Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Absenta Simbolurilor La Cararile Imparatiei Eugen Hanca

Absenta Simbolurilor La Cararile Imparatiei Eugen Hanca

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 409 |Likes:
Published by miiucu

Brancusi, Tirgu Jiu, Cabala

Brancusi, Tirgu Jiu, Cabala

More info:

Published by: miiucu on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
1
ABSENŢA SIMBOLURILOR LA CĂRĂRILE ÎMPĂRĂŢIEI
 
„Eşti sărac şi zorit
 
cu gândurile după avuţie,iată
 
nu te mântuieşte sărăcia. Eşti bogat, dar desfăcut cu inima de bogăţia ta, iată
 
că nu te primejduieşte bogăţia ta. Faptul cum stai cusufletul şi faţă de una şi faţă de alta, de astaatârnă mântuirea sau osânda ta.”
 Ieromonah Arsenie Boca
 
„Când o societate nu mai cunoaşte sauamestecă binele cu răul, ea se află d
eja pe
 povârnişul pierzaniei.”
 
Constantin Brâncuşi
 
Simbolul exercită
 
o influenţă binefăcătoare asupra omului, îl îndreaptă pe cale, pecărare, provocându
-
i aceleaşi vibraţii ca şi ale mentorului. Prin aceste vibraţii simboluldezvăluie legile creaţiei, simbolul devine el însuşi mentor. Chiar dacă mentorul a plecat dintre
n
oi, un simbol ne oferă acele cuvinte de învăţătură prin care ne orientăm în opera lui şiîncepem să realizăm practicile şi experienţele necesare pentru a urma cărarea.
 
Puterea simbolului se manifestă prin funcţiile sale de a explora, de substitut, de
medi
ator, de forţe unificatoare, pedagogic şi terapeutic, socializant, de a rezona cu privitorul,de transcendenţă şi de transformare. Vom trece prin exerciţiile
exemplificatoare concrete
 pentru a ne antrena în această putere.
 Crucea este un exemplu de simbol
. Este simbolul renunţării la toate valorile umane înnumele iubirii de Dumnezeu. Este modul de a te raporta la lume prin iubire, atenţie şiîmplinire. Ea nu este nici intelectuală şi nici nu provine din minte. Ea izvorăşte din inimă şi
apare ca urmare a
unor practici şi experienţe specifice sentimentelor. Acum cuvântul iubire afost golit de sens, suntem mulţumiţi cu cuvinte goale. Vom ajunge şi la simbolul care poate
-i dea sens.
Acum domină lumina rece intelectuală a Occidentului, a ştiinţei descrisă
de medicul
Konrad Lorenz, laureat al Premiului Nobel pentru medicină şi fiziologie prin cele opt păcatecapitale ale omenirii civilizate: suprapopularea pământului cu agresivitate şi izolare, produseale aglomerării; pustiirea mediului înconjurător şi criza ecologică; competiţia exagerată careduce la dezvoltarea în exces a tehnologiei; dispariţia sentimentelor umane prin moleşire şi o plictiseală morală; declinul genetic; sfărâmarea tradiţiilor prin prăpastia între generaţii care se percep ca „specii” diferite; creşterea receptivităţii umanităţii la îndoctrinare ideologică şimediatică; cursa înarmărilor nucleare.Pentru cele opt păcate de mai sus s
-
a găsit un simbol antic:
 
„Orbi şi orbiţi ca în grupul lui Laokoon, zvârcolindu
-se, încurcându-se mai tare
in mreje, îşisfâşie corpul muşcându
-
l cu dinţii, gem de durere, pricinuind suferinţe altora, le suportă eiînşişi, încercând să scape de strămoşi, se leagă mai strâns. Nebuni si nebuniţi! Oare numaimoartea vă va izbăvi pe unii de alţii? Oare numai moartea vă va învăţa să iubiţi?” Alexandr 
Adrov
Acest nou simbol al situaţiei ne arată că avem nevoie de o cărare pe care oameniitrebuie să fie motivaţi să o străbată pentru a ieşi din cercul vicios al propriilor gânduri în care
 
2
sunt prinşi. Pentru că nu men
ajându-
ne forţele noastre le întreţinem mai bine. Trebuie să setreacă la fapte, chiar când o facem oarecum în silă. De aceea este bine aleasă cartea„L’Action” de Maurice Blondel.
 
Dar pentru aceasta trebuie să pornim de la recunoaşterea faptului că rezistenţa laschimbare sau creştere este considerabilă la majoritatea oamenilor care mai degrabă suntdispuşi să moară decât să
-
şi schimbe sistemul de credinţe care îi reţin la nivelurile inferioareale conştiinţei. Această situaţie este exprimată de Isaia (6,
9
 – 
 
10): „Urechile voastre vor auzi,dar nu vor înţelege. Ochiul vostru va privi fără să vadă: inima acestui popor s
-
a împietrit.”
 
Arsenie Boca ne arată de ce suntem ţinuţi în această situaţie: „Nu e bine aşa, ci precumurmărim o armonie între facultăţile sufleteşti tot asa trebuie să urmărim o armonie întrecunoştinţele din cât mai multe domenii, precum şi o sinteză a acestora în viaţă. Dacă e săînţelegem şi să folosim ceva, să încetăm gâlceava. „
 
În „Cărarea Împărăţiei” găsim o dovadă că ştiinţa nu co
mbate religia sau invers,
oamenii de ştiinţă şi clericii sunt cei care se înfruntă pentru că nu deţin decât o parte acunoaşterii.Ultima noutate pentru a depăşi astfel de situaţii a fost concretizată în conceptul de
transdisciplinaritate care ne va ajut
a şi pe noi în continuare.Transdisciplinariatea se referă la ceea ce se află în acelaşi timp între discipline şiînăuntrul diverselor discipline şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înţelegerea
lumii prezente. Unul din imperativele sale e
ste unitatea cunoaşterii.Cei trei stâlpi ai transdisciplinarităţii – 
 
nivelul de Realitate, logica terţului inclus a luiŞtefan Lupaşcu şi complexitatea determină metodologia cercetării transdisciplinare. DupăŞtefan Lupaşcu: „Cine stăpâneşte cunoaşterea... stăpâneşte lumea.”
 
Primul Congres Mondial al Transdisciplinarităţii a avut loc in 2 – 
7 noiembrie 1994.
Arsenie Boca ne atrage atenţia asupra gâlcevei din cuvinte: „Mult necaz s
-a întâmplat
între oameni de pe urma neînţelegerii în cuvinte. Nu toţi înţeleg prin cuvinte aceleaşi lucruri,cât despre gânduri neânţelegerea este şi mai mare.”
 
„Cărarea Împărăţiei” este o lucrare transdisciplinară în care se face şi o legăturăorganică între cele două părţi ale Bibilei.
 
Să vedem atunci cum a sintetizat Bib
lia Max Weber (economist, sociolog, politician).
„Moise şi
-a asumat sarcina de a aplana conflictele într-
o economie monetară şi de aorganiza confederaţia lui Israel sub egida unui zeu natural.”
 
„Perceptul evangheliei este unic si irevocabil” „cine pune
mâna pe sabie de sabie va
 pieri” şi totuşi lupta este pretutindeni luptă. Aşadar etica predicii de pe munte? Predica de pe
munte
 – 
 
respectiv: etica absolută a evangheliei este mult mai serios decât îşi închipuie ceicărora le place să citeze aceste percep
te. Cu ele nu e de glumit. Valabilitatea lor este ca cea a
cauzalitaţii din ştiinţă despre care se spune că: nu este o trăsură pe care o poţi opri când vreica să te urci sau să cobori din ea după cum îţi place. Dimpotrivă, totul sau nimic, tocmai
acesta e
ste spiritul lor, dacă nu vrem să le banalizăm.”
 
Să tratăm în mod disciplinar un singur cuvânt din Evanghelie şi să arătăm forţa lui în aexprima o situaţie economică care acţioneză asupra principiului comunităţii umane creândcondiţiile dispariţiei acesteia. Prin el se arată cum au fost încălcate fundamental legile luiMoise, tocmai în ceea ce priveţte aplanarea conflictelor. Cuvântul se numeşte „corban”. Prinel Iisus Hristos condamnă încălcarea solidarităţii umane. După ce s
-
a făcut acest lucru deja se
 
3
merge pe calea pierzaniei. Şi în zilele noastre cuvântul este valabil, acolo şi atunci unde sunt jefuite fondurile de solidaritate umană de către cei bine nominalizaţi in Psalmul 11.Deşi a fost o pregătire mai lungă vom înţelege necesitatea ei atunci
când fiecare va
simţi ce gravă este absenţa unui simbol din „Cărarea Împărăţiei” a lui Constantin Brâncuşi. Nu numai ne păgubeşte de vibraţia pe care poate o transmită prin rezonanţă sprecreşterea spirituală. Dar, pur şi simplu, măreţia unui ansamblu fără egal în lume a fosttransformată în bucăţi, fără legătură unul cu altul.
 
Poate găsiţi dumneavoastră cuvântul care să exprime măreţia unei opere care de la uncapăt exprimă „Cărarea Împărăţiei” şi de la celălalt capăt „Creaţia”.Simbolul lipsă poartă numele de Biserica cu Savanţi.
 
Denumirea de Biserică cu Savanţi ne arată că pe cărare imposibilul devine posibil.Biserica este în primul rând o cominitate, o obşte de oameni care nu numai că sunt la un ânaltnivel de înţelegere şi solidaritate, dar pur şi simplu, iubirea este trăsătura acestui grup. Deci şiacest simbol anticipează transdisciplinaritatea prin faptul că arată că şi la savanţi valorile de
mai sus sunt posibile.
Trăsătura dominantă a savantului este mândria intelectuală care este o adevărată barieră pe calea spirituală şi un adevărat obstacol spre adevăr. Mentalul este cel care creazăcontradicţiile. Ele sunt creţiile minţii. Transcederea contradicţiilor înseamnă transcedreamentalului, înseamnă să ştii ce e iubirea. Ştiinţa este definită ca o cunoaştere fără iubire, ocunoaştere care este în slujba morţii şi niciodată în slujba vieţii.
 
Dar acest simbol trebuia să existe imediat după „Poarta Sărutului”. Nu vă gândiţi la unsărut. Gândiţi
-
vă la simbolul sărutului şi care ar fi menirea lui
într-
o asemenea operă.
 
Să ne amintim de scrisorile Apocalipsei: „4. Dar am ceva împotriva ta, este că ţi
-ai
 părăsit dragostea dintâi”. În acestă dragoste dintâi iubirea şi înţelepciunea erau nedespărţite.Dacă s
-
au despărţit ca in zilele noastre, iubirea
 
devine doar un cuvânt lipsit de sens şi aşasuntem mulţumiţi de cuvinte goale.
 
Deci, „Cărarea Împărăţiei” a lui Constantin Brâncuşi exprimă clar că toate se pot unicu Dumnezeu în manifestare, adică să se unească în înţelepciune, iubire şi adevăr. Pentru
 acela care-
şi umple inima cu iubire, mintea cu înţelepciune şi voinţa cu adevăr, comunitateadin simbol este posibilă.Dacă rostul acestui simbol pe cărare a fost înţeles şi rezoneză cu voi, înseamnă că văveţi alinia şi la celelalte simboluri care vin până la el. Vă urez succes pe cale şi dacă o veţiurma nu veţi greşi.
 
Eu am să cobor dinspre partea „Creaţiei” pentru a o vedea în toată splendoarea ei şidumneavoastră la fel: „3. Şi a zis Dumnezeu: << Să fie lumină.>> Şi a fost lumină”.Estevorba de „Coloana Infinitului”. Şi coborând în jos ajungem la acest simbol lipsă şi care, defapt, nu este lipsă pentru că este o imposibilitate. El există în fapt, tot ca o comunitate şianume ierarhia angelică a Aralimilor sau Tronurilor potrivit Sfântului Dionisie
Areopagitul,de care Sfântul Ioan le-
a văzut sub forma celor douăzeci şi patru de Bătrâni.
 
Aceştia sunt Domnii Destinelor.Tot Vechiul Testament răsună de ceea ce vor păţi aceia care încalcă legile până la a patra generaţie. Este ceea ce a sintetizat Arsenie Boca: „Ne întâlnim în prezent cu viitorultrecutului.”, sau cu: „Când se umple măsura, atunci vine măsura.”
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mohiro liked this
cristianagrigo liked this
florin_sandu5721 liked this
li-viu liked this
tarfadingherla liked this
dakinidakini liked this
karpop liked this
croiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->