Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suport Curs 2006 Drept

Suport Curs 2006 Drept

Ratings:
(0)
|Views: 724|Likes:
Published by laviniacostica

More info:

Published by: laviniacostica on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
DREPT PENAL - partea specială
titular curs:
Conf. univ. dr. Mircea BădilăPRECIZARE
Prezentul suport de curs cuprinde doar prezentarea generală a disciplinei.Pentru aprofundarea acesteia se impune o studiere a conţinutului fiecăreiinfracţiuni în concret, a tuturor speţelor şi testelor grilă, aşa cum sunt prezentate în bibliografia obligatorie.
Partea I (pentru semestrul I)
NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE PĂRŢII SPECIALE ADREPTULUI PENAL. SISTEMUL PĂRŢII SPECIALE.
NOŢIUNEAFaptele de pericol social, componente ale fenomenului criminalităţii, suntdeclarate de legea penală ca infracţiuni. Aceste fapte se manifestă în forme deosebit devariate şi caracteristice.În această diversitate de manifestare fiecare faptă prin care se aduce atingereunor relaţii, valori sau interese sociale, politice, economice, morale cuprinde un anumitconţinut specific, anumite trăsături definitorii, care îi determină o individualitateinfracţională proprie.Pentru înlăturarea sau reducerea manifestărilor antisociale, prin mijloaceledreptului penal, este necesară incriminarea prin lege a fiecărei fapte de pericol social cainfracţiune.Pentru aceasta, norma juridică penală conţine, potrivit structurii sale, o dispoziţiede incriminare, prin care stabileşte conţinutul specific al fiecărei infracţiuni în parte, prin urmare se defineşte conţinutul juridic al fiecărei infracţiuni, în mod general şiabstract.
 
În dreptul penal român, legea incriminează ca infracţiune numai acea faptă care prezintă pericol social, respectiv aduce atingere valorilor puse sub ocrotirea legii penaleşi care presupune ca sancţiune o pedeapsă.Pe lângă conţinutul infracţional variat, faptele de pericol social declarate prinlege infracţiuni, prezintă şi un grad de pericol social abstract, care variază de la oinfracţiune la alta şi pentru stabilirea acestui grad de pericol social al faptei incriminate,legiuitorul stabileşte pentru fiecare infracţiune în parte pedeapsa corespunzătoare.Deci, norma penală conţine în structura sa - pe lângă dispoziţia de incriminare -şi o dispoziţie de sancţionare, prin aceasta din urmă stabilindu-se felul pedepsei şilimitele speciale ale acesteia.Din cele expuse rezultă dreptul penal conţine, pe lânnormele rţiigenerale, şi o categorie de norme, care determină faptele de pericol social ce constituieinfracţiuni, reglementează conţinutul specific al fiecărei infracţiuni şi stabilesc pedepsele aplicabile pentru fiecare infracţiune. Aceste norme se mai numesc şi normede parte specială şi în totalitate alcătuiesc partea specială a dreptului penal.
 Prin urmare, dreptul penal - partea specială cuprinde ansamblul normelor  juridice prin care se stabilesc faptele de pericol social considerate infracţiuni şi pedepsele aplicabile celor vinovaţi de încălcarea lor.
În teoria dreptului penal român, partea generală şi partea specială a dreptului penal reprezintă părţile componente ale unei ramuri unitare de drept - dreptul penal.OBIECTUL PĂRŢII SPECIALEDreptul penal, ca ramuunitară de drept, are ca obiect reglementarearaporturilor juridice de drept penal care izvorăsc din săvârşirea infracţiunii şi care sestabilesc între stat, societate şi persoanele care săvârşesc infracţiuni, în scopul apărăriisocietăţii împotriva infracţiunilor, prin aplicarea de pedepse şi alte măsuri penale, încazurile şi condiţiile prevăzute de lege.Ca parte componena dreptului penal, partea specială are ca obiectdeterminarea faptelor de pericol social care aduc atingere intereselor de stat, ordinii dedrept, drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, pe care le consideră infracţiuni, precum şi stabilirea felului şi limitelor speciale ale pedepselor sau a măsurilor penale ceurmează să fie aplicate pentru sancţionarea acelor infracţiuni.ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ÎNTRE PARTEA GENERALĂ ŞIPARTEA SPECIALĂ A DREPTULUI PENALCele două părţi ale dreptului penal - generală şi specială - sunt părţi componente aleaceleiaşi ramuri de drept - dreptul penal.
Asemănări:
 Normele penale, în ansamblul lor, servesc la definirea infracţiunilor, acondiţiilor răspunderii penale, a sistemului pedepselor şi a regimului de aplicare aacestora.
2
 
La reglementarea şi realizarea raporturilor juridice penale contribuie atâtnormele părţii generale cât şi normele părţii speciale ale dreptului penal.
Partea generală a dreptului penal cuprinde normele prin care sunt consacrate principiile fundamentale ale dreptului penal şi regulile generale privind definireainfracţiunii, condiţiile răspunderii penale, categoriile şi limitele generale ale pedepselor,individualizarea pedepselor, măsurile de siguranţă, cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării.
Principiile şi regulile generale se concretizează prin partea specială a dreptului penal, aici realizându-se individualizarea şi diversificarea în forme tipice, variate anoţiunii generale de infracţiune, definită de partea generală. Partea specială stabileşte înmod expres faptele socialmente periculoase care sunt considerate infracţiuni, condiţiilede incriminare ale acestora şi limitele speciale ale pedepselor aplicabile, respectivreglementează diferitele infracţiuni, dând definiţia legală a conţinutului normativ - iar uneori şi denumirea (
nomen iuris
) - fiecărei infracţiuni în parte (trădare, omor, viol, furtetc.) şi fixând pedeapsa corespunzătoare. Dată fiind varietatea infracţiunilor, parteaspecială cuprinde tabloul tuturor infracţiunilor prevăzute de legislaţia penală în vigoareşi însumează toate normele penale din partea specială a Codului Penal (art. 172 - 510) şilegile speciale.
 Nici una din părţile generală şi specială a dreptului penal nu pot fiinţa singure,constituind împreună părţile aceluiaşi întreg - dreptul penal.
Deosebiri:
a) prin obiectul specific al reglementării lor:
 pe când normele părţii generale reglementează infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa în general, normele părţii speciale prevăd infracţiunile în particular (crime sau delicte), în tipicitatea lor. În esenţă, partea generală stabileşte ce esteinfracţiunea şi pedeapsa, iar partea specială stabileşte care sunt infracţiunile prevăzutede lege şi pedepsele aplicabile pentru fiecare în parte. b) prin structura diferită a celor două feluri de norme penale:
normele părţii generale cuprind dispoziţii, reguli, principii generale privitoarela rolul şi scopul dreptului penal, la infracţiune, infractori, răspundere penală, pedeapsă- exprimate sub formă de norme enunciative (declarative), în schimb normele părţiispeciale sunt norme de drept penal propriu-zise sau tipice, care definesc, descriu saudetermină trăsăturile obiective şi subiective ale fiecărei fapte de pericol socialincriminată ca infracţiune şi prevăd pedeapsa corespunzătoare. Normele părţii specialemai sunt denumite norme de incriminare (L. Biro) sau norme sancţionatoare (I.Ceterchi) - deosebindu-se prin trăsăturile esenţiale, specifice, ale structurii lor, decelelalte norme de drept.c) prin frecventa modificare determinată de evoluţia realităţii sociale:
normele părţii generale manifestă mai multă stabilitate fiind supuse mai rar schimbării (întrucât se ocupă de aspectele, regulile şi principiile fundamentale aledreptului penal);
în schimb, normele părţii speciale reflectă în mod mai nemijlocit şi mainuanţat diversele transformări care au loc în realitatea socială, sunt mai puţin stabile,legiuitorul incriminând sau dezincriminând fapte, urcând sau coborând limitele de pedeapsă pentru diferite infracţiuni în anumite perioade. În acest sens se vorbeşte în
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bojan Laura liked this
Carmen Elena liked this
Carmen Elena liked this
Mogari Mihaela liked this
Teo Sweet liked this
Valeriu56 liked this
Valeriu56 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->