Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
trắc nghiệm nguyên lý kế tóan

trắc nghiệm nguyên lý kế tóan

Ratings: (0)|Views: 5,678|Likes:
Published by uncafe1
khanh pro
khanh pro

More info:

Published by: uncafe1 on Feb 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
BÀI TẬP CHƯƠNG 1CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1.1Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất1. Kế toán là...2. Kế toán tài chính là vic...
a) Thu thp, xlý thông tina) Cung cp thông tin qua skế toán b) Kim tra, phân tích thông tinb) Cung cp thông tin qua báo cáo tài chínhc) Ghi chép skế toánc) Cung cp thông tin qua mngd) Tt cđu đúngd) Tt cđu đúng
3. Kế toán qun trlà vic...4. Đi tưng kế toán là...
a) Cung cp thông tin tài chínha) Tài sn, Ngun vn b) Cung cp thông tin dbáob) Doanh thuc) Cung cp thông tin quá khc) Chi phíd) Tt cđu đúngd) Tt cđu đúng
5. Nguyên tắc kế tn dồn ch u cầu6. Nguyên tắc hoạt động ln tục u cầu
a) Ghi slũy kếa) Ghi liên tc b) Ghi sliên tcb) Ghi lũy kếc) Ghi vào thi đim phát sinhc) Giđnh DN hot đng liên tcd) Tt cđu đúngd) Tt cđu đúng
7. Nguyên tc thn trng yêu cu8.Yêu cu cơ bn đi vi kế toán
a) Lp dphònga) Trung thc b) Không đánh giá cao hơn giá ghi sb) Khách quanc) Không đánh giá thp hơn khon nc) Kp thid) Tt cđu đúngd) Tt cđu đúng
9. Đi tưng nào sau đây là tài sn10. Đi tương nào sau đây là nphi tr
a) Phi thu khách hànga) Khon khách hàng trtrưc b) Phi trngưi bánb) Phi thu khách hàngc) Lơi nhun chưa phân phic) Khon trtrưc ngưi bánd) Qũy đu tư phát trind) Li nhun chưa phân phi
11. Đối tượng nào sau đây là vốn chủ sở hữu12. Trong kỳ, doanh nghiệp thu đuợc10trđồng, trong đó thu nợ 2trđồng. Doanh thutrong kỳ là
a) Phi thu khách hànga) 10t b) Phi trngưi bánb) 2tc) Ngun kinh phíc) 8td) Qũy đu tư phát trind) skhác
13. Trong kỳ, doanh nghiệp chi tiền 20trtrong đó chi trả nợ 5tr. Chi phí trong kỳ là14. Tổng cộng giá trị tài sản so với tổng côngnguồn vốn luôn luôn:
a) 20tra) bng nhau b) 15trb) khác nhauc) 5trc) không thso sánhd) skhácd) Tt cđu sai15. Nội dung nào sau đây là phương pháp kếtoán16) Nội dung nào sau đây là nguyên tắc kế toána) Lp chng ta) Phù hp b) Tài khonb) Trng yếuc) Ghi sképc) Giá gcd) Tt cđu đúngd) Tt cđu đúng
Hãy chỉ ra các nội dung có mối liên hệ ở 2 cột dưới đây:
1
 
1Tài snAPhi trngưi bán2Nguyên tcBQuá khứ 3Yêu cuCĐếm4Phương pháp kế toánDTính giá5Ngun vnETin6Kế toán tài chínhFTrung thực7Kế toán qun trGChuẩn mực8Kim kêHXem xét, cân nhắc9Hthng pháp lut kế toánITương lai10Thn trngJThn trng
BÀI TP 1Hãy phân loi các đi tưng thành tài sn và
 Phân loại đối tượng kế toán
nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằngtheo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000đ)Đi tưng Stin Tài sn Ngun vnTiền 10.000Đu tư chng khoán ngn hn50.000Phi thu ca khách hàng250.000Phi trcho ngưi bán100.000Phi thu khác50.000 Nguyên vt liu tn kho150.000Công c, dng ctrong kho10.000Thuế và các khon phi np50.000Thành phm tn kho40.000Qũy phát trin đu tư40.000Tm ng15.000Phi trcông nhân viên50.000Chi phí trtrưc5.000Tài sn cđnh hu hình500.000Qũy khen thưng, phúc li10.000Vn đu tư ca chshu300.000Hao mòn tài sn cđnh70.000Vay ngn hn300.000Tin gi ngân hàng90.000Li nhun sau thuế chưa phân phi250.000
Cộng
BÀI TP 2Hãy phân loi các đi tưng sau thành tài sn và
 Phân loại đối tượng kế toán
nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằngtheo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000) 
2
 
Đi tưng StinTài sn Ngun vnTin mt tn qũy10.000Trái phiếu khn 6 tháng50.000Khách hàng A n150.000Khách hàng B n100.000 Nngưi bán X 50.000 Nngưi bán Y 50.000 Nhân viên n50.000 Nguyên liu A tn kho100.000 Nguyên liu B tn kho 50.000Công c, dng ctrong kho10.000Thuế GTGT phi np50.000Thành phm tn kho40.000Qũy phát trin đu tư40.000Tm ng15.000 Nnhân viên50.000Trtrưc tin bo him 5.000 Nhà văn phòng200.000 Nhà xưng200.000Máy móc100.000Qũy khen thưng, phúc li10.000Vn đu tư ca chshu300.000Hao mòn tài sản cố định 70.000Vay ngân hàng A300.000Tin gi ngân hàng90.000Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối250.000BÀI TP 3Hãy phân loi các đi tưng sau thành tài sn ngn hn,
 Phân loại đối tượng kế toán
tài sản dài hạn , nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộngkiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 1.000đ):
Đi tưngStinTSNH +TSDH = NPT + VCSH
Tin mt tn qũy10.000Đu tư chng khoán ngn hn50.000Phi thu ca khách hàng250.000Phi trcho ngưi bán100.000Phi thu khác50.000 Nguyên vt liu tn kho150.000Công c, dng ctrong kho10.000
3

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Du liked this
nguyenquanvinh added this note
lam sao de dowwn duoc tai lieu nay
Ánh Mykyo liked this
Hong Hai liked this
Tho Vo liked this
Kang Upa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->