Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
*Upravno Pravo*

*Upravno Pravo*

Ratings:
(0)
|Views: 3,525|Likes:
Published by pravnica

More info:

Published by: pravnica on Feb 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

*UPRAVNO PRAVO*
Zapiski s predavanj 2006/2007
Skripta - Koritnik
* le\u017ee\u010da in manj\u0161a pisava => zadeve iz skripte, ki niso bile omenjene na predavanjih (manj pomembno)
2
I. UVOD
1. UVODNI POJMI
1.1. IZVR\u0160ILNA FUNKCIJA JAVNE UPRAVE
Javna uprava je dejavnost dr\u017eavnih organov, ki ni oblikovanje zakonodajnih norm (ni zakonodajni organ)
in ni odlo\u010danje o sporih (ni sodni organ). Toda uprava v\u010dasih po\u010dne vse troje. Obstaja torej:
\u25cfzakonodajna funkcija : oblikovanje splo\u0161nih pravnih pravil s sprejemanjem predpisov, ki se nana\u0161ajo
na vse ali na dolo\u010den krog ljudi;
\u25cfizvr\u0161ilna funkcija : izvr\u0161evanje zakonov, pomembna je tudi predlagalna funkcija v razmerju do
zakonodajne oblasti, poleg tega pa mora slediti njenim politi\u010dnim usmeritvam;
\u25cfsodna funkcija : razre\u0161uje spore, tudi tiste, v katere sta lahko vpleteni ostali dve veji oblasti.
Izvr\u0161ilno oblast sestavljajo:

\u2022predsednik republike;
\u2022vlada;
\u2022javna uprava v naj\u0161ir\u0161em pomenu

3 deli javne uprave:
\u2022DR\u017dAVNA UPRAVA \u2013 skrbi za izvr\u0161evanje javne oblasti in s tem ureja razmerja v dru\u017ebi;
\u2022FUNKCIONALNA (NEDR\u017dAVNA) UPRAVA \u2013 izvajanje razli\u010dnih storitev v javnem interesu na podlagi
javnih pooblastil (javne slu\u017ebe, zbornice, javne agencije), zna\u010dilno je nedr\u017eavno odlo\u010danje (javna
pooblastila);
\u2022LOKALNA SAMOUPRAVA \u2013 opravljanje javnih zadev, ki temelji na pravici ljudi na dolo\u010denem
obmo\u010dju, da odlo\u010dajo in upravljajo z dolo\u010denimi stvarmi.
Javno pravo je pravo, ki ureja razmerja med dr\u017eavo in dr\u017eavljani ter med samimi nosilci oblasti. Znotraj
javnega prava pa upravno pravo ureja delovanje uprave.

Upravno pravo ureja razmerja med organi ali organizacijami, ki imajo javno oblast, in drugimi subjekti, ki te oblasti nimajo. Ureja tudi organizacijo in delovanje javne uprave. Vsi deli javne uprave vsaj v dolo\u010denem delu izvr\u0161ujejo oblast (v razli\u010dnem obsegu) in upravno pravo ureja razmerja z izvr\u0161evanjem oblasti. Ta razmerja pa niso enakopravna: ena stran je \u0161ibkej\u0161a in mora biti posebej varovana, zato je upravno pravo v bistvu pravno varovanje posameznikov in pravnih oseb pred javno oblastjo.

Organ nastopa z atributom oblasti in lahko stori samo tisto, kar je izrecno dolo\u010deno, stranka pa lahko
stori vse, kar ni prepovedano. Izvr\u0161ilno oblast se omejuje z namenom:
\u2022da se \u0161ibkej\u0161i v razmerju za\u0161\u010diti pred nerazumnim ravnanjem oblastnega organa, in
\u2022da se zagotovi pravna varnost (da stranka to\u010dno ve, kaj lahko pri\u010dakuje).
Lo\u010dimo od\u0161kodninsko odgovornost dr\u017eave:
\u25cfza poslovanje \u2013 odgovarja kot vsaka druga oseba;
\u25cfza izvr\u0161evanje javne oblasti \u2013 urejena druga\u010de kot splo\u0161na od\u0161kodninska odgovornost.
1.2. UPRAVNOPRAVNO RAZMERJE

\u2022je s pravom urejeno razmerje med dolo\u010denimi subjekti;
\u2022je lahko enostransko ali dvostransko (-> pravice in obveznosti so uravnote\u017eene na obeh straneh);
\u2022udele\u017eenci sospecif i\u010dni \u2013 vsaj ena stranka je subjekt, ki izvr\u0161uje javno oblast;
\u2022udele\u017eenci niso prirejeni, saj ima subjekt, ki izvr\u0161uje javno oblast ''mo\u010dnej\u0161o voljo''. Kljub temu pa je

tudi njegovo ravnanje regulirano in ne more biti arbitrarno. Subordinacija strank pomeni, da ima organ
mo\u017enost, da kot nosilec oblasti uredi neko razmerje s stranko, saj je stranki nadrejen;
\u2022praviloma ne nastane po svobodni volji subjekta, ampak po sili prava (ZUP to\u010dno dolo\u010da, kdaj za\u010dne
te\u010di upravni postopek);
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Drazen Dado Lugonya liked this
markoosijek liked this
Милош Миладиновић liked this
Kristina Dosen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->