Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cartea MorŢilor

Cartea MorŢilor

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by Bibistroc Gaby

More info:

Published by: Bibistroc Gaby on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

CARTEA MOR\u0162ILOR
Samael Aun Weor
Capitolul I
MOARTEA

\u00cen cursul existen\u0163ei prin organismul uman curg diferite tipuri de energii. Fiecare tip de energie are propriul mod de ac\u0163iune. Fiecare energie se manifest\u0103 la timpul ei. For\u0163a motrice \u015fi muscular\u0103 se manifest\u0103 la patru luni \u015fi jum\u0103tate de la momentul concep\u0163iei; aceasta are leg\u0103tur\u0103 cu apari\u0163ia func\u0163iei pulmonare \u015fi respiratorii. La 10 luni \u015fi jum\u0103tate se dezvolt\u0103 complet metabolismul \u015fi \u0163esuturile conjunctive. C\u00e2nd copilul are v\u00e2rsta cuprins\u0103 \u00eentre 2 \u015fi 3 ani sistemul celebro-spinal este complet format.

Personalitatea uman\u0103 se formeaz\u0103 \u00een primii 7 ani de via\u0163\u0103 \u015fi la 14 ani apare energia personal\u0103 care curge prin sistemul nervos simpatic, iar la v\u00e2rsta de 35 de ani sexul apare \u00een forma sa transcendent\u0103 de emo\u0163ie creativ\u0103. Aceasta este v\u00e2rsta la care noi puteam realiza ceea ce este Sufletul. Omul obi\u015fnuit nu are suflet, sau, mai degrab\u0103, \u00eenc\u0103 nu este un om, \u00eenc\u0103 nu are un suflet.

Animalul intelectual denumit fals om este o ma\u015fin\u0103 controlat\u0103 de Legiunea Egoului. Egoul este divizat. Trebuie s\u0103 citesc o carte, spune func\u0163ia intelectual\u0103. M\u0103 duc la un meci de fotbal, spune func\u0163ia motrice; mi-e foame, declar\u0103 digestia; vreau s\u0103 g\u0103sesc o femeie, spune EGOUL pasiunii, etc., etc. Toate EGOURILE se ceart\u0103 \u00eentre ele. EGOUL care ast\u0103zi jur\u0103 credin\u0163\u0103 GNOZEI (cunoa\u015ftere), este \u00eenlocuit de altul care ur\u0103\u015fte GNOZA. EGOUL care ast\u0103zi ador\u0103 o femeie este mai t\u00e2rziu \u00eenlocuit de altul care o ur\u0103\u015fte.Numai realiz\u00e2ndu-ne sufletul stabilim \u00een interiorul nostru un principiu permanent de con\u015ftiin\u0163\u0103. Cel care \u015fi-a realizat Sufletul tr\u0103ie\u015fte con\u015ftient dup\u0103 moarte. Sufletul poate fi creat prin acumularea celor mai fine energii produse de organism \u015fi printr-o cristalizare realizat\u0103 prin eforturi supreme astfel \u00eenc\u00e2t sinele s\u0103 devin\u0103 con\u015ftient \u00een mod total \u015fi definitiv. Din p\u0103cate, animalul intelectual numit om, \u00ee\u015fi risipe\u015fte energiile \u00een mod stupid t\u00e2njind, \u00eenfurindu-se, prin fric\u0103, ur\u0103, avari\u0163ie, pasiune, gelozie, etc.

Este urgent ca noi s\u0103 creem o voin\u0163\u0103 con\u015ftient\u0103, este indispensabil ca noi s\u0103 fim martorii tuturor g\u00e2ndurilor noastre \u015fi s\u0103 ac\u0163ion\u0103m \u00een conformitate cu JUDECATA INTERIOAR\u0102. Numai \u00een acest fel noi ne putem cunoa\u015fte pe noi \u00een\u015fine \u00een profunzime \u015fi astfel s\u0103 realiz\u0103m Sufletul.

RAZA MOR\u0162II

Raza Mor\u0163ii reduce a\u015fa zisul om la o chintesen\u0163\u0103 molecular\u0103, \u00een acela\u015fi mod \u00een care o mul\u0163ime de flori pot fi reduse la un singur\u0103 pic\u0103tur\u0103 de esen\u0163\u0103 de parfum. Deoarece energia mor\u0163ii este at\u00e2t de puternic\u0103, ea distruge organismul \u00een mod total.Este un curent cu un voltaj at\u00e2t de mare c\u0103 distruge \u00een mod inevitabil organismul atunci c\u00e2nd trece prin el. A\u015fa cu fulgerul poate pr\u0103bu\u015fi un copac, tot astfel moartea preface corpul omenesc \u00een cenu\u015f\u0103. Este singurul tip de energie c\u0103ruia corpul nu \u00eei poate rezista. Aceast\u0103 raz\u0103 leag\u0103 fenomenul mor\u0163ii de concep\u0163ie. Cele dou\u0103 fenomene se \u00eent\u00e2lnesc. C\u00e2nd esen\u0163a se deta\u015feaz\u0103 de vechiul corp la impactul teribil al razei mor\u0163ii, o imens\u0103 tensiune electric\u0103 este produs\u0103 pe o anumit\u0103 frecven\u0163\u0103 cheie \u015fi rezultatul axiomatic este acela al mi\u015fc\u0103rii \u015fi al combina\u0163iei care determin\u0103 GENEZA viitorului corp fizic. Din aceast\u0103 cauz\u0103 cei mai fini constituen\u0163i ai embrionului fertilizat sunt aranja\u0163i \u00een ordine corespunz\u0103toare, av\u00e2nd o anumit\u0103 tensiune electric\u0103 \u015fi o frecven\u0163\u0103 cheie a mor\u0163ii ca baz\u0103.

CEEA CE CONTINU\u0102

Dou\u0103 lucruri ajung in morm\u00e2nt. Primul este corpul fizic, al doilea este personalitatea uman\u0103. Dup\u0103 cum am spus, cel de al doilea se formeaz\u0103 \u00een timpul primilor 7 ani ai copil\u0103riei \u015fi se consolideaz\u0103 prin experien\u0163\u0103. C\u00e2teodat\u0103 personalitatea b\u00e2ntuie prin cimitir sau p\u0103r\u0103se\u015fte morm\u00e2ntul c\u00e2nd cei care asist\u0103 la \u00eenmorm\u00e2ntare o viziteaz\u0103 sau \u00eei aduce flori. Dar \u00een cur\u00e2nd personalitatea se va dezintegra. Personalitatea este energic\u0103 \u015fi atomic\u0103. Personalitatea este muritoare. Nu exist\u0103 nici un viitor pentru personalitatea unui om mort; aceasta este supus\u0103 mor\u0163ii.

Personalitatea nu se re\u00eencarneaz\u0103. Personalitatea va fi un copil la un moment dat \u015fi va muri c\u00e2nd \u00eei va veni timpul. Ceea ce supravie\u0163uie\u015fte este esen\u0163a, c\u0103reia i se mai spune FANTOMA PERSOANEI MOARTE.

\u00cen interiorul fantomei, al EGOULUI RE\u00ceNCARNAT, se g\u0103se\u015fte SINELE. Legiunile Diavolilor sunt cele care vor supravie\u0163ui. Este o gre\u015feal\u0103 s\u0103 ne diviz\u0103m fiin\u0163a \u00een dou\u0103 EGOURI, unul superior \u015fialtul inferior: EGOUL este LEGIUNEA DE DIAVOLI , care se dezvolt\u0103 \u00een noi \u00een mod normal; acesta este totul.

\u00cen literatura ocult\u0103 se vorbe\u015fte foarte mult despre EGOUL
SUPERIOR, despre EGOUL DIVIN, dar de fapt, a\u015fa zisul EGO SUPERIOR

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->