Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Metodologi Kajian

Metodologi Kajian

Ratings:
(0)
|Views: 8,664|Likes:
Published by fatin85

More info:

Published by: fatin85 on Feb 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2014

pdf

text

original

 
BAB 5METODOLOGI KAJIAN5.1Pengenalan
Oxford Compact English Dictionary mendefinisikan kajian sebagai
the systematic investigation into and study of materials, and sources, in order toestablish facts and reach new conclusions
” (ODEC, 1996). Graziano dan Raulin(1996) mendifinisikan kajian dengan lebih ringkas sebagai suatu pencarian yangsistematik terhadap maklumat serta suatu proses penyelidikan. Brew (2001) telahmenyenaraikan beberapa definisi yang dirasakan bertepatan dengan maksud kajianitu sendiri, iaitu:
Kajian merupakan pencarian sesuatu dan menyebarkannya kepada umum
Kajian melengkapi cara penghasilan, pengujian dan pengesahan ilmu
Kajian merupakan suatu proses sistematik kajian, kepentingan umumnyayang mana menyumbang kepada himpunan ilmu yang membentuk sertamemandu bidang akademik dan/atau praktis
Kajian adalah mengenai ilmu lanjutan dan pemahaman
 
Graziano dan Raulin (1996) telah mengkategorikan beberapa fasa bagi kajiansesuatu penyelidikan ke dalam jadual yang mana konsep fasa bagi kajianmembekalkan model konseptual satu dimensi. Merujuk kepada Jadual 5.1, kajian bermula dengan idea, dan alirannya melalui fasa yang berturut-turut bertindih didalam proses penyelidikan. Setiap fasa mengandungi sifatnya tersendiri, tugasanyang berbeza disempurnakan pada setiap penyediaan fasa seterusnya.Jadual 5.1 : Fasa kajian penyelidikan (Sumber : Graziano dan Raulin, 1996)
Fasa janaan idea
Mengenalpasti kecenderungan topik kajian
Fasa pendefinisian masalah
Memperhalusi idea yang tidak jelas dan umum yang dijana pada langkah sebelumnya kepada soalan-soalan yang telitiuntuk dikaji
Fasa rekabentuk prosedur
Memutuskan setiap prosedur spesifik yang akan digunakandi dalam pengumpulan dan analisis statistikal data
Fasa pemerhatian
Kumpul data pemerhatian daripada subjek kajian
Fasa analisis data
Analisa data yang dikumpul menggunakan prosedur statistikal yang sesuai
Fasa interpretasi
Bandingkan keputusan yang yang didapati dengan yangdiramal melalui asas teori (adakah keputusan menyokongteori?)
Fasa komunikasi
Sediakan laporan bertulis atau oral terhadap kajian yangdijalankan
Metodogi kajian merupakan suatu proses, suatu set perkakasan bagimelaksanakan suatu penyelidikan dan perolehan maklumat, serta juga suatu seni bagimelaksanakan suatu karya sains (Adams dan Schvaneveldt, 1985). Secara umumya,Fielding dan Schreier (2001) telah mengklasifikasikan bahawa terdapat tiga jenismetodologi kajian iaitu:108
 
(i)Kajian kuantitati
Merupakan suatu pertanyaan terhadap masalah yang telah dikenalpastiyang mana berdasarkan kepada pengujian suatu teori yang digubaholeh pembolehubah, diukur melalui perwakilan nombor, dan dianalisamenggunakan teknik statistikal (Neuman, 2000).
Kaedah kajian kuantitatif yang biasa ialah kajian eksperimental dankajian tinjauan (Fellows dan Liu, 1997).(ii)Kajian kualitati
Menurut Holloway (1997), kajian kualitatif merupakan suatu bentuk  pertanyaan sosial yang memfokuskan kepada cara interpretasimanusia dan logikal terhadap pengalaman mereka serta persekitarandi mana mereka tinggal.
Kajian kualitatif termasuklah kajian tindakan, kajian kes dan jugakajian etnografi (Creswell, 1994).(iii)Kaedah hybrid
Kaedah kajian integrasi antara kaedah kajian kuantitatif dan keadahkajian kualitatif.
5.2Metodologi Proje
Metodologi boleh ditakrifkan sebagai suatu jujukan aktiviti yang sistematik  bagi menyelesaikan sesuatu masalah dengan membangunkan satu aplikasi pengaturcaraan. Sebuah metodologi akan menggunakan satu set teknik yangdigunakan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang spesifik. Terdapat beberapa jenis metodologi pembangunan yang boleh digunakan dalam membangunkansesebuah aplikasi sistem. Setiap pendekatan yang dipilih haruslah bersesuaiandengan projek yang akan dibangunkan.109

Activity (148)

You've already reviewed this. Edit your review.
JeyShida added this note
Terima kasih
JeyShida liked this
weafareez added this note
ianya sangat bermanfaat untuk saya memperkembangkan lagi pengetahuan saya, setinggi2 penghargaan terima kasih dri saye...
1 thousand reads
1 hundred reads
muhd_nazri liked this
Evelina Pantau liked this
Abdillah Nurdin Asis liked this
Shaharuni Mohamad Isa liked this
Vivian Teo Wee Vien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->