Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87. Acatistul Sfantului Mucenic Ciprian

87. Acatistul Sfantului Mucenic Ciprian

Ratings: (0)|Views: 230 |Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Feb 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
Acatistul Sfântului Mucenic Ciprian
Rugăciunile începătoare (pag 5) 2/15 oct
Condac 1
Cel
 
ce
 
mai
 
înainte
 
ai
 
fost învăţătorul răutăţii,
 
te-ai arătat
 
Arhiereu princinstita fecioară Iustina. Ca un păstor înţelept ai înflorit din spiniiînşelăciunii şi pe
 
noi
 
credincioşii
 
ne-ai
 
umplut
 
cu
 
miresmele
 
tămăduirilor şi curazele minunilor tale. Ajută-ne să fim tari în credinţă şi să-ţi cântăm cuveselie:
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mucenic
 
Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!Icos 1
Minunată s-a arătat viaţa ta,
 
Sfinte, că din pruncie ai fost închinatslujirii idoleşti,
 
dar 
 
cunoscând
 
Domnul
 
râvna
 
ta
 
după
 
cunoaşterea
 
adevărată, printr-o
 
fecioară
 
curată
 
ţi
 
L-a
 
descoperit
 
 pe
 
Hristos,
 
 Dumnezeul Cel Adevărat.
Minunându-ne
 
 
spunem:
Bucură-te, că ai înfrânt slujirea idolească!Bucură-te, că la cunoştinţa adevărului ai râvnit!Bucură-te, cel ce ai cunoscut meşteşuguri diavoleşti şi vrăjitorii!Bucură-te, că poţi să ne scapi de ispita diavolească!Bucură-te, că ne arăţi calea spre adevăr!Bucură-te, că rugăciunile tale ne scapă de tot răul!
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!
 
Condac 2
Cu
 
meşteşugurile
 
vrăjilor 
 
tale,
 
multe
 
 pagube
 
şi
 
răutăţi
 
ai
 
săvârşit
 
la început! Venind apoi la cunoştinţaadevărului
 
ai
răscumpărat
 
vremea,
 
aducând
 
din
 
rătăcire
 
 pe
 
mulţi
 
la
 
Hristos
 
şi
 
învăţându-i
 
să-I
 
cânte
 
Lui
 
Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Cartagina, Antiohia şi Egiptul te-au hrănit din pruncie cu spurcata învăţătură a slujirii idoleşti, dar Domnul
 
cu
 
negrăita
 
Sa
 
milostivire,
 
 printr-o
 
fecioară
 
curată
 
ţi-a
 
rânduit
 
întoarcerea
.
 
Ţie,
 
celui
 
ce
 
te-ai
 
învrednicit
 
a odobândi, îţi cântăm:Bucură-te, că Dumnezeu te-a întors de la păgâneasca slujire!Bucură-te, că aşa ai cunoscut a Sa milostivire!Bucură-te, că întorcându-te, pe mulţi i-ai întors la Dumnezeu!Bucură-te, că şi azi eşti pildă vie celor rătăciţi!Bucură-te, că luminezi calea celor de eresuri orbiţi!Bucură-te, că izbăveşti de vrăjmaşul cel rău!
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!
 
Condac 3
Minunat ţi-a rânduit Dumnezeu întoarcerea de la slujirea păgână, Sfinte! A ales-o pe curata fecioarăIustina, care prin diaconul Prailie a aflat taina întrupării Lui Hristos şi Sfânta învăţătură a Sa, şi devenindcreştină L-a slăvit pe Dumnezeu şi I-a cântat Lui:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Căzând
 
sămânţa
 
 propovăduirii
 
Lui
 
Hristos
 
în
 
inima
 
 bună
 
a
 
Iustinei,
 
a
 
adus
 
mult
 
rod. Aceasta împreună cu părinţii ei a venit la Hristos, slujindu-I Lui în rugăciune, în post şi în înfrânare. Ţie, celui ce vreme îndelungatăţi-a pregătit Dumnezeu cărare de întoarcere la lumină, îţi spunem:Bucură-te, că mai întâi Iustina, fecioara cea curată, pe calea Domnului a purces!Bucură-te, că printr-însa ţi s-a pregătit cărarea întoarcerii la Hristos!Bucură-te, că întâi pe părinţii săi, Iustina de la păgâneasca slujire i-a întors!Bucură-te, că Iustina, mireasă aleasă a Lui Hristos s-a dovedit!Bucură-te, că Lui în post şi multă rugăciune I-a slujit!Bucură-te, şi împreună cu Iustina roagă-te pentru mântuirea noastră!
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!
1
 
Condac 4
 
Văzând că fecioara către Hristos pe mulţi începuse a-i întoarce de la păgâneasca slujire, satana a pornitasupră-i un cumplit război,
 
dar 
 
ea
 
întărindu-se
 
cu
 
semnul
 
Sfintei
 
Cruci,
 
 prin rugăciune zdrobea puterea diavolului,şi-I cânta Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Cu multă iscusinţă a socotit vrăjmaşul neamului omenesc să o abată pe Iustina de la calea mântuirii şi prin tânărul Aglaid Scolasticul voia o vâneze pe dânsa spre petrecerea în necurăţie. Dar a fost întărită dePuterea Lui Hristos şi păzită de toată spurcăciunea, pentru care grăim ţie:Bucură-te, că prin Aglaid Scolasticul, buna ta râvnă trebuia să se arate!Bucură-te, că ne înveţi pe noi a fi tari şi statornici la vremea ispitirii!Bucură-te, că fecioara nu s-a arătat ispitită de uneltiri viclene!Bucură-te, că prin darul Lui Hristos a fost păzită de tot răul!Bucură-te, că nu au înşelat-o meşteşugitele curse!Bucură-te şi ale noastre rugăciuni, împreună cu Iustina, fă-le bine primite înaintea Domnului!
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!
 
Condac 5
 Neputând Aglaid nici
 
cu ademeniri
 
viclene
 
şi nici cu
 
sila
 
o
 
atragă pe fecioară spre întinarea curăţieisale, a alergat la tine, Preaslăvite Ciprian, care erai cunoscut ca jertfitor idolesc, mare vrăjitor şi fermecător, căaşa orânduise Dumnezeu taina întoarcerii tale la Hristos! Minunându-ne noi de negrăita Sa înţelepciune, Îiaducem Domnului cântarea sfântă:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Cu necurata putere a vrăjilor tale ai încercat atunci, Cipriane, să ispiteşti curăţia Iustinei, să o pleci pe easpre necurăţia lui Aglaid. S-a tulburat sufletul fecioarei de războiul pe care diavolul îl ridicase asupra ei!Întărindu-se cu semnul Crucii Sfinte şi cu puterea rugăciunii, a biruit săgeţile pornite împotriva ei!Bucură-te, că s-a frânt boldul satanei prin Cinstita Cruce!Bucură-te, că şi nouă spre pildă ne stă înainte credinţa Iustinei!Bucură-te, că şi ţie însuţi, spre ajutor s-a făcut, Sfinte!Bucură-te, că aşa ai cunoscut amăgirea vrăjilor idoleşti!Bucură-te, că acum, cu rugăciunile tale, toată puterea celui rău o biruieşti!Bucură-te, că pe voi, Sfinţilor Ciprian şi Iustina, vă chemăm în ajutor!
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!Condac 6
Văzându-te biruit de puterea Sfintei Cruci ţi-ai înnoit atacurile împotriva Iustinei, că aşa a voit Domnulsă se vădească marea neputinţă şi înşelăciunea uneltirilor diavoleşti, şi să arate puterea Numelui Lui Hristos, cavăzând minunea, toţi să-L lăudăm pe El cântându-I:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Venind diavolul sub chipul unei femei, cu amăgitoare vorbe încerca să o ispitească şi părea că ar fi voit
 
urmeze
 
vieţii
 
şi
 
curăţiei
 
ei,
 
dar 
 
înţelegând
 
Iustina
 
ademenirea,
 
smerindu-se
 
cu
 
 post
 
şi
 
rugăciune,
 
cu
 
haină
 
asprăîmbrăcându-se,
 
a
 
 biruit
 
uneltirile
 
celui
 
rău;
 
 pentru
 
care
 
grăim:
 Bucură-te, că fecioara nu s-a amăgit de duhul înşelăciunii!Bucură-te, că îndelung a răbdat Iubitorul de oameni, Dumnezeu, statornicia ta în rău!Bucură-te, că mai înainte a cunoscut Domnul că vei fi statornic şi în credinţă!Bucură-te, căci ca şi Pavel ai vădit că cele rele le lucrai doar din neştiinţă!Bucură-te, că prin fecioara cea curată Hristos te-a luminat!Bucură-te, că prin ea
Calea
,
 Adevărul 
şi
Viaţa
ai aflat!
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!Condac 7
Ai vrut
 
să afli
 
cu
 
ce
 
 putere biruieşte Iustina şi ţi s-a adeverit că diavolul nu poate privi semnul de foc alSfintei Cruci, că-l arde şi departe îl goneşte. Sfinte, ai înţeles puterea cu care se înarmează închinătorii Cruciicând Îi aduc Domnului cântarea de laudă:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
2
 
Icos 7
O, Sfinte, scârbit ai fost când ai văzut că puterea vrăjilor diavoleşti, pe care le credeai neînvinse, este biruită de o fecioaneputincioacu firea! Mintea ta cea doritoare de desăvârşita cunoaştere a început selumineze prin cunoştinţa Adevărului; de care bucurându-ne îţi cântăm:Bucură-te, că Lumina Lui Hristos, ca un far în furtună ţi-a fost arătată!Bucură-te, că din pruncie ai dorit cunoaşterea cea adevărată!Bucură-te, că ai venit la cunoştinţa adevărului printr-o fecioară creştină!Bucură-te, că astăzi diavolii de frica ta tresaltă!Bucură-te, că ai înfrânt puterea cu care ei odinioară te-au supus!Bucură-te, că şi pe noi, păcătoşii, ne aduci la liman liniştit!Bucură-te, şi împreună cu Iustina cea credincioasă roagă-te să scăpăm din al patimilor noian!
 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!
 
Condac 8
Ca să vă ameţească,
 
diavolul a intrat la
 
Aglaid luând
 
chipul
 
Iustinei şi
 
crezând
 
el
 
 
nălucirea e adevărată
 
astrigat-o pe nume, dar 
minune!
numai la auzul numelui fecioarei nălucirea s-a risipit. Şi noi, cu spaimă şi cunădejde, Îi cântăm Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Cu frică a alergat Aglaid la tine, Cipriane! Ţi-a spus cele petrecute şi tu ai încercat nenumărate altechipuri ca Aglaid sau tu însuţi să vă puteţi apropia de casa Iustinei. Voi fiind cu cuget necurat nu aţi izbutit, căÎnsuşi Mirele Ceresc păzea curăţia preaînţeleptei fecioare!Bucură-te, că prin statornica Iustina multe taine s-au vădit!Bucură-te, că mai întâi puterea diavolului s-a dovedit a fi neputincioasă!Bucură-te, că s-a arătat puterea nebiruită a Lui Hristos şi a Sfintei Sale Cruci!Bucură-te, că ai cunoscut cum îi întăreşte Dumnezeu pe Sfinţii Săi în chip minunat!Bucură-te, şi ne dă biruinţă împotriva diavolului, nouă celor ce chemăm numele tău!Bucură-te, şi împreună cu Iustina, fecioara cea curată, scapă-ne de ispitele cele neaşteptate!
 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!
 
Condac 9
 Neizbutind
 
împotriva
 
credinţei
 
neclintite
 
a
 
Iustinei
 
şi
 
a
 
întinării
 
curăţiei
 
ei,
 
ai
 
căutat
 
a
 
o supune pornindasupra
 
ei
 
durerea,
 
ca
 
oarecând
 
asupra
 
lui Iov. Ea neîncetat
 
rugându-se
 
ca
 
şi
 
David
 
grăia:
 Nu
 
voi muri,
 
ci
 
vie
 
voi
 
 fi
 
 şivoi
 
 povesti
 
lucrurile
 
 Domnului!
Şi
 
 pentru
 
toate
 
Îl
 
 proslăvea
 
 pe
 
Dumnezeu
 
cântând:
 
Aliluia!
 
Aliluia!
 
Aliluia!
Icos 9
O, Cipriane, slobozind blestemul ai adus vătămare asupra ei, a rudeniilor ei şi a toată cetatea! Mulţi auvrut să o silească pe
 
Iustina,
 
să nu se mai împotrivească lui Aglaid, pentru a izbăvi cetatea de vrăjile tale, dar ea prin rugăciuni curate şi fierbinţi i-a izbăvit pe toţi de tot răul, batjocorind meşteşugurile vrăjitoreşti. Cu toţiivăzând minunea Îl lăudăm pe Dumnezeu şi ţie îţi cântăm:Bucură-te, că Iustina s-a dovedit vas plecat slujirii Lui Hristos!Bucură-te, că mulţi din aceia au cunoscut pe Hristos, prin minunata ei tămăduire!Bucură-te, că întreaga cetate a luat printr-însa izbăvire!Bucură-te, că încrederea în puterea vrăjilor tale ţi s-a destrămat!Bucură-te, că aşa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioară a-ţi lucra mântuirea!Bucură-te, şi împreună cu Iustina învaţă-ne pe noi a răbda îndelung când suntem ispitiţi!
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
protejează-ne
 
de
 
diavoli
 
şi
 
de
 
ispitirile
 
lor!
 
Condac 10
Ruşinat fiind, Cipriane, de înfrângerea suferită printr-o tânără fecioară, tu, cel mai învăţat şi mai iscusitîn lucruri vrăjitoreşti, văzând că toate meşteşugurile viclene cu Puterea Sfintei Cruci şi cu Numele Lui IisusHristos au fost biruite, ai venit întru cunoştinţa Adevărului şi ai început a-L slăvi şi a-I cânta Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Văzând că te-ai trezit din somnul şi întunericul
 
neştiintei
 
şi
 
cu
 
mânie
 
sfântă
 
îl
 
ocărăşti,
 
diavolul s-a pornitacum cu multă putere să te piardă, încercând să te ucidă. Amintindu-ţi de semnul Sfintei Cruci, prin care seîmpotrivea Iustina, chemând Numele cel Preasfânt al Lui Hristos ai biruit puterea diavolului, de care lucru preaminunat cutremuraţi fiind, îţi spunem acestea:
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rsfidante liked this
anna_moscovici liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->