Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
P. 1
Ivan Lučić - Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske

Ivan Lučić - Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 3,032 |Likes:
Published by starfucker226
Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske
Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: starfucker226 on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

 
Oioaik`em Amijm ` Nrm`cmEjfinm WII
b` r`njk
Bmalmim` ` Crkmim`
IKMJJIS APCIIIWMJ APāIć
8 ermaf`wswp Bmalmcif`= Drwmse`
Xr*r`biPm i xr`w`am
Orpijm EpijbĎ,LmewiĎ
Pwkbjm spbifm i oioaiknrmgifmLirksamw Eipr`amc
Eml`jim-
=
J`w`j Opbme Iwk Nkabs`ij
Ormjm Epjii`,Lmgcw*Ď
Lirksamw Epr`amc
AMRIJM @R N_M@CM 
 WXM 
Vmnr`o =947*
 
X_@BNKWK_ P_@BJIŨRWM 
Kofmwafiwmjf` kw` ejfin` xklknam f`
p ¥pkLlja rmb SkcifmaisiČe` _`xpoaie` Drwmse`
Rrisk i bwmb`s` nkbijm kb swkn xrwkn ivbmjfm xk, fmwafpf` s` xrwi xp p mpkrkwkf bklkwiji emxima,jk bf`ak drwmse` diskriknrmgif`!
maims
xrwif`jmc dr,wmse` eriiČe` diskriknrmgif`! bf`ak B@ _@NJK
BMALMRIM@ @R C_KMRIM@ Iwmjm ApČiĎm*
Xkfmwm kwkn bf`am jif` smlk bmpl jmŭ` spwr`l`,j` epapr` $f`r s` bf`ak xkfmwafpf` xrwi xp xr`w`,b`jk jm drwmsei iai srxsei f`vie)! w`Ď f` swkf`wrsjkwrmĎmjf` bpnm Iwmjp ApČiĎp Čif` s` namwjk bf`ak B@ 
_@NJK BMALMRIM@ @R C_KMRIM@ `e smb i `e 
p kwkl ivbmjfp xkfmwafpf` p koaiep ekfi f` vmlisaik sml mpkr* Jmil`! ApČiĎ f` sw` bk swkf` slri xk, xrmwafmk ivbmjfm $kb xrwkisem =777* kofmwaf`jkn p Mls`rbmlp)! lmrafiwk isxrmwe` samk ivbmwmČp! xk,kl id kofmwik p ermĎ`l bf`ap $isemjkl p W`j`cifi 
=7>3)!
m
isk
id f`
mek pxkrjk!
bk
ermfm źiwkm!
rpekl
pjksik p wamsi` xrilf`re` ejfinm* Jif`bjk ivbmjf`jif` s` p cf`aiji xksapźiak swil isxrmwemlm i bkxp,jmlm smlkn mpkrm* Kwk ivbmjf`! ŭk nm xr`bmf`lk fmwjksi! xrwi f` xp kopdwmiak sw` isxrmwe` i bkxp,j` ekf` sp xkf`cma` kb Iwmjm ApČiĎm i eriiČei korm,biak sw` emsjif` ij`rw`jcif` rmvjid xrir`ĝiwmČm* Sk, nm kjk xr`bsmwafm i xrwk eriiČek ivbmjf` xrir`ĝ`jk xr`lm jmfsrkźil eri`rifilm! ŭk Ď` klknpĎii i xrm,wi xrispx vjmjsw`jkf wmakrivmcifi ApČiĎ`wm bf`am*Bf`ak kwkn kxs`nm i rmb jm jf`nkwp ivbmwmjfp vmdi, f`wmfp spbf`akwmjf` w`Ď`n orkfm sprmbjiem! ljknkwr`l`jm i w`aiem lm`rifmajm sr`bswm* Sknm f` kbap,Č`jk bm s` B@ _@NJK BMALMRIM@ @R C_KMRIM@ kofmwi 
p Č`iri sw`sem
ekfi Ď` ivamvii spec`siwjk swm,e` nkbij`* Ũ`s ejfinm ApČiĎ`wm bf`am oi Ď` kopdwm,Ď`jk! bmea`! Č`irilm sw`scilm jm kwmf jmČij6
p xr,
 
jl
sw`sep! ksil
pwkbjid spbifm! ekl`jmrm! oioai,jrmgi` emvmam i xriaknm kofmwafpf` s` xrwm ejfinmbi`am B@ _@NJK*
Brpni sw`vme 
kopdwmi Ď`! pv sw`
 kriakm`!
brpnp
r`Ďp
ejfinp!
r`Ďi
sw`vme 
ā`wrp
i x`p! bke Ď` xksaf`bjfi!
Č`wri sw`vme 
kopdwmii 
 ŭ`sp ejfinp! ` bkjif`i iscrxjk emvmak cif`akn bf`amB@ _@NJK*
Bif`a`Ďi vmbkwkafswk komwaf`jm xksam sm swil spbik,
jicilm kwkn xkdwmm! xr`bmf`lk kwk ivbmjf` spbp
 fmwjksi*
Pr`bjiŭwk
żIWKR I BF@AK IWMJM APāIćM ‒ APCIPSM 
=* ?IWKR I BF@AMRJKSRXr`b wiŭ` kb ri skij` nkbijm! p _ilp! p mbm,jfkf swf`sekf l`rkxkai vjmjksi i plf`jksi! plrk f` Iwmj ApČiĎ ‒ Fkmjj`s Apcips! Rrknirmjij! p s`,bmlb`s`x`kf nkbiji źiwkm! p serkljkl smjp jmXimvvm b`aam _kkjbm ermf Xmjd`kjm! kerpź`j xrifm,`afilm! spjmrkbjfmcilm! ekfi sp nm xkr`s`ji kxamei, wmai swf`sji w`aiekn npoiem* Oiai sp swf`bkci sjmn`jf`nkwm bpdm i j`plkrjm! xkźrwkwjm rmbm! oiai spswf`sji ekaiek jf`nkwm bf`am vjmČ` vm xkjiź`jp i xk,nmź`jp bklkwijp i rkbji ermf* Vjmai sp ekaie f` pna`bpźiwmk ekb spwr`l`jiem! l`ĝpil sinprjk jisp oiaiswf`sji bm f` xrixmbmk xrwil `rpbiilm jkwknm bkom! w`aieil pČ`jficilm,xkwf`sjiČmrilm i bm Ď` jf`nkwkbf`ak vokn xrilf`j` eriiČe` vjmjsw`j` l`kb` oiipnrmĝ`jk p `l`af` drwmse` i pkxĎ` lkb`rj` `wrkx,
se` diskriknrmgif`*
Iwmj ApČiĎ rkbik s` p Rrknirp xkČ`ekl lf`s`cmrpfjm =782* nkbij`
=
* Jf`nkw kmc X`mr! rknirsei xm,ricif! drwmsei ejfiź`wjie emsj` r`j`smjs`! xrixmbmk f` kjkbkojkl sxaisek,rknirsekl ejfiź`wjkl erp,np! m lmfem Eamrm xkf`cmam f` iv xkvjm` ŭio`jse`xa`liĎe` koi`afi BiwjiĎ ekfm f` bmam drwmsekf ejfi,
=
P kxkrpci iv =702* n* $4* rpfjm) ApČiĎ jmwkbi bm ilm08 nkbijm! iv Č`nm xrkivamvi bm f` rkĝ`j xkČ`ekl lf`s`cmrpfjm =782* n* Psx* rpekxis
Ejfinm xriwia`nifm oiwŭ`n smlk, smjm sw* Amvmrm p Rrknirp! Aiork M Rrmp!
gka 93* EjfiźjicmSmlksmjm grmjf`wmcm ekjw`jpmamcm sw* Grmj` p Ũio`jiep*Isi bmpl xkwrĝpfp i ApČiĎ`wm xislm W* Xkj`p kb 9* II*=772! =3* IT* =770! 2* TII* =777! ivb* O* Xkxmrik! Xislm
IwmjmApČiĎm Rrknirmjijm!
µ,Smrij` FMVP¥! ejf* 3?! Vmnr`o =98>!sr*
==! =4! ?4*

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
paniczoran liked this
Velimir liked this
Velimir liked this
Luka Kuka Tuka liked this
mmaric liked this
mojazabava liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->