Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Σημειωσεις στη ραψωδια ψ(fn)

Σημειωσεις στη ραψωδια ψ(fn)

Ratings:
(0)
|Views: 501|Likes:

More info:

Published by: stealeraintnostranger on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

 
A
ΨζαδζύαξΖγϏδθξκ
7001.
ΔΤοεδν? ©Πδεύκς? Κλόχχζν¹
 
ΛλΤχκφχν? ν#ΗκικξΤε
 
Ϋδαδν? άικικβΪν
 
΢φξϋΤϋες? Ηνχια Λ# ΔπζικβΤξξε
 
Ν#Δ# ? =0=27008000;<
 
Y
ΧΘΔΖΑΡΧΖΑΧ Χ΢Θ έΝΥΡΛΑΝ Υ
^ 
΢όξϋκδε ρικικβα ζπχτπεχε ϋξ νύνϋεύχϋξ ϋες ύνλΪνς 
 
ϋες κδεύαςΚλόχχζνς ς ζύβνχΪν ζγνδαξκφ βν ϋκ δΤοεδν ©Πδεύκς? Κλόχχζν¹#
 
 
AA
Πύικβκς
 
ΖπΪ λόκ ιζϋΪζς ν δζύκός νξζς ϋκ μπκς ϋες Κλόχχζνς νπκϋζιζΪ πεβα ζξλνρμύκξϋκςβν χόδπνχν ϋεξ ζπχϋεδκξα κξτϋεϋν ν λε βν ϋκφς ζπύκχπκφς ϋξ πκιϋχδξχπκφλξ# ΢όχχδε ε λζοξας ρικικβα κξτϋεϋν ©ύκνξΪθζ¹ λν νξνιόχζξ ϋκφςκδεύκός χϋΪκφς πύκχπνοξϋνς βν δν ξμν ζύδεξζΪν$ δν κπϋα νξκϋτδν$ μξνχϋκζΪκ πύκοεϋτ# ένύΤιιειν$ κιτιεύκς κ νύνκικβτς ‒
 
χϋκύτς ιΤλκς δζιζϋΤ$νξνϋύμζ$ νπκύφπϋκβύνρζΪ ζ ξμκφ ζιπΪθκξϋνς ϋεξ νξνΤιφε δνς ΑοΤες κιτϋζινπύνβδνϋας$ ζξτς δζβΤύκφ$ τπκφ ϋν κλόχχζν ξΤύν ζπηξκφξ δζ χηεχδμξε πν ϋεινϋΤύν ϋκφ ξτχϋκφ#΢ζ τιε ϋε λΤύζν ϋξ λόκ νφϋξ ιζϋξ$ ε Κλόχχζν νπκϋζιζΪ τ δτξκ ϋκ νϋζγκαξζπνλζφϋτ χόββύνδδν λζοξς$ νιιΤ ν ικβκϋζξτ πύτϋφπκ βν τιε ϋεξ νϋκπξαζφύπνϏα ικβκϋζξΪν# ΖΪξν νφϋα ε νγκχεδζΪϋε νλφξνδΪν ϋκφ κδεύκό μύβκφ ξνηχζ ϋκξ οΤξνϋκ$ πκφ δνς Τξζ ξν νξνιόκφδζ γνξΤ ν γνξΤ μξνξ ικβκϋζξτνύνϋαύν ϋτχκ νδζϋΤιεϋν λνύκξτ#
 
΢ϋς πνύνΤϋ χζιΪλζς νξνιόζϋν δτις δν νπτ ϋς 7; ύνλΪζς ϋκφ μπκφς$ ε ύνλΪν $ε κπκΪν ζπζιμβε δζ ύϋαύν νονύΤ φπκζδζξας πύκϋΪδεχες# Ζφζιπχϋ ξν ζφξκεοζΪνπτ ϋν ντικφον δν νξΤβξχε πύκχκλκρτύν#
 
AAA
Ζαχνβρβτ χϋθξ ύνυρλών υ
 
΢αδζύν$ τϋνξ Τξκφδζ ιτβκ βν ϋεξ ©Κλόχχζν¹$ νξνρζύτδνχϋζ χϋκφς =7#=== χϋΪκφς$ πκφμπκξϋν χϋκύΤ ϋκφ Ϋύκό έκιμδκφ ν πζύβύΤρκφξ ϋς δζϋνπκιζδμς πζύπμϋζζςϋκφ αύν ϋες ζχϋύνϋζΪνς ϋξ Ζιιαξξ$ Κλφχχμν# Ϋκ πκΪεδν νφϋτ λζξ αϋνξ νξμνοζξύχδμξκ χζ ύνλΪζς$ νιιΤ ε λΤύχε νφϋα χφξμηε δτις ϋκξ 2
κ
 
π# Ψ# νξν Τύε χϋεπύϋκηκφιΪν ϋξ Νιζγνξλύξξ Βύνδδνϋξ$ πκό ύχνξ ϋκ δνύκχζιμς μπκς χζ 7;δμύε
.
ύνλΪζς$ τχν λεινλα ν ϋν βύΤδδνϋν ϋες νιρνηαϋκφ$ νπ‑ τπκφ παύνξ ϋνκξτδνϋΤ
 
ϋκφς#Ε ύνλΪν  πζύινδηΤξζ δτις ϋκφς 287 χϋΪκφς ϋκφ ζπδακφς πκαδνϋκς χζ δνπζύβύνρα ζξτς νβξν νύϋζύκό ν τ πκιζδκό$ τπς χφδηνΪξζ χϋεξ κδεύαΑιΤλν# Νφϋα ε κδΤλν χϋΪξ νξαζ χϋκ ϋύΪϋκ δμύκς ϋες ϋύδζύκός οζδνϋας λνΪύζχεςϋκφ μπκφς$ χζ δν λΤθκφχν νϋεβκύΪν δζ ϋκ τξκδν ©ΔξεχϋεύκρκξΪν¹#
=
 
΢ϋεξ ύνλΪν νφϋα δζ ϋκ λνύϋτ χϋκζΪκ ϋες Κλφχχμς φπτ έεξζιτπες νξνβξύχεςζγφδξζΪϋν ε χφθφβα πΪχϋε ν ζβνύϋμύεχε$ κ ξτχϋκς ηύΪχζ ϋεξ πιαύχε ϋκφ ν κοζκΪ ντδε φπκιξτδζξκ
 
χϋν χϋκζΪν νφϋΤ χφδπύΤϋϋκφξ δζ δν νξκύοτλκγε δζϋνζΪύχεϋξ ρφχξ ρνξκδμξξ πύκς ζόξκνξ ϋκφ θζφβνύκό#΢‑ νφϋαξ ϋεξ ζύβνχΪν$ πκφ νπκϋζιζΪ μξν χόξϋκδκ χφξκξοόιζφδν
 
χεδζχζξ ζπΪ ϋεςύνλΪνς $ ον ηύζΪϋζ ϋκφς χϋΪκφς ύχδμξκφς χζ ϋύΪν ζπδμύκφς ομδνϋν$ πύΤβδν πκφλζξ μζ ς χϋτκ ϋε λνϋΤύνγε ϋες χφξκας ϋκφ μύβκφ$ νιιΤ ϋεξ πζύχχτϋζύκ χνρανξΤιφχα ϋξ τχξ νρεβεδμξξ#
 
=
 
Ε χόβύκξε ρικικβα νξΤιφχε ϋες Κλόχχζνς νπκλμζϋν ϋεξ οζδνϋα ϋες λΤύχε χϋε©ΫειζδΤζν¹ %ύνλΪν ν ‒
 
λ!$ ϋεξ ©άννΪλν¹ %ύνλΪν ζ ‒
 
ξ701! ν ϋεξ ©ΔξεχϋεύκρκξΪν¹%ύνλΪν ξ7=0 ‒
 
!#

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ liked this
Panagiotis Georgaras liked this
gringababy liked this
gringababy liked this
Ritsinos Ritsos Ritsos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->