Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carlos Castaneda - Arta Visatului

Carlos Castaneda - Arta Visatului

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by initiatic-art

More info:

Published by: initiatic-art on Feb 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
Carlos CastanedaArtqa visatuluiRaoRAO International Publishing CompanyGrupul Editorial RAO CP. 2-124 Bucureşti, ROMÂNIACARLOS CASTANEDA
The Art of Dreamlng © 
1993 by Carlos CastanedaPublished by arrangement with HarperCollins
Publishers,
Inc.Traducere din limba engleză LUCIA VITCOWSKY© RAO International Publishing Company 2000 pentru versiunea înlimba românăTipar digital executat de EDITURA RAO Bucureşti2000ISBN 973-576-318-4CUPRINSNota autorului / 61. VRĂJITORII DIN TIMPURI STRĂVECHI:Introducere/ 122. PRIMĂ POARTĂ A VISATULUI / 353. CEA DE A DOUA POARTĂ A VISATULUI / 524. FIXAREA PUNCTULUI DE ASAMBLARE / 775. LUMEA FĂPTURILOR ANORGANICE / 1066. TĂRÎMUL UMBRELOR / 1337. ISCOADA ALBASTRĂ /1598. CEADE ATREIA POARTĂ A VISATULUI /1749. NOUA ZONĂ DE EXPLORARE / 20410. STALKINGUL STALKERILOR / 22411. ARENDAŞUL/24412. FEMEIA DIN BISERICĂ / 27013. ÎN ZBOR PE ARIPILE INTENŢIEI / 296NOTA AUTORULUI în ultimii douăzeci de ani am scris o serie de cărţi despre uceniciamea pe lîngă un vrăjitor indian Yaqui din Mexic, don Juan Matus. Amexplicat în cărţile respective că acesta m-a învăţat vrăjitoria, dar nu însensul în care este aceasta înţeleasă în contextul vieţii noastrecotidiene - ca folosire a forţelor supranaturale asupra celorlalţi sauinvocare a spiritelor prin farmece, descîntece ori ritualuri pentru a
 
produce efecte supranaturale. Pentru don Juan, vrăjitoria însemnaacţiunea de concretizare a unor principii specifice teoretice şi practiceprivind natura şi rolul percepţiei în modelarea universului ce ne înconjoară.Respectînd sugestia lui don Juan, am evitat folosirea termenului deşamanism - o categorie ce ţine de antropologie -pentru a caracterizaştiinţa lui. Am denumit-o tot timpul, aşa cum o denumea el însuşi:vrăjitorie. Totuşi, la o analiză mai atentă, mi-am dat seama că acesttermen face să pară şi mai confuze fenomenele şi aşa enigmatice pecare mi le-a prezentat în învăţăturile sale.In lucrările de antropologie, şamanismul este definit ca sistem decredinţe al unor popoare indigene din nordul Asiei -răspîndit şi printreunele triburi băştinaşe indiene din America de Nord - care susţine căsîntem înconjuraţi de o lume nevăzutăARTA VISATULUIde forţe spirituale ancestrale - bune şi rele - şi că aceste forţe pot fiinvocate şi controlate prin acţiunile practicanţilor, care sîntintermediari între tărîmul naturalului şi cel al supranaturalului.Don Juan era, într-adevăr, un intermediar între lumea obişnuită avieţii cotidiene şi o lume nevăzută, pe care nu o numeasupranaturală, ci a doua atenţie. Rolul său, ca profesor, era să-mifacă această structură accesibilă. Am descris în lucrarea meaanterioară metodele lui de predare în acest sens, ca şi artelevrăjitoreşti pe care m-a învăţat să le practic, cea mai importantădintre ele numindu-se arta visatului.Don Juan susţinea că lumea noastră, pe care o credem unică şiabsolută, este doar o entitate dintr-un mănunchi de lumi succesive,aranjate ca foile unui bulb de ceapă. El afirma că, deşi sîntempregătiţi din punct de vedere energetic să percepem numai lumeanoastră, avem totuşi capacitatea de a accede la celelalte lumi, caresînt la fel de reale, unice, absolute şi atotcuprinzătoare ca şi lumeanoastră.Don Juan mi-a explicat că, pentru a putea percepe aceste lumi, nunumai că este necesar să dorim cu înfocare acest lucru, ci trebuie săavem şi suficientă energie pentru a le accede. Existenţa lor estepermanentă şi independentă de conştiinţa noastră, spunea el, dar faptul că nu ne sînt accesibile este în totalitate consecinţapredeterminării noastre din punct de vedere energetic. Cu altecuvinte, pur şi simplu, numai datorită acestei predeterminări, sîntemconstrinşi să credem că lumea vieţii noastre cotidiene este singuralume posibilă.Don Juan spunea că din convingerea că această predeterminareenergetică se poate corecta, vrăjitorii din timpuri străvechi creaseră
 
un set de metode menite să recondiţioneze capacităţile noastreenergetice de a percepe, numind acest set de metode - arta visatului.CARLOS CASTANEDAARTA VISATULUIDin perspectiva pe care mi-o oferă timpul scurs de atunci, îmi dauseama acum că cea mai adecvată definire a visatului făcută de donJuan a fost de a-1 numi „poarta către nemărginire", în momentulrespectiv, eu am replicat că metafora aceea nu avea pentru mine niciun sens.- Atunci să renunţăm la metafore, a consimţit el. Să zicem că visatuleste maniera practică în care vrăjitorii fac ca visele obişnuite să aibăutilizare.- Dar cum pot fi utilizate visele obişnuite? am întrebat eu.- Sîntem mereu induşi în eroare de vorbe, a spus el. în ceea ce măpriveşte, profesorul meu a încercat să-mi definească visatul,spunîndu-mi că este modul în care vrăjitorii spun noapte bună lumii.Desigur că încerca să-şi ajusteze explicaţiile în funcţie de modul meude a gîndi. La fel procedez şi eu cu tine. Cu o altă ocazie, don Juanmi-a spus: Visatul poate fi doar trăit ca experienţă directă. Nu înseamnă numai să ai vise în somn. Nu înseamnă nici să visezi cuochii deschişi, să-ţi doreşti sau să-ţi imaginezi ceva. Prin intermediulvisatului putem percepe alte lumi, pe care desigur că le putemdescrie, deşi nu putem descrie ceea ce ne face să le percepem. Dar putem simţi cum visatul deschide aceste lumi pentru noi. Visatul parea fi o senzaţie - un proces ce se desfăşoară în corpul nostru, o stareconştientă în mintea nostră. în cadrul învăţăturilor sale, don Juan mi-a explicat, pe larg, principiile,argumentarea logică şi utilizările practice ale artei visatului. Procesulde instruire se compune din două părţi: una vizînd procedeelepractice de visat, iar cealaltă, explicarea acestor procedee la nivelulabstractizărilor. Metoda sa didactică era o combinaţie între a-misuscita curiozitatea intelectuală cu principiile abstracte ale visatului şia mă îndruma să le găsesc rezolvarea în practică,.Am scris deja despre toate acestea cît de amănunţit am putut. Amdescris totodată mediul vrăjitoresc în care m-a plasat donJuan pentru a mă învăţa arta lui. Interacţiunile mele din acest medium-au interesat în mod special, pentru că s-au petrecut în exclusivitate în cea de a doua atenţie. Am interacţionaţ astfel cu cele zece femei şicinci bărbaţi, care făceau parte din grupul de vrăjitori al lui don Juanşi cu cei patru tineri şi patru tinere, care erau ucenicii săi.Don Juan i-a adunat pe toţi cei opt imediat după ce am venit în lumealui. Mi-a precizat că aceştia formau un grup vrăjitoresc tradiţional - o

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mariut_adrian liked this
Dan liked this
=== liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->