Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hyrum Smith - A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye

Hyrum Smith - A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye

Ratings: (0)|Views: 7,491 |Likes:
Published by dantonka

More info:

Published by: dantonka on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
NNCL883-41Cv1.0
 
Hyrum Smith 
A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10természettörvénye
 
A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás:Hyrum W. Smith: The 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management, Warner Books, 1994Második, átszerkesztett kiadásFordította: Doubravszky Sándor ISBN 963 9071 40 4Copyright O 1994 by Hyrum SmithThis edition published by arrangement with Warner Books, Inc., New YorkAll rights reservedHungarian translation 1996 Doubravszky Sándor Kiadja: Bagolyvár KönyvkiadóFelelős kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest
 
KöszönetnyilvánításA tanításnak és a kommunikációnak nincs egyetlen olyan eredménye sem, amely csupán egyetlen ember teljesítménye lenne. E természettörvényalóla könyvem sem kivétel. Az évek során sokan alakították a tartalmát, mint ahogyan befolyásolták a gondolkozásomat és az életemet is. Ezért már itt az elején ki kell fejeznem nekik őszinte és szívből jövő hálámat.Richard I. WinwooJ, a Franklin Quest Co. egyik alapítója külön említést érdemel. Dick és én régóta együtt vagyunk, és nem hiszem, hogy van mégvalaki ezen a Földön, aki közelebb állna hozzám, mint ő. Nehéz szavakba öntenem az iránta érzett tiszteletemet és szeretetemet. Befolyása nélkül,amelyet életemre és rám gyakorolt, sem a cégünk, sem ez a könyv nem létezne.Őszinte elismerésemet fejezem ki Lynn Robbinsnak, Dennis Webbnek, Bob Bennettnek és Greg Fullertonnak, a Franklin Quest alapító tagjainak azérta hatásén, melyet életemre tettek, és a közös sikerünkben való közreműködésükért. Arlen B. Crouch, Jay L. Atwood és Val John Christensen aFranklin Quest Co. igazgatótanácsának tagjaiként jelentősen hozzájárultak annak az elismerésnek a kivívásához, amit ma az amerikai üzleti életbenélvezünk.Meg kell említenem még Marion D. Hankst, a mélyen érző embert, a hatásos kommunikátort, aki sok éven át nagyon fontos szerepet játszottéletemben. Nagy hatású mentoromként alakította a gondolkozásomat, értékrendemet és azt a képességemet, hogy elképzeléseimet másokkal ismeg tudjam osztani. Ezúton fejezem ki iránta érzett őszinte szeretetemet és nagyrabecsülésemet.Hálás köszönetemet fejezem ki Jerry Pulsiphernek, aki közreműködött könyvem megírásában, és Kurt Hanksszal együtt segített kialakítani aValóságmodellt és egy sor más koncepciót, melyekről rendszeresen beszélünk a Franklin-szemináriumokon. Jerry segített, hogy a fogalmakat ésgondolatokat, amelyek oly erősen éltek bennem, írásba foglaljam. Kollégaként és fogékony rezonátorként ösztönzést kaptam tőle, amiért szívből jövőköszönetet mondok. Jerry nélkül ez a könyv szó szerint nem született volna meg.Megkülönböztetett köszönetet mondok feleségemnek, Gailnek és gyermekeimnek-Glennának, Stacie-nek, Sharwannak, Josephnek, Rebeccának ésJacobnak -,akik mindig ott álltak mellettem, akiknek támogatásából erőt és bátorítást merítettem az elmúlt huszonöt év során. Gail maga volt a szikla,akire támaszkodhattam életünk anyagilag nehezebb éveiben és a Franklin Quest Co. szárnypróbálgatásának kezdeti időszakában. Ha ő nincs, nemkérdéses: semmi sem valósulhatott volna meg az álmaimból. Köszönetet mondok Gailnek és a hat csodálatos gyermekemnek, akikre mindigszeretettel gondolok.Egy könyv, mint ez is, csak sok ember együttes erőfeszítéséből slethet meg. Olyanok munkájának eredményeként, akik segítettek tisztázni az egyénszemélyes fejlődését befolyásoló törvényeket és elveket. Közülük nagyon sokan befolyásolták az én gondolkozásomat is. Néhányukat szerencsémvolt személyesen ismerni, mások írásaikon és szavaikon keresztül hatottak rám. Sokukra hivatkozom a szövegben, de külön elismerésemetszeretném kifejezni Alan Lakiennek, Alec R. MacKenzie-nek, Charles R. Hobósnak és James W. Newmannek. Világos okfejtésük mérhetetlenülmegkönnyítette a feladatomat.Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik éveken át bátorítottak, hogy vessem papírra a gondolataimat. Különösen kiemelném Ken Sheltont, akisegített kialakítani a könyv szerkezetét, segített kiadót találni, és állandóan ösztökélt és biztatott, hogy dolgozzam a könyvön, és tegyem le a kész írást.Sokan segítettek a végleges kézirat kialakításában. Roger Terry értékes közreműködésével született meg az első vázlat, és Joann Davistől, a Warner Books főszerkesztőjétől komoly segítséget kaptam, hogyan hozzam azt végleges formára. Köszönetemet fejezem ki Carol Force-nak, személyititkáromnak a Franklin Questnél, aki segített, hogy szervezetien menjenek a dolgok.Még sok mindenkit szeretnék megemlíteni a Franklin Quest Co.tól, akiknek szerepe volt abban, hogy könyvem megszülessen, de hely híján név szerintnem említve őket, az egész Franklin Quest teamnek elismerésemet fejezem ki azért, hogy segítségünkre voltak a sikerhez vezető utunkon. Úgy érzem,még csak a kezdeteinél tartunk mindannak, amire képesek vagyunk, és tudom, hogy még sok nagyszerű dolgot fogunk véghezvinni. Olyanokat, amikmegváltoztatják az emberek életét.Hyrum W. Smith St. George, Utah 1993 márciusa
 Tartalomjegyzék Mit nyújt ez a könyv?Mik azok a természettörvények? 1. RÉSZ HOGYAN GAZDÁLKODJ AZ IDŐDDEL?
 
 ELSŐ TÖRVÉNYA jobb időgazdálkodás életed irányítását jelenti MÁSODIK TÖRVÉNYSikered és beteljesülésed alapját legfontosabb értékeid képezik HARMADIK TÖRVÉNYHa tevékenységedet legfontosabb értékeid vezérlik, békében fogsz élni önmagaddal NEGYEDIK TÖRVÉNYFontos célokat csak úgy érhetsz el, ha kilépsz a komfortzónádból ÖTÖDIK TÖRVÉNYA rendszeres napi tervezés megsokszorozza időfelhasználásod eredményességét éselősegíti erőforrásaid koncentrálását 2. RÉSZ HOGYAN IRÁNYITSD ÉLETEDET? HATODIK TÖRVÉNYMagatartásod azon nézeteid tükre, melyekben őszintén és mélyen hiszel HETEDIK TÖRVÉNYSzükségleteidet akkor tudod kielégíteni, ha vágyaid összhangban vannak a realitásokkal NYOLCADIK TÖRVÉNYA helytelen magatartást a helytelen nézetek megváltoztatásával javíthatod ki KILENCEDIK TÖRVÉNYÖnbecsülésednek a bensődből kell fakadnia TIZEDIK TÖRVÉNYHa többet adsz, többet fogsz kapni BefejezésEggyé ötvözve a részeket Záró megjegyzésekNéhány szó a Franklin Quest Co. vállalatról 
Mit nyújt ez a könyv?
 
Feleségemnek, Gailnek 
 Gyakran eltűnődöm azon, miért vesznek emberek olyan témájú könyvet, mint ez is. A választalán kiolvasható azokból a reakciókból, melyeket újból és újból módom volt tapasztalni azidőgazdálkodással foglalkozó tanfolyamainkon.A foglalkozások elején megkérdezek mindenkit, miért van itt? Többnyire ilyen válaszokat kapok:"Szereméin megtanulni, hogyan lehet többet elvégezni." "A főnököm küldött." "Több időtszeretnék a családommal tölteni." "Szeretnék többet végezni nyolc óra alatt, hogy így korábbanotthon lehessek." "Szeretném, ha csökkenteni tudnám a munkámmal kapcsolatoskudarcérzéseket." "Szeretném csökkenteni magamban a stresszt."Függetlenül a megfogalmazástól, a válaszok mögött egy igen egyszerű gondolat húzódik meg:
 
"Azért vagyok itt, mert szeretnék elégedettebb lenni önmagammal és az életemmel." Azemberek pedig azért elégedetlenek a sorsukkal, mert úgy érzik, nem urai annak, ami történikvelük. Életük fontos dolgai gyakran túszaivá válnak olyasmiknek, amik a legkevésbé semfontosak számukra. Azért jönnek a tanfolyamra, mert meg vannak győződve arról, hogy hasikerül eredményesebben gazdálkodni az idejükkel, képesek lesznek jobban kézben tartani azéletüket. Ez igaz is - de csak egy bizonyos pontig. A valódi megoldáshoz - hogy ténylegelégedettek legyenek - több kell, mint csupán eredményesen gazdálkodni az idővel.Nemrégen kezembe került egy cikk és néhány könyv, melyek e probléma egyik fontosvonatkozásával foglalkoznak. A Time magazin egyik legutóbbi száma szerint az "időéhínség"korát éljük. Életünk egyre zaklatottabb lesz. A napi taposómalom sebessége egyre nő, és egyregyorsabban kell szaladnunk, hogy helyben maradhassunk. Az emberek mindenütt érzik, hogya gépezet recseg-ropog. A piaci verseny olyan szintű személyes eredményességet követel,hogy ha képtelen vagy fejlődni, kiesel a versenyből. Ennek aztán az a következménye, hogy ateljesítménykényszer hatalmas nyomása nehezedik ránk, párosulva azzal a bizonytalansággal,hogy csak nagyon ködösen látható, mit is hoz a jövő.A munkahelyi terhek növekedése hátrányosan tükröződik személyes életünkben. Ralph Keyesa Time Lock (Időzár) című könyvében jelen állapotunkat egy kijárat nélküli autópályáhozhasonlítja. Életünket annyira uralják azok a dolgok, melyeket muszáj csinálnunk - nembeszélve azokról, amelyeket meg akarunk csinálni -, hogy csapdában érezzük magunkat.Ennek aztán az a következménye, hogy szinte lebénulunk.Staffan B. Linder a The Harried Leisure Circussban (A sietősen élő vagyonos osztály) rámutatarra, milyen sok időnket viszik el azok a dolgok, melyeket birtokolunk, vagy meg akarunkszerezni. Egy új jachtnak, kocsinak vagy akár egy könyvnek is megvan a maga időigénye. A jacht és a kocsi esetében meg kell tanulnunk őket vezetni, tudnunk kell valamit akarbantartásukról, a könyvet pedig el kell olvasni. Minden, életünkbe belépő új tárgy vagyszemély szinte hangosan kiáltja: "Hé! Szánj rám is időt!" És engedünk a követelésnek, még haez nem is nyújt számunkra túl sok örömet. A kérdés így szól: "Netán többet dolgozunk éskevesebb örömünket leljük benne?" Azt hiszem, az emberek többsége ma igennel válaszolnaerre a kérdésre. Valóban: életünk tempója, a ránk nehezedő nyomás olyan mértékbenmegnövekedett, hogy úgy érzik, elvesztették ellenőrzésüket az életük felett.Mindenki szeretné visszanyerni ezt az ellenőrzést. Ez az emberek egyik leghőbb vágya. Nincskínzóbb érzés, mint amikor úgy érezzük, ki vagyunk szolgáltatva a sorsnak: nem mi, hanemmások és tőlünk független tényezők határozzák meg, mit teszünk, és mit nem. Nincs kínzóbbérzés, mint amikor úgy érezzük, bábok vagyunk, melyeket ide-oda rángatnak olyan erők,melyekre semmi befolyásunk sincs. A pszichológusok kimutatták, hogy az öngyilkosság gyakorioka éppen az, hogy az egyén úgy érzi, tökéletesen elvesztette uralmát a sorsa felett: "Azegyetlen dolog, amire befolyással lehetek, hogy élem-e ezt az életet, vagy véget vetek neki." Hateljesen a külső erők irányítják életünket, nem vagyunk se boldogok, se produktívak, és nemtaláljuk a lelki békénket. Sajnos a béke, a produktivitás és a boldogság három olyan "áru",aminek manapság igencsak szűkében vagyunk. Ennek oka az, hogy az emberek úgy érzik,nem maguk irányítják életüket.E könyv ezért nem csak az időgazdálkodással foglalkozik. Azt is tárgyalja, hogyan teremthetjükmeg lelki békénket. A beteljesülésnek és az elégedettségnek azt a transzcendentális érzését,melyre mindannyiunknak szüksége van. Az időgazdálkodás csak egyike azoknak azeszközöknek, melyek lehetővé teszik, hogy hatékonyabban irányítsuk életünket. A hatékonyabbidőgazdálkodás önmagában nem biztosíthatja belső békénket. Ralph Keyes helyesen mutat rá,hogy "az időzárat nem sikerült feltörni, és az egyre fojtogatóbbá válik, noha egyre szélesebbkörben terjed az időgazdálkodás gyakorlata... Ám mivel ennek során az emberek arra helyezik ahangsúlyt, hogyan lehet többet végezni rövidebb idő alatt, az időgazdálkodás igen gyakraninkább része a problémának, mint a megoldásnak."Lelki békénk megteremtésének az a titka, hogy tisztába jöjjünk alapvető értékeinkkel -- azokkala dolgokkal, melyek életünkben a legfontosabbak számunkra -, azután gondoskodjunk arról,hogy ezek tükröződjenek a mindennapi tevékenységünkben, hétköznapi életünkben. Másszavakkal: értelmetlen dolog jobban gazdálkodni az időnkkel, ha ezt nem azért tesszük, hogytöbbet foglalkozhassunk azzal, ami a legfontosabb számunkra. Ez a könyv arról a sorsdöntő

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Csilla Himer liked this
bogar1015 liked this
Bmgy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->