Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
187Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Soalan Moral Tingkatan 3

Contoh Soalan Moral Tingkatan 3

Ratings:
(0)
|Views: 17,077|Likes:
Published by Joe Lozzoll

More info:

Published by: Joe Lozzoll on Feb 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

 
SMK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008PENDIDIKAN MORALTINGKATAN 3NAMA : .TINGKATAN : …………………Arahan : Jawab semua soalanBAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF ( 30 MARKAH )
Soalan 1 hingga 30Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.1.
Tuhan mengamanahkan kepadamanusia tugas menguruskan alam.Antara yang berikut, manakah yangmenunjukkan kegagalan manusiamelaksanakan tugasnya?I Pembakaran terbukaII Pembebasan asap hitamIII Penanaman semula floraIV Pembuangan sisa-sisa toksik kedalam sungaiA I, II dan IIIB I, II dan IVC II, III dan IVD Semua di atas2. Alam merupakan anugerah Tuhan. Kita perluA menebang pokok untuk mencarikeuntungan yang maksimumB membuang sisa-sisa toksik ke dalamsungaiC melindungi keaslian alamD membangunkan kawasan hutan dengansewenang-wenangnya3. Seseorang yang mempunyai harga diri akanmelakukan perkara-perkara yang berikut 
kecuali
A merosakkan diri dan menjejaskan masadepan diriB sentiasa menjalani kehidupan yang sihatC melakukan aktiviti-aktiviti yangmembawa manfaat kepada diriD menjaga maruah diri4. Semua perlakuan di bawah menunjukkannilai bertanggungjawab
kecuali
A seorang pengurus syarikat menyediakanlaporan projek yang lengkap dan tanpasebarang kesalahanB para pelajar menghabiskan masa terluangdi pusat-pusat siber C juruterbang memeriksa keadaan kapalsebelum memulakan penerbanganD cikgu memeriksa buku kerja pelajar dengan teliti5.Antara yang berikut, manakah dapatdikaitkan dengan X di atas ?I Puan Nina memberi layanan yang sama baik kepada kedua-dua anak kembarnyaII Semua kemudahan sekolah bolehdigunakan oleh setiap pelajar III Rakyat mendapat perkhidmatanrawatan kesihatan yang samaIV Hanya kawasan bandar perlu di bangunkanA I, II dan IIIB I, II dan IVC II, III dan IVD Semua di atas6. Pilih kelakuan yang boleh merosakkan diridan perlu dihindari.I Menyertai kumpulan samsengII Mengusik pelajar-pelajar perempuan diSekolahIII Selalu ponteng kelas dan merokok didalam tandas sekolahIV Berkelakuan liar dan meniru tabiat
X
saksamaTidak beratsebelah
 
buruk rakan-rakanA I dan IIB I, II dan IIIC II, III dan IVD Semua di atas7. Pilih kepentingan nilai toleransi.I Mewujudkan keamanan dalammasyarakatII mengelakkan perselisihan fahamIII mengelakkan pergaduhanIV Mencetuskan isu perkaumanA I dan IIC II, III dan IVB I, II dan IIID Semua di atasSoalan 8 dan 9 berdasarkan rajah dibawah.8.Apakah maksud nilai Q ?A Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaandan keyakinan orang lainB Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjagamaruah diri dalam kehidupanC Kesanggupan seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugasserta kewajipan dengan sempurnaD Kebolehan dan kesanggupanmelakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain9. Nilai R membawa maksudA kebolehan dan kesanggupanmelakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lainB usaha yang berterusan penuhdengan semangat ketekunan,kecekalan,kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukansesuatu perkaraC kesanngupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas sertakewajipan dengan sempurnaD sikap bertanggungjawab yang bolehmenimbulkan kepercayaan dankeyakinan orang lain10. Seseorang yang mengamalkan nilaikesederhanaan akanI berbelanja mengikut keutamaanII membuat perancangan perbelanjaanIII mengelakkan diri daripada berborosIV berbelanja tanpa hadA I dan IIC II, III dan IVB I, II dan IIID Semua di atas11.Pilih ciri-ciri yang berkaitan dengan nilaikesederhanaanI Tidak terlalu mementingkan orang lainII Bertindak mengikut kemampuan diriIII Bersimpati dengan orang lainIV Mengabaikan kepentingan diri demikepentingan orang lainA IC II dan IIIB I dan IID III dan IV12. X di dalam rajah di atas ialahA melaksanakan tugas dengan baik B sabar C beradab sopanD menjaga maruah diri13. Seseorang yang mempunyai nilaiamanah akanA dicurigai oleh rakan-rakan sekerjasewaktu menjalankan tugasB mampu memberi keyakinan kepadaorang lain sebelum menjalankantugasC disukai oeh rakan sekerja semasamenjalankan sesuatu tugasD mampu memperoleh kepercayaandan keyakinan orang lain keranamelaksanakan tugas dengan penuh bertanggungjawab14. Semua kelakuan di bawahmenunjukkan nilai hormat dan taat Nilai QMampumengorak langkahKejayaanBerusaha bertungkustanpa mengenal erti penatABDULLAH Nilai R Hemah tinggiPergaulan dengan orang lain
X
Berbudi pekertimulia
 
kepada ahli keluarga
kecuali
A Meng Yee membawa adiknyabersiar-siar di bandar pada hujungmingguB Meng Yee bercakap dengan nadarendah semasa berinteraksi denganahli keluarganyaC Meng Yee mendapatkan kebenaranabangnya sebelum menggunakan begnyaD Meng Yee tidak membantah nasihatdan kata-kata ibu dan bapanya15. Pilih ciri-ciri yang mencerminkan nilaikasih sayang terhadap keluargaI Mengambil berat masalah keluargaII Menggembirakan ahli-ahli keluargaIII Sanngup berkorban untuk keluargaIV Mengejek kelemahan ahli keluargaA I dan II C I, II dan IIIB II dan IV D Semua di atas16.Pilih perlakuan yang mencerminkannilai X di atas.I Menjaga ibu bapa yang sakit tanpamengharapkan balasanII Menjaga ibu bapa dengan harapanakan ditinggalkan dengan hartayang banyak III Elakkan daripada menyakiti hatiibu bapaIV Membeli kek untuk ibu pada hari jadinyaA I dan IIB I dan IIIC I, II dan IVD I, III dan IV17. Apabila abang dinaikkan pangkat,anda patutI mendiamkan diriII mengucapkan tahniahIII meraikan kejayaannyaIV memeluk dia dan melahirkan perasaan sedihA I dan IIIB II dan IVC II dan IIID III dan IV18.  Nilai C di atas ialahA keharmonian antara manusia danalam sekitar B kemapanan alam sekitar C menyayangi dan menghargaialam sekitar D peka terhadap isu-isu alam sekitar 19.Pilih aktiviti-aktiviti yangmemusnahkan alamI Pembalakan haramII Penanaman semula floraIII Pelepasan haba oleh mesin-mesinIV Pembuangan bahan beracun kedalam sungaiA I, II dan IV C II, III dan IVB I, III dan IV D Semua di atas20. Semua perlakuan di bawahmenunjukkan nilai peka terhadapisu-isu alam sekitar 
kecuali
A pihak berkuasa menjalankanoperasi menahan kenderaanyang membebaskan asaphitamB pegawai Jabatan Alam Sekitar melakukan kajian terhadap punca pencemaran sesuatusumber alamC membina lebih banyak padanggolf untuk menarik lebih banyak pelancong asing kenegara kitaD melancarkan Minggu AlamSekitar untuk menjagakebersihan air sungai21. Kemusnahan hutan di negarakita boleh mengakibatkan bencana alam. Antara bencanaalam yang berikut, manakahmerupakan implikasikemusnahan hutan?I Banjir kilatII Tanah runtuhIII Gempa bumiIV Ribut petir A I dan II C II dan IIIB I dan IV D II dan IV22. Semua perlakuan di bawahadalah betul
kecuali
A menderma kepada tabungmenyelamatkan haiwan liar B membuang sisa-sisa kilangke dalam laut negara jiranuntuk menjimatkan kos pelupusanC menyaman pemilik keretayang membebaskan asaphitam Nilai XKasih sayangKeluargaBerkekalan Nil
ai
CSambutan Hari Bumi untuk menyelamatkan bumi

Activity (187)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kavitha Elangovan liked this
محمد عزيزول عبد الرحمن liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sya Aisyah liked this
Carl Iskandar liked this
Carl Iskandar liked this
Ibnatun Ali liked this
Ila Jameela liked this
Cik Own liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->