Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7589392 Jean Piaget Psihologia Inteligentei

7589392 Jean Piaget Psihologia Inteligentei

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by kapsunika_01

More info:

Published by: kapsunika_01 on Feb 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2010

pdf

text

original

 
Jean Piaget
PSIHOLOGIA INTELIGENTEI
 în pofida dimensiunilor ei reduse, „Psihologia inte-ligentei" este o lucrare de sinteză a renumituluisavant elveţian Jean Piaget, care expune cu o ri-goare ce tine de gîndirea matematică o teorie inte-grală }i armonioasă asupra principalelor aspecte aleactivităţii cognitive a omului.Pivotul acestei concepţii o constituie ideea caracte-rului operator al proceselor superioare de cunoaş-tere, ale căror piese le vedem, în expunerea luiJ. Piaget, născîndu se, complicîndu-se ţi articuiîndu-se, pentru a alcătui tabloul sintetic final, pe care-lprezintă gîndirea constituită a omului.
Jean Piaget
Lei 6.75
 
JEAN PIAGET 
 profesor la Facultatea de ştiinţe aUniversităţii din Geneva
PSIHOLOGIA
INTELIGENTEI
EDITURA ŞTIINŢIFICA
Bucureşti, 1965
 
JEAN PIAGET Şl .PSIHOLOGIA INTELIGENTEI"
Traducerea a fost făcută de
DAN RÂUTU, după:
J. PIAGET, La psychologie de l'intelligence, Armând Colin, Pari», 1947.
Coperta: LUDOVIC BARDOCZ
Jean Piaget este una dintre personalităţile de frunte alepsihologiei contemporane. Savant cu un vast orizont şti-inţific, Piaget a adus, în cei aproape cincizeci de ani deactivitate, o contribuţie fundamentală la psihologia gene-tică şi, în special, la descifrarea structurilor evolutive aleintelectului infantil. „în momentul de faţă, nici un cer-cetător serios nu poate lucra în acest domeniu scriupsihologii sovietici Leontiev şi Tihomirov — fără a studiaaportul pe care l-au adus în numeroasele lor lucrări J. Piagetşi colaboratorii săi"
1
.Chiar dacă nu sîntem de acord cu unele idei sau inter-pretări ale lui Piaget, imensul material faptic acumulat,profundele sale analize, viziunea sa dialectică, extrem defecundă şi, în genere, marile sale sinteze teoretice — înglo- bînd, în afară de psihologie, şi domenii conexe: logică,epistemologie, matematici, biologie etc. reprezintă ocontribuţie de prim ordin la înţelegerea ştiinţifică a dina-micii intelectului uman
2
.Jean Piaget s-a născut în Elveţia la 9 august 1896. încă din primele clase de liceu se vădeşte atracţia sa deose- bită pentru ştiinţele naturale. în urma rugăminţii sale,directorul muzeului zoologic din localitatea natală îi acceptăajutorul, şi, astfel, încă adolescent, Piaget învaţă să observe,să colecţioneze şi să claseze speciile de animale. „Ţin sănotez aceste începuturi, scrie Piaget, deoarece... eu m-am
*A. N. Leontiev, O. K. Tihomirov,
Postfaţă 
laJ- Piaget, B. Inhelde
La ginise des structures logiques
ilimentaires,
trad. în 1b. rusă, Izd. In. lit., M., 1963, p. 425.
s
Studiul de faţă nu-şi propune să trateze ansamblul concepţiilor lui J. Piaget, care, îndeosebi prin direcţia pe care au luat-o după
publicarea
Psihologiei Inteligenţei,
se încadrează în filozofia contem-
porană a ştiinţei. Ne mărginim aci la o prezentare, evident sumară,a concepţiei sale psihologice.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->