Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A a A

A a A

Ratings: (0)|Views: 89 |Likes:
Published by mihai_8888

More info:

Published by: mihai_8888 on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2010

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCATIEI SI TINERETULUIAL REPUBLICII MOLDOVACOLEGIUL DE MICROELECTRONICA SI TEHNICADE CALCUL
REFERAT
LA Protecţia civilăTema:Principiile şi cerinţeleProtecţiei civile
A ELABORAT:Roşca Ana-MariaA VERIFICAT:OuşChisinau2009
 
SERVICIULPROTECŢIEI CIVILE SI SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE
(OR. CHIŞINĂU STR. GH. ASACHI-69)
Proclamarea la 27 august 1991 a independentei RepubliciiMoldova a constituit un efort reformator a instituţiilor statale.În scopul reglementarii activităţii structurilor Apărării Civilea Republicii Moldova şi în conformitate cu declaraţia deindependenţă a Republicii Moldova, în anul 1991, PreşedinteleRepublicii prin Decretul nr.244 din 24 decembrie 1991 "Cuprivire la Apărarea Civilă a Republicii Moldova" a decretattrecerea sub jurisdicţia Republicii Moldova a Statului Major alApărării Civile, a instituţiilor şi organelor lui de comandă,precum şi a unităţilor militare ale Apărării Civile a URSS,dislocate pe teritoriul republicii.Prin decretul menţionat s-a stabilit că toate bunurile StatuluiMajor al Apărării Civile a Republicii Moldova şi ale instituţiilor din subordine, armamentul şi baza tehnico-materiala aunităţilor militare ale Apărării Civile a URSS,
 
dislocate pe teritoriul republicii sunt proprietatea RepubliciiMoldova.În continuare prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldovanr.265 din 14 mai 1993 Statul Major al Apărării Civile a fosttrecut în subordinea Ministerului Apărării.Apoi, prin Directiva Marelui Stat major al Forţelor Armate aleRepublicii Moldova nr.17/018 din 01 septembrie 1993 StatulMajor al Apărării Civile a fost reorganizat în DepartamentulProtecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale.Ţinând cont de faptul că sistemul protecţiei civile înmajoritatea ţărilor dezvoltate este separat de Forţele Armate şispecificul administrării protecţiei civile în regim cotidian, cît şi în situaţii excepţionale prin intermediul organelor administrative publice centrale, locale şi agenţilor economici,Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.541 din 02octombrie 1996 a retras Departamentul Protecţie Civilă şiSituaţii Excepţionale din subordinea Ministerului Apărării,precum şi Direcţia Pompieri si Salvatori din subordineaMinisterului Afacerilor Interne, cu toate structurile lor departamentale, tehnica, patrimoniul, fondurile de bază şi dealtă natură, care au fost incluse în componenţaDepartamentului.Prin Legea Republicii Moldova nr.75-XV din 18 aprilie 2001"Pentru modificarea si completarea Legii nr.64-XM" din 31 mai1990 denumirea departamentului a fost schimbată, numindu-seDepartamentul Situaţii Excepţionale.În legătură cu aprobarea noii structuri a administraţieipublice conform Hotărârii Guvernului nr.357 din 23.04.2005"Privind masurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţiadministrative centrale ale Republicii Moldova" DepartamentulSituaţii Excepţionale se reorganizează în componentaMinisterului Afacerilor Interne. Principiile fundamentale de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->