Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comunicarea in Situatii de Criza-referat

Comunicarea in Situatii de Criza-referat

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,008 |Likes:
Published by bianca_3010
COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ

Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte sau este săracă şi nu este timp suficient pentru cercetare şi culegere de date. Este greu de stabilit în situaţii de criză ce opţiune reprezintă o alegere bună sau greşită. Un curs stabilit al acţiunii deschide o serie de probleme, iar un alt curs va deschide un altul. Importanta pentru rezolvarea crizelor este decizia rapida şi comunicarea eficie
COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ

Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte sau este săracă şi nu este timp suficient pentru cercetare şi culegere de date. Este greu de stabilit în situaţii de criză ce opţiune reprezintă o alegere bună sau greşită. Un curs stabilit al acţiunii deschide o serie de probleme, iar un alt curs va deschide un altul. Importanta pentru rezolvarea crizelor este decizia rapida şi comunicarea eficie

More info:

Published by: bianca_3010 on Feb 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ
 
Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică acomunicării. Informaţia lipseşte sau este săracă şi nu este timp suficient pentru cercetare şiculegere de date. Este greu de stabilit în situaţii de criză ce opţiune reprezintă o alegere bună saugreşită. Un curs stabilit al acţiunii deschide o serie de probleme, iar un alt curs va deschide unaltul. Importanta pentru rezolvarea crizelor este decizia rapida şi comunicarea eficientă şi eficace.
1.Criza şi conflictul 
Situaţiile de criză şi conflict constituie pentru comunicatori unele dintre cele mai grele teste deabilitate şi deontologie profesională. 
Criza
este definită ca o perioadă în dinamica unui sistem caracterizată prin acumulareaaccentuată a dificultăţilor, izbucnirea conflictuală a tensiunilor, fapt ce face dificilă funcţionareasa normală, decalnşându-se puternice presiuni spre schimbare. O criză este
criză
şi pentru că nuştim nimic despre ea înainte să apară. Uneori se cunosc puţine lucruri despre o criză chiar şi dupăce a trecut. De aceea, cei care fac faţă unor asemenea evenimente şi reuşesc, prin calmul,siguranţa de sine şi pregătirea pe care o au, să minimizeze pierderile, sunt extrem de apreciaţi pentru expertiza lor. În combinaţie cu tehnica programării de scenarii pentru perioade de criză,folosirea acestor persoane contribuie la facilitarea comunicării şi controlul situaţiei. 
Conflictul
este caracterizat drept opoziţie deschisă, lupta între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunităţi, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, rasiale, divergentesau incompatibile, cu efecte distructive asupra interacţiunii sociale. În esenţă, conflictul este oneînţelegere, ciocnire de interese, dezacord (un antagonism, o ceartă, diferend sau o discuţieviolentă), iar modelul său de dezvoltare şi stingere presupune cinci etape relativ distincte:1. dezacordul;2. confruntarea;3. escaladarea;4. de-escaladarea;5. rezolvarea.1
 
Implicaţiile mediului şi canalelor de comunicare în ceea ce priveşte strategiacomunicaţională în situaţiile de criză şi conflict, ne trimit la cerinţele rezultate în urma analizeicondiţionărilor legete de elementele procesului de comunicare. 
2. Condiţionări ale comunicării în situaţiile de criză 
Elementul determinant, cu sopuri bine precizate în actul comunicării este sursa(emiţătorul).Dacă în mod curent sursa emite mesaje potrivit unui regim de normalitate pe baza unor opţiuni şi programări proprii ale organizaţiei, solicitate de cerinţele activităţii cotidiene, atuncicând apare criza sau conflictul situaţia se schimbă radical. Acum, emiţătorul este provocat; pede o parte este supus rapid şi total unor cerinţe noi, stringente, interne, de prezentare asoluţiilor pentru rezolvarea crizei, de păstrare a imaginii; trebuie să se facă faţă, într-un extremde scurt, puternicului „asediu” de întrebări ce vin din din exteriorul organizaţiei prin contactuldirect cu presa şi diverse agenţii guvernamentale.Odată calrificate scopul şi obiectivele comunicării, emiţătorul trebuie să aibă în atenţie un permanent control asupra actului de comunicare, al cărui nivel va varia invers proporţional cunivelul de implicare a destinatarului.În situaţiile de criză şi conflict strategiile de comunicare ce realizaează o orientare acontrolului emiţătorului pot fi:♣ de informare: presupune că emitentul doreşte ac destinatarul să afle, să înţeleagă; nu estenecesaimplicarea destinatarului în comunicare decât prin scurte întrebări sau pentruclarificări;de convingere: presupune dorinţa emitentului ca „receptorul acţioneze” startegic,corespunzător situaţiei de criză, dar mai ales de conflict, ca soluţie paşnică de rezolvare aacestuia; se impune implicarea receptorului care, în conflict, paote fi partea adversa, implicarecerută de nevoia de a-i cunoaşte opiniile, pretenţiile, de a-l convinge facă ceva, acţioneze.După criteriul modului de derulare a acţiunii, în situaţiile de criză şi conflict, emiţătorul poate utiliza:♠ strategii pas cu pas: deosebit de necesare pentru ţinerea sub control a situaţiei; ele decurg, în primul rând, din planul pregătit pentru criză şi vizează asigurarea rapida cu informaţii cătremass-media; în întregul şir de mesaje elaborate de către echipele de criză, un loc important îl2
 
ocupă rapoartele periodice care ajută la controlarea zvonurilor şi evită o presiune acerbă amass-media;♠ strategii de inversare a caracterului unor indicatori de imagine ce presupune din parteaemiţătorului multă abilitate de contraargumentare;♠ strategii de răsturnare de imagine: sunt cele ami specatculoase şi sunt absolut necesareatunci când criza sau conflictul au zguduit puternic organizaţia sau când componenta„imagine” este considerată arma de bază pentru una sau alta din părţile aflate în conflict.Pentru reuşita demersului sursei de comunicare în situaţia delicată de criză sau conflict esteimportant de analizat şi credibilitatea pe care emiţătorul o are în faţa receptorului, în funcţie de percepţia acestuia.În proiectarea activităţii de comunicare pentru situaţiile de conflict, se impune caspecialistul în comunicare să ia în considerare toate ( sau aproape toate) categoriile de„comunicări” posibile şi utile în astefel de situaţii şi să ţină seama nu numai de interacţiunea şicomplementaritatea lor, dar şi de o anumită ierarhizare după criterii cum sunt: timpul derecepţionare a mesajului (durata comunicării), autoritatea şi autenticitatea sursei, canaleleavute la dispoziţie, intensivitatea impactului asupra publicului-ţintă, interesul acestuia faţă deorganizaţie.Comunicarea în situaţii de conflict ar putea fi realizată prin următoarele forme:informarea personalului organizaţiei, a comunităţii interne şi, ducaz, a mediuluiinternaţional; cu acceptul conducerii organizaţiei şi prin aplicarea planului de criserăspunde oportun la întrebările presei şi agenţiilor guvernamentale;♦ discursurile oficiale ale conducătorilor organizaţiei;♦ crearea în mod deliberat a unor evenimente de presă de către oragnizaţie;♦ comentarea raecţiilor opiniei publice interne şi internaţionale;♦ comentariile mass-media privind evenimentul produs;♦ dezbaterile din interiorul organizaţiei cu privire la soluţionarea crizei;dezabterile (negocierile) inter-organizaţii în vederea soluţionării situaţiei de criză sauconflict.În situaţiile deosebite de criză şi conflict, o comunicare eficientă şi eficace este în bunămăsură dependentă de precizia şi acurateţea
mesajului.
Mesajul emis trebuie să fie cât maiapropiat de cel intenţionat de sursa, iar ceea ce recepţionează destinatarul trebuie să fie, deasemenea, cât mai aproape de intenţia sursei.3

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
F Adina Cosmina liked this
Popan Roxana liked this
Carmen Tat liked this
Timea Botlinger liked this
AdelinaLungu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->