Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
圆觉经

圆觉经

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by vdgrry
妙觉 圆觉
妙觉 圆觉

More info:

Published by: vdgrry on Apr 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2009

pdf

text

original

 
0842No. 842
大方广圆觉修多罗了义经
 
大唐罽宾三藏佛陀多罗译如是我闻。一时婆伽婆。入于神通大光明藏。三昧正受。一切如来。光严住持。是诸众生清净觉地。身心寂灭。平等本际。圆满十方。不二随顺。于不二境。现诸净土。与大菩萨摩诃萨十万人俱。其名曰文殊师利菩萨。普贤菩萨。普眼菩萨。金刚藏菩萨。弥勒菩萨。清净慧菩萨。威德自在菩萨。辩音菩萨。净诸业障菩萨。普觉菩萨。圆觉菩萨。贤
善首
菩萨等。
而为上首
。与诸
眷属
入三昧。
住如来平等
法会
。于是文殊师利菩萨。在大众
即从座起 
顶礼
长跪叉手
而白
。大
悲世尊
愿为此会
诸来
众。
于如来本
起 
清净
法行
菩萨于大
乘中发
清净心。
远离
能使未
末世
众生
乘者
堕邪见
语已
五体投
地。如是三
终而复始
世尊
文殊师利菩萨
善哉善哉
善男
乃能为
诸菩萨。
咨询
如来
法行
为末世
一切众生
乘者
正住持不
堕邪见
汝今谛听
当为汝说
。时文殊师利菩萨。
奉教欢
诸大众。
默然而听
1
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
0842
善男子
无上法王有
大陀罗
尼门
。名
圆觉。
一切清净
如菩
提涅槃及波
菩萨。一切如来。本
起因
地。
依 
清净觉
永断
明。方
云何
明。
善男子
。一切众生。
从无始
来。
种种颠倒
人 
易处
妄认四
自身
六尘缘影
自心
譬彼
及第
善男子
空实
病者
妄执
由妄执故
非唯惑
虚空
迷彼实花
轮转
明。
善男
此无
非实
有体
。如
人 
时。
。如众
空花
。灭于
虚空
。不
说言
何以故
处故
。一切众生。于
生灭。是
轮转
善男子
。如来
地。修圆觉
空花
即无
轮转
身心受
。本
彼知
虚空
知虚空
者即
空花相
有无
。是
净觉随顺。
何以故
虚空性故
动故
。如来藏
无起 
。如
界性
究竟
满。
十方
。是
为因
法行
菩萨
因此
于大
乘中
清净心。
末世
众生。
依 
。不
堕邪
世尊
欲重宣
义。
而说
 
文殊
汝当
 
一切诸如来
 
于本
 
以智
慧觉
 
 
知彼
空花
 
即能
 
人 
 
时不
 
虚空
 
平等不
动转
 
十方
2
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
0842 
即得
 
 
成道亦
无得
 
圆满
 
菩萨于
此中
 
能发
 
末世
诸众生
 
邪见
 
于是普贤菩萨。在大众
即从座起 
顶礼
右绕
长跪叉手
而白
。大
悲世
愿为此会
诸菩萨众。
及为末世
一切众生修大
乘者
。闻
圆觉清净境
云何
世尊
众生。
。身心
亦幻
云何以幻还
修于
幻性
。一切
灭。
无有
心。
云何
复说
诸众生。本不修
于生
常居幻化
不了
令妄
云何解脱
愿为末世
一切众生。
便
渐次
诸众生
语已
五体
地。如是三
终而复始
世尊
普贤菩萨
善哉善哉
善男子
乃能为
诸菩萨。
及末世
众生。修
菩萨如
三昧方
便
渐次令
诸众生
得离
汝今谛听
当为汝说
。时普贤菩萨。
奉教欢喜
诸大众。
默然而听善男子
。一切众生。
种种幻化
生如来圆觉
心。
空花
而有
幻花虽
空性
。众
心。
还依幻
灭。诸
幻尽
灭。觉心不
依幻
觉。
说有
觉。
未离
说无
如是。是
灭名
善男子
一切菩萨
及末世
众生。
当远离
一切
幻化虚妄
3
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->