Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drama Sunda

Drama Sunda

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,136|Likes:
Published by Danx Zumaic Exodus

More info:

Published by: Danx Zumaic Exodus on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Tokoh
 1. Raja2. Mantri 13. Mantri 24. Mantri 35. Mantri 46. Tukang Baso7. Gulang-gulang 18. Gulang-gulang 2
BABAK I
 PEUTINGRAJA: (SOLILOKUI, NGAGERENTES) Dalapan bulan nyekel predikat raja, ngaganti bapaalmarhum, kana ceuli mimiti cuw-cew beja. Majar rayat kurang dahar, hahargaan mahal, barudakbarodo da biaya keur ngadidiknya sarua mahal, nu gering sarua teu kaubaran. Pokona sarua mahalwe nu asup kana ceuli teh. Ukur hawar-hawar asalna mah lila-lila asa beuki saheng. Enya kitu?Padahal asa kurang kumaha hayang nyenangkeun rayat teh. Nu teu boga disumbang, hayangngadidik budak, tah tempatna, bangkuna tah bukuna bari teu kudu udunan, nu gering tinggalngubaran, obatna geus disadiakeun gratis, tinggal daek geringna wungkul! Kurang kumaha geura!Pa
nasaran ku eta beja ….
 
BABAK II
 BEURANGMANTRI DIULEM. JUL-JOL MANTRI CUNG-CONG. TEU GANCANG DIBUKA ACARA TEH, ANGGUR NGADON MELONG HEULA RIUNGAN SALILA-LILA NEPI KA RIUNGAN RADAELEKESEKENG.RAJA: Urang kawitan ku laporan heula, mangga mantri nu ngurus kahirupan rayat! (MANTRINGESOD-ESOD KA HAERUP, RADA HARARESE KAHALANGAN AWAK NU SAKITUBAYUHYUHNA. LAPORAN KITU-KITU CENAH, SINGKETNA MAH RAYAT HIRUP MAKMUR,CUKUP SANDANG, CUKUP PANGAN.)RAJA: Beja ti saha eta, teh, Mang? (SOLILOKUI) Bubuhan raja, emang we nyebut Pa Mantri teh.MANTRI 1: Sun, muhun ti bawahan nu purah ngaroris!RAJA: Ku Emang sok diroris deui?MANTRI 1: Yaktos! Malihan artos sumbangan tea tos dibagikeun, sadayana tos kabagi manawirayat makmur ge!RAJA: (KERUNG) Ke heula, Mang! Naha make dibagi kabeh, kapan duit eta mah keur nu teu
 
baroga wungkul!MANTRI 1: Manawi, Gamparan. Terang bade dibagi artos mah janten nyeueuran nu hoyong disebatmiskin teh. Nu gaduh kuda dua ge angger we hoyong disebat miskin, majarkeun teh muhun gaduhkuda, tapi maenya ari neda ukur ngaletakan kuda mah!Kitu, Gamparan, matak dibagi we tinimbang janten papaseaan mah!RAJA: (SOLILOKUI) Teu eucreug! Ari beulieun aya?MANTRI 1: Sun, moal kakirangan pesereun mah! Di jongko, di warung paragpag dagangeun!RAJA: Marahal henteu?MANTRI 1: Henteu, pangaosna marirah we timbangan jisim abdi mah!RAJA: (SOLILOKUI) Tah ieu, murah soteh ceuk manehna. Keur rayat mah lain deui carita?TOK-TOK, TOK-TOK! TI LUAR KADENGE SORA TUKANG BASO NAKOLAN CEULI. RAJACURINGHAK.RAJA: (CURUK MARENTAH GULANG-GULANG) Geroan sina ka dieu!GULANG-GULANG BARI TEU NGARTI GE LEOS KA LUAR. DATANG DEUI BARI NGIRINGKEUNWARUGA BEGANG. RUMPAD-REMPOD NYAMPEURKEUN BARI NANGGUNG DAGANGANANA.TUKANG BASO: Bade ngadamel sabaraha hiji, Aden?RAJA: Moal, Mang! Cing ceuk Emang kumaha jaman ayeuna, beuki susah atawa senang?TB: Tambih repot, Aden. Ayeuna mah, tos sagala teu kapeser!RAJA: Kurang nu daragangna lain?TB: Ari nu dagangna mah teu kirang-kirang, mung kanggo meserna nu teu aya teh!RAJA: Naha, pan meunang duit bagian meureun!TB: Numawi pedah icalan baso tahu janten teu kabagi Emang mah!RAJA: Naha?TB: Saurna ari icalan kieu mah moal kirang tedaeun, Gamparan!RAJA: Ari ayeuna geus dahar?TB: Parantos!RAJA: Tah geuning, jeung naon dahar teh, Mang? (TETELEPEK)TB: Ah nya sareng baso tahu we, da tos lami tara nyangu!RAJA: Unggal poe tateh?TB: Sumuhun.RAJA: (SOLILOKUI) Edas! Teu kacipta kumaha nu dagang lebu, asa piraku rek dahar lebu mah.
 
(GOGODEG) Meungpeung adu hareupan jeung rayat, gulang-gulang dititah mawa korsi jeung caisirop.NYAHO RAYAT TEH REK DIINTROGASI, RIUNGAN MANTRI RADA UBYAG. NGADAK-NGADAK ARELEKESEKENG JIGA NU NGADIUKAN DURUKAN. KOMO MANTRI NU NGURUSKAHIRUPAN RAYAT MAH, UGAL-UGIL TEU NGEUNAH CICING! CAI DATANG.RAJA: Sok diinum heula bisi halabhab! (GELAS SIROP DIPAJUKEUN)TB RADA ASA-ASA NYOKOT GELASNA TEH. TAYOHNA HERANEUN AYA SIROP PULAS BIRU.DIICIP-ICIP SAEUTIK, PANONA MEUREUDEUY. DIICIP-ICIP DEUI, LEGUK WE DIUYUP NEPI KA AMPIR BEAK SATENGAH GELAS. EUREULEU TEURAB.RAJA: Ari budak aya nu sakola?TB: (BARI NYUSUTAN JURU BIWIR) Aya, nu alit di tingkat dasar hiji kelas dua, nu cikal di tingkatdasar dua kelas hiji.RAJA: Sukur, teu ieuran ayeuna mah nya?TB: Sun, nu alit wungkul teu ieuran mah, nu cikal mah angger we ditarik iuran! Tos tilu sasih sarengayeuna teu acan kabayar!RAJA: (SOLILOKUI) Tah geus lieur deui yeuh! (PANON MURELENG KA LEBAH RINGAN. MANTRINU KABAGEAN NGURUS ATIKAN JEUNG DIDIKAN NYEMPOD TUKANGEUN SIRAH BATUR.)RAJA: Ka haerup, Mang! (ESOD-ESOD KAHAREUP, CONG NYEMBAH)RAJA: Kumaha ieu teh, geuning ditarik keneh iuran cenah?MANTRI 2: Numawi, Gamparan, teu kahartos ku jisim abdi ge!RAJA: Teu kaharti kumaha? Kapan geus diitung sasirah budak sabaraha-sabarahana!(NYURELENG)MANTRI 2: Parantos eta oge, mung janten ngaarageungan iuran teh!RAJA: Coba parelekeun ambeh puguh!MANTRI 2: Muhun sateuacan ditanggel ku karajaan, dua puluhsen ditarik iuran sasasihna teh! Tahsaatos ditanggel bet naek janten opat puluh sen sasasihna teh! Janten angger we barudak kedahmayar kakiranganana!RAJA: Jadi dobel meureun meunang duitna?MANTRI 2: Yaktos!RAJA: (SOLILOKUI) Pinter! (GOGODEG DEUI)RAJA: Geus kieu we ayeuna mah. Nu angger ngasongkeun alesan kakirangan keneh, langsungeureunkeun gawena! Ngatik jeung ngadidik mah sarua keneh jeung ibadah lain kana piduiteuna wae

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danx Zumaic Exodus added this note
makasih
Rhesa Theodore Muliawan liked this
Indri Rachma added this note
bguzzzz bgtttt............
Mimid Albar liked this
Yogie Vikking Persib liked this
Rida Riswati Hartanto liked this
Dais Slalu Syng Isan liked this
Taufik Liestyono liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->