Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
95Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naskah Drama "Ande-ande Imut" (bahasa Jawa)

Naskah Drama "Ande-ande Imut" (bahasa Jawa)

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 27,063|Likes:

More info:

Published by: Martinna Eva Notariany on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

pdf

text

original

 
NASKAH DRAMA
“ANDHE
-
ANDHE IMUT”
 
Ing sawijining negara (embuh negara apa), ana desa kang arane desa Tak Dung-dung Tak dung-dung. Desakuwi subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Ing desa kuwi, ana kulawarga kang isine simbok lan anak-anake, bapake ora ana, embuh ngilang mengendi, jare wis ninggal dicaplok baya.
SCENE 1
(Panggung kosong, katon dekorasi kanthi swasana pradesan. Krungu lagu gendhing Jawa. Mbok Menah mlebunggawa tampah isi beras, ngenalke awakke marang pamirsa.)Mbok Menah:
Hei Pa
mirsa… kenalna, jenengku Mbok Menah.
Aku iki simboke para klenting. Aku iki bombonge pol duwe anak sing ayu-ayu, pinter-pinter, sehat-sehat, bekti marang wong tuwa.Pokoke ora ana tandingane ing desa iki. Wis akeh para pemudha kang padha nglamar. Eh, wisya pamirsa. Aku arep masak dhisik, anak-anakku durung padha sarapan.
Daaaaa….”
 (Mbok Menah metu saka panggung. Krungu lagu Campursari. Ngiringi mlebune para klenting. Para klentingmlaku jejer-jejer kaya model
miss universe.
Banjur para klenting ngenalke awakke marang pamirsa)K. Abang : (Ngipat-ngipatke slendang, kemayu)
”Assalamu’alaikum…
Para pamirsa
kenalke
dhewe iki para klenting, anak-anake Mbok Menah. Aku sing ayu dhewe iki Klenting Abang, aku sing paling
tuwa lho… Nanging paling oke dhewe..”
 K. Biru :
Jenengku Klenting Biru.
 Body
-ku sing paling yahud dhewe. Hehe..
 K. Ungu :
 Nak aku
Klenting Ungu”
 K. Ijo :
Aku Klenting Ijo
.”
 K. Abang :
”Para
 pamirsa, dhewe iki tresna banget marang simbok. Simbokku kuwi wong kang paling apik sakdonya. Tetep bisa ngrumati anak-anake senadyan ora duwe wakil. Bapakku wis suwe ninggal,amarga dicaplok baya nalika nembe mancing.
 K. Ungu
: ”
Iya, bener. Simbok ya maringi dhewe kebebasan kanggo ngapa wae. Kuwi berarti simbok percaya
karo dhewe.”
 K. Ijo :
Bener banget. Dhewe iki kan isih enom. Urip mung sepisan, dadi kudu bener-bener dimanfaatke,aja disia-
siakake. Hi… hi… hi…”
 K. Biru :
”Eh,
wis-wis..!
Ayo padha mlebu, ngrewangi simbok masak.”
 
SCENE 2
(Klenting-klenting arep metu saka panggung, nanging ujug-ujug teka Klenting Kuning).K. Kuning :
”Kulanuwun… Assalamu’alaikum…”
 (Para klenting banjur noleh ing sumbere swara. Klenting Abang marani Klenting Kuning)
 
K. Abang : (nada swara galak)
Ana apa? Arep ketemu sapa?
 K. Kuning : (keweden)
”A… Ak… Aku iki wis ngumbara tekan endi
-endi. Aku ora duwe omah. Ora duwewong tuwa. Dadi aku pengen bisa dadi sedulurmu kabeh. Moga wae mbak-mbak sing ayu-ayu ikigelem nampa aku dadi sedulur.. Mesakke aku mbakyu..
 K. Ijo : (rupa ora seneng)
”Apa?
Arep nunut nang kene???
Sorry
..!! Wis ora ana panggon..”
 K. Ungu :
”Iya! Luwih apik Kowe golek panggonan liya wae. Ning kene wis seseg. Wis kana lunga..!!”
 K. Kuning :
 
 Nyuwun tulung
… Mbakyu… Aku gelem dikongkon apa wae…”
K. Biru : (nyekeli roti)
Ah, bentuke wae wis aneh
. Wis kana lunga!”
 (Klenting Kuning tetep Meksa. Amarga swarane rame banget, Mbok Menah metu saka jero omah.)Mbok Menah: (ngamuk)
“Eh eh eh… Ana apa iki kok ribute
 pol
… Ngganggu wong nonton gosip wae.. Anaapa?!”
 K. Ijo
: (nyedaki Mbok Menah) “ Niki lho Mbok.. Ana cah aneh arep nunut nang omahe dhewe. Mbuhsapa kuwi.”
 K. Ungu
: “Inggih Mbok… Mpun, mboten usah diladeni Mbok. Marakke sepet wae.”
 
Mbok Menah: “Kowe sapa? Ana prelu apa nang omahku”
 K. Kuning : (kanthi rupa dimesak-
mesakke)“Ngeten Mbok.. Kula Klenting Kuning. Kula mboten gadhahomah.. badhe nunut ing mriki.. kula purun di utus napa mawon.”
 
Mbok Menah: “O.. Ngono..
Mengko dhisik, aku tak rembugan karo anak-
anakku”
 (Mbok Menah lan para Klenting padha ngumpul adoh saka Klenting Kuning.)
Mbok Menah: “Wis, cah kuwi ditampa wae ing omahe dhewe. Mengko bisa dikongkon
-kongkon. Dadi dhewe
kepenak. Piye?”
 
Para Klenting: “Wah,
 
inggih Mbok. Sarujuk.”
 (Mbok Menah lan para Klenting marani Klenting Kuning.)
Mbok Menah : “Yo wis.. Kowe entuk manggon ing kene. Nanging kowe kudu nurut karo aku lan anak 
-
anakku.”
 K. Kuning
: (mesam mesem seneng, ngambungi tangane Mbok Menah) ”
Saestu Mbok.. Maturnuwun
Mbok.”
 
Mbok Menah : (Ngipatke tangane) “Ya ya.. wis kana ndang
ngresiki omah. Aku arep nutugge nonton gosip.
 (Mbok menah mudhun panggung, ditutke para Klenting lan Klenting Kuning)
 
SCENE 3
(Ing sawijining dina, wektu Klenting Kuning lagi nyapu lan Mbok Menah lagi nonton gosip, ujug-ujug disela
“sekilas info”)
 Penyiar tipi : (Ning buri tipi )
“Nuwun sewu Mbok Menah, gosipe disela sedh
ela. Ana inpo saka kerajaan kangwigati buwanget.
 Mbok Menah
: “Lho…
Kok kowe weruh nak aku sing
nonton tipi? Iki penyiar kok aneh.”
 Penyiar tipi
: “Lha piye maneh. Sutradara ngutuse ngene jal. Wis tah ora usah rewel. Dirungokke dhisik 
no piye
.”
 Mbok Menah
: “O… iya iya.. manut
manut
…”
 Penyiar tipi
: “Oke.. Tak baleni.. Sugeng siyang pamirsa.. Wara
-wara.. Diumumke kanggo kabeh cewek-cewek kang isih
 single
. Raden Andhe-andhe Imut nganakake sayembara kanggo golek wakilsupaya bisa didadekake ketua PKK ndampingi Raden Andhe-andhe Imut kang nembe dilantik dadi raja anyar. Sing rumangsa cah wedok, ayo ndang cepet ndaftar. Cukup semene sekilas
inpo…”
 (Klenting Kuning melu ngrungokna)Mbok Menah
: Cihuy… Kesempatan iki… Anak 
-
anakku tak kongkone ndaptar…
 Penyiar tipi
: (nggawa properti tipi) “Sedhela Mbok.. Tak liwat dhisik.. Maturnuwun..”
 Mbok Menah : (kaget
lan bingung) “Lho.. Iki penyiar kok anehe
 pol
.. Bingung aku…”
 Penyiar tipi
: (rada kemayu) “Wis tah, senenge kok rewel. Sutradara ngutuse ngene. Nak ora manut mengkoora entuk konsumsi. Manut wae no piye… Wis ah… yuk da da
bye bye
…”
 
Mbok Menah : “Ah mbuh
sembarang. Sing penting aku kudu ngandani anak-
anakku dhisik”
 (bengok-
 bengok) “Para Klenting…!!! Cepet mrene… Ora nganggo suwe…!!!”
 (Para Klenting kesusu munggah panggung. Ana sing isih nganggo rol. Ana sing isih nggawa pakanan. Ana singisih gawa anduk, lsp.)K. Ungu
: “Wonten napa to Mbok? Kaget ki lho..”
 Mbok Menah
: “Iki mau ana sekilas inpo nak tipi. Raden Andhe
-andhe Imut nembe golek calon wakil. Wissaiki padha siyap-
siyap. Langsung ndang lunga menyang kerajaan. Cepet cepet cepet..!!!”
 K. Biru
: “Wah… yahuuud ki… hahaa….”
 Mbok Menah
: “Wis cepet cepet…!!!!”
 (Mbok Menah lan para Klenting metu saka panggung)

Activity (95)

You've already reviewed this. Edit your review.
EllaSeptiana liked this
Prisma P M Savitri added this note
mboiss untuk sastra ^_^
ElviraRossyanaSafitry liked this
Prisma P M Savitri liked this
SilviaAinunFauziza liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sopo Seng Kenal Shadam liked this
Rifania Aura Nuzula liked this
Sri Karyati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->