Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dinimizi ögreniyorum

Dinimizi ögreniyorum

Ratings: (0)|Views: 1,955|Likes:
Published by yinalpulat
Diyanet işleri, çocuk kitapları
Diyanet işleri, çocuk kitapları

More info:

Published by: yinalpulat on Feb 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2011

pdf

text

original

 
TRKñYE DñYANET VAKFI YAYINLARI
DinimiziÖ´reniyoruz
Yaz Kur’an KurslarÜÖðrenci KitabÜ
Dinimizi Ö´reniyoruz
Yaz Kur’an KurslarÜÖðrenci KitabÜ
Her íeyi bir hikmetle yaratmÜí olan Rabbimiz, iki kitapaçmÜítÜr önümüzde: Kudretinin sÜnÜrsÜz ve sayÜsÜz eserleriyledopdolu
kâinat 
ve kendisinin kelâmÜ olan mübarek 
 Kur’an
.ñnsanoðlu, Allah’Ün, kâinat kitabÜnda ve Kur’an’Ünda önüneaçmÜí olduðu ayetlerini okuyarak evrenin ve hayatÜnsÜrlarÜnÜ anlamaya çalÜíÜr. Ve keífedilen her bir sÜr, karÜncayÜ bile incitmeyecek hassaslÜða sahip daha iyi bir insan olmanÜn da ilk adÜmÜdÜr.Sevgili yavrularÜmÜz, sizler de bu yolculuða yaz Kur’ankurslarÜnda saygÜdeðer öðreticilerinizle katÜlacaksÜnÜz.
Sararan yapraklarÜyla güzü, her íeyi kendi rengineboyayan kÜíÜ ve büyüleyen yeíilliðiyle baharÜ geridebÜraktÜk. ArdÜndan güzelim yaz mevsimi geldi. ìimdi yazKur’an kurslarÜnda cÜvÜl cÜvÜl bir neíeyle Allah’Ün ikikitabÜnÜ okuyup evrenin sÜrlarÜnÜ aralamanÜn zevkinitadacaksÜnÜz.
 Dinimizi Öðreniyoruz: Yaz Kur’an KurslarÜ Öðrenci KitabÜ
adlÜ bu kitap, sizin yaz yolculuðunuzun rahatve zevkli geçmesi için sade bir dilde ve eðlendiricietkinliklerle hazÜrlandÜ.Umuyoruz ki “Nereye gidiyorsun?” diye soranlara artÜk daha bir neíeyle “Yaz Kur’an Kursuna” diyeceksiniz.Sevgiyle büyüyün ve geleceðe umutla yürüyün.
1
1
 D  i   n  i   m i   z i    Ö  ´  r  e  n  i   y o r  u  z
 Y  a z  K  u r ’   a n K  u r  s  l   a r  Ü  Ö  ð  r  e n c i   K  i   t  a b  Ü 
1   
 
 Dinimizi Öðreniyoruz: Yaz Kur’an KurslarÜ Öðrenci KitabÜ - 1
YayÜn No: 380Birlikte Öðrenelim Serisi : 1Yaz Kur’an KurslarÜ Eðitim Seti: 1Bu kitabÜnDin ñíleri Yüksek Kurulu’nun 03.05.2007 tarih ve 35 sayÜlÜ kararÜ ile yaz Kur’an kurslarÜnda okutulmasÜ uygun görülmüítür.Türkiye Diyanet VakfÜ Mütevelli Heyeti’nin24.01.2007/1229-16 sayÜlÜ kararÜyla basÜlmÜítÜr.ISBN 978-975-389-539-207.06.Y.0005.380
Proje
Prof. Dr. Muhammet ìevki AydÜn
ñçerik DanÜímanlarÜ
Prof. Dr. M. Emin ÖzafíarDr. Ulvi AtaDr. Ömer Menekíe Abdullah KorkmazHayrullah Köken
Editör 
 Alpaslan DurmuíHatice IíÜlak 
Yazarlar 
 Abdullah AçÜk  Abdullah Bektaí Alpaslan DurmuíCihan ÇarbaíDudu EkinciGülten KalkancÜHatice IíÜlak ñbrahim Hakan Karataíñlyas AslanMelek ÇakÜroðlu Aslan Veli Karataí
Çizimler 
ÇaðrÜ CebeciLevent KaranfilMahmut AcarMüzeyyen YÜlmazNecmettin AsmaÖmer MerkenReza Hemmatiradìafak TavkulTuran DertliYahya Alakay 
Grafik TasarÜm ve Uygulama
 Ahmet KarataíFurkan Selçuk Ertargin
ñnceleme
Doç. Dr. Halil EkíiDr. Mustafa OtrarNeriman G. KaratekinYrd. Doç. Dr. Süleyman Akyürek 
YayÜn Koordinasyon
Ömer Kara
HazÜrlayan
EDAMEðitim DanÜímanlÜðÜ ve AraítÜrmalarÜ Merkezi
web:
 www.edam.com.tr
Tel/Faks:
(+90 216) 481 30 23 pbx
e-posta:
edam@edam.com.tr
BaskÜ
Türkiye Diyanet VakfÜ YayÜn MatbaacÜlÜk ve Tic. ñíl.OSTñM Örnek Sanayi Sitesi 1. Cd. 358. Sk. No: 11Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 354 91 31 Faks: (0312) 354 91 32e-posta: tdvyayin@diyanetvakfi.org.tr
© Bütün YayÜn HaklarÜ Türkiye Diyanet VakfÜ’na aittir.5. baskÜ (gözden geçirilmií)
 
TRKñYE DñYANET VAKFI YAYINLARI
Yaz Kur’an KurslarÜÖðrenci KitabÜ
DinimiziÖ´reniyoruz
1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->