kartolinën e vititë ri”, u shpreh kryeministri.Berisha u shpreh se pavarësishtdisa vështirësive, të cilat nukmund të shpërfillen si kriza nganjëra anë dhe rritja e parakohshmee rrogave, Ministria e Financavepas një shqyrtimi të kujdesshëmtë burimeve ia ka dalë të sigurojënjë fond prej 15 milion dollarësh,nga i cili do të bëhet i mundurshpërblimi prej 25 mijë lekësh përpensionistët, që do të shpërnda-het brenda këtyre ditëve.“Nuk mund të injorohen vësh-tirësitë e krijuara nga kriza nganjëra anë dhe nga fakti tjetër sepër shkak të zgjedhjeve në mënyrëqë të mos mund të lidhej rritja errogave dhe pensioneve me votën,ne u detyruam kësaj radhe të avan-conim dy muaj para, rritjen e rro-gave dhe pensioneve. Pra normal-isht rritja bëhet një herë në vit dhei takonte që të fillonte në një kor-rik. Këtë vit për të ruajtur etikënnë raportin e pagave me zgjedhjetne u detyruam ti japim dy muajpara. Së dyti, rritja e këtij viti ësh-të rritja më e madhe në historinë evendit, me një faturë të fuqishmendërkohë kur në vende të tjera rro-gat për shkak të krizës pësuan rënienga 6 në 12 dhe 14 %. Pavarësishtnga kjo situatë ministria e Finan-cave pas një shqyrtimi tërësor tëburimeve ia ka dalë të sigurojë 15milion dollarë si shpërblim përpensionistët dhe këto do të jenë25 mijë lekë për pensionist”, thaBerisha.Në këtë kontekst, kryeminis-tri vuri në dukje se janë jo të pak-ta vendet, të cilat këtë vit nuk dotë shpërndajnë shpërblime nëfundvit, apo vende të tjera ku kjoshumë do të jetë 12 euro dhe dotë jepet në muajin janar.Kryeministri gjithashtupërgënjeshtroi zërat se qeveria kabllokuar pagat për zyrtarët, dukebërë të ditur se Ministria e Finan-cave ia ka dalë të garantojë shpër-blimin e fundvitit për punonjësite administratës, shpërblim, i cilipër rrogat e ulëta të administratësdo të jetë 150 mijë lekë dhe për rro-gat e tjera 100 mijë lekë.
 
55
3
E enjte, 17 dhjetor 2009
POLITIKE
Kontaktoni në
politikë
@gazeta55.net
Kryeministri Sali Berisha për-shëndeti dje dorëzimin e Pyetësorittë Komisionit Evropian, udhërrë-fyesin e rrugës së integrimit të Sh-qipërisë drejt Bashkimit Evropian.Kreu i ekzekutivit u shpreh se kyështë një moment tjetër i rëndë-sishëm pas atij të 16 nëntorit, kuministrat e Jashtëm të BE miratu-an kërkesën e Shqipërisë për sta-tusin kandidat. Ashtu siç edhe u paralajmëruanjë muaj më parë, pikërisht më 16nëntor ditën kur ministrat e Jash-tëm të Bashkimit Evropian miratu-an kërkesësn e Shqipërisë për sta-tusin kandidat, Komisioni Evropian,i dorëzoi dje në mesditë qeverisëshqiptare pyetësorin me 2280 py-etje. Ky hap i rëndësishëm i venditnë rrugën drejt anëtarësimit të plotënë Bashkimin Evropian, është njëtregues i qartë i mbështetjesndërkombëtare ndaj qeverisë “Ber-isha” dhe reformave madhore të sajnë kohë rekord.
Kryeministri Sali Berisha 
Gjatë konferencës së përbash-kët për shtyp me Helmuth Lohan Ambasadorin e Delegacionit të BE-së në Shqipëri, i cili dorëzoi Pyetë-sorin e KE, Kryeministri Berishavlerësoi këtë moment si kartolina mëhistorike për të gjithë shqiptarët.Kreu i qeverisë nënvizoi seriozi-tetin dhe përkushtimin e kabinetittë tij, në plotësimin e këtij pyetë-sori. “Është një moment historik nëmarrëdhëniet zyrtare ndërmjet Sh-qipërisë dhe Bashkimit Evropian.Një muaj pas vendimit të Këshillittë Ministrave të Bashkimit Evropianpër të pranuar kërkesën e Shqipërisëpër statusin e vendit kandidat, am-basadori i Bashkimit Evropian Hel-muth Lohan më dorëzoi, në emër të Komisionit, pyetësorin me mbi2260 pyetje në 384 faqe, i cili duhettë plotësohet nga autoritetet sh-qiptare dhe t’i dorëzohet Komisionitpas plotësimit të tij. Në këtë rast,së pari, unë dua të shpreh mirënjo-
Kryeministri Berisha, iftuar në Konferencën eOKB për Ndryshimet eKlimës, që mbahetnë Danimarkë
 Kreu i Kreu i Kreu i Kreu i Kreu iqeverisëqeverisëqeverisëqeverisëqeverisë referon sot referon sot referon sot referon sot referon sot mbi mbi mbi mbi mbi parandalimin parandalimin parandalimin parandalimin parandalimine ngrohjese ngrohjese ngrohjese ngrohjese ngrohjesglobaleglobaleglobaleglobaleglobale
Kryeministri Sali Berishau nis dje për një vizitë treditore për në Kopenhagën, nëDanimarkë, ku do të kryesojëdelegacionin shqiptar qëmerr pjesë në “Konferencëne OKB për Ndryshimet eKlimës”. Gjatë kësaj vizite,kryeministri Berisha do tëmbajë një fjalim në seancënplenare të paradites së sot-me. Po sot, do të kenë fjalëne tyre edhe kryetarë tëvendeve mjaft të rëndë-sishme, si presidenti i Mek-sikës Felipe Calderón Hino- josa, kryeministri i Austral-isë Kevin M. Rudd, kryemi-nistri Greqisë, George Pa-pandreu. Gjatë qëndrimit treditor në Danimarkë, Kryem-inistri Berisha është i ftuarnë një darkë që shtrohet përnder të pjesëmarrësve ngambretëresha e Danimarkës,Madhëria e Saj MbretëreshaMargrethe II, darkë e cila dotë mbahet në ChristiansborgCastle, pas ceremonisë sëprezantimit me FamiljenMbretërore.Gjithashtu, KryeministriBerisha është i ftuar edhe nënjë drekë të shtruar ngakryeministri i Danimarkës nëambientet e Bella Center, sëbashku me kryetarët e tjerëtë qeverive dhe delegacion-eve pjesëmarrëse në këtë kon-ferencë Gjatë këtyre ditëve,kryeministri Berisha do tëzhvillojë një seri takimeshbilaterale me liderë të rajonitdhe evropianë, si dhe do t’ipërgjigjet interesit të medi-ave më prestigjioze të Dani-markës lidhur me hapat emëtejshme të Shqipërisëdrejt integrimit në Bash-kimin Evropian, zhvillimitekonomik dhe perspektivënevropiane.
 Në prani mediave Kr Në prani mediave Kr Në prani mediave Kr Në prani mediave Kr Në prani mediave Kr yeministri Sali Berisha i dorëzoi yeministri Sali Berisha i dorëzoi yeministri Sali Berisha i dorëzoi yeministri Sali Berisha i dorëzoi yeministri Sali Berisha i dorëzoi Pyetësorin Ministres Integrimit, Majlinda Bregu Pyetësorin Ministres Integrimit, Majlinda Bregu Pyetësorin Ministres Integrimit, Majlinda Bregu Pyetësorin Ministres Integrimit, Majlinda Bregu Pyetësorin Ministres Integrimit, Majlinda Bregu
Brukseli nis zyrtarisht procedurënpër anëtarësimin e Shqipërisë
 Ambasadori i Komisionit Europian Tiranë Helmut Lohan i dorëzon kryeministrit Berisha pyetësorin prej 2 mijëpyetjesh, për të cilin qeveria shqiptare ka ambicien të kthejë përgjigje brenda 31 marsit të ardhshëm.Berisha: “Pyetësori - Kartolina historike për shqiptarët, qeveria do të punojë me përkushtim maksimal”
Leonard Quku
hje ndaj Komisionit, i cili brenda njëkohë të shkurtër, një mujore, ia dolitë formulojë pyetësorin voluminozpër Shqipërinë. Dua ta garantoj seqeveria ime dhe autoritetet shqiptaredo të punojnë me përkushtim tëmadh, me një gjithëpërfshirje të spe-ktrit politik, të shoqërisë civile dhetë grupeve të interesit, në mënyrëqë përgjigjet që do të dërgohen nëKomisionin Evropian të jenë më tëvërtetat e të vërtetave”, u shprehBerisha. Kryeministri gjeti rastin tibëjë thirrje zyrtare kryesocialistit EdiRama që bashkërisht të për-shëndesin dorëzimin e Pyetësorit tëKomisionit Europian dhe njëheraziu shpreh qe qeveria mbetet e hapur për të trajtuar bashkë me opozitënproblematikën e Pyetësorit. “Unëshfrytëzoj këtë rast për të ftuar kry-etarin e Partisë Socialiste që sëbashku t’a përshëndesim në njëkonferencë shtypi këtë momenthistorik për të gjithë shqiptarët, sinjë dëshmi e vullnetit të përbash-kët të forcave politike për të kon-tribuar në procesin e integrimit tëvendit në Bashkimin Evropian. Esiguroj se qeveria mbetet shumë ehapur për të dëgjuar zërin eopozitës, ekspertëve të saj në tëgjithë problematikën e madhe qëtrajton pyetësori”, deklaroi kryemi-nistri Berisha.Berisha siguroi se rreth 800punonjës të administratës shqiptaredo të angazhohen në në plotësimine Pyetësorit, ndërsa KomitetiNdërministror i Integrimit do tëshqyrtojë çdo javë ecurinë e tij.Në përfundim të fjalës së tij,kryeministri Berisha i përcolli njëfalënderim të veçantë dhe urimetmë të mira me rastin e festave tëfund vitit, të gjithë përfaqësuesve tëKomisionit Evropian në Tiranë dheBruksel, për kartolinën historike qëu dërguan shqiptarëve. “Duke embyllur këtë fjalë dëshiroj t’i shprehambasadorit Lohan, stafit të dele-gacionit të Komisionit Evropian nëTiranë, Komisionit Evropian nëBruksel, urimet më të mira për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri dhedëshiroj t’u shpreh mirënjohjen mëtë thellë për kartolinën historike qëu sollën shqiptarëve për festat emëdha të fundvitit”, mbylli fjalën etij kryeministri.
Ambasadori Helmutt Lohan 
Nga ana e tij Ambasadori i Dele-gacionit të BE-së në Shqipëri, Hel-muth Lohan deklaroi se ky është njëmoment themelor për të ardhmen eShqipërisë dhe se KE po vlerësonangazhimin serioz të qeverisë sh-qiptare në përpjekjet e saj demokra-tike drejt Bashkimin Evropian. Si-pas tij, Komisioni Evropian do t’i anal-izojë përgjigjet e dhëna me kujdes-in më të madh dhe do të përpiqet tëanalizojë ecurinë që është bërë nëkëta sektorë dhe bëhet fjalë për atoaspekte që kanë të bëjnë me luftënkundër korrupsionit dhe krimit tëorganizuar. Ai e konsideroi tepër të rëndë-sishëm bashkëpunimin politik nëkëto momente të rëndësishme,ndërsa i apeloi opozitës që të sho-hë me seriozitet angazhimin e Sh-qipërisë drejt integrimit në BashkiminEvropian dhe të hyjë në Parlament.“Ecuria apo progresi i mëtejshëmdrejt Bashkimit Evropian kërkon re-forma të mëtejshme, reforma tëvështira. Në procesin e integrimit nëBashkimin Evropian këto reforma tëvështira duhet të bazohen në kon-sensusin më të gjerë të mundshëm.Për ketë arsye, ne e themi dhe njëherë se vendi për debatin politik ësh-të në Parlament. Dhe për t’a thënëatë me fjalët e Këshillit të Çështjevetë Përgjithshme të BE-së, në konk-luzionet apo përfundimet që kykëshill ka nxjerrë: Bashkimi Evropi-an u bën thirrje të gjithë partive poli-tike në Shqipëri që të ndjekin njëdialog politik konstruktiv duke u përf-shirë në Parlament. Unë e mbajtashënim thirrjen që u bë nga Kryem-inistri për të hapur këtë dialog”, de-klaroi ambasadori i BE-së, Lohan. Ai nënvizoi se Komisioni Evropian,uron që ngërçi politik i shkaktuar nga opozita të tejkalohet para fes-tave të fund vitit. “Unë e nisa fjalëntime duke ju uruar dhe duke jupërcjellë urimet më të mira për Vitine Ri, ndërkohë që dëshiroj të japdisa urime të tjera. Ne, KomisioniEvropian, me të gjithë forcën tonë tëmundshme urojmë që ky ngërç në sit-uatën politike në Shqipëri të tejkalo-het përpara ose në fillim të vitit që vjen,në mënyrë që Shqipëria të vazhdojëpërpara ashtu siç dëshirojnë dhe siç emeritojnë të gjithë qytetarët shqiptarë”,deklaroi kreu i delegacionit të BE-sënë Tiranë, Helmuth Lohan.
“Para jush dëshiroj t’i dorëzoj pyetësorin ministres së Integrimit znj.Majlinda Bregu me besimin e madh se me përkushtim do të përmbushimdetyrimet tona madhore para qytetarëve shqiptarë, para partnerëve evropiandhe para Komisionit Evropian dhe me garancinë e plotë se kryeministri do t’i japë të gjithë mbështetjen këtij procesi, i cili është më i rëndësishmi, është1-shi i të gjitha proceseve dhe të gjitha reformave që ne kemi”, deklaroiKryeministri Berisha, ndërsa Pyetësorin e mbërritur nga KE-ja, ia dorëzoi djeministres së Integrimit Majlinda Bregu.
Deklaron ministrja e Integrimit, Majlinda Bregu: Përgjigjet e Pyetësoritbrenda datës 31 mars të vitit 2010
/Ministrja e Integrimit Majlinda Bregu dhagarancinë sot se përgjigjet e Pyetësorit të Komisionit Evropian do të jenëgati brenda 31 marsit të vitit 2010. “Kalendari i përgjigjes së pyetjeve sipaskapitujve të pyetësorit fillon nga data 16 dhjetor, ndërsa kemi parashikuar fundin e tij më datë 31 mars të viti 2010”, u shpreh Bregu. Ajo shtoi se qeveriado të bëjë ç’është e mundur që çdo institucion të ketë një periudhë për t’iupërgjigjur pyetjeve me cilësi, por pa zvarritje. “Motoja jonë kryesore gjatë këtijprocesi është cilësia dhe vërtetësia. Ky proces do të ketë ritëm dhe nuk do tëketë ngecje. Pyetësori përmban 2280 pyetje, të përfshira në 384 faqe dhe që janë të ndara në 33 kapituj. Ndërkohë, ka dy kapituj shtesë, për efekt të pyetë-sorit, një për kriterin politik dhe një për atë ekonomik”, vuri në dukje ministrjaBregu. Për përgjigjet e këtij procesi janë të angazhuara 48 institucione, mbi800 nëpunës civilë, 58 përkthyes, 27 trajnues ndërkombëtarë. Ministrja tha se janë ngritur 35 grupe pune që funksionojnë pranë institucioneve përkatëse,ndërsa janë trajnuar deri tani 460 nëpunës për një periudhë tremujore. Minis-trja e Integrimit nënvizoi se anëtarësimi i Shqipërisë në NATO dhe ratifikimi nëkohën e duhur të MSA-së me BE, i japin vendi një katalizator të fuqishëm nërrugën drejt integrimit. Bregu vlerësoi në këtë proces edhe ekspertizën e Kroa-cisë dhe Maqedonisë, vende të cilat kanë dorëzuar përgjigjet e Pyetësorit.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
light2004pg1765 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->