Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Jason Baer / ConvinceAndConvert.com Transcript from the ROI of Social Media Podcast

Jason Baer / ConvinceAndConvert.com Transcript from the ROI of Social Media Podcast

Ratings: (0)|Views: 127|Likes:
Published by Steven Groves
Jason Baer was our guest on an episode of ROI of Social Media on BlogTalkRadio.com. The hosts of the program are the co-authors of the upcoming book with the working title of "The ROI of Social Media", Steven Groves and Guy Powell.

Enjoy the transcript and join us on our Facebook Fan Page at www.Facebook.com/ROIofSocialMedia

This recording can be listened to at SocialMarketingConversations.com.
Jason Baer was our guest on an episode of ROI of Social Media on BlogTalkRadio.com. The hosts of the program are the co-authors of the upcoming book with the working title of "The ROI of Social Media", Steven Groves and Guy Powell.

Enjoy the transcript and join us on our Facebook Fan Page at www.Facebook.com/ROIofSocialMedia

This recording can be listened to at SocialMarketingConversations.com.

More info:

Published by: Steven Groves on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2012

 
Gj| Hcjx ! Oak~lkoc . Oak~cxp HdamPjdiXj`la Pxjksoxlvp 
XAL an _aoljd Ec`lj _cxlcs Vjmc : an :? @cocehcx 2$ 866<
_pc~ck Mxa~cs ! Pbc_aoljdEc`ljHlhdc+oaeM| Va}cdd ! @cejk`XAEL+oae
 Bcdda jk` }cdoaec pa pbc XAL an _aoljd Ec`lj jp HdamPjdiXj`la+oae }lpb _pc~ck Mxa~cs an pbc_aoljdEc`ljHlhdc+oae jk` M| Va}cdd an @cejk`XAEL+oae+ C~cx| cvlsa`c crvdaxcs pbc XAL an _aoljdEc`lj }lpb lk`spx| ~lslakjxlcs$ vxjoplplakcxs jk` dcj`cxs jk` ba} saoljd ec`lj ls sc` h| hslkcsscs+Jk` ka}$ bcxc jxc |ax basps$ _pc~ck Mxa~cs jk` M| Va}cdd+
_pc~ckMxa~cs
Maa` eaxklkm c~cx|akc+ Pbls ls _pc~c Mxa~cs }lpb pbc _aoljdEc`ljHlhdc+oae jk`_pc~ckMxa~cs+oae jk` pa`j| L-e bcxc }lpb M| Va}cdd nxae @cejk`XAEL+oae$ e| jssaoljpc akpbc XAL an _aoljd Ec`lj scxlcs+Ba} jxc |a pbls eaxklkm M|+
M|Va}cdd
Bc| _pc~ck$ mxcjp pa hc bcxc+ L daai nax}jx` pa j mxcjp oak~cxsjplak }lpb Gj|+ \a ojk xcjob saec an e| lknaxejplak jp @cejk`XAEL+oae ax Ejxicplkm%Ojdodjpax+oae nax e| djpcsp haai ak EjxicplkmXAL+ Daailkm nax pbc XAL an _aoljd Ec`lj
_M
\cb$ lp-s pbjp avvaxpklp|+++dlppdc hlp an hjoimxak` ak ba} M| jk` L map oakkcopc` ak pbls+++Js Dakjk` L }cxc }axilkm ak pbc _aoljdEc`ljHlhdc+oae jopl~lp| }c ojec joxass M| pbxamb j oakkcoplakak Dlkic`Lk+]c }ckp hjoi jk` naxpb j dlppdc hlp pjdilkm jhap saec an pbc oakkcoplak+ Lp pxkc` ap pbjp M| jk` Lscppdc` jk` sjl`$ |a ika} |a k`cxspjk` pbc XAL an ejxicplkm$ L k`cxspjk` j hlp jhap ec`lj$saoljd ec`lj9 }b| `ak-p }c oaddjhaxjpc jk` hxlkm v j ~jdl` ea`cd nax hslkcsscs pa }axi }lpb pbcXAL an _aoljd Ec`lj+ Bc sj|s$ (Bc|$ L da~c pbc l`cj(+]c spjxpc` }axilkm ak pbjp+ ]c-~c jdxcj`| vxa`oc` akc }blpc vjvcx jk` pbjp-s j~jldjhdc pa`j| jp@cejk`XAEL+oae k`cx M|-s }chslpc+ Nxae pbcxc$ }c jxc gsp bj~lkm j xcjd maa` plec+ Pbls ls pbclkjmxjd vxcsckpjplak$ lkjmxjd xj`la sba} jk` }c jxc ~cx| crolpc` pa bj~c Gj| Hjcx$ }ba ls }lpbOak~lkocJk`Oak~cxp+oae+ J dlppdc hlp an jk lkpxa`oplak nxae Gj|+++pbls ls jdd nxae bls }chslpc7
Mxccplkms$ L-e Gj| Hjcx+ L-e j pczldj%da~lkm$ b|vc%nxcc saoljd ec`lj spxjpcm| oaksdpjkp jk` oajobnax oaxvaxjplaks . vhdlo xcdjplaks nlxes+ Bc-s j `lmlpjd ejxicplkm vlakccx "}c-xc malkm pa nlk` apba} hjoi bc macs,$ jk` bj~lkm }axic` }lpb eaxc pbjk =66 oaevjklcs slkoc :<<0+ Bc-s j nxczckpsaoljd ec`lj oakncxckoc svcjicx "L-~c scck ble jxak`,$ jk` lkpcx~lc} saoljd ec`lj delkjxlcs naxe| P}lppcx 86 scxlcs "bc `acs saecpblkm dlic pbls$ hp bc `acs lp ak P}lppcx }blob ls ilk` an oaad,+Bc dl~cs lk pbc naxcsp lk Ndjmspjnn$ JW }bcxc pa`j|$ }bjp-` |a mcp j naap jk` j bjdn an ska} djsp klmbpGj|1
GjsakHjcx
J dlppdc a~cx p}a nccp jopjdd|+ ]c-xc jhap 8> lkobcs+
_M
Maa`kcss mxjolas
GH
Lp }js j hlp crolplkm jk` e| ska} hda}cx hxaic djsp klmbp$ sa pbjp }js jk crcxolsc+
_M
Dcp ec scc$ |a-~c map j baoic| vdj|lkm sak+ \a-~c vp ble ap pbcxc }lpb j ska} sba~cd bj~ck-p|a1
GH
Jhsadpcd|$ hp pbc `xl~c}j| ls dlic =3 |jx`s dakm$ sa jp 8 JE djsp klmbp L }js nlklsblkm v+ _a lp-s`akc+
 
Gj| Hcjx ! Oak~lkoc . Oak~cxp HdamPjdiXj`la Pxjksoxlvp 
XAL an _aoljd Ec`lj _cxlcs Vjmc 8 an :? @cocehcx 2$ 866<
_pc~ck Mxa~cs ! Pbc_aoljdEc`ljHlhdc+oaeM| Va}cdd ! @cejk`XAEL+oae
 
_M
Ab$ Gj|$ pbjp-s paa nkk|+ Jk|}j|$ Gj|$ pbjkis nax pjilkm pbc plec }lpb s pa`j|+
GH
\a hcp+ Pbjkis nax bj~lkm ec m|s
_M
Jhsadpcd|+ ]c-~c map j maa` `cjd an plec jbcj` an s+ ]c bj~c v pa jk bax jk` xcjdd|$ |a$ pbcj`lckoc$ jxc malkm pa hc `cpcxelkcxs an ba} dakm bj~c+M| ak saec an pbc zcsplaks }c jxc malkm pa spjxp }lpb$ }c bj~c saec zcsplaks jdxcj`| scp jk` Gj|L `ak-p ika} an jk| apbcx }j| pa mcp lkpa pbls hp pa gsp spjxp jsilkm |a saec an pbc zcsplaks+Js |a ika}$ pbls scxlcs ls hjsc` ak pbc XAL an _aoljd Ec`lj % pbls ls j zcsplak pbjp }c-~c spjxpc`jsilkm$ jk` xcjdd| ls gsp sa crolplkm pa hc jhdc pa hxlkm pa hcjx "kap Gj| Hjcx hp }c hxambp lp pahcjx, ak pbc saoljd ec`lj lk`spx|+Jk|ha`| pbjp }jkps pa vjxplolvjpc lk pbc oak~cxsjplak jxak` pbc XAL an saoljd ec`lj$ }c xcjdd|ckoaxjmc lp+ ]bcpbcx |a pblki lp ojk hc ecjsxc` ax ojk-p+ ]bcpbcx |a bj~c |ax a}k naxedj ax`ak-p ax jxc gsp crvdaxlkm lp % }c }jkp c~cx|ha`|-s lkvp ak lp+\a ojk nlk` s ak Njochaai jp Njochaai+oae!XALan_aoljdEc`lj$ax P}lppcx L@ ls FXAL_aoljdEc`lj+\a ojk jdsa nlk` s ak pbc }ch jp _aoljd Ec`lj Hlhdc Klkm slpc }blob lsbppv7!!_aoljdEc`ljHlhdc+Klkm+oae jk` }c-~c map j mxav jp Dlkic`Lk js }cdd+ _a |a ojk nlk` spjdilkm jhap pbc XAL an _aoljd Ec`lj lk j dap an vdjocs+Pbls ls ax nlxsp spjh jp j xcoxxlkm xj`la sba} ak pbc pavlo+ _a dcp-s scc }bjp }c ojk `a pa mcp lkpa lp+Gj|$ js }c mcp malkm$ pjdi pa ec nax j eaeckp jhap }bjp pbc hlmmcsp saoljd ec`lj ojevjlmk soocss}js pbjp |a bj` nax `l` nax j Oak~lkoc . Oak~cxp odlckp+ Pbls ls kap pa mcp |a pa `lsodasc |axodlckps ax jk| an |ax svcoljd (scoxcp sjoc( ln |a }ldd$ hp pjdi pa ec j dlppdc hlp jhap pbc djxmcspsaoljd ec`lj soocss pbjp |a-~c bj` }lpb j odlckp+
GH
L bj~c j dlppdc hlp an jk ksjd olxoespjkoc hcojsc easp an e| odlckps jxc jmckolcs+ E|hjoimxak` ls lk pbc jmcko| hslkcss+ L }axi }lpb j dap an csvcoljdd| vhdlo xcdjplaks nlxes$ djxmc VXnlxes pbjp lk pxk$ }axi }lpb ejk| naxpkc :66$ 366 odlckps+ _a L bj~c }axic` }lpb j dap an pbasc hlmoaevjklcs$ akc spcv xcea~c`$ lk`lxcopd| jk` hcblk` pbc oxpjlk ak saec an pbasc p|vcs an vxamxjes+Ak e| a}k$ nxae j oaxvaxjpc `lxcop ilk` an }axi$ L `a pblkms nax Ejxicplkm Nxasp$ Crjop Pjxmcp$Bcjdpb Vjxp| jk` j nc} apbcx oaxvaxjplaks+ _a akc an pbc pblkms pbjp }c-~c }axic` ak pbls |cjx pbjp Lbjs hcck cnncopl~c ls saoljd ec`lj vxamxje nax CrjopPjxmcp+ Nax vcavdc }ba jxc kap njeldljx$CrjopPjxmcp ls j ockpxjdlwc` ecssjmlkm oaevjk|+ Pbc| `a cejld$ ~alocejld$ pcrp ecssjmc$ cpo+Pbc| jxc j djxmc vdj|cx lk pbjp lk`spx|+ Pbc| bj~c j slwjhdc kehcx an xcscddcx vjxpkcxs$ ejk|bk`xc`s an xcscddcx vjxpkcxs "366 ax >66 ax saecpblkm dlic pbjp,$ hp blspaxlojdd| pbc xcdjplaksblvhcp}cck pbc xcscddcx vjxpkcx jk` pbc oaevjk| bjs akd| hcck pbxamb pbc sjdcs objkkcd+Pbc|-~c map j sjdcs xcv jk` pbc sjdcs m| oaecs jk` ojdds ak pbce jk` pbc| bj~c pbjp xcdjplaksblv+ Lpxcjdd| bjsk-p hcck j djxmcx lklpljpl~c pa saxp an 
}lxc pbc oaevjk|
― pa lps xcscddcxs$ s
a pbjp }js e|objddckmc+ _a }c vp pamcpbcx$ sleldjx pa }bjp |a-~c `akc nax pbc saoljd ec`lj XAL scxlcs$ vppamcpbcx mxavs % Dlkic`Lk mxavs$ P}lppcx jooakps jk` j hdam jk` pblkms dlic pbjp pa hxlkm pbjpoaeeklp| pamcpbcx js }cdd js sc CrjopPjxmcp-s saoljd mxjvb$ pbclx a}k P}lppcx jooakps pbclx a}khdams pa vxaeapc pbc pbambp dcj`cxsblv an pbclx vjxpkcxs+Pbc l`cj hclkm pbjp ln akc an pbc xcscddcxs bjs saec mxcjp }blpc vjvcx pbjp pbc|-~c vxa`oc`$ pbjp
 
Gj| Hcjx ! Oak~lkoc . Oak~cxp HdamPjdiXj`la Pxjksoxlvp 
XAL an _aoljd Ec`lj _cxlcs Vjmc ? an :? @cocehcx 2$ 866<
_pc~ck Mxa~cs ! Pbc_aoljdEc`ljHlhdc+oaeM| Va}cdd ! @cejk`XAEL+oae
 CrjopPjxmcp }ldd pbck vsb pbjp ap pa pbclx apbcx nadda}cxs jk` xcj`cxs jk` ospaecxs pa ejic lp sapbjp |a jxc j vjxpkcx an CrjopPjxmcp jk` pbc hckcnlps an hclkm j vjxpkcx pxjksock`s pbc pxjksjoplakjd+
Pbjp-s kap gsp jhap (bc|$ dcp‑s h| sanp}jxc nxae |a( hp an (bc|$ dcp‑s
hld` j hslkcssxcdjplaksblv($ sa pbjp lklpljpl~c ls akmalkm$ hp lp bjs hcck ~cx| soocssnd lk pcxes an ejilkmxcdjplaksblvs bjvvck }bcxc xcdjplaksblvs `l`k-p bjvvck hcnaxc jk` `xl~lkm hslkcss pa}jx`s pbascxcscddcx vjxpkcxs }lpb pbambp dcj`cxsblv pbxamb akdlkc oakpckp oxcjplak+_a eob an saoljd ec`lj soocss ls jhap hxjk` ilksblv+ Ls jhap sj|lkm (bc| L `ak-p xcjdd| nccd svcxspxakmd| jhap }bjp ilk` an paapbvjspc L sc( hp ej|hc ln akc vjxplodjx hxjk` xcjobcs ap pa ec$ka} L ej| ejic j `lnncxckp elk` `colslak+ _a pbjp-s pbc l`cj an }bjp }c-xc }axilkm ak naxCrjopPjxmcp jk` j dap an pbc pblkms L mcp lk~ad~c` lk+
MV
Gj|$ j zloi zcsplak ak pbjp+ ]bck |a nlxsp spjxpc` pbjp vxagcop }bjp `l` |a scc js |ax vxlejx|majd lk pcxes an hclkm jhdc pa sj|
pbls }js j mxcjp soocss
$―
}bjp }cxc |a px|lkm pa joblc~c1
GH
Pbc lklpljd apoaec }js nax s pa hxlkm xcscddcx vjxpkcxs ap an pbc }cc`s$ hcojsc pbc| }cxck-pckmjmc` }lpb pbc axmjklwjplak jp jdd+ Pbc| }cxc jk ckpx| lk j _jdcsnaxoc+oae `jpjhjsc+_a lp }js (Dcp-s mcp pbce pa galk spnn+ Dcp-s mcp pbce pa oxcjpc oakpckp+ Dcp-s mcp pbce pa eccp vcavdcjp pbc oaevjk| jk` }jkp pa ika} akc jkapbcx+ Lp }js xcjdd| ckmjmceckp ecpxlo+
MV
Njkpjsplo+ ]cdd |a ika} pbjp ls `cnlklpcd| akc an pbc }j|s nax saoljd ec`lj pa bcdv$ csvcoljdd| lkH8H "Hslkcss%pa%Hslkcss,+]cxc pbcxc jk| svcolnlo ecpxlos pbjp |a sc` pbcxc pa ecjsxc pbjp lk pcxes an pbc kehcx an vjxpkcxs vjxplolvjplkm ax jk|pblkm dlic pbjp1
GH
Ocxpjlkd| }c daaic` jp pbc kehcx an galkcxs xlmbp$ jk` L-e kap j bmc njk gsp nxae jk a~cxjdd saoljdec`lj ecpxlo spjk`valkp+ L-e kap p|vlojdd| j hlm njk an slkm nadda}cxs an njks jk` nxlck`s js j ecpxlo+Hcojsc p|vlojdd|$ csvcoljdd| lk j H8O "Hslkcss%pa%Oaksecx, ck~lxakeckp pbc bx`dc pa odcjx ls sada}+]bjp `acs lp pjic nax j oaksecx pa hcoaec j njk1 ]cdd$ lp ls dlpcxjdd| akc odloi$ pbjp-s kap crjopd| j`ccv xcdjplaksblv+ L bj~c j `ccvcx xcdjplaksblv }lpb j mdjss an soapob pbjk L `a }lpb j dap an vcavdcpbjp nadda} ec ak P}lppcx+Lp-s kap js ln |a ojk sj| daai$ L bj~c >0$666 nadda}cxs ak Njochaai$ sa }bjp1 P|vlojdd| L-e kap j hlmnjk an pbjp dlkc an soocss ecpxlo$ hp lk pbls ojsc$ hcojsc lp }js j H8H olxoespjkoc jk` pbcxc xcjdd|}js ka xcdjplaksblv hcp}cck pbc oaevjk| jk` pbc vjxpkcxs$ }c sc` pbjp js saxp an j hjscdlkc ecpxlo+Ba} ejk| vcavdc `l` }c mcp pa galk pbcsc mxavs jk` vjxplolvjpc$ pa nadda}+
_M
_xc+ ]bck |a pjic j daai jp pbc spxopxc an pbc vxamxje pbjp |a bj~c vp pamcpbcx$ }bjp }ad`|a sj| jxc pbc dcssaks pbjp |a dcjxkc`1 ]bjp ilk` an elspjics `a |a pblki |a ej`c jk` ln |aej`c ka elspjics$ L xcjdd| }jkp pa hc |a }bck L mxa} v1
GH
]cdd$ dplejpcd| nxae jk XAL spjk`valkp$ pbc oakocvp ls (bc| |a$ pbc vjxpkcxs }ba ka} bj~c pblsxcdjplaksblv pbjp pxjksock`s pbc pxjksjoplakjd$ `a pbc| h| eaxc sanp}jxc1 Pbjp-s dplejpcd| pbc XALecpxlo+\a pjic pbc vjxpkcxs }ba `a kap bj~c j xcdjplaksblv$ }ba bj~c kap pjick pbc hjlp jk` }ba jxc kapsaoljd$ }ba `a kap bj~c pbjp hxjk` ilksblv jk` daai jp pbclx ax`cx slwc$ oaehlkc pbjp }lpb pbc j~cxjmc

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->