Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fliegauf Gergely: Összesített tematika 2009/2010 2. félév

Fliegauf Gergely: Összesített tematika 2009/2010 2. félév

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:
Published by Gergely Fliegauf

More info:

Published by: Gergely Fliegauf on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
1 |oldal
 
Rendőrtiszti FőiskolaBüntetés-végrehajtási Tanszék Témavázlat2009/2010 tanévII. félév.Az első éves nappali tagozatos hallgatók számára,büntetés-végrehajtási pszichológia tantárgybólTéma: 2. A személyiség és fejlődéseóraszám: 28előadás: 12 óraszeminárium: 10 óragyakorlat: 6 órakreditérték: 2Az órarend szerinti órák időpontjai:
Az órák időpontjait a hallgatók a tanszék titkárságán egyeztessék.
Témakörök:
1. A kábítószer-probléma pszichiátriai megközelítése2. A kábítószer-probléma kontextuális megközelítése3. Kábítószer-probléma a börtönben4. „Chicagói” devianciaelméletek5. Agresszióelméletek6. Segítségnyújtás és bántalmazás7. A szociálpszichológia alapvető kísérleteinek börtönbeli értelmezése (A konformizmus kéttovábbi definíciója)8. Normák és viselkedés9. Normák és konformitás10. Irving Janis: a csoportgondolkodás szimptómái11. Irving Janis csoportgondolkodás elméleteA szociálpszichológia a szelf fogalma alatt a társadalmi és társas szerepeink összességétérti. A szelf két alapvető tulajdonsága a kontinuitás és a kongruitás, és ez a két dolog fogjameghatározni a börtönközeget. Az első félév tananyaga e köré épült. A hallgatók a másodikfélév során elsajátítják a szociálpszichológia alaptételeit a börtönnel kapcsolatban, akülönböző deviancia és agresszióelméleteket – hogy értsék, hogy a fogvatartottak státuszáta jogszabályokon kívül még milyen fontos faktorok határozzák meg –, továbbá foglalkoznaka kábítószer-probléma többirányú megközelítéseivel.A hallgatók munkáját megkönnyíti, hogy a tételek ki vannak dolgozva ahttp://bvpszichologia.blogspot.com/weboldalon.
A tantárgy félévi teljesítével kapcsolatos információk 
A tanórákon kötelező a felkészült és aktív részvétel. Hiányozni a tanórák legfeljebb 20%-áróllehet, ellenkező esetben a félév teljesítésének aláírását meg lehet tagadni. Méltánylástérdemlő esetekben a Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője dönt.
2 |oldal
 
A hallgatók az órákon szóbeli és írásbeli feladatokat kapnak, amelyeket önállóan vagycsoportosan kell megoldaniuk. A félév során nem lesz zárthelyi dolgoztat, azonban az óraiaktivitás minősége és mértéke beszámítható a vizsgaeredménybe.
A vizsgával kapcsolatos információk 
A számonkérés formája
beszámoló.
A hallgató az első féléves tételek, és a második félévestételek közül egy-egy tételt kap meg kidolgozásra.Az első évfolyamos képzés első félévének anyagából a második félév vizsgatételei között akövetkezők fognak szerepelni:1. Attitűdök és viselkedés2. Attitűdök és attitűdváltozás3. A társas identitás4. A csoportok észlelése5. A self 6. Személyészlelés
A vizsgán tehát két tételből kell beszámolni.
A hallgató ügyeljen a tételek pontoscímére.A hallgatók tanulmányozzák ahttp://bvpszichologiahirek.blogspot.com/weboldalt is, ahol atantárggyal kapcsolatos egyéb fontos tudnivalókat találhatnak.
Kötelező irodalom:
Aronson, Elliot (1996), A társas lény, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 171-211oldalak,
kiemelt: 193. oldal
 Csepeli György (1997), Szociálpszichológia, Osiris, Budapest, 327-333, 334-344, 422-427,430-434, oldalakFüredi János et al (2003), A pszichiátria rövidített története, Medicina Könyvkiadó Rt.,Budapest, 225-247Adler F., Mueller G.O.W., Laufer W.S. (2005), Kriminológia, Osiris, Budapest,
316-317(kiemelt)Ajánlott irodalom:
Fromm, Erich (2006), A rombolás anatómiája, Háttér Kiadó, Budapest, 539-636 oldalak
3 |oldal

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->