Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alexandre Dumas

Alexandre Dumas

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by Bibistroc Gaby

More info:

Published by: Bibistroc Gaby on Feb 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Alexandre Dumas
Vicontele de Bragelonne
vol.3
IPSIHOLOGIE REGAL\u0102

Regele intr\u0103 \u00een apartamentele sale cu un pas gr\u0103bit. Se prea poate c\u0103 Ludovic al XlV-lea
mergea at\u00e2t de repede ca s\u0103 nu se clatine. Ai fi zis c\u0103 l\u0103sa \u00een urma lui v\u0103lul unui doliu misterios.
Voio\u015fia aceea pe care toat\u0103 lumea o observase \u00een mi\u015fc\u0103rile lui la venirea sa \u00een salonul
DOAMNEI, \u015fi de care to\u0163i se bucuraser\u0103, nimeni n-o ad\u00e2ncise poate \u00een adev\u0103ratul ei sens; dar
acum, aceast\u0103 plecare at\u00e2t de furtunoas\u0103, acest chip at\u00e2t de r\u0103v\u0103\u015fit, fiecare le \u00een\u0163elese, sau cel
pu\u0163in crezu c\u0103 le \u00een\u0163elege f\u0103r\u0103 mare greutate. Cutezan\u0163ele DOAMNEI, glumele ei pu\u0163in cam aspre
pentru o fire u\u015for de \u00eent\u0103r\u00e2tat, \u015fi mai ales pentru o fire de rege, asemuirea, prea direct\u0103, f\u0103r\u0103
\u00eendoial\u0103, a acestui rege cu un om de r\u00e2nd - iat\u0103 motivele pe care adunarea le d\u0103dea plec\u0103rii at\u00e2t de
pripite \u015fi at\u00e2t de nea\u015fteptate a lui Ludovic al XlV-lea.

DOAMNA, mai p\u0103trunz\u0103toare ca al\u0163ii, nu v\u0103zu nici ea totu\u015fi altceva \u00een purtarea
monarhului. \u015ei se sim\u0163ea mul\u0163umit\u0103 c\u0103 lovise \u00eentruc\u00e2tva \u00een amorul propriu al aceluia care, uit\u00e2nd
at\u00e2t de repede \u00een\u0163elegerea \u00eencheiat\u0103, p\u0103rea c\u0103 luase hot\u0103r\u00e2rea s\u0103 dispre\u0163uiasc\u0103, f\u0103r\u0103 a se sinchisi de
nimic, cele mai nobile \u015fi mai ilustre cuceriri. Nu era tocmai lipsit de \u00eensemn\u0103tate pentru
DOAMNA, \u00een situa\u0163ia \u00een care se g\u0103seau lucrurile, de a-l face pe rege s\u0103 priceap\u0103 c\u0103 era totu\u015fi o
deosebire \u00eentre a iubi pe plan \u00eenalt \u015fi a umbla dup\u0103 un amor oarecare, ca un cadet de provincie.
Prin iubirile acestea mari, care-\u015fi f\u0103ceau sim\u0163ite regalitatea \u015fi atotputernicia, p\u0103str\u00e2ndu-\u015fi \u00eentr-o
anumit\u0103 m\u0103sur\u0103 eticheta \u015fi m\u00e2ndria, un rege nu numai c\u0103 nu se cobora cu nimic, dar \u00ee\u015fi c\u00e2\u015ftiga
chiar lini\u015ftea, ap\u0103rarea, misterul \u015fi respectul tuturor. Amorurile vulgare, dimpotriv\u0103, \u00eei aduceau,
chiar \u015fi din partea celor mai umili supu\u015fi, clevetiri \u015fi z\u00e2mbete de sarcasm; pierdea atunci din
m\u0103re\u0163ia lui, socotit\u0103 ca neput\u00e2nd da gre\u015f \u015fi neput\u00e2nd fi \u015ftirbit\u0103. Cobor\u00e2t \u00een sfera m\u0103runtelor
mizerii omene\u015fti, el se lovea acolo de biete furtuni lipsite de glorie. \u00centr-un cuv\u00e2nt, a face din
regele-zeu un simplu muritor, ating\u00e2ndu-l \u00een inim\u0103, sau chiar numai \u00een obraz, ca pe cel din urm\u0103
dintre supu\u015fii lui, \u00eensemna s\u0103 aduci o lovitur\u0103 \u00eengrozitoare orgoliului ce st\u0103p\u00e2nea acest s\u00e2nge
clocotitor: Ludovic putea fi captivat mai degrab\u0103 prin amor propriu, dec\u00e2t prin iubire. DOAMNA
\u00ee\u015fi ticluise bine r\u0103zbunarea; \u015fi, dup\u0103 cum am v\u0103zut, se \u015fi r\u0103zbunase.

S\u0103 nu se cread\u0103 totu\u015fi c\u0103 DOAMNA era prad\u0103 pasiunilor oarbe ale eroinelor din evul mediu
\u015fi c\u0103 privea lucrurile sub aspectul lor sumbru; DOAMNA, dimpotriv\u0103, t\u00e2n\u0103r\u0103, gra\u0163ioas\u0103,
spiritual\u0103, cochet\u0103, \u00eendr\u0103gostit\u0103 mai mult din fantezie, din imagina\u0163ie sau ambi\u0163ie, dec\u00e2t dintr-o
pornire a inimii, DOAMNA, dimpotriv\u0103, inaugura acea epoc\u0103 de pl\u0103ceri u\u015foare \u015fi trec\u0103toare ce se
\u00eentinde pe parcursul celor o sut\u0103 dou\u0103zeci de ani c\u00e2\u0163i se num\u0103r\u0103 \u00eentre jum\u0103tatea veacului al XVII-
lea \u015fi cele trei p\u0103trimi ale veacului al XVIII-lea.

DOAMNA vedea, prin urmare, sau, mai bine zis, credea c\u0103 vede lucrurile sub adev\u0103rata lor
\u00eenf\u0103\u0163i\u015fare; ea \u015ftia c\u0103 regele, augustul ei cumnat, fusese cel dint\u00e2i care r\u00e2sese de s\u0103rmana La
Valli\u00e8re \u015fi c\u0103, dup\u0103 obiceiul lui, nu era de presupus c\u0103 s-ar putea \u00eendr\u0103gosti vreodat\u0103 de persoana
de care avusese prilejul s\u0103 r\u00e2d\u0103, fie chiar \u015fi numai o singur\u0103 clip\u0103. \u015ei apoi nu era aici \u015fi amorul

1

propriu, acest demon \u015foptitor care joac\u0103 un rol at\u00e2t de mare \u00een comedia dramatic\u0103 ce se nume\u015fte
via\u0163a unei femei? Amorul propriu care-i striga cu glas tare, \u00een \u015foapt\u0103, cu jum\u0103tate de voce, pe
toate tonurile posibile, c\u0103 nu se putea \u00een nici un chip ca ea, prin\u0163es\u0103, t\u00e2n\u0103r\u0103, frumoas\u0103, bogat\u0103, s\u0103
fie pus\u0103 al\u0103turi de biata La Valli\u00e8re, tot at\u00e2t de t\u00e2n\u0103r\u0103 ca \u015fi d\u00e2nsa, e adev\u0103rat, dar nu at\u00e2t de
frumoas\u0103 \u015fi, pe deasupra, cu des\u0103v\u00e2r\u015fire s\u0103rac\u0103. Iar aceast\u0103 p\u0103rere a DOAMNEI nu trebuie s\u0103
mire pe nimeni: se \u015ftie doar c\u0103 firile cele mai puternice sunt acelea care se m\u0103gulesc cel mai mult
\u00een compara\u0163iile pe care le fac \u00eentre ele \u015fi al\u0163ii, \u00eentre al\u0163ii \u015fi ele.

Vom fi poate \u00eentreba\u0163i ce urm\u0103rea DOAMNA prin acest atac at\u00e2t de savant \u00eentocmit? Pentru
ce at\u00e2tea for\u0163e risipite, dac\u0103 nu era serios vorba s\u0103-l smulg\u0103 pe rege de l\u00e2ng\u0103 o inim\u0103 nou\u0103 \u00een care
el voia s\u0103 se instaleze? Avea oare nevoie DOAMNA s\u0103-i dea o asemenea importan\u0163\u0103 domni\u015foarei
de La Valli\u00e8re, c\u00e2t\u0103 vreme nu se temea de ea? Nu, DOAMNA nu se temea de La Valli\u00e8re, \u00een
lumina vederilor unui istoric care cunoa\u015fte faptele \u015fi \u015ftie cum se \u00eenl\u0103n\u0163uiesc ele \u00een viitor sau cum
s-au \u00eenl\u0103n\u0163uit \u00een trecut; DOAMNA nu era nici proroc, nici sibil\u0103; ea nu putea s\u0103 citeasc\u0103 mai mult
dec\u00e2t oricare altul \u00een aceast\u0103 teribil\u0103 \u015fi fatal\u0103 carte a viitorului, care \u00eenchide \u00een paginile ei cele mai
tainice evenimentele cele mai serioase. Nu, DOAMNA voia pur \u015fi simplu s\u0103-l pedepseasc\u0103 pe
rege pentru c\u0103-i ascunsese \u00eenclinarea lui c\u0103tre o alt\u0103 femeie; voia s\u0103-i dovedeasc\u0103 \u00een chip limpede
c\u0103, dac\u0103 el folosea acest soi de arme ofensive, atunci ea, femeie de spirit \u015fi de vi\u0163\u0103, g\u0103sea f\u0103r\u0103
doar \u015fi poate \u00een arsenalul imagina\u0163iei sale armele defensive \u00een stare s\u0103 \u0163in\u0103 piept chiar atacurilor
unui rege. \u015ei, pe urm\u0103, mai voia s\u0103-i arate c\u0103, \u00een acest gen de r\u0103zboaie, regii nu mai sunt regi sau,
\u00een tot cazul, c\u0103 regii, lupt\u00e2nd pentru propria lor piele, ca ni\u015fte oameni de r\u00e2nd, pot s\u0103-\u015fi vad\u0103
coroanele c\u0103z\u00e2nd la cea dint\u00e2i lovitur\u0103 primit\u0103; c\u0103, \u00een sf\u00e2r\u015fit, dac\u0103 la \u00eenceput, bizuindu-se pe
frumuse\u0163ea lui, sperase s\u0103 fie adorat de toate femeile de la curtea sa, asta era o preten\u0163ie pur
omeneasc\u0103, \u00eendr\u0103znea\u0163\u0103, jignitoare pentru unele femei situate mai sus dec\u00e2t altele, \u015fi c\u0103 lec\u0163ia,
dat\u0103 la timp acestui cap regal prea \u00eenalt \u015fi prea m\u00e2ndru, nu va fi dec\u00e2t folositoare.

Iat\u0103, desigur, care erau g\u00e2ndurile DOAMNEI cu privire la rege. Ceea ce se \u00eent\u00e2mplase mai
\u00eenainte r\u0103m\u00e2nea \u00een afara lor.
A\u015fadar, am v\u0103zut c\u0103 ea ac\u0163ionase asupra spiritului domni\u015foarelor sale de onoare \u015fi preg\u0103tise
\u00een toate am\u0103nuntele comedia care tocmai se jucase.

Regele fu de-a dreptul uluit. De c\u00e2nd sc\u0103pase de sub tutela domnului de Mazarin, era pentru \u00eent\u00e2ia oar\u0103 c\u00e2nd se vedea iar\u0103\u015fi tratat ca un simplu om. O astfel de severitate, din partea supu\u015filor s\u0103i, i-ar fi dat prilejul s\u0103 se \u00eempotriveasc\u0103. \u00cen lupt\u0103, puterile cresc. Dar s\u0103 se ia la har\u0163\u0103 cu ni\u015fte femei, s\u0103 fie \u00eencol\u0163it de ni\u015fte biete provinciale venite de la Blois anume pentru asta, era culmea dezonoarei pentru un rege t\u00e2n\u0103r, plin de vanitatea pe care i-o st\u00e2rneau deopotriv\u0103 \u015fi \u00eensu\u015firile sale personale \u015fi puterea regal\u0103.

Nu era nici o m\u0103sur\u0103 de luat, nici mustr\u0103ri, nici surghiun, nici a o face pe sup\u0103ratul. A face pe sup\u0103ratul ar fi \u00eensemnat s\u0103 m\u0103rturiseasc\u0103 singur c\u0103 a fost atins, ca Hamlet, de o spad\u0103 cu v\u00e2rful f\u0103r\u0103 ap\u0103r\u0103toare - arma ridicolului. S\u0103 te prefaci sup\u0103rat pe femei, ce umilire! Mai ales c\u00e2nd aceste femei au la-ndem\u00e2n\u0103 r\u00e2sul pentru a se r\u0103zbuna! O, dac\u0103, \u00een loc s\u0103 lase totul pe seama femeilor, un curtean oarecare s-ar fi amestecat \u00een aceast\u0103 intrig\u0103, cu c\u00e2t\u0103 pl\u0103cere s-ar fi slujit Ludovic al XIV- lea de prilej pentru a-l arunca \u00een Bastilia!

Dar \u015fi aici m\u00e2nia regelui se oprea \u00een loc, \u00eenvins\u0103 de puterea judec\u0103\u0163ii. S\u0103 ai o armat\u0103,
\u00eenchisoare, o putere aproape divin\u0103, \u015fi s\u0103 pui aceast\u0103 atotputernicie \u00een slujba unei m\u0103runte dorin\u0163e
de r\u0103zbunare, iat\u0103 ceva nedemn nu numai de un rege, dar chiar de un om. Trebuia deci s\u0103-\u015fi
mistuie \u00een t\u0103cere, pur \u015fi simplu, ocara \u015fi s\u0103-\u015fi pun\u0103 pe fa\u0163\u0103 masca bl\u00e2nde\u0163ii \u015fi a bun\u0103voin\u0163ei.
Trebuia s\u0103 o trateze pe DOAMNA ca pe o prieten\u0103. Ca pe o prieten\u0103!... \u015ei de ce nu? C\u0103ci
DOAMNA sau pusese la cale cele ce s-au \u00eent\u00e2mplat, sau \u00eent\u00e2mpl\u0103rile \u00eei d\u0103duser\u0103 ap\u0103 la moar\u0103.
Dac\u0103 ea era aceea care pusese la cale totul, o f\u0103cuse cu mult\u0103 \u00eendr\u0103zneal\u0103, dar, la urma urmei,

2

oare nu \u0103sta era rolul ei firesc? Cine se dusese s-o caute, \u00een cele mai dulci momente al lunii sale
de miere, pentru a-i \u015fopti la ureche cuvinte de dragoste? Cine cutezase s\u0103 \u00eenfrunte riscurile
adulterului, mai mult chiar, ale incestului? Cine, retras \u00een dosul omnipoten\u0163ei sale regale, \u00eei spu-
sese acestei tinere femei: "Nu te teme de nimic, iube\u015fte-l pe regele Fran\u0163ei, el e mai presus de to\u0163i,
\u015fi un gest al bra\u0163ului s\u0103u \u00eenarmat cu sceptru te va ap\u0103ra \u00eempotriva tuturor, chiar \u00eempotriva
remu\u015fc\u0103rilor tale"? Deci t\u00e2n\u0103ra Prin\u0163es\u0103 se supusese acestui cuv\u00e2nt regesc, cedase la acest glas
ispititor, iar acum, dup\u0103 ce f\u0103cuse sacrificiul moral al onoarei sale, se vedea pl\u0103tit\u0103 pentru acest
sacrificiu printr-o necredin\u0163\u0103 cu at\u00e2t mai umilitoare, cu c\u00e2t avea drept pricin\u0103 o femeie cu mult
mai prejos dec\u00e2t aceea care la \u00eenceput se crezuse a fi iubit\u0103. A\u015fa \u00eenc\u00e2t, dac\u0103 DOAMNA ar fi fost
instigatoarea acestei r\u0103zbun\u0103ri, DOAMNA ar fi avut dreptate. Dac\u0103, dimpotriv\u0103, ea n-avea nici un
amestec \u00een aceast\u0103 \u00eent\u00e2mplare, ce motiv avea regele s\u0103 se supere pe ea? Trebuia oare, sau, mai
degrab\u0103, putea ea s\u0103 st\u0103vileasc\u0103 limbu\u0163ia c\u00e2torva guri provinciale? Trebuia oare, printr-un exces
de zel r\u0103u \u00een\u0163eles, s\u0103 \u00een\u0103bu\u015fe, cu riscul de a o \u00eenvenina, obr\u0103znicia celor trei feti\u015fcane?

Toate aceste g\u00e2nduri erau tot at\u00e2tea \u00een\u0163ep\u0103turi \u00een \u00eensu\u015fi orgoliul regelui; dar, dup\u0103 ce-\u015fi
reaminti cu de-am\u0103nuntul cele petrecute, Ludovic se mir\u0103, st\u00e2nd \u015fi chibzuind, adic\u0103 dup\u0103 ce-\u015fi
legase r\u0103nile, c\u0103 simte alte dureri surde, necunoscute \u015fi de nesuportat. \u015ei, ceea ce nu \u00eendr\u0103znea s\u0103-
\u015fi m\u0103rturiseasc\u0103 nici lui \u00eensu\u015fi, era c\u0103 aceste m\u00e2hniri ap\u0103s\u0103toare porneau chiar din inima sa.

\u015ei, \u00eentr-adev\u0103r, se cuvine ca povestitorul s-o m\u0103rturiseasc\u0103 \u00een fa\u0163a cititorului, a\u015fa cum regele
\u015fi-o m\u0103rturisea lui \u00eensu\u015fi: \u00ee\u015fi l\u0103sase inima s\u0103-i fie ademenit\u0103 de acea declara\u0163ie copil\u0103reasc\u0103 a
domni\u015foarei de La Valli\u00e8re; crezuse \u00eentr-o dragoste curat\u0103, \u00eentr-o dragoste adresat\u0103 b\u0103rbatului din
el, \u00eentr-o dragoste str\u0103in\u0103 de orice interes; \u015fi sufletul s\u0103u, mai t\u00e2n\u0103r \u015fi mai naiv dec\u00e2t ar fi crezut,
s\u0103rise \u00een \u00eent\u00e2mpinarea celuilalt suflet ce se \u00eendrepta spre el cu toate n\u0103zuin\u0163ele sale.

Lucrul cel mai pu\u0163in obi\u015fnuit \u00een istoria at\u00e2t de complex\u0103 a dragostei este dubla tres\u0103rire a
iubirii \u00een dou\u0103 inimi dintr-o dat\u0103: nici simultaneitate, nici egalitate; unul din \u00eendr\u0103gosti\u0163i \u00eencepe s\u0103
iubeasc\u0103 aproape \u00eentotdeauna \u00eenaintea celuilalt, dup\u0103 cum unul sf\u00e2r\u015fe\u015fte s\u0103 iubeasc\u0103, aproape
\u00eentotdeauna, mai t\u00e2rziu dec\u00e2t cel\u0103lalt. Astfel \u00eenc\u00e2t curentul electric se stabile\u015fte \u00een func\u0163ie de
intensitatea primei pasiuni care se aprinde. Cu c\u00e2t domni\u015foara de La Valli\u00e8re se ar\u0103tase mai
\u00eendr\u0103gostit\u0103, cu at\u00e2t regele se sim\u0163ea mai atras spre ea. \u015ei tocmai asta era ceea ce \u00eel uimea pe rege.
C\u0103ci era limpede pentru el c\u0103 nici un curent de simpatie nu putuse s\u0103-i str\u0103bat\u0103 inima, deoarece
m\u0103rturisirea aceea a fetei nu era dragoste, deoarece m\u0103rturisirea aceea a ei nu era dec\u00e2t o insult\u0103
adus\u0103 b\u0103rbatului \u015fi regelui, deoarece, \u00een sf\u00e2r\u015fit, \u015fi asta mai ales \u00eel ardea ca un fier ro\u015fu, deoarece,
\u00een sf\u00e2r\u015fit, vorbele acelea nu erau dec\u00e2t o pref\u0103c\u0103torie.

A\u015fadar, aceast\u0103 copil\u0103, c\u0103reia, la o privire mai atent\u0103, i se putea t\u0103g\u0103dui totul, frumuse\u0163e,
blazon, spirit, a\u015fadar, aceast\u0103 copil\u0103, aleas\u0103 de DOAMNA \u00eens\u0103\u015fi tocmai pentru starea ei umil\u0103, nu
numai c\u0103 \u00eel provocase pe rege, dar \u00eel dispre\u0163uise pe rege, adic\u0103 pe un b\u0103rbat care, asemeni unui
sultan din Asia, n-avea dec\u00e2t s\u0103-\u015fi arunce ochii, s\u0103 \u00eentind\u0103 m\u00e2na, s\u0103 lase s\u0103-i cad\u0103 batista.

\u015ei totu\u015fi, din ajun, el era preocupat de aceast\u0103 copil\u0103 \u00een a\u015fa m\u0103sur\u0103, c\u0103 nu se mai g\u00e2ndea
dec\u00e2t la ea, n-o mai visa dec\u00e2t pe ea; din ajun, imagina\u0163ia lui se compl\u0103cea \u00een a-i \u00eempodobi
imaginea cu toate vr\u0103jile pe care ea nu le avea; din ajun, \u00een sf\u00e2r\u015fit, el, pe care-l chemau at\u00e2tea
treburi, pe care-l chemau at\u00e2tea femei, \u00ee\u015fi consacrase toate minutele vie\u0163ii sale, toate b\u0103t\u0103ile inimii
sale acestei singure reverii. \u00centr-adev\u0103r, era prea mult, sau era prea pu\u0163in.

Indignarea \u00eel f\u0103cea pe rege s\u0103 uite de orice, chiar de faptul c\u0103 de Saint-Aignan era al\u0103turi de
el; iar aceast\u0103 indignare se manifesta prin cele mai necru\u0163\u0103toare mustr\u0103ri la adresa altora.

E adev\u0103rat c\u0103 de Saint-Aignan se ghemuise \u00eentr-un col\u0163 \u015fi privea din acel col\u0163 cum se
\u00eente\u0163e\u015fte furtuna. Dezam\u0103girea lui i se p\u0103rea probabil un lucru de nimic \u00een compara\u0163ie cu m\u00e2nia
regal\u0103. Asemuia micul s\u0103u amor propriu cu nem\u0103rginitul orgoliu al acestui rege jignit \u015fi,
cunosc\u00e2nd inima regilor \u00een general \u015fi pe a celor puternici \u00een particular, se \u00eentreba dac\u0103 aceast\u0103

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->