Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Csak óvatosan, az aurád megmutatja igazi lényedet (2007, 6 oldal)

Csak óvatosan, az aurád megmutatja igazi lényedet (2007, 6 oldal)

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Published by jamborsago

More info:

Published by: jamborsago on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
Csak óvatosan! - az aurád megmutatja igazi lényedet
 
Egy falevél aurája láthatóezen a nagyfrekvenciásfelvételen
 
A színek nagyon fontosszerepet töltenek be azéletünkben, de mivelvalamennyiünknekhétköznapi dolognakszámítanak, hajlamosakvagyunk természetesnekvenni létezésüket. Bizonyosvagyok benne, hogy sokaknakfel sem t
ű
nik a színekcsodálatosan gazdag,érzelemdús világa - legfeljebbha szabadságra mennek, sezáltal kiszakadnak amindennapi élet egyhangúságából. Nagy általánosságban elmondható, hogy azembereknek csak akkor válnak igazán fontossá a színek amikor valamit vásárolniszeretnének. Egy új ruhát, egy új autót, vagy esetleg egy másik bútort. A színek nemegyformán hatnak ránk, az ízlésünk is változik, de a hangulatunktól is függ, hogy mikor,milyen színek alkotta környezetben érezzük magunkat jól. Vajon mi lehet ennek amagyarázata?
 
lt, hogy ez az energiamez
ő
más és más - érzelmi ésfizikai állapotunk függvényében.
 
ikövetkeztethet
ő
ebb
ő
l embertársainkra, s persze sajátmagunkra vonatkoztatva!Szoktunk beszélni 'meleg' és 'hideg' színekr
ő
l, de gyakran embertársainkat iskülönböz
ő
színárnyalatokkal jellemzünk 'sötét alaknak vagy 'ragyogó elmének.Valószín
ű
ezen mondások eredetére a magyarázat: a régi korok emberei igenis láttakbizonyos energiamez
ő
t embertársaik körül, s ráadásul ezt a mez
ő
t még színesben islátták. Azonban nemcsak a régi korok emberei voltak képesek erre. Kirliánéknagyfrekvenciás lemezeket használtak az aura megjelenítésének el
ő
segítésére, s fotóikalapján a különböz
ő
él
ő
lényeknek még az aura sugárszerkezete is felderíthet
ő
volt.Ahogy fejl
ő
dött a technika sorra került az ember egyes testrészeit (pl. ujjait) körülvev
ő
 aura vizsgálatára, s ebb
ő
l kiderüA nagyfeszültség
ű
lemezek segítségével végzett mérések túl 'durvák' voltak,elfedték az aura finom részleteit. Mást kellett hát kitalálni. Meg kellett tanulni látni azaurát! Miel
ő
tt azonban mi is megtanulnánk, nézzünk most meg itt egy összeállítást melytulajdonképpen gy
ű
 jtemények gy
ű
 jteményét tartalmazza! Többen összegy
ű
 jtöttékugyanis az aura színére és az adott személyiség milyenségére vonatkozó megfigyeléseket.Lássuk mennyi minden kVörös. - A tisztánlátók egyetértenek abban, hogy a vörös az energia színe. Ezrokon fogalom az 'idegi és érzelmi állapot'-tal. Az összes színt beleértve leszögezhet
ő
,
Forrás: http://www.doksi.hu
 
hogy nagyon sok múlik az árnyalat er
ő
sségén, s a szín kapcsolatán más színekkel. Eztermészetesen igaz a vörösre is. Ha a sötétvörös van túlsúlyban, s az egyén szeret is vörösruházatot viselni, akkor bizonyos lehet abban, hogy az illet
ő
egyfajta ideges, nyugtalanállapotban van, mely még személyiségének fejl
ő
désére is veszélyes lehet. A színösszetétele is fontos jelzés. a bíborvörös er
ő
s 'én'-t jelent. Azonban a vörös halványabbárnyalata, bár szintén energikus személyre utal, ez a körülmény már sokkal jobban jelziazt a tendenciát, hogy az egyén megindult az érzelmi egyensúlyának megteremtése felévezet
ő
úton.
 
pirosba vagy rózsa-színbe, s milyen s
ű
r
ű
n használnak ilyen szín
ű
kozmetikai szereket?
 
kkal tehát, akiketszemmel láthatóan túl sok vörös vesz körül, érdemes óvatosan bánni.
 
 ja, akkor ezazt is jelentheti, hogy túlságosan önz
ő
és ráadásul érzelmileg is bizonytalan.
 
r állapotával, s a szexuális összhanggal. Jelent vágyat,kívánságot és sóvárgást.
 
zben - ígymutatják, hogy
ő
k olyasvalakik, akik fel akarják hívni magukra a figyelmet.
 
ló narancssárga olyan személyt sejtet, aki abban az id
ő
ben hajlamos alustálkodásra.
 
A világospiros szín
ű
aura már enyhe provokáció hatására is sötétvörösre válthat(pulykaméreg!), így hát legyen óvatos! A piros és a rózsaszín az éretlenség jele. Ugye Önis észrevette, hogy a tizenévesek milyen szívesen öltöznek korallAmikor a szín egyfajta sötétrózsaszínbe hajlik - mely szín a vörös és a kékegyfajta keveréke - ez egy nyugodtabb, kontrollált személyiséget fed. A gyöngyházfény
ű
,szivárványszínekben játszó rózsaszín gyakran a szerelmes emberek auraszínét jellemzi.A szerelmesekre mondják is, hogy rózsaszínben látják a világot. AzoHa úgy találja, hogy vonzódik a vöröshöz feltétlen meg kell bizonyosodnia arról,hogy valójában sokkal többet használja-e ezt a színt, vagy pedig a többi színnelmegfelel
ő
egyensúlyban. Ha ugyanis tényleg túlnyomóan ezt a színt használValószín
ű
leg észrevette már, hogy ha valaki nagyon felmérgeli magát, akkorvörös fény villan a szemében, s ez arra figyelmeztet, hogy vihar van kitör
ő
ben, vagyis jólesz vigyázni. (Vörös köd ereszkedik eléje.) A vörös szín összefügg az akarater
ő
vel, aszimpatikus idegrendszeMindig érdekes lehet felkutatni azokat az embereket, akik vörös autót szeretnekvezetni. Ök nemcsak egyszer
ű
en ilyen autót vásárolnak, hanem a lehet
ő
legsötétebbárnyalatot veszik meg, amit csak kapni lehet.
Ő
k hajlamosak arra is, hogy az autójukata szokásosnál sokkal jobban kidíszítsék. Valószín
ű
leg úgy fogja találni, hogy azok, akikvörös autót vezetnek sokkal jobban hajlamosak agresszivitásra vezetés köNarancssárga. - Ez nagyon jó szín. A Napnak a színe. Energiát jelent. Perszevalószín
ű
leg nem azt a fajta energiát, amelyet a vörös. A narancssárga szín
ű
aurahordozói ugyanis sokkal kreatívabbak, mint vörösszín
ű
társaik. Ez a szín er
ő
shajlandóságot mutat arra, hogy más színekkel együtt jelenjen meg. Az aranyba hajónarancssárga szín életer
ő
s személyt mutat, aki jó önkontrollal rendelkezik. Olyanvalakit, aki elvégzi kit
ű
zött feladatait. A szín árnyalatának er
ő
ssége is fontos. Példáulegy sötétbe hajSárga. - A legtöbb pszichológiai forrás megegyezik abban, hogy ez az értelemszíne. Azok, akik szeretik ezt a színt, mély gondolatokkal rendelkez
ő
emberek. Sokatolvasnak, s minél jobb intellektussal rendelkeznek, ez a szín annál er
ő
sebb az
Forrás: http://www.doksi.hu
 
aurájukban. Jó egészségi állapot‚ kiegyensúlyozottság jellemzi
ő
ket. Kedvesek,barátságosak, szeretnek kirándulni, ezenkívül a társaságot is kedvelik, anélkül, hogybasáskodókká válnának.
 
 játszódik le, habár a korán ér
ő
gyermekeknél természetesen korábban is megtörténhet.
 
fajtában megjelentek, a népesség legnagyobb része sárgát ‚s narancssárgátviselt.
 
l lenne szó, vagy tudatalattink pontosan tudja, hogy azöld els
ő
sorban a gyógyítás színe?
 
asználni,akkor ez abbéli törekvésének a jele, hogy szeretne egészségi állapotán javítani.
 
ín ölel körül. Ekkor kétalapszíne van az aurának, mindkett
ő
dominanciára törekedve.
 
Fizikálisan éppen megfelel
ő
az összhang a szimpatikus és a paraszimpatikusidegrendszerük között. A sárga szín azokra jellemz
ő
, akik el
ő
re igyekeznek abban areményben, hogy kés
ő
bb nagyobb boldogságra számíthatnak. Ursula Ruberts szerint ahalványsárga szín megjelenése az aurában azt mutatja, hogy egy gyerek értelmifejl
ő
dése megindult, amennyiben a feje körül t
ű
nik fel ez a szín. A leghalványabbárnyalatú citromsárga el
ő
ször - mélyebb árnyalatú sugarakkal amint a gyermek elkezdgondolkozni, s elindul az értelmi fejl
ő
dése. Ez a jelenség nagyjából hétéves korbanA sárga - a tisztánlátók szerint - kapcsolatban áll a gondolkozási-, érvel
ő
- ésvitázó-képességgel is. S
ő
t. A világ divatjában a sárga t
ű
nik a kedvenc színnek amikor adolgok általában jól mennek, különösen akkor, ha annak a bizonyos országnak agazdasági fejl
ő
dése megfelel
ő
, de ez igaz a világra általában is. Ez a 'minden rendben'érzés jelentkezik a társadalmat alkotó emberek érzelmi állapotában amikor sokanvesznek fel sárga öltözéket. Ausztrália egyenletesen fejl
ő
d
ő
, békés korszakában, abányászati fellendülés idején, a hatvanas években, a miniszoknyák széles körben, s szintemindenZöld. - Ez a szín mutatható ki az orvosok‚ s a n
ő
vérek aurájában, illetvemindazokéban, akik a gyógyítás m
ű
vészetével foglalkoznak, vagy azzal kapcsolatbanállnak. A forrásm
ű
szerz
ő
 je leírja, hogy emlékszik a gyermekkorában a CalvaryKórházban eltöltött idejére, ahol az osztályok halványzöldek voltak, a leped
ő
k zöldek, snéhány apáca is zöld fátylat viselt. Van egy kórház Melbourne-ben, ahol különböz
ő
 csontbetegségeket kezelnek, s amikor a páciens az operáció közelébe kerül, akkor zöldpizsamát adnak rá, s n
ő
vérek is zöld ruhát öltenek. Mindez véletlenségb
ő
l lenne így?Mindössze egy véletlen egybeesésr
ő
A legtöbb esetben a zöld más színekkel is társul, s igen hajlamos arra, hogykülönböz
ő
árnyalatokban jelenjen meg. Más szavakkal kifejezve ez azt jelenti, hogy azöld nem mindig uralkodó szín. Ha azonban egészen sok zöld t
ű
nik fel az aurában,akkor ez úgy értelmezhet
ő
, hogy az adott személy szeretne hatással lenni másokra,szeretne a saját útján járni. Ellenáll a kívülr
ő
l ered
ő
változtatási szándéknak. Ha valakiáltalában nem szeret zöld ruhát viselni, mégis egyszerre elkezd ilyeneket hHa a zöld kezd kékbe hajlani, akkor ön olyan emberrel találkozott, aki szívélyesés megbízható. A citromszer
ű
zöld némi álnokságra való hajlamot jelez. A zöld színgyengül ebben az esetben. A zöld színhez társulhat féltékenységi érzés is. Ez akkor jelentkezik, amikor egy alapvet
ő
en sárga szín
ű
aurát zöld szKék. - Ez a szín a szellemi ihletettség színe. Edgar Cayce úgy tartja, hogy azimádkozók és az elmélked
ő
k színe. Ursula Roberts viszont úgy véli, hogy a kék -
Forrás: http://www.doksi.hu

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
jankaeniko liked this
Takács Dénes liked this
monad71 liked this
gabiorosz liked this
gabiorosz liked this
xelemorf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->