Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model de Certif de Perf Eng Al Apart

Model de Certif de Perf Eng Al Apart

Ratings: (0)|Views: 253|Likes:
Published by geobit2010

More info:

Published by: geobit2010 on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

pdf

text

original

 
Anexa nr. 2la Ordinul 1071 / 2009(Anexa nr. 5 la OMTCT nr. 157/2007)
METODOLOGIE DE CALCUL ALPERFORMAN
ł
EI ENERGETICE A CL
Ă
DIRILORPARTEA a IV-a – MODEL CERTIFICAT DEPERFORMAN
łĂ
ENERGETIC
Ă
ALAPARTAMENTULUIIndicativ Mc 001 / 5 – 2009
 
 2
MODEL
 
Serie
ş
i num
ă
r
 
Nr. înregistrare Certificat
 
Certificat atestare
de performan
Ńă
energetic
ă
Dataauditor energetic pentru cl
ă
diri
 în registrul auditorului
înregistr
ă
rii
Performan
Ń
a energetic
ă
a apartamentului
Sistemul de certificare:
 
Metodologia de calcul al Performan 
Ń 
ei Energetice a Cl 
ă
dirilor 
*)
 
Nota energetic
ă
:Eficien
Ńă
energetic
ă
ridicat
ă
 Clasa energetic
ă
 
ABCDEFG
Eficien
Ńă
energetic
ă
sc
ă
zut
ă
 
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]Indice de emisii echivalent CO
2
[kg
CO
2
 /m²an]
 
   C  e  r   t   i   f   i  c  a   t   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n
       Ń        ă
  e  n  e  r  g  e   t   i  c
        ă
 Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0Consum anual specific de energie[kWh/m²an] pentru:Clas
ă
energetic
ă
 Înc
ă
lzire:Ap
ă
cald
ă
de consum:Climatizare:Ventilare mecanic
ă
:Iluminat artificial:
Date privind apartamentul certificat:
Adresa: (Localitate/sector, strada, nr., bloc,apartament )Categoria cl
ă
dirii: bloc de locuin
Ń
eRegim de în
ă
l
Ń
ime: ………………….Anul construirii: …………….Tipul apartamentului: (de col
Ń
 / de mijloc/ parter/ ultim etaj)Orientarea apartamentului:Suprafa
Ń
a util
ă
(înc
ă
lzit
ă
): m²Volumul înc
ă
lzit: m³Scopul elabor
ă
rii certificatului energetic: (reabilitare energetic
ă
 / vânzare-cump
ă
rare/ închiriere)Programul de calcul utilizat: , versiunea: , Metoda de calcul**
)
:
Date privind identificarea auditorului energetic pentru cl
ă
diri:
Gradul
ş
i Numele
ş
i prenumele Semn
ă
tura
ş
i
ş
tampilaSpecialitatea auditorului energetic pentru cl
ă
diri auditorului energetic pentru cl
ă
diri
*)Metodologia de calcul al Performan 
Ń 
ei Energetice a Cl 
ă
dirilor aprobat 
ă
prin OMTCT nr. 157/2007, cu complet 
ă
rile 
ş
modific 
ă
rile ulterioare, elaborat 
ă
în aplicarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performan 
Ń 
a energetic 
ă
a cl 
ă
dirilor.**) Metoda de calcul utilizat 
ă
: orar 
ă
/ lunar 
ă
/ sezonier 
ă
 
 
z z l l a a
 
 3- verso -
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMAN
ł
EI ENERGETICE A APARTAMENTULUI
 
 
Grile de clasificare energetic
ă
func
Ń
ie de consumul de c
ă
ldur
ă
anual specific: ÎNC
Ă
LZIRE: AP
Ă
CALD
Ă
DE CONSUM: ILUMINAT: 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
   7   0   1   1   7   1   7   3   3   4   3   5   0   0
kWh/m²an
 
G
 
   2   4   5
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
   1   5    3   5    5   9    1   3   2    2   0   0 
kWh/m²an
 
G
 
   9   0 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
   4   0    4   9    5   9    9   1    1   2   0 
kWh/m²an
A
 
G
 
   7   3 
TOTAL CLIMATIZARE: VENTILARE MECANIC
Ă
  Înc
ă
lzire, ap
ă
cald
ă
de consum,iluminat
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
   1   2   5   2   0   1   2   9   1   5   6   6   8   2   0
kWh/m²an
 
G
 
   4   0   8
 
A
 
BCD
 
E
 
   2   0   5   0   8   7   1   9   8   3   0   0
kWh/ m² an
G
 
   1   3   4
 
A
 
B
 
C
 
E
 
   5   8   1   1   2   1   3   0
kWh/ m² an
G
   1   5
 
 
Penaliz
ă
ri aplicate apartamentului
ş
i motivarea acestora:
P
0
= 1,302– după cum urmează:
 
Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj dar unele nu funcŃionează p
1
= 1,02
 
Corpurile statice nu au fost demontate şi spălate / curtate în totalitate după ultimulsezon de încălzire p
2
= 1,05
 
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armaturi de separare şi golire a acestora,funcŃionale p
3
= 1,02
 
Există contor general de căldura pentru încălzire şi a.c.c. p
4
= 1,00
 
Stare proasta a tencuielii exterioare p
5
= 1,05
 
PereŃii exteriori umezi p
6
= 1,05
 
 
Terasă degradată, dar în stare uscată p
7
= 1,00
 
Nu prezintă coşuri de fum p
8
= 1,00
 
Există sistem de ventilare naturală, stare de nefuncŃionare p
9
= 1,06
 
 
 Alte penalităŃi funcŃie de starea tehnică a apartamentului/blocului de locuinŃe p
10
= 1,02
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
victorb liked this
Dániel Zsuzsi liked this
murry75 liked this
Mitupitu liked this
Carina Sarpe liked this
rock_music liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->