Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Formy Prezentacji Danych Statystycznych

Formy Prezentacji Danych Statystycznych

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 11,720|Likes:
Published by maciauskas

More info:

Published by: maciauskas on Feb 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
Formy prezentacji danych statystycznych
Opracowane dane statystyczne mogą przybierać formy:- tablic statystycznych,- wykresów statystycznych,- tekstu,- mieszana  Najbardziej dla statystyki właściwymi formami są, prezentacje danych za pomocą tablic i różnych postaci graficznych. Nie wykluczają one stosowania opisu, który może byćdobrze odbierany przez osoby zainteresowane okrlonym zjawiskiem, a nie macedostatecznego przygotowania do samodzielnego interpretowania danych liczbowychzawartych w tablicach statystycznych czy tez ilustrowanych na wykresach.Informacje Ministerstwa Zdrowia i Opieki Specznej o stanie zdrowiaspeczeństwa, Ministerstwa Edukacji Narodowej o stanie wiaty i inne poparteodpowiednimi i odpowiednio zinterpretowanymi danymi mogą być bardziej wartościowym przybliżeniem zjawiska niż inne formy prezentacji.Za mieszaną formę informacji statystycznej można uznać systematyczne sprawozdaniaównego Urdu Statystycznego o stanie gospodarki państwa w poszczególnychkwartałach.
Tablice statystyczne
 
Tablica statystyczna
 jest formą uporządkowania danych liczbowych dotyczących jednej lubwięcej zbiorowości według przyjętych kryteriów.Elementy składowe tablicy statystycznej są:
numer 
tytuł
właściwa treść tablicy
objaśnienia
źródło
 
Tytuł
okrla jaka zbiorowość statystyczna jest ujęta w tablicy. Powinien być onsformułowany jasno, dokładnie i zwięźle a przy tym należycie informować o zawartej w niejtreści.
 Właściwa treść tablicy
– zawarte są w rubrykach (kolumnach) i wierszach których sensokreślają 
główka
i
boczek  Głowka – 
górna część tablicy określająca poszczególne kategorie podziału zbiorowości
Boczek 
– obejmuje poszczególne zbiorowości podzielone liczbowo na na kategorie wykazanew główce. Nadmierne rozbudowanie boczku jest wnież niepądane, chociaż ucżliwćodczytywania tablicy jest z tego powodu mniejsza niż z powodu nadmiernie rozbudowanejgłówki.Warunkiem poprawnego odczytywania i rozumienia danych liczbowych jest logiczny układtablicy. Dotyczy to zwłaszcza tablic kombinowanych, w których dane liczbowe zawarte w poszczególnych kolumnach i wierszach są wielkościami ilustrującymi jednocześnie więcej niż jeden wariant cechy lub więcej niż jedno kryterium podziału zbiorowości. Duże znaczenie ma jasne, jednoznaczne nazewnictwo tytułów poszczególnych rubryk i wierszy.Budowanie tablic złożonych z więcej niż jednego szeregu statystycznego celowe zewzględu na pełniejsze wykorzystanie papieru, ma duży sens wtedy, gdy ujęte w jednej tablicyszeregi statystyczne przedstawiają zjawiska ze sobą logicznie powiązane. Łączne ich ujecie pozwala wtedy na dokonanie celowych porównań i na wyciągniecie właściwych wniosków bez konieczności szukania niezbędnych do dokonania porównań danych liczbowych wodrębnych tablicach.Uwagi dotyczące budowy tablic statystycznych nie byłyby wyczerpane, gdyby nie powiedziano o jeszcze jednej istotnej dla nich rubryce (wierszu). Ta rubryka i tym wierszemsą rubryka i wiersz ,,ogółem". Z reguły stanowią, one pierwsza pozycje główki i pierwszywiersz każdej tablicy statystycznej.
 Objaśnienia
powinny być w zasiądzie zamieszczone bezpośrednio przy tablicy. Wielkościliczbowe uwidocznione w poszczególnych rubrykach i wierszach, jak również sformułowania
 
słowne wymagające objaśnienia są zaopatrywane w odsyłacze literowe, rzadziej liczbowe,które są informacja dla czytelnika, że należy w zapisie na końcu tablicy przeczytać, coodsyłacz oznacza.
 Źródło danych
stanowi dla czytelnika informacje o tym,
 skąd 
pochodzą dane liczbowezawarte w tablicy. Podanie źródła ma istotne znaczenie dla czytelnika bardziejzainteresowanego przedstawionym w tablicy zjawiskiem, albowiem pozwala mu na łatwedotarcie do podanego źródła i skonfrontowanie z nim publikowanych danych.Czasami w tabelach spotykane są różne znaki. Są one określane mianem
znaki umowne.
Mają one zazwyczaj formę:
-
 
- pozioma kreska
- oznacza, ze opisane w tablicy zjawisko nie występuje;
0 (zero) -
oznacza, ze opisane w tablicy zjawisko w rzeczywistości występuje, ale wrozmiarze mniejszym od podstawowej jednostki miary przyjętej w tablicy. Dla przykładu, jeżeli produkcja jakiegoś wyrobu wynosiłaby 0,480 tony, a przyjęta jednostka miary wtablicy byleby tona, to ilość ta jako nieuzasadniająca zaokrąglenia do 1 tony (poniżej 0,5t), zostałaby oznaczona w tablicy znakiem „0";
0,0 (zero, zero)
- oznacza, ze badane zjawisko występowało w wielkości mniejszej od 0,05.W podanym powyżej przykładzie oznaczałoby to produkcje tegoż wyrobu wynosząca0,048 t i mniej;
□ - kwadrat
- jest znakiem występującym w ,,Przeglądzie międzynarodowym"; oznacza, zedane dla Polski różnią się zakresem od danych w części krajowej Rocznika;
. - kropka
- umieszczona w odpowiednim miejscu w tablicy zamiast liczby określającejwielkość zjawiska oznacza, ze dane zjawisko występuje, ale brak jest o nim wiarygodnychdanych;
X - krzyżyk 
- jest znakiem umieszczanym w tablicy statystycznej w miejscach, w którychwpisanie liczby byłoby nielogiczne ze względu na sam układ tablicy, na przykład wtablicy ilustrującej odległości miedzy miastami wojewódzkimi wpisanie odległości zPoznania do Poznania, z Krakowa do Krakowa itd.
∆ - trójkąt
- oznacza, ze nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji. Objęta badaniem i ujęta w tablicy zbiorowość, są to bezrobotni według stanu z listopada1997 r.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mateusz Went liked this
Robert Stefanek liked this
Kasia Cichocka liked this
piter125 liked this
kubapietruk liked this
TheRenmos liked this
Agnieszka Sławińska liked this
Szymon Sekulski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->