Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wei Wu Wei and the Holographic Functioning Stiinta zeilor / The Science of Gods / La Science des Dieux/ Наука Богов La Scienza degli Dei/ La ciencia de los Dioses

Wei Wu Wei and the Holographic Functioning Stiinta zeilor / The Science of Gods / La Science des Dieux/ Наука Богов La Scienza degli Dei/ La ciencia de los Dioses

Ratings: (0)|Views: 850 |Likes:
Stiinta zeilor / The Science of Gods / La Science des Dieux/ Наука Богов La Scienza degli Dei/ La ciencia de los Dioses
Calea de supravieţuire/The Way of Survival/ La Voie de la Survie/ Пути к выживанию /Der Weg des Überlebens/ El camino de la supervivencia/La via della sopravvivenza/
Intrarea in regimul de funcţionare holografică descris in Wei Wu Wei permite accesul la invulnerabilitate/Holographic Operating Mode and access to invulnerability /Mode de fonctionnement holographique et l'accès à l'invulnérabilité /Голографические Режим работы
Wei Wu Wei Weï Wu Weï Вэй У Вэй 為無為 [为无为]
Non-acţiunea. Le non-agir. Non-action. У-вэй Недеяния является
Nicht-Handelns. Non-Azione. No-Acción.
Dan Mirahorian
autorul metodei de relaxare pilotata pt trezire/author of the method of guided relaxation for awakening/auteur de la méthode de relaxation guidée pour l'éveil: http://www.danmirahorian.ro/relaxare.html
About/Despre Mirahorian: http://www.danmirahorian.ro/despre/p1.html
Stiinta zeilor / The Science of Gods / La Science des Dieux/ Наука Богов La Scienza degli Dei/ La ciencia de los Dioses
Calea de supravieţuire/The Way of Survival/ La Voie de la Survie/ Пути к выживанию /Der Weg des Überlebens/ El camino de la supervivencia/La via della sopravvivenza/
Intrarea in regimul de funcţionare holografică descris in Wei Wu Wei permite accesul la invulnerabilitate/Holographic Operating Mode and access to invulnerability /Mode de fonctionnement holographique et l'accès à l'invulnérabilité /Голографические Режим работы
Wei Wu Wei Weï Wu Weï Вэй У Вэй 為無為 [为无为]
Non-acţiunea. Le non-agir. Non-action. У-вэй Недеяния является
Nicht-Handelns. Non-Azione. No-Acción.
Dan Mirahorian
autorul metodei de relaxare pilotata pt trezire/author of the method of guided relaxation for awakening/auteur de la méthode de relaxation guidée pour l'éveil: http://www.danmirahorian.ro/relaxare.html
About/Despre Mirahorian: http://www.danmirahorian.ro/despre/p1.html

More info:

Published by: http://www.psi-sciences.com/ on Feb 03, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

 
Stiinta zeilor /The Science of Gods/La Science des Dieux/Наука Богов La Scienza degli Dei/La ciencia de los Dioses
Calea de supravieţuire/The Way of Survival/La Voie de la Survie/Пути к выживанию/Der Weg des Überlebens/El camino de la supervivencia/La via della sopravvivenza/Intrarea in regimul de funcţionare holografică descris in Wei Wu Wei permiteaccesul la invulnerabilitate/Holographic Operating Mode and access toinvulnerability/Mode de fonctionnement holographique et l'accès à l'invulnérabilité/Голографические Режим работыWei Wu WeiWeï Wu Weï Вэй У Вэй 
[
]Non-acţiunea.Le non-agir. Non-action.У-вэй Недеяния является Nicht-Handelns.Non-Azione.No-Acción
.
Dan Mirahorianautorul metodei de relaxare pilotata pt trezire/author of the method of guided relaxation for awakening/auteur de la méthode de relaxation guidéepour l'éveil:http://www.danmirahorian.ro/relaxare.html
Wei Wu Wei
 
(acţiunea directă fără reacţiune) este calea de "reinviere dinmorţi", de a ne intoarce acasă, de la "starea de recipient" la "starea deizvor", de la vulnerabilitate la invulnerabilitate/Wei Wu Wei(direct actionwithout reaction) is the way of "resurrection from the dead", the way toreturn at home, from "state of container" to the "state of source", fromvulnerability to invulnerability/Wei Wu Wei( l'action directe sans réaction;agir sans agir) est la voie de la "résurrection d'entre les morts", le moyende retourner à la maison, de "l’état de récipient" à "l’état de source", de lavulnérabilité à l'invulnérabilité.
 
Wei Wu Wei: acţiunea directă, nemijlocită de indriyas- terminalele sauinterfeţele de cunoaştere(jnana indriya) şi de acţiune(karma indriya)- carese manifestă in regimul de funcţionare holografică (nondualistă, divină), incare dualitatea, separarea sau ruptura subiect-obiect este inlocuită deexperienţa identităţii cu tot ce există, presupune renunţarea la luptă şi laacţiunea mijlocită/Wei Wu Wei: l'action directe ( non médié par les indriyas-les interfaces de perception et d'action ou les organes sensoriels(jnanaindriya) et moteurs (karma indriya) qui est propre à l'état defonctionnement holographique (non-dualiste, divine), dans lequel la dualité,de séparation ou de division du sujet et objet est remplacé par l'expériencede l'identité sujet-objet et avec tout ce qui est (se manifeste l'identité dumonde sensible, de l' âme et de Dieu), est précédée par l'abandon de la lutteet de l'action indirecte ( médié par indriyas - les interfaces de perception etd'action)./Wei Wu Wei: direct action (non-mediated by indriyas, the conversionterminals or interfaces for perception and action, known as sensory organs(indriya jnana) and action organs (karma indriya) that is specific to theholographic functioning or holographic operating state (non-dualistic; non-dualist; Nondual; divine), in which the duality, the separation or the divisionbetween subject and object is replaced by the experience of unity andidentity between subject and object, is triggered by the abandon of struggleand indirect action (mediated by indriyas - the interfaces or conversionterminals of perception and action).Motto: "Numai ignorantii cred că stiu totul.Doar mandria ii face pe unii oameni sa tragăconcluzii prea devreme""Si vous croyez savoir, vous ne savez pas"."If you think you know, you do not know"
Rezumat/Abstract/Résumé:
Rezumat :
Acest articol se referă la accesul la starea de Wei Wu Wei (actiune fărăreactiune; actiune fără actiune mijlocită; actiune directă, nemijlocită, nondualistă,holografica), care este calea deschiderii către manifestarea gratiei divineomniprezente, in care se realizează unirea cu tot ceea ce există(Dumnezeu),reintoarcerea la UNU (starea holografică de functionare), disparitia separarii dintrenoi si intreg, dintre noi si scanteia divină din noi (detasarea de identificări cu ego, cumintea si corpul).
 
Asa cum inotul nu se poate invata din carti, tot astfel dvs veti intelege despre ce estevorba in non-actiune, atunci veti experimenta. Dupa intelegere se poate produce oreactie in lant (chain reaction), care sa va elibereze, care sa elimine ceea ce vă separăde starea divină de invulnerabilitate (inclusiv la maladii). Trecerea la un nou nivel de intelegere este prilejuita de experimentarea asezariicorpurilor si invelisurilor grosiere si subtile ( vedeti antrenamentul in relaxarea pilotatape: http://www.danmirahorian.ro/relaxare.html ), iar acest lucru permite eliminareavirusării, abandonarea ascezei voluntariste a discipolilor centrati in ego (o ascezăintemeiată pe luptă, iar nu pe detasare, abandonare si predare).Aceasta stare este ca iubirea in care cazi (nu poti "face iubire") si in care dispareegoul, dopul, blocajul din tubul flautului, si in care redevenim "flautul in care cantădivinitatea" . A experimenta căderea inseamnă a cunoaste levitatia. A "cădea iniubire(fall in love)", a "cădea in tot" inseamnă a cunoaste latura feminină Yin afiecăruia dintre noi. Orice cădere este o miscare holografică, care nu este insotită dereactiune. Intrarea in starea de Wei Wu Wei, desemneaza un alt regim de functionareal fiiintei umane( divin, holografic, nondualist ), iar acesta nu se realizeaza prin vointa,prin lupta, prin cautarea rezultatelor( rupere de ceea ce faci acum si aici ), ramanandcentrati in ego (grija pt propria imagine), ci prin iesire din identificarea cu mintea,
 
corpul si cu egoul, prin retragerea simturilor de la obiectele lor, ca efect secundar alasezarii in centrul luminos al constiintei, din acum si aici (prin prezenta constienta inacum; vedeti axul toroidal al realitatii in articolul dedicat traducerii si comentariicapitolului 2 din Lao Zi: "Câmpul sursă şi calea verticală sau directă de cunoaştere şide acţiune/ (http://www.danmirahorian.ro/2LaoTzu.pdf).Acest articol este o completare la: " Care sunt cele patru atitudini corecte fata de noiinsine si fata de ceilalti pt. a realiza Impacarea( pacea interioara), Trezirea, Eliberareasi Iluminarea ? ", publicat anterior ( http://www.danmirahorian.ro/Atitudini-Trezire.pdf) 
Abstract :
 
 This article refers to the access in the state of Wei Wu Wei (action insidenon-action; action without reaction, direct action; holographic action) in which ismanifested the Invulnerability (including to diseases), which completes the previouslypublished articles: Translation and commentary of Chapter 2 of Lao Tzu: Source fieldand the vertical or direct path of knowledge andaction(
http://www.danmirahorian.ro/2LaoTzu.pdf 
) and the article entitled: "Which are the four right attitudes towards ourselves and others to realize Inner Peace,Enlightenment, Liberation or Ascension: (
http://www.danmirahorian.ro/Atitudini-Trezire.pdf 
)
Résumé:
Cet article se réfère à l'accès dans l'état de Wei Wu Wei (action au sein dela non-action; action sans réaction, l'action directe, action holographique) dans lequelse manifeste l'invulnérabilité (y compris aux maladies), qui complète les articles déjàpubliés: Traduction et commentaire du chapitre 2 de Lao Tseu: Le champ Source et lavoie verticale ou directe de la connaissance et de l'action(
http://www.danmirahorian.ro/2LaoTzu.pdf 
) et l'article intitulé: "Quelles sont lesquatres attitudes correctes envers nous-mêmes et les autres pour realiser la paixintérieure, l'éveil, la libération ou l'Ascension(
http://www.danmirahorian.ro/Atitudini-Trezire.pdf 
)
Acest studiu este un santier din care oricine poate intelege ceeste Wei Wu WeiCuprins/ Content /Contenu/ Inhalt/Contenido /Contenuto
Ce nu trebuie sa aflati niciodata ?/What you should never know ? / Qu'est-ce que vous ne devriez jamais savoir?Dezinformarea cu privire la Nonacţiune(
[
[
]6.Conexiuni in alte traditii spirituale6.2.Hinduism6.2. 1.Karma Yoga6.2. 2.Raja Yoga(Patanjali-Aforisme privind Alinierea / Yoga Sutra of  Patanjali)6.3.Buddhism5.3.1.Buddhismul Zen6.4.Traditia Nahuatl(maya) si tolteca(Carlos Castaneda)

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
andrei207219 liked this
pantone209 liked this
artof87376 liked this
repyx liked this
224422 liked this
Blue velvet liked this
Rascarachi Dorin liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->