Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Datoria publica nationala Romania 2009

Datoria publica nationala Romania 2009

Ratings: (0)|Views: 1,244 |Likes:
Published by Balinti Isabela

More info:

Published by: Balinti Isabela on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
Universitatea Bucureşti
 
Facultatea de Administraţie şi Afaceri
 
Master Administrarea ş
i Dezvoltarea Resurselor Umane
Datoria publică a Româ
niei
Coordonator: Masterant: Balint Isabela Ioana
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Creţoiu
Diaconu Cerasela Gabriela
Bucureşti
 2010
 
2
Cuprins:
1.
 
Prezentare generală a datoriei publice
.............................................................................32.
 
Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale
.....................................................................53.
 
Dimensiunile datoriei publice:..........................................................................................7
 
Datoria publică în octombrie 2009
 
 
Datoria publică externă totala la sfarşitul lunii octombrie 2009
 
 
Datoria publică internă la sfarşitul lunii iunie 2009
 4.
 
Datoria publică locală
......................................................................................................125.
 
Strategii privind managementul datoriei publice guvernamentale:.................................14
 
Obiective ale managementului datoriei publice
 
Măsuri pentru îmbunătaţirea portofoliului datoriei publice
 
 
Instrumente de datorie publica6.
 
Implicaţia datoriei publice asupra economiei nationale
...................................................167.
 
Monitorizarea datoriei externe şi administrarea riscului
..................................................178.
 
Nivelul optim de îndatorare..............................................................................................189.
 
Bibliografie.......................................................................................................................21
 
3
1.Prezentare generală
 
 Nu întotdeauna, resursele financiare interne ale statului acopera şi nevoile de finanţat aleacestuia; pentru realizarea unor obiective importante şi de mari dimensiuni statale apelând lacontractarea de împrumuturi de pe pieţele exte
rne de capital. Împrumutul extern trebuie utilizat
 pentru realizarea de investiţii şi nu pentru a finanţa nevoile de consum ale statului.Datoria publică externă reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind
din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice
nerezidente în România, la care se adauga datoria publică locală externă formată din totalitateaobligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din îm
prumuturicontractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente înRomânia
1
.
Guvernul poate angaja împrumuturi externe , pe termen mediu şi lung contractate directsau de către societăţi comerciale, regiile autonome şi
 
autorităţilee publice cu garanţia statului,
pentru: realizarea programelor de dezvoltare; restructurarea economica; realiazarea altor
obiective sau acţiuni de interes public; crearea şi menţinerea rezervei valutare a statului; şi
asigurarea resurselor nec
esare înlăturării efectelor determinate de calamităţi naturale sau în altecazuri de forţă majoră.
 
Datoria publică
reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale
statului, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de
Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau de autorităţile administraţiei publice locale de ladiverşi creditori, persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente în România.
 
Datoria
 publică se stabileşte şi se gestionează în mod distinct pe cele două forme ale ei: datoria publicăguvernamentală şi datoria publică locală.
 
1
Lazăr, C,
 Finanţe: finanţe publice, finanţele înterprinderii
;
Ploieşti, Editura Universităţii Petrol
-Gaze, 2007,pag . 231

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirela Nicoleta liked this
Balinti Isabela liked this
bobalex69 liked this
Ioana Stoian liked this
mariget liked this
lucicalen liked this
2xtrem liked this
indiana9h liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->