Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong Trinh Dich Bai 1

Chuong Trinh Dich Bai 1

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by tranngocdien

More info:

Published by: tranngocdien on Feb 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
21/1/20101
XÂY D
NGCH
ƯƠ
NGTRNHDCH
 
Nguy
n Th
Thu H
ươ
ng -Khoa CNTT –
Đ
HBKHNTel (04) 38696121 -Mobi : 0903253796Email :huongnt@it-hut.edu.vn,huongnt-fit@mail.hut.edu.vn
Môn h
c s
nghiên c
u
Cách th
c làm vi
c c
a máy tính (t
pl
nh, thanh ghi, mode
đị
a ch
ỉ 
, các c
u trúcd
li
u
đượ
c s
d
n khi th
c hi
n. . .
 
Cách th
c làm vi
c c
a b
x
lý ngôn ng
 và ch
ươ
ng trình d
ch
Sinh mã máy cho nh
ng c
u trúc ngônng
c
th
Th
ế
nào m
t thi
ế
t k
ế
ngôn ng
t
t?
T
i sao c
n nghiên c
u CT d
ch?
Rèn k
n
ă
ng phát tri
n
ng d
ng quy môl
n 
Tìm hi
u s
t
ươ
ng tác gi
a các gi
i thu
t
B
ướ
c chu
n b
cho nh
ngd
án l
n trong t
ươ
ng lai.
Nh
ng v
n
đề
chính
B
x
lý ngôn ng
 
C
u trúc c
a m
t trình biên d
ch (1 pha)
V
ă
n ph
m s
n sinh
BNF và s
ơ
 
đ
cú pháp
Phân tích t
v
ng và b
ng ký hi
u
Phân tích cú pháp trên xu
ng có quay lui
Phân tích cú pháp ti
n
đị
nh
V
ă
n ph
m LL(k)
 
21/1/20102
Nh
ng v
n
đề
chính
Phân tích
đệ
quy trên d
ướ
i
Phân tích cú pháp cho ngôn ng
KPL
Pnchn
nh
 ĩ 
a 
Stack calculator 
Sinh mã trung gian
Sinh mã
đ
ích
T
i
ư
u mã
Tài li
u tham kh
o
 Aho.A.V, Sethi.R., Ullman.J.D
.
Compiler : Principles, Techniques and Tools.
 Addison Wesley.1986
Bal.H. E.
Modern Compiler Design
.
William Allan Wulf.
The Design of an Optimizing Compiler 
Elsevier Science Ltd (1980)
Charles N. Fischer.
Crafting a Compiler 
Benjamin-Cummings Pub Co (1987)
Tài li
u tham kh
o
Niklaus Wirth
Compiler Construction.
 Addison Westley. 1996
 Andrew.W.Appel
Modern Compiler Implementation in Java
rnceon nversy.
Nguy
n V
ă
n Ba
Giáo trình k 
ỹ 
thu
t biên d 
 ị 
ch
 Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i.1994
V
ũ
L
c
Phân tích cú pháp
 Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i.1990
B
ài gi
ng v
ngôn ng
và ph
ươ
ng pháp d
ch
www.sourceforge.net
Bài 1.
 
21/1/20103
Ngôn ng
l
p trình c
p cao
Các ngôn ng
l
p trình
đượ
c chia thành 5th
ế
h
.
 
thu
cm
c
độ
tr 
ut
ượ
ngc
angônng
C
pth
p:g
nv
imáyC
pcao:g
nv
ingônng
t
nhiên
Ngôn ng
l
p trình th
ế
h
th
nh
t và th
hai
Th
ế
h
th
nh
t : ngôn ng
máy 
Các ngôn ng
thu
c th
ế
h
th
nh
t vàth
hai là ngôn ng
l
p trình c
p th
p
Ngôn ng
l
p trình th
ế
h
th
ba
D
hi
u h
ơ
n
Cho phép th
c hi
n các khai báo, ch
ng
Ph
n l
n các ngôn ng
cho phép l
p trìnhc
u trúc
Ví d
: Fortran, Cobol, C, C++, Basic . . . .
Ngôn ng
l
p trình th
ế
h
th
t
ư
Th
ườ
ng
đượ
cs
d
ngtrongm
tl
 ĩ 
nhv
cc
th
(ch
ngh
nth
ươ
ngm
i)
D
l
ptrình,yd
ngph
nm
m
Cóth
kèmcôngc
t
oform,báocáo
d
:SQL,VisualBasic,Oracle(SQLplus,OracleForm,OracleReport)....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->