Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MandicML Znanost o Prehrani

MandicML Znanost o Prehrani

Ratings:
(0)
|Views: 9,490|Likes:
Published by Masimo55
Knjiga: Znanos titi o prehrani...
Knjiga: Znanos titi o prehrani...

More info:

Published by: Masimo55 on Feb 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

 
 2
Prof. dr. sc. Milena Lela Mandi
ć
 ZNANOST O PREHRANIHrana i prehrana u
č
uvanju zdravljaOsijek, 2007.
 
 
Prof. dr. sc. Milena Lela Mandi
ć
 ZNANOST O PREHRANIHrana i prehrana u
č
uvanju zdravlja
 Izdava
č 
 
Sveu
č
ilište J.J.Strossmayera u OsijekuPrehrambeno tehnološki fakultet
 Recenzenti:
Prof.dr.sc. Roko Živkovi
ć
, Akademija medicinskih znanosti HrvatskeProf.dr. Irena Coli
ć
-Bari
ć
, Prehrambeno-biotehnološki fakultet zagreb
 Lektor 
Mirjana Smoje, prof.
 Ra
č 
unalna obrada
Frane
Č
a
č
i
ć
, dipl. ing.
 Naslovna stranica
Sabina Ostoji
ć
, akademska slikaric-grafi
č
ar
Tisak 
Tipo, OsijekCIP katalogizacija u publikacijiGRADSKA I SVEU
Č
ILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEKUDK 613.2(075.8)MANDI
Ć
, Milena L.Znanost o prehrani: hrana i prehrana u
č
uvanju zdravlja / Milena L. Mandi
ć
.-Osijek: Prehrambeno tehnološki fakultet ,2007.Na nasl. str.:Sveu
č
ilište J.J.Strossmayera u Osijeku.ISBN 953-7005-00-3100810053
 
 4
Iz recenzija
Autori
č
ina odluka da napiše tekst o znanosti koja se bavi prehranom je pozitivna ipridružuje se ostalim djelima koja se bave tom problematikom. Tekst je napisan jasnimstilom i vidi se da se autorica godinama bavi ovim segmentom znanosti. Iako imanekoliko djela koja se bave istom ili sli
č
nom problematikom, autori
č
in pristup jespecifi
č
an i k tome daje najnovija gledišta suvremene znanosti o prehrani. Pristup opisumaterijala je s pedagoškog gledišta pravilan, nazivlje i tehni
č
ke norme su uskla
ene sasuvremenim na
č
inom prikaza. Djelo je na prvom mjestru namijenjeno kao udžbenikstudentima Prehrambeno tehnološkog fakulteta, ali i ostalih
č
itatelja zainteresiranih zaprehranu, bez obzira kojom se profesijom bave.Na kraju smatram da je ovaj tekst autorice prof. Mandi
ć
još jedno oboga
ć
enje hrvatskeliterature iz ovog važnog podru
č
 ja naše znanosti o prehrani, stoga preporu
č
am da se ovajtekst prihvati kao udžbenik i da ga se
č
im prije objavi.Prof.dr.sc. Roko Živkovi
ć
 Akademija medicinskih znanosti HrvatskeDjelo pod naslovom "Znanost o prehrani" autorice dr.sc. Milene l. Mandi
ć
prof.Prehrambeno tehnološkog fakulteta u Osijeku, zna
č
ajan je doprinos i onako nedostatnojliteraturi na hrvatskom jeziku koja sa znanstvenog stanovišta pristupa humanoj prehrani injenom zna
č
aju u o
č
uvanju zdravstvenog statusa i poticanju adekvatnog prehrambenogstanja pojedinca i nacije.Ovo djelo od zna
č
aja je za studente koji slušaju kolegij "Znanost o prehrani" naPrehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku. Znanstveni pristup i dobro obra
enetematske jedinice kolegija "Znanost o prehrani", dobrodošla su pomo
ć
studentima usvladavanju gradiva, budu
ć
i da do sada nije objavljen ni jedan udžbenik iz ovog kolegija.Dr.sc. Irena Coli
ć
Bari
ć
, izv.prof.Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveu
č
ilišta u Zagrebu

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aleksandra Petkovska liked this
this_is_ba7tic liked this
Nika Jurilj liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Vanja Kelemen liked this
Kristijan Lovrić liked this
mary_ty7106 liked this
Vanja Kelemen liked this
hyperion8 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->