Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RTKiyosaki Gazdag Papa Profecia

RTKiyosaki Gazdag Papa Profecia

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by Cseke Istvan

More info:

Published by: Cseke Istvan on Feb 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
NNCL981-43Dv1.0
 
Robert T. Kiyosaki
 
Sharon L. Lechter
 
Gazdag papa
 
Próféciája
 
A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás:
 
Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter mint társszerz
ő
:
 
Rich Dad's PROPHECY - Why the Biggest Stock Market Crash in History Is Still Coming... and How You CanPrepare Yourself and Profit from It!
 
Warner Books, 2002
 
Fordította: Meskó KrisztinaSzakmailag lektorálta: Sallay Katalin
 
ISBN 963 9197 24 2
 
Copyright © 2002 by Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter
 
Published by arrangement with GoldPress, lnc.
 
All rights reserved
 
Hungarian translation O 2003 Meskó Krisztina
 
Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános el
ő
adás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyesfejezetekre is.
 
Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó
 
Felel
ő
s kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest, 2004
 
Egy kiváló pedagógusnak
 
Ezt a könyvet, a Gazdag papa jövendölését, Dave Stephensnek ajánljuk, aki tanárIndiana államban, Indianapolisban. Azért egy iskolai tanárnak ajánljuk a könyvet, mert aGazdagpapa jövendölésében feltárt problémák valódi oka nem a t
ő
zsde fel-le hullámzása,hanem a pénzügyi oktatás hiánya az iskolarendszerben.
 
Dave Stephens nemcsak azon fáradozik, hogy pénzügyi ismeretekre oktassatanítványait, hanem létrehozott egy programot is, amelynek keretében középiskolás diákokáltalános iskolákban vállalnak mentori szerepet, kisiskolások mellett. Dave, szakértelmétbevetve, oktatta diákjainak a CASHFLOW Gyerekeknek játék elektronikus változatát,kiegészít
ő
tananyag gyanánt, amely hamarosan az iskolák rendelkezésére fog állni -díjmentesen, és kereskedelmi reklámok nélkül.
 
Hálásak vagyunk segítségéért, és nagyrabecsülésünket fejezzük ki neki az oktatásterén végzett munkásságáért.
 
(Dave Stephens iskolarendszerbeli programjáról b
ő
vebb információkkal szolgálunk ekönyv végén.)
 
Köszönetnyilvánítások
 
Nagyrabecsülésünket és köszönetünket fejezzük ki a Gazdag Papa Közösségnek.Tisztelettel köszönjük az önökhöz hasonló emberek leveleit, akik kezükbe vették pénzügyiéletük irányítását, és továbbadják a pénzügyi m
ű
veltséget.
 
2002 júniusában csaknem 250-en gy
ű
ltek össze Las Vegasban, hogy CASHFLOWtársasjátékunk játszásával ünnepeljék a pénzügyi m
ű
veltséget. Volt egy ötletük,
Page 1 of 169Kiyosaki: Gazdag papa próféciája2008.09.12.file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof ...
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
megosztották velünk a richdad.com vitafórumán, és maguk valósították meg. Milyenhihetetlenül jó csapat a Gazdag Papa támogatóké! Tanuljatok, és tanítsatok tovább!Köszönjük nektek!
 
Tartalomjegyzék
 
Bevezet
ő
 Els
ő
rész Vége-e a tündérmesének?
 
1. fejezet Változik a törvény... Változik a jöv
ő
 
2. fejezet A törvény, amely megváltoztatta a világot
 
3. fejezet Készen állsz arra, hogy szembesülj a való világgal?
 
4. fejezet A rémálom elkezd
ő
dik
 
5. fejezet Milyen pénzügyi feltevéseid vannak?
 
6. fejezet Ha valaki befektet, még nem biztos, hogy befektet
ő
 7. fejezet Mindenkinek befektet
ő
vé kell válnia
 
8. fejezet A probléma oka
 
9. fejezet A tökéletes vihar
 
Második rész Bárkaépítés10. fejezet Hogyan építsünk bárkát?11. fejezet A bárka irányítása
 
12. fejezet 1. kontroll: Önmagunk kontrollja
 
13. fejezet 2. kontroll: Érzelmeink kontrollja
 
14. fejezet Hogyan építettem meg én a bárkámat?
 
15. fejezet 3. kontroll: Kifogásaink kontrollja16. fejezet 4. kontroll: Jöv
ő
be látásunk kontrollja
 
17. fejezet 5. kontroll: A szabályok kontrollja
 
18. fejezet 6. kontroll: Tanácsadóink kontrollja19. fejezet 7. kontroll: Id
ő
beosztásunk kontrollja
 
20. fejezet 8. kontroll: Sorsunk kontrollja
 
Zárszó Egy próféta reménye semmivé
 
1. függelék ANYBT
 
2. függelék Dave Stephens iskolai programjáról
 
Bevezet
ő
 
Noé és a bárka
 
Gazdag apám gyakran mondta: „Ha gazdag cégtulajdonosok vagy befektet
ő
k akartoklenni, meg kell értenetek Noé bárkájának történetét." Nem tekintette magát prófétának, deazért szorgalmasan igyekezett, hogy minél jobban lássa a jöv
ő
t. Miközben a fiát és engemarra tanított, hogyan váljunk olyan cégtulajdonosokká és befektet
ő
kké, akik szintén a jöv
ő
be látnak, sokszor emlékeztetett rá: „Fel tudjátok fogni, mekkora hitre volt szükségeNoénak ahhoz, hogy odaálljon a családja elé, és azt mondja: »Isten figyelmeztetett, hogynagy árvíz közeleg, ezért bárkát kell építenünk.«" Ilyenkor gazdag apám elnevette magát,majd hozzátette: „El tudjátok képzelni, mit szólhattak erre a felesége, a gyerekei és abefektet
ő
k? - »De Noé, mi egy sivatagban lakunk! Itt nem esik az es
ő
. Valójában egyaszály sújtotta terület kell
ő
s közepén élünk. Biztos, hogy azt mondta Isten, építs bárkát?Nem lesz könny
ű
egy sivatagban t
ő
két szerezni egy bárkaépít
ő
cég számára. Nem lenne
Page 2 of 169Kiyosaki: Gazdag papa próféciája2008.09.12.file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof ...
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
értelmesebb dolog szállodát, fürd
ő
t és golfpályát építeni, mint bárkát?«"
 
Kilencéves korunktól fogva gazdag apám csaknem negyven éven át azt tanította afiának és nekem, hogyan legyünk cégtulajdonosok és befektet
ő
k. Mivel még gyerekekvoltunk, nagyon egyszer
ű
oktatási segédeszközöket használt a befektetés elveinekmegtanítására, például a Monopoly játékot. Közismert meséket is felhasznált, úgy mint aHárom kismalac történetét, hogy elmagyarázza, milyen fontos, hogy pénzügyi házainkattéglából építsük, ne szalmából vagy fából, Az Ótestamentum történeteit is mesélgette, ígypéldául Dávid és Góliát történetét; ezzel tanította meg nekünk a hatástöbbszörözés erejét,konkrétan azt, hogyan vált lehetségessé egy vézna, kis fickó, Dávid számára, hogylegy
ő
zzön egy nagydarab embert - parittyája, mint hatástöbbszöröz
ő
által. Gazdag apám a jöv
ő
be látás tudományának oktatása során sokszor hangoztatta: „Ne feledjétek, Noénaklátomásai voltak... de ami ennél több, hite, és bátorsága is volt, hogy látomásai hatásáracselekedjen. Sok embernek vannak látomásai, de nem mindenkiben van hit és bátorságahhoz, hogy látomásai hatására cselekedjék... így aztán ugyanazt látják jöv
ő
nek, amit jelennek." Más szavakkal: a hitet, bátorságot és látomásokat nélkülöz
ő
emberek gyakrannem látják el
ő
re, milyen változások várhatók... csak amikor már túl kés
ő
.
 
Gazdag apámat nagyon aggasztotta egy 1974-es törvény, az ANYBT (azAlkalmazottak Nyugdíjjövedelmét Biztosító Törvény, angolul ERISA). Azt mondta:„Sokaknak fogalmuk sem volt róla, mi is az ANYBT, amikor érvénybe lépett. Ma is vannaksokan, akik sosem hallottak err
ő
l a törvényr
ő
l, amelyet a Kongresszus adott ki, és Nixonelnök írt alá. A törvény hatása csak huszonöt-ötven év múlva lesz érezhet
ő
. Én akkor márrégen nem fogok élni. Bárcsak megmondhatnám az embereknek, hogy készüljenek fel... dehogyan mondhatnék nekik bármit a jöv
ő
r
ő
l?"
 
2002 januárjában az Egyesült Államok lakossága, még mindig letaglózva a 2001.szeptember 11.-ei eseményekt
ő
l, értesült róla, hogy Amerika egyik legnagyobb blue chipcége cs
ő
dbe ment. A cs
ő
dön kívül más is megrázta az 1946 és 1964 között születettnemzedéket, a népességrobbanás nemzedékét: megtudták ugyanis, hogy az Enronalkalmazottjai közül sokan elveszítették az összes, nyugdíjra megtakarított pénzüket. Anépességrobbanás nemzedékének milliói ekkor döbbentek rá el
ő
ször, hogy a 401(k)
(Olyan nyugdíjszámla, amelyre a cég a dolgozó által befizetett összeg bizonyos százalékával járul hozzá (szerk. megj.)),
az IRA és más hasonló, saját hozzájárulásonalapuló nyugdíjtervek, melyekben befektetési alapok és vállalati részvények szerepelnek,nem olyan biztonságosak, mint hitték, vagy amilyennek azokat a pénzügyi tanácsadóklefestették. A népességrobbanás nemzedékének milliói valamelyest közös sorsonosztoztak az Enron alkalmazottjaival. Az Enron cs
ő
dje személyes riasztásként hangzott,félelmet keltett, mert rádöbbentette az embereket, hogy a nyugdíjuk nem olyan biztos, mintahogyan azt egykor gondolták. A gazdag papa jövendölése valóra vált.
 
Az egyik helyi televízió felkért, hogy kommentáljam az Enron, az egykori vezet
ő
olaj-és gázipari cég cs
ő
djének hatását. A csinos, fiatal tévé-riportern
ő
azt kérdezte:
 
- Elszigetelt eset-e az Enron cs
ő
dje?
 
- Az Enron cs
ő
dje széls
ő
séges eset, de nem elszigetelt - hangzott a válaszom, majdígy folytattam: - Csodálom, hogy a média nem említi a Ciscót, a Viacomot, a Motorolát ésmás óriásvállalatokat. Nem olyan drámai a helyzetük, mint az Enroné, de számos hasonlócég van, ahol az alkalmazottak nyugdíjmegtakarításainak jelent
ő
s hányada a munkaadócég részvényeiben fekszik.
 
- Hogy érti ezt? - kérdezte a m
ű
sorvezet
ő
.
 
-Úgy értem, hogy az Enron tragédiájának fel kellene ébresztenie az embereket. Rákellene döbbentenie
ő
ket arra, hogy a 401(k) nyugdíjtervük nem bombabiztos... hogyelveszíthetik mindenüket, még miel
ő
tt nyugdíjba mennek... hogy a befektetési alapok nembiztonságosak... még akkor sem, ha az ember diverzifikál.
 
- Hogy érti, hogy a befektetési alapok nem biztonságosak - még akkor sem, hadiverzifikálunk? - kérdezte némi döbbent felháborodással a hangjában.
 
Éreztem, hogy most az elevenébe találtam, bár
ő
nem az Enronnál dolgozott. Nemakartam vitába keveredni a befektetési alapokról és a diverzifikálásról, ezért csak annyit
Page 3 of 169Kiyosaki: Gazdag papa próféciája2008.09.12.file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof ...
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->