Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
neodređene zamjenice u engleskom

neodređene zamjenice u engleskom

Ratings: (0)|Views: 280 |Likes:
Published by sandla

More info:

Published by: sandla on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

 
Neodređene zamjenice - Indefinite Pronouns
Neodređene zamjenice su dobile svoj naziv jer nismo uvijek sigurni na koga ili što seone odnose. Samostalno i pridjevski upotrebljavaju se sljedeće neodređenezamjenice:
all
svi
few
malo
a few
nešto, nekoliko
little
malo
a little
nešto malo
many, much
mnogo
some, any
neki, nešto, nekoliko
other
drugi
another
(jedan) drugi
one
neki
several
nekoliko
both
obaSamo pridjevski upotrebljavaju se:
every
svaki (ako značicjelinu)
no
nitko
many a
mnogiSamostalno se upotrebljavaju:
others
drugi
something,anything
nešto
somebody
netko
someone
netko
anybody
netko, bilo tko
anyone
netko, bilo tko
everybody
svatko
everyone
svatko
everything
sve
nobody
nitko
no one
nitko
none
nitko
nothing
ništaNeodređena zamjenica "
all
" upotrebljava se:a) samostalno:
 All will come (Sve će doći). All is lost (Sve je izgubljeno
);b) pridjevski:
 All hope was lost (Sva je nada bila izgubljena
).
"All"
znači cjelinu. Glagol stoji u jednini ili množini:
 
 All is correct (Sve je točno),The house is empty, all have gone (Kuća je prazna, svi su otišli).
"
Some
" i "
any
" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari. Mogu se upotrijebiti u jedniniili množini. "Some" označava dio koji je uzet iz cjeline, izvjestan broj, količinu ilistepen.
-Some
 
složenice
se mogu koristiti u :Potvrdnim rečenicama:
I met someone you know last night.
U pitanjima na koja očekujemo potvrdan odgovor:
Was there something youwanted?
U ponudama i zahtjevima:
Would you like something to drink.
"
Any
" ima neodređeno značenje, dok je "some" ipak ograničen:
I am short of money but I think I can spare some (Nemam novaca ali mislim damogu nešto uštediti);There are many interesting books here, I am going to take some (Ovdje ima mnogo zanimljivih knjiga, uzet ću neke);Many people are said to have arrived but I still cannot see any (Kažu da je mnogoljudi stiglo, ali ja još uvijek nikog ne vidim).
- Any
 
složenice
se koriste u:Niječnim rečenicama:
There is not anyone who can help you.
U upitnim rečenicama kada sumnjamo da li će odgovor biti pozitivan: Is thereanyone here who is a doctor?"
Both
" se upotrebljava za lica, životinje i stvari. Glagol je uvijek u množini:
Both came to see me (Oboje su došli da me vide);Two artists have exhibited their paintings; works of both are of great value (Dvaslikara su izlagali svoje slike, radovi obojice su od velike vrijednosti).
"
Much
" se upotrebljava kada je u pitanju velika količina. Upotrebljava se samo u jednini (kolektivno):
Much has been said, but in vain (mnogo je bilo rečeno, ali uzalud).
"
Many
" se upotrebljava za neodređeni broj lica, životinja i stvari. Glagol je samo umnožini:
Many will come, and still more will leave (Mnogi će doći, ali još više njih će otići).
Sve što je rečeno za "much" i "many" važi za njihove komparative i superlative(more i most)."
Nobody
" i "
no one
" znače isto i upotrebljavaju se samo u jednini u smislu: nitko,nijedna osoba, nijedno lice:

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->