Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lenel, Otto - Palingenesia iuris Civilis. T 2 [1889]

Lenel, Otto - Palingenesia iuris Civilis. T 2 [1889]

Ratings: (0)|Views: 981|Likes:
Palingenesia Iuris civilis : iuris consultorum reliquiae quae iustiniani Digestis continentur ceteraque iurisprudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros / disposuit Otto Lenel. - Lipsiae [Leipzig] : Ex Officina Bernhardi Tauchnitz, 1889
Palingenesia Iuris civilis : iuris consultorum reliquiae quae iustiniani Digestis continentur ceteraque iurisprudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros / disposuit Otto Lenel. - Lipsiae [Leipzig] : Ex Officina Bernhardi Tauchnitz, 1889

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
PALINGENESIA
ILRIS CIVILIS
IURIS CONSULTORUM RELIQUIAE
QUAE IUSTINIANI DIGESTIS CONTINENTUR
CETERAQUE
IURIS PRUDENTIAE CIVILIS
FRAGMENTA MINORA
SECUNDUM AUCTORES ET LIBROS
DISPOSUIT
OTTO LENEL
VOLUMEN ALTERUM
'
)
-'
.17
'';
1
:.%
C"
.
-'}
EX OFFICINA BERNHARDI TAUCHNITZ
LIPSIAE MDCCCLXXXIX
 
SEXTUS PEDIUS
(SUB NERONE ET EIUS SUCCESSORIBUS).1
AD EDICTUM [PRAETORIS ET
AEDILIUM CURULIUM].'
[De pactis et convetztionibus (E I0)].
i. t UIp. 4 ad edict. .
adeo autem conven- [
(2.14)
r§
3
tionis nomen generale est, ut eleganler dical Pedius
y
zul-
lunz esse contraclum, nullam obligationem, quae non ha-
beal in se conventionem, sive re sive verbis
3
fiat.
2.
t Ulp. ibid. . . .
ulrunz aulenz in rem [
(2.14)
7 §
8. 9
an in personam pactum factum esl,
11071
minus ex verbis
quam ex nzenle convenientiunt aestintandum esl: plerum-
que enint, ut Pedius ail, pe
y
-sona pacto inse
y
-llur, non ut
personale paclum fial, sed ut demonstrefur, cum quo
paclunz factum est.
9
Dolo malo ail praelor paclum se non servaturum.
dolus malus fil calliditale el fallacia: et ut ail Pedius,1
dolo malo pachtnz fit, quoliens circumscribendi alley-ius
causa aliud agitur et aliud agi simulatur.
[In ius vocali elc. (E.
II)]•
3.
tUlp. 5 ad edict.
[Praelor]interclum eliam [(2.4)
o
ex causa famosa, ut Pedius pulai, pernziftere debet patro-
nunz in ius vocari a liberio: si eum gravissima iniuria
adfecit, flagell
s forte cecidit.
[Ne quis eum, qui in
ius
vocabitur, vi eximat
(E. 12)].
4.
t Ulp. ibid.
Quod si servunz quis exemit [(2.
7)
3
pr.
in ius vocatum, Pedius pulat cessa
-e edicti
y
m, quoniam
non fu
t persona, quae in zzts vocari poluil. quid ergo?
ad exhibendunz erit agendum.
[De vadinzoniis (E. VII)]?5
5•
i
Ulp.
7
ad edict.
Res 'abesse' viden-
(50. 16) 13
tur (ut Sabinus aiA et Pedius probal) eliarn hae, quarum
corpus manet, forma mulata esl: et ideo sz' corruptae
redditae sunt vel transfig
yy
ratae, videri abesse, quoniamplerunique plus est in nzanus pretio quam in re.
[De negoliis gestis (E.
35)]•
6
Ulp. to ad edict.
Item quaeritur [(3.
515 § 11-13
apud Pedium libro septimo, si Tiliztm quasi debitoremtuum exlra iudicium admonuero el is mihi solverit,
Clint
debitor non esset, luque posfea cognoveris et ratum ha-
1)
Sabino, ut videtur, utinor natu, Vtderii Probi s;:rammalici
acqualis, cf. fr.
5,
Pob
7:
S. P. M. = Sexti Pedii me-
dittani(?).
Pedii ad edictum libros post Irrliaui drkesta esse •onfeclos
(cf. Kraker,
p.
17
3
)
ex f
.
 
/
5
 
colligi non potest. 2) Dispostri
horum librorunz fragmenta secnndum ora'inem cdicli a fuliano com-
positi, quanivis possit dubitari, quatenus idem fuerit rerum ordo in
illo edicto, quod Pedius interpretatus est. Librorum numerus paucic
tantummodo fragmentis indkatu•, quorzem inaicent infra subieci.
3) sive litteris
) Aquilium Gallum secutus,
13.
)
cf, Lenel,
9.
Lenel, Palingenesia. II.
bueris: a
t negotiorum gestorum actione me possis con
venire. el all dubilari posse, quia nullunz negolenny tuuM
gestunt es1 , cuny debilor tuus non fuerit. sed y-alihabitio,
ingui fecil tuum negolium: el sicut et a quo exaclum
est adversus eum datur repetitio qui ralum habuil ,
1767
et ipsi debebil post ralthabitionenz adve
y
-sus
ne compelere
acl
o. sic ralthabilio conshiteet luum negotiunz, quod ab
inilio tuum non erat, sed tua contemplatione geshan.
12
Ident ait, si Titii debitorem, cui te heredeny putabam,
cum essel Seius heres, convene
-o el e.vegero,
mox h
y
ratunt habueris: esse mihi adversus le et
mutuam negotiorum geslorum aclionem. adquin alienum
negolium gestum est: sed ralthabitio hoc conciliat: quae
res effici ut tuum
y
zegotiunz geslunz videatur et a te
/3
hereditas peti possit. Quid ergo, inquit Pedius, si,
cum le heredem pularem, insulam fthero hereditartamtuque ralum habueris, an sil m
y
hi adversus le actio? sed
non fore ail,
C11711
hoc facto meo aller sit locuplelatus elallerit
s re ipsa gestum negolium si nec possit, quod
alii adquisilum est ipso geslu, hoc luum negolium videri.
[Quod metus causa gestum erit (E.
39)]•
7.
Ulp. t t ad edict.
Nec limorem infamiae
-
(4. 2) 7 pr.
hoc edicto contineri Pedius dicit libro seplyMo,' nequealicuizes vexationis timorem per hoc ediclum restitui
proinde si quis meliculosus rem nullanz frustra timuerit,per hoc ed
ctunt non reslituitur, quoniam neque vi neqzze
metus causa factum esl.
8.
Ulp. ibid.
Pedius quoque libro oclavo [(4.
2
)
 
1
4 §5
scribit arbitrium iudicis in restiluenda
re
tale esse, ut
eunt quidem qui vinz admith itybeal restiluere, eliamsi ad
aliyem res pervenit, e
y
zm autem ad quem perveni efianysi
alins melum fecil: nam zn allerius p
-aemium verli alie-
num melum
11011
oporlel.
[De dolo malo (E 40)].
g. Ulp. ibid.
Ait praetor:
si de his rebus
(4• 3)
I
§ 4
alia aclio non erit.' merito praefor ita demum hanc
actionent pollicetur, si aha von
uoniam famosa
actio non lemere debuil a praelore decerni, sil civilis
vel honoraria, qua possit eAperiri: usque adeo, rd el
Pedius hbro oclavo scribil, eliamsi interdictum sit quo
quis experiri, vel exceptio qua se tueri possil, cessare hoc
ediclunz.
o.
t Paul. r t ad edict. Si
is, qui obtulil sefundi [(6. 07
vindicationi, damnalus est, nih
y
lo minus a possesso
y
-e recle
petitur, sicut Pedius
[Ex quibus causis maiores elc. (E
43)]•
i
I.
t Paul. t2 ad edict.
Sed eum, qui suo [(4.1.31gijnomine nihil usucapere Ýolest, ne per servum quidem
posse Perlitis scribil.2
r) octavo (VIIIproVII)scr.?
fr.8.
 
)if.
Lend,p.9
6
 
fi.19.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonko Donko liked this
Natko Nemec liked this
jgcook liked this
siameses liked this
schulpfaffe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->