Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chương I Giới Thiệu Internet và Intranet........................................................................3

Chương I Giới Thiệu Internet và Intranet........................................................................3

Ratings: (0)|Views: 307|Likes:
Published by khoath

More info:

Published by: khoath on Feb 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
4.1. Giới thiệu ngôn ngữ kịch bản Javascrip .........................................................................484.2. Ngôn ngữkịch bản JavaScript .......................................................................................50 4.2.1 Kiểu dữliệu ..............................................................................................................50 4.2.2 Khai báo biến ...........................................................................................................504.2.3. Các toán tửJavaScript ............................................................................................51 4.2.4. Các câu lệnh rẽ nhánh vàlặ p .................................................................................. 53 4.2.3. Các đối tượng trong JavaScript ...............................................................................59 4.2.4. Hàm .........................................................................................................................664.2.5. Lậ p trình hướng đối tượng trong JavaScript ...............................................................68 4.2.5.1 Tạo một đối tượng .................................................................................................68 4.2.6. Lập trình với các đối tượng của trình duyệt ............................................................694.2.7. HTML Forms ..........................................................................................................75
 
5.3. Các câu lệnh ...................................................................................................................925.3.1. Lệnh rẽ nhánh ..........................................................................................................925.3.2. Lệnh lặp xác định ....................................................................................................935.3.3. Vòng lặp không xác định ........................................................................................945.4 Hàm thủ tục ................................................................................................................965.4.1. Hàm .........................................................................................................................965.4.2. Thủ tục ....................................................................................................................965.4.3. Ví dụ sử dụng hàm và thủ tục (Giaỉ phương trình bậc 2 một ẩn số) .......................965.4.2. MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG VBSCRIPT ......................................975.4.3. ĐOẠN DÙNG CHUNG ..................................................................................995.5. Tệp cấu hình GLOBAL.ASA .......................................................................................1005.5.1. Các sự kiện ............................................................................................................1005.5.2. Khai báo đối tượng ................................................................................................1005.5.3. Một file cấu hình Global.asa đơn giản .................................................................. 1015.5.2. TẬP HỢP (COLLECTION) TRONG ASP .......................................................... 1015.5.2.1. Khái niệm ........................................................................................................... 1015.5.2.2. Cách truy cập các phần tử trong tập hợp ............................................................1025.6. Xử lý các FORM dữ liệu ............................................................................................1035.6.1. Mở đầu .................................................................................................................. 1035.6.2. Sử dụng phương thức GET ................................................................................... 1035.6.3. Sử dụng phương thức POST ................................................................................. 1045.7. Các đối tượng cài sẵn trong ASP ................................................................................. 1065.7.1. Các đối tượng ASP ................................................................................................1065.7.2. Đối tượng REQUEST ........................................................................................... 1065.7.3. Đối tượng RESPONSE ......................................................................................... 1095.7.4. Đối tượng APPLICATION ................................................................................... 1105.7.5. ĐỐI TƯỢNG SESSION ....................................................................................... 1125.7.6. ĐỐI TƯỢNG SERVER ........................................................................................ 1145.8. COOKIES .................................................................................................................... 1175.8.1. Khái niệm COOKIES ............................................................................................1175.8.2. Thiết lập COOKIES .............................................................................................. 1175.8.3. Lấy giá trị của COOKIES ..................................................................................... 1175.8.4. Thư mục COOKIES ..............................................................................................1175.8.5. Kiểm tra xem COOKIES có dùng khóa không .....................................................1185.9 Giới thiệu ADO và các kết nối cơ sở dữ liệu ................................................................ 1185.9.1 Giới thiệu ............................................................................................................... 1185.9.2 Kế nối với cơ sở dữ liệu ......................................................................................... 1185.9.3 Các đối tượng của ADO .........................................................................................1192
 
Chương I Giới thiệu Internet và Intranet
1.1. Kiến trúc logic mạng máy tính
1.1.1. Khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính
Với sự phát triển không ngừng về qui mô và độ phúc tạp của các mô hình mạng máy tính đãdẫn đến sự phức tạp trong công nghệ vận hành của các mạng này, và hiểu được sự phức tạpnày là yếu tố cần thiết cho phép tổ chức bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin. Côngnghệ vận hành của bất kì hệ thống nào đều phụ thuộc vào kiến trúc miêu tả các thành phầncủa công nghệ, các chức năng và mỗi quan hệ của chúng.Rất khó để hiểu và phân tích kiến trúc của hệ thống phúc tạp một cách trọn vẹn. Để giảm độ phức tạp của sự phân tích, một kiến trúc sẽ được cân nhắc ở các mức khác nhau. Điều này rấtcó ích để xem xét mỗi mức với các chức năng trừu tượng ẩn đi hiết tiết của sự thực thi cácthành phần của kiến trúc.Khi nghiên cứu kiến trúc của các mạng máy tính, việc phân biệt giữa những kiến trúc vật lý và kiến trúc logic rất cần thiết. Kiến trúc vật lý miểu tả cấu trúc, chức năng và những mối quan hệ trung gian giữa các giao thức thực thi tại tầng dưới và các tầng giữa trong mô hình  phân lớ p chuẩn của sự tương tác mạng (mô hình tham chiếu OSI, một cách cụ thể giao thức của tầng vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, giao vận và tầng phiên). Vì vậy, kiến trúc vật lýkhông chỉ phụ thuộc vào kiến trúc, chức năng và mối quan hệ qua lại của phần cứng mạng, mà còn  phụ thuộc sự thực thi phần mềm của các giao thức tại tầng thấ p và tầng giữa của mô hình OSI. Để có thể phân tich chi tiết về kiến trúc vật lý, cần phải xem xét tại tất cả các mức, tươngứng với tầng vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, giao vận và phiên của mô hình phân lớp chuẩn.Hình. 1.1: Mối quan hệ giữa lớp OSI và kiểu kiến trúc mạng3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Le van Lieu liked this
fanhoai211 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->