Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
În Ultimă Analiză

În Ultimă Analiză

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Bibistroc Gaby

More info:

Published by: Bibistroc Gaby on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

\u00cen ultim\u0103 analiz\u0103\u201cCauza profund\u0103 care a determinat,

\u00een ultim\u0103 analiz\u0103, trecerea de la politeism la
monoteism, a fost procesul de unificare a vie\u0163ii
economice, structurii etnice \u015fi a organiz\u0103rii
social-politice.\u201d

B.Martin-Zeii \u015fi religiile

\u201cAdev\u0103rat, s\u0103 \u015fti\u0163i c\u0103 a c\u0103zut o piatr\u0103 din cer, mic\u0103 era la vedere, dar grea la ridicare , c\u00e2t nu putea s\u0103 o ridice nimeni, atunci.Prea sfin\u0163itul, patriarhul sfintei cet\u0103\u0163i a Ierusalimului \u015fi a toat\u0103 Palestina a adunat to\u0163i Mitropoli\u0163ii \u015fi Vl\u0103dicii, \u015fi au f\u0103cut rug\u0103ciuni \u015fi denii cu c\u00e2nt\u0103ri sfinte, trei zile \u015fi trei nop\u0163i; atunci veni un glas din cer zic\u00e2nd:<<Lua\u0163i piatra cu blagoslovitele m\u00e2inile voastre \u015fi o desface\u0163i!>>\u015ei dac\u0103 o desf\u0103cur\u0103 aflar\u0103 \u00eentr-\u00eensa aceste Dumnezee\u015fti cuvinte scrise \u015fi zic\u00e2nd:<<Iat\u0103, v-am dat aceste epistole mai \u00eent\u00e2i \u015fi tot nu v-a\u0163i \u00eentors de la f\u0103r\u0103delegile voastre;nici nu v-a\u0163i poc\u0103it precum v-am poruncit, nici nu a\u0163i ascultat cuvintele mele cele sfinte.Pentru aceasta am trimis asupra voastr\u0103 limbi pag\u00e2ne\u015fti de v-au robit f\u0103r\u0103 mil\u0103 \u015fi tot nu v-a\u0163i poc\u0103it de faptele voastre cele rele \u015fi spurcate \u015fi nu veni\u0163i la calea cea dreapt\u0103 \u015fi cuvintele Sfintei Scripturi nu le asculta\u0163i.\u015ei v-am zis:c\u0103 cerul \u015fi p\u0103m\u00e2ntul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, iar cel ce va fi f\u0103cut bine, acel om nu va pieri, iar pentru p\u0103catele voastre trimis-am asupra voastr\u0103 ierni grele, geruri \u015fi v\u00e2nturi mari, tr\u0103znete \u015fi ploi groaznice f\u0103r\u0103 de m\u0103sur\u0103, \u00eenc\u00e2t au ie\u015fit apele din matca lor \u015fi foamete v-am trimis \u015fi moarte \u00een dobitoacele voastre \u015fi cutremure mari de p\u0103m\u00e2nt \u015fi multe semne v-am ar\u0103tat ca s\u0103 cunoa\u015fte\u0163i c\u0103 este m\u00e2nia mea asupra voastr\u0103 pentru r\u0103ut\u0103\u0163ile voastre, p\u0103c\u0103to\u015filor \u015fi p\u00e2ng\u0103ri\u0163ilor ce sunte\u0163i voi.Iar voi nu cunoa\u015fte\u0163i c\u0103 v-am dat mult\u0103 p\u00e2ine \u015fi vin \u015fi miere \u00eentru sa\u0163ul vostru \u015fi tot nu v\u0103 l\u0103sa\u0163i de faptele voastre;pentru aceea vrut-am s\u0103 pierd pe to\u0163i oamenii de pe fa\u0163a p\u0103m\u00e2ntului...>>\u201d

C\u00e2nd stai s\u0103 judeci bine faptele, adev\u0103rul o s\u0103-l g\u0103se\u015fti, \u00eentotdeauna, undeva pe la
jum\u0103tate.Poate c\u0103 de aceea se \u015fi spune c\u0103 el este miezul lucrurilor, nu?
*
**

...Eram prea t\u00e2n\u0103r c\u00e2nd a plecat prima expedi\u0163ie, nu aveam \u00eenc\u0103 r\u0103bdarea medita\u0163iei \u015fi nici \u015ftiin\u0163a evit\u0103rii extremelor.Ca pe to\u0163i u\u015furatecii, ideea Interven\u0163iei m-a entuziasmat;ce putea fi mai frumos, mai \u00een\u0103l\u0163\u0103tor dec\u00e2t s\u0103 propagi civiliza\u0163ia, s\u0103 aduci altora bun\u0103starea \u015fi progresul.C\u00e2nd Ail- mih mi-a luminat mintea era deja mult prea t\u00e2rziu.

- Multe gre\u015feli am f\u0103cut \u015fi noi!spunea b\u0103tr\u00e2nul.Ne-am cramponat prea mult de pozi\u0163iile vechi, conservatoare.Ni se p\u0103rea c\u0103 lumea e fericit\u0103 \u015fi mul\u0163umit\u0103.Dar n-am \u0163inut seama \u015fi nu v-am \u00een\u0163eles pe voi, tinerii, mereu dornici de nou, de schimbare.Era bine, dar voi vroia\u0163i \u015fi mai bine.Va-ieh a \u00een\u0163eles;s-a pus \u00een fruntea voastr\u0103 \u015fi iat\u0103 opozi\u0163ia ...Nu era\u0163i organiza\u0163i, nu \u015ftia\u0163i ce vre\u0163i, o gloat\u0103 inform\u0103 st\u0103p\u00e2nit\u0103 mai mult de instincte.\u00cens\u0103 era\u0163i \u015fi mul\u0163i fanatici, iar Va-ieh m\u00e2ndru \u015fi ambi\u0163ios;\u00eei trebuia totul deodat\u0103 \u015fi repede...

- Aici Marele Arhan se opri, obosit parc\u0103 de aducerile aminte.Eram pu\u0163in uimit.Nu-l \u015ftiam pe b\u0103tr\u00e2n ca fiind un mare orator, dimpotriv\u0103 chiar, dar iat\u0103 c\u0103 reu\u015fi s\u0103 m\u0103 duc\u0103 \u00een vremurile acelea, ce- mi p\u0103reau at\u00e2t de \u00eendep\u0103rtate.

- N-a\u0163i \u00eencercat nimic?l-am \u00eentrebat.Exist\u0103 o Adunare, un for decizional, reprezenta\u0163i totu\u015fi
autoritatea suprem\u0103.

- Aceasta a fost Interven\u0163ia, \u201dm\u0103rea\u0163a\u201d idee civilizatoare:o meschin\u0103 specula\u0163ie politic\u0103.Ea a dat un \u0163el opozi\u0163iei \u015fi i-a permis lui Va-ieh luarea puterii.P\u0103ru c\u0103 \u00een\u0163elege \u00eentr-un t\u00e2rziu \u015fi \u00eentrebarea mea. Z\u00e2mbi \u015fters.

1

-Sigur c\u0103 ne-am \u00eempotrivit, am \u00eencercat totul.\u00cen Consiliul Restr\u00e2ns aveam majoritatea, dar \u00een Adunare erau tinerii;tinerii \u015fi \u00eenfl\u0103c\u0103rarea lor gratuit\u0103.Le spuneam c\u0103 nu e nici m\u0103car moral ceea ce vor s\u0103 fac\u0103, nimeni nu le d\u0103 dreptul de a se juca printre destinele altora, dar \u00eemi r\u00e2deau \u00een nas, g\u0103sindu-mi mereu contraargumente \u201c\u015ftiin\u0163ifice\u201d.\u201dLumea este albastr\u0103\u201d, spuneau ei, \u201dnu va tinde niciodat\u0103 spre bine f\u0103r\u0103 un ajutor din afar\u0103, chiar dac\u0103 la \u00eenceput va fi greu \u015fi dureros pentru ea .Oare nu tot a\u015fa chirurgul umple de suferin\u0163\u0103 pe bolnav pentru ca mai apoi s\u0103-l salveze?\u201dCombinarea cuvintelor a fost o art\u0103 \u00een care n-am str\u0103lucit de loc!\u015fi Ail-mih, marele Arhan cl\u0103tin\u0103 din cap cu am\u0103r\u0103ciune.

*
**

\u201c...\u015fi iat\u0103 c\u0103 v\u0103 zic c\u0103, de nu v\u0103 ve\u0163i poc\u0103i, lua-voi roadele de pe p\u0103m\u00e2nt, pentru p\u0103catele voastre \u015fi pomii vo\u015ftri se vor usca \u015fi vitele nu vor da rod mult;apoi voi lua apele de pe suprafa\u0163a p\u0103m\u00e2ntului;dup\u0103 aceea s\u0103 \u015fti\u0163i c\u0103 \u00een munca iadului v\u0103 ve\u0163i munci \u00een veci, c\u0103 v-a\u0163i f\u0103cut r\u0103i, zavisnici, mincino\u015fi, \u015fi nu v\u0103 iubi\u0163i unul pe altul, \u015fi vecini pe vecini purta\u0163i pizm\u0103 \u015fi de r\u0103ul altuia v\u0103 pare bine \u015fi v\u0103 \u00een\u015fela\u0163i unul pe altul, c\u0103 Eu v-am dat lege sf\u00e2nt\u0103, iar voi, r\u0103ilor, nu o p\u0103zi\u0163i \u015fi nu asculta\u0163i de poruncile Mele cele sfinte \u015fi de aceea voi s\u0103 judec pe toat\u0103 lumea \u015fi voi da fiec\u0103ruia dup\u0103 faptele sale, iar cine va fi f\u0103cut bine, pe acela \u00eel voi pune la dreapta Mea \u015fi \u00eel voi trimite \u00een rai de va mo\u015fteni acolo pe veci, iar acei care vor fi f\u0103cut r\u0103u voi gr\u0103i lor:duce\u0163i-v\u0103, blestema\u0163ilor, \u00een focul cel de veci nestins, \u00een munc\u0103 \u015fi \u00een viermii cei neadormi\u0163i, unde este g\u0103tit locul vostru, cu diavolii, cu p\u00eeg\u00e2nii \u015fi cu f\u0103c\u0103torii de rele!\u201d

*
**

De mult voiam s\u0103-i pun b\u0103tr\u00e2nului o \u00eentrebare, stupid\u0103 la prima vedere, dar teribil de actual\u0103 \u00een esen\u0163a ei.Nu reu\u015feam \u00eens\u0103 niciodat\u0103 s\u0103-l g\u0103sesc \u00eentr-un moment favorabil \u015fi-mi era team\u0103 de r\u0103spunsul lui.\u00cencercam s\u0103-l prind descoperit \u015fi s\u0103-l \u00eenghesui \u00een col\u0163ul sincerit\u0103\u0163ii f\u0103r\u0103 opreli\u015fti.Iar pentru asta \u00eel provocam la discu\u0163ii, \u00eel puneam s\u0103-\u015fi aminteasc\u0103 \u015fi s\u0103 povesteasc\u0103 despre orice, din trecut bine\u00een\u0163eles.A\u015fa am adus vorba \u015fi de celebrele \u201ctexte directoare\u201d.Textele de propagand\u0103(17 dosare imense) fuseser\u0103 alc\u0103tuite \u00een timpul primei expedi\u0163ii de un grup de reputa\u0163i lingvi\u015fti condus Ril-gav, o somitate \u00een materie. La vremea lor provocaser\u0103 chiar un mic scandal de care marele Arhan \u00ee\u015fi amintea cu pl\u0103cere, doar avusese \u015fi el un rol de jucat.

Nervos \u015fi agitat, mereu dornic s\u0103 se impun\u0103, Va-ieh recurse la arma criticii, urm\u00e2nd
dictonul:\u201dNu exist\u0103 lucru perfect, trebuie s\u0103 aibe \u015fi defecte!\u201d\u015ei \u00een prima \u015fedin\u0163\u0103 lu\u0103 cuv\u00e2ntul:

- De ce limbajul textelor este a\u015fa de...ciudat, \u00eentortocheat, dezl\u00e2nat?\u00cen\u015feleg, destinatarul, intelectual vorbind, nu se ridic\u0103 la un nivel la care s\u0103 i te po\u0163i adresa nici m\u0103car la obiect!Totu\u015fi! Vorb\u0103ria asta.... Demonstrativ, luase un dosar \u015fi-l aruncase jos.Roti privirea t\u0103ioas\u0103 asupra auditoriului apoi continu\u0103:

- Ca \u015fef al acestei expedi\u0163ii cer anumite explica\u0163ii.V-am pus la \u00eendem\u00e2n\u0103 timp, mijloace, fonduri! \u015ei rezultatul?...To\u0163i se \u00eentoarser\u0103 atunci spre Ril-gav, singurul \u00een m\u0103sur\u0103 s\u0103 dea replica adecvat\u0103.Acesta \u00een\u0163elese mesajul mut al celorlal\u0163i \u015fi reac\u0163ion\u0103 \u00een consecin\u0163\u0103.Plesc\u0103i din buze, dup\u0103 un vechi \u015fi ur\u00e2t obicei \u015fi \u00eencet de tot se aplec\u0103 \u015fi ridic\u0103 dosarul azv\u00e2rlit (\u00eent\u00e2mpl\u0103tor)l\u00e2ng\u0103 scaunul lui.Abia apoi r\u0103spunse sacadat \u015fi rece:

- Limbajul textelor este conceput la nivelul lor de dezvoltare.Este abscons pentru a deruta \u015fi intimida pe mediocri, pentru a preg\u0103ti astfel cristalizarea elitelor.Repeti\u0163iile, inten\u0163ionat exagerate au menirea de a \u00eenr\u0103d\u0103cina ideile \u015fi din nou, pentru a deruta.Indivizii deruta\u0163i(egal nehot\u0103r\u00e2\u0163i)sunt mai u\u015for manevrabili, deci se vor \u00eencadra mai u\u015for \u00een sistem.Modul de exprimare gr\u0103be\u015fte spargerea grani\u0163elor existente \u015fi faciliteaz\u0103 mai justa \u00eemp\u0103r\u0163ire a oamenilor \u015fi concep\u0163iilor, exact ceea ce preconizeaz\u0103 programul interven\u0163iei noastre.A\u015fadar, timpul, mijloacele \u015fi fondurile nu au fost irosite!

- N-am fi cheltuit nimic dac\u0103 \u00eei l\u0103sam s\u0103 se descurce singuri, atac\u0103 atunci Ail-mih, neput\u00e2nd l\u0103sa s\u0103-i scape prilejul.Va-ieh ripost\u0103 imediat:Universul trebuie st\u0103p\u00e2nit, altfel nu ne-am mai numi fiin\u0163e ra\u0163ionale;iar ca s\u0103-l st\u0103p\u00e2ne\u015fti ac\u0163ionezi asupra lui, \u00eel transformi.\u201dEi\u201d(apar\u0163in Universului)sunt

2
ni\u015fte s\u0103lbatici, dar poate c\u00e2ndva ne vor fi folositori \u015fi deci trebuie s\u0103-i ajut\u0103m s\u0103 evolueze.Asta
facem:\u00eei ajut\u0103m!
- Pe noi o s\u0103 ne ajute cineva?sus\u0163inu b\u0103tr\u00e2nul ceea ce mai spuse \u015fi alt\u0103 dat\u0103.Prea aducea cu o
proorocire ca s\u0103-l cred, \u00eens\u0103 mi-am dat seama c\u0103 venise Momentul.Nu l-am l\u0103sat s\u0103 treac\u0103.

- Mare Arhan!am \u00eenceput eu solemn, ce rost mai are s\u0103 continu\u0103m.Lumea noastr\u0103 nu mai exist\u0103, s-a sinucis stupid \u015fi brusc.Ai fost printre cei ce s-au opus proiectului de interven\u0163ie \u015fi m-ai convins \u015fi pe mine de absurditatea lui.De ce tocmai noi, acum, c\u00e2nd ceilal\u0163i nu mai sunt, de ce tocmai noi s\u0103 ne chinuim s\u0103-l ducem la cap\u0103t?

Ail-mih a z\u00e2mbit.Un z\u00e2mbet amar, obosit.

- P\u00e2n\u0103 acum n-am reu\u015fit niciodat\u0103 s\u0103-mi explic exact ceea ce se \u00een\u0163elege prin \u201cciviliza\u0163ie\u201d.Credeam c\u0103-i un cuv\u00e2nt bun numai s\u0103 produc\u0103 entuziasm, un balon mare \u015fi frumos, dar at\u00e2t de gol pe din\u0103untru...

- Iar acum?l-am \u00eentrerupt ner\u0103bd\u0103tor.

- Acum noi doi \u015fi cu\u015fca asta zbur\u0103toare suntem toat\u0103 civiliza\u0163ia care a mai r\u0103mas.Trebuie s\u0103 o l\u0103s\u0103m cuiva care s-o \u00een\u0163eleag\u0103 sau care odat\u0103 \u015fi-odat\u0103 va \u015fti s-o \u00een\u0163eleag\u0103.\u201dEi\u201dsunt singurii pe care \u00eei cunoa\u015ftem, \u201dei\u201d, s\u0103lbaticii de pe planeta apelor albastre.Mecanic, f\u0103r\u0103 s\u0103 se opreasc\u0103 din vorbit, a luat de pe mas\u0103 un dosar cu texte.Al \u015faptesprezecelea, ultimul.

- Proiectul?Va-ieh a \u00eencercat s\u0103-i uneasc\u0103 \u00een jurul unei entit\u0103\u0163i supreme, al unui singur zeu, un Dumnezeu puternic, violent \u015fi temut, chiar simbolul lui, un Dumnezeu al for\u0163ei, al domina\u0163iei \u015fi al supunerii oarbe..., teroare \u015fi brutalitate...

\u201c...\u015fi s\u0103 \u015fti\u0163i c\u0103 de acum \u00eenainte nu voi mai trimite alte epistole \u015fi c\u00e2nd nu v\u0103 ve\u0163i aduce aminte, deschide-voi por\u0163ile cerului \u015fi voi da ploaie de foc, de v\u0103 voi arde de vii de pe fa\u0163a p\u0103m\u00e2ntului...\u201d

S-a oprit, a \u00eenchis dosarul \u015fi \u015fi-a trecut m\u00e2na peste fa\u0163\u0103, gestul lui reflex prin care-\u015fi aduna
ideile \u015fi le ordona d\u00e2ndu-le coeren\u0163\u0103.

- Tu!(\u015etia c\u0103 nu mai are mult de tr\u0103it!)Nu vei urma acest proiect!P\u0103streaz\u0103 partea
bun\u0103:une\u015fte-i pe oameni!Dar une\u015fte-i \u00een jurul altui Dumnezeu, un Dumnezeu al iubirii \u015fi
\u00een\u0163elegerii.Glasul \u00eei tremura \u015fi ochii i se \u00eence\u0163o\u015far\u0103.Marele Arhan pl\u00e2ngea, dar m\u0103re\u0163ia din vorbele
lui, ilar\u0103 \u00een alte \u00eemprejur\u0103ri, r\u0103scolea totul \u00een jur.\u015etiu c\u0103 pare ciudat, paradoxal, dar sentimentul
acesta, imposibil de definit, iubirea, este singura tr\u0103s\u0103tur\u0103 prin care se remarc\u0103 \u015fi se demarc\u0103 o fiin\u0163\u0103
ra\u0163ional\u0103!\u015ei-a trecut \u00eenc\u0103 o dat\u0103 m\u00e2na peste fa\u0163\u0103 \u015fi continu\u0103:asta va fi expedi\u0163ia Ta de
interven\u0163ie:iube\u015fte-i pe oameni \u015fi f\u0103-i s\u0103 iubeasc\u0103!M\u0103 uitam la el \u015fi \u00eencercam s\u0103-mi birui emo\u0163ia.Ail-
mih.Fostul r\u0103zboinic falnic \u015fi ne\u00eenduplecat, acum un b\u0103tr\u00e2n chircit \u015fi neputincios.D\u0103duse tot din
el;tot ce avea el mai bun.

...Am cobor\u00e2t pe malul unui r\u00e2u \u015fi b\u0103tr\u00e2nul muri \u00een accea\u015fi zi.Tot \u00een aceea\u015fi zi am \u00eent\u00e2lnit
primul grup de oameni.Am plecat cu ei...Peste trei ani aveau s\u0103 m\u0103 r\u0103stigneasc\u0103!
*
**

\u201cFilozoful\u201d\u00ee\u015fi scoase nasul din h\u00e2rtii, un nas mare, \u00eencovoiat cu un neg maroniu coco\u0163at \u00een v\u00e2rful lui.Gurile rele spun c\u0103 acest nas ar fi cel mai perfec\u0163ionat detector de alcool \u015fi afaceri murdare, neav\u00e2nd concuren\u0163\u0103 pe trei continente.Dar acelea\u015fi guri rele sunt \u00eens\u0103 obligate s\u0103 recunoasc\u0103 \u00een \u201cFilozof\u201dpe cel mai bun redactor din ora\u015f.Ziarul i se vinde ca p\u00e2inea cald\u0103 \u015fi ideile lui, poate \u015fi din snobism, ajung fulger\u0103tor subiecte mondene.

- E o teorie tr\u0103znit\u0103, \u00eens\u0103 mie \u00eemi place!Sunt \u00eens\u0103 \u015fi unele striden\u0163e.\u00cel fix\u0103 lung cu privirea, dar t\u00e2n\u0103rul din fa\u0163a sa continua, absent, s\u0103 \u00eenv\u00e2rteasc\u0103 \u00eentre degete paharul cu sifon.Uite, de exemplu...\u201dArhan\u201d, cel mai am\u0103r\u00e2t lingvist \u0163i-ar demonstra c\u0103 arhanghel vine din grecescul \u201carhanghelos\u201d, \u00eensemn\u00e2nd aproximativ \u201cmai mare printre \u00eengeri\u201d!Anghelos-angel-\u00eenger, nu?

T\u00e2n\u0103rul blond nu r\u0103spunse.Continua s\u0103 se joace cu paharul.Pu\u0163in iritat, \u201dFilozoful\u201d\u00ee\u015fi pip\u0103i
negul din v\u00e2rful nasului,
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->