Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Terasamente - Consideratii generale

Terasamente - Consideratii generale

Ratings: (0)|Views: 1,882 |Likes:
Published by dan4448
Generalitati
Generalitati

More info:

Published by: dan4448 on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 
TERASAMENTE
1.1. Consideraţii generale
Infrastructura drumurilor reprezintă totalitatea lucrărilor necesare pentrueliminarea obstacolelor pe care le ridică terenul natural, în vederea amenajării fâşieinecesare executării căii de transport şi asigurării continuităţii acesteia. Infrastructuradrumului cuprinde lucrările de terasamente şi lucrările de artă. Terasamentele susţin calea şi asigură racordarea acesteia la terenul natural,preiau prin intermediul structurii rutiere eforturile ce apar din solicirileautovehiculelor şi, totodată, ele trebuie să reziste, păstrându-şi capacitatea portantăconstantă, la variaţia în timp a condiţiilor climaterice. Construcţia unui drum comportăexecutarea unui mare volum de terasamente, materialul predominant pentru execuţiaacestora fiind pământul. Rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea terasamentelor înexploatare depind de calitatea pământurilor din care sunt realizate, de tehnologiaaplicată şi de întreţinerea acestora.Având în vedere rolul esenţial al terasamentelor în asigurarea unei durate deexploatare îndelungate a drumurilor, se impune tratarea proiectării, execuţiei şi întreţinerii acestora cu deosebită atenţie. Orice defecţiuni la nivelul terasamentelorprovoacă degradări grave în structura rutieră, care de cele mai multe ori se remediazăfoarte greu şi cu investiţii mari.Caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor din care se realizează terasa-mentele determină: modul de proiectare a profilurilor transversale şi a sistemelor deevacuare a apelor, alegerea tehnologiei şi a utilajelor de execuţie etc.Studiul pământului este deosebit de important pentru soluţionarea cât maieficientă a problemelor ce se ridică la realizarea unei lucrări rutiere de calitate, având în vedere şi faptul că drumul este o construcţie care se desfăşoară pe zone întinse, încare caracteristicile nturilor sunt foarte variate şi expuse în permanenţăvariaţiilor de temperatură şi de umiditate.ntul este o acumulare de particule solide minerale, produse prindegradarea fizică sau chimică a rocilor, care pot conţine sau nu materii organice.Pământurile, în general, sunt compuse din trei faze:-
faza solidă, alcătuită din scheletul mineral;
-
faza lichidă (apa), care umple total sau parţial golurile dintre granule;
-
faza gazoasă, formată în primul rând din aer, care umple golurile neocupate de faza lichidă.Una din ultimele două faze poate să lipsească. Dacă lipseşte faza lichidă, pământul este uscat, iar dacă toategolurile dintre granule sunt umplute cu apă, pământul este saturat.
Î
n funcţie de proporţia în care intră cele trei faze (solidă, lichidă şi gazoasă) în compoziţia unui pământ, demărimea granulelor şi de modul de asociere a elementelor componente rezultă diversele tipuri de pământuri, precumşi caracteristicile fizico-mecanice ale acestora.
1.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor
Caracteristicile nturilor pot fi puse în evidenţă cu ajutorul indicilorgeotehnici fizici (densitate, granulozitate etc), indicilor stării naturale (porozitate,consistenţă etc.) şi caracteristicilor mecanice (compresibilitate, modul de deformaţieliniară etc).Din punct de vedere fizic, un nt este un mediu trifazic, altuit dinparticule solide în interspaţiile cărora se află apă, aer sau gaze. Din proporţia în care
 
intră aceste trei faze (solidă, lichidă sau gazoasă) în compoziţia unui pământ, dupămărimea granulelor, precum şi din modul de asociere a elementelor componente,rezultă şi diversele lui proprietăţi fizice şi mecanice.
1.2.1
.
Caracteristici fizice
Densitatea
pământului
, ρ, reprezintă raportul dintre masa pământului umed şi volumul acestuia:
 
(1.1)
Când pământul este saturat cu apă, obţinem densitatea păm
ântului în stare naturală,iar când pământul este uscat, avem densitatea pământului în stare uscată
.
Densitatea scheletului,
, reprezintă raportul între masa particulelor solide dintr-o cantitate de pănt şi volumul propriu al acestor particule (fără goluri). Valori ale densităţii scheletului pentru diferite tipuri de pănturi sunt date în tabelul
1.1.
 
Tabelul 1.1
 
Greutatea volumică,
 ,
este raportul între greutatea pământului umed şi volumul acestuia (inclusivgolurile):
 
(1.2)
La fel ca în cazul densităţii, deose
 bim greutatea voluminatura
 ,
greutatea volumică în stareuscată,
 
şi greutatea volumică a scheletului,
Granulozitatea
reprezintă repartiţia procentuală a particulelor de pământ, după mărimea lor. Dupămărimea particulelor constituente, un pământ poate avea următoarele fracţiuni:
-
argilă:sub 0,005 mm;
-
 praf:0,005 ... 0,05 mm;
-
nisip:0,05 ... 2 mm;
-
 pietriş:2 ... 20 mm;
-
 balast:0,5 ... 20 mm;
-
 boloniş:20 ... 200 mm;
-
 blocuri:peste 200 mm.
Felul pământuluiDensitatea
[g/cm
3
]Felul pământuluiDensitatea
[g/cm
3
lNisipuri2,65Argile nisipoase2,69Nisipuriargiloase2,68Loess2.67Prafuri2,67Marnă2,83Argile2,80Pământuri cu humus2,60Valori ale densităţii scheletului,
 
Reprezentarea grafică a compoziţiei pământurilor în funcţie de granulozitate seface, obişnuit, prin diagrama ternară sau prin curba de granulozitate. Cunoscându-securba de granulozitate, se poate aprecia t de uniform sau neuniform este unpământ, cu ajutorul
coeficientului de neuniformitate
(vezi cap. 2.1).După valorile coeficientului de neuniformitate, U
n
,
 putem deosebi tipurile de pământuri dintabelul 1.2.Este recomandat ca pământurile bune pentru terasamente să aibă U
n
>
7.
 
Tabelul 1.2
 
Clasificarea pământurilor în funcţie de
n
Pământuri
U
n
Foarte uniformeUniformeNeuniforme <56....15>15
Porozit
atea
,
 
n,
este definită ca raportul dintre volumul golurilor V
 gol 
 
şi volumul total al materialului V
tot 
:
 
(1.3)
Indicele
porilor
,
e,
este raportul între volumul golurilor dintr-o cantitate de pământ şi volumul particulelor solide
 s
 
din acea cantitate de pământ:
 (1.4)Î
ntre porozitate şi indicele porilor există o relaţie de legătură:
 
sau(1.5)
Î
n tabelul 1.3 se dau valorile porozităţii şi ale indicelui porilor în funcţie de felul pământului.
 
Tabelul 1.3
 
Valorile porozităţii şi ale indicelui porilor
Felul terenului 
Porozitatea,
n
 
[%]
 
Indicele porilor,
e
Argilă sedimentată recent 
90... 70
 
9,00 ... 2,30
Argilă moale 
70... 50
 
2,30 ... 1,00
Argilă vârtoasă 
50 ...30
 
1,00... 0,43
Argilă tare 
30... 20
 
0,43 ... 0,25
Nămol, turbă 
90 ...70
 
9,00 ... 2,30
Marnă argiloasă 
60 ... 20
 
1,50... 0,25
Lut, lut loessoid 
50 ... 23
 
1,00 ... 0,30
Loess 
65 ... 44
 
1,00 ... 0,80
Nisip fin 
41 ... 23
 
0,70... 0,30
Nisip neuniformNisip uniform55 ... 20
44... 13
1,25 ... 0,25
0,88 ... 0,15
 
0,70 ... 0,25
Balast 
41 ... 20

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
8359 liked this
victorb liked this
Andreea Burnescu liked this
stefanache liked this
avramelena10 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->