Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cevre kimyasi

cevre kimyasi

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 16,901|Likes:
Published by yusuf kemal

More info:

Published by: yusuf kemal on Apr 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2012

pdf

text

original

 
 
ÇEVRE KİMYASIÇEVRE KİMYASI
ÇEVREÇEVRE
; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşimiçinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
Çevre KimyasıÇevre Kimyası
; hava, su ve topraktaki kimyasal türlerin yok oluşlarını, etkilenmelerini, değişimlerini,; hava, su ve topraktaki kimyasal türlerin yok oluşlarını, etkilenmelerini, değişimlerini,tepkimelerini ve kaynaklarını inceleyen kimya dalıdır.tepkimelerini ve kaynaklarını inceleyen kimya dalıdır.İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Bu denge insanlığın tarihi boyunca çeşitli etkileşimlerinİnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Bu denge insanlığın tarihi boyunca çeşitli etkileşimlerinsonucunda oluşmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarındasonucunda oluşmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarındameydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevremeydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevresorunlarını oluşturmaktadır.sorunlarını oluşturmaktadır.
İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:
1-Hava, su ve toprakların her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale1-Hava, su ve toprakların her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz halegelmesi,gelmesi,2-Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,2-Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,3-Ozon tabakasının delinmesi,3-Ozon tabakasının delinmesi,4-Yerkürenin giderek ısınması,4-Yerkürenin giderek ısınması,5-Kanser ve benzeri hastalıkların artması,5-Kanser ve benzeri hastalıkların artması,6-Doğal kaynakların hızla tüketilmesi,6-Doğal kaynakların hızla tüketilmesi,Hava, su ve toprak çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik Hava, su ve toprak çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil eder.unsurlarını teşkil eder.
 
 
ÇEVRE KİRLİLİĞİÇEVRE KİRLİLİĞİ
Doğanın temel fiziksel unsurları olanDoğanın temel fiziksel unsurları olanhava, su ve toprak hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkması ve canlı öğelerinüzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkması ve canlı öğelerinhayati fonksiyonlarını, aktivitelerini, eylemlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına Çevre Kirliliği adı verilir.hayati fonksiyonlarını, aktivitelerini, eylemlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına Çevre Kirliliği adı verilir.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI
 
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI1. Fiziksel Kirlenme1. Fiziksel Kirlenme
Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının, canlı sağlığını tehdit edecek,Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının, canlı sağlığını tehdit edecek,olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Fiziksel kirlenme renk, tanecik boyutu gibiolumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Fiziksel kirlenme renk, tanecik boyutu gibifiziksel özelliklerin değişimine yol açar.fiziksel özelliklerin değişimine yol açar.Atmosfere salınan toz, duman gibi kirleticiler havada koyu renkli bir görünüm ortaya çıkarır. Fabrika atıklarınınAtmosfere salınan toz, duman gibi kirleticiler havada koyu renkli bir görünüm ortaya çıkarır. Fabrika atıklarınınakarsu ve göllere boşaltılması ve erozyon nedeniyle hem akarsular daha bulanık görünür hem de dibi yabancıakarsu ve göllere boşaltılması ve erozyon nedeniyle hem akarsular daha bulanık görünür hem de dibi yabancımaddelerle dolar. Ayrıca arazilere atılan çöpler toprakta fiziksel kirlenmeler meydana getirir.maddelerle dolar. Ayrıca arazilere atılan çöpler toprakta fiziksel kirlenmeler meydana getirir.
2. Kimyasal Kirlenme2. Kimyasal Kirlenme
Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin, canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yöndeDoğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin, canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yöndeetkileyecek şekilde bozulmasıdır.etkileyecek şekilde bozulmasıdır.Örneğin COÖrneğin CO
22
, SO, SO
22
, CO derişiminin artmasıyla havanın kimyasal özellikleri değişir. Bu türler bir takım tepkimelere de, CO derişiminin artmasıyla havanın kimyasal özellikleri değişir. Bu türler bir takım tepkimelere degirmek suretiyle canlı hayatını tehdit eder. Akarsulara atılan ağır metaller suyun kimyasal bileşimini değiştirir. Tarımgirmek suretiyle canlı hayatını tehdit eder. Akarsulara atılan ağır metaller suyun kimyasal bileşimini değiştirir. Tarımilacı olarak kullanılan maddelerin toprağın organik yapısına olumsuz etkisi olabilir.ilacı olarak kullanılan maddelerin toprağın organik yapısına olumsuz etkisi olabilir.
3. Biyolojik Kirlenme3. Biyolojik Kirlenme
Doğal çevreyi oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli zararlı mikroorganizmalarla kirlenmesi ve bu ortamlardaki canlıDoğal çevreyi oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli zararlı mikroorganizmalarla kirlenmesi ve bu ortamlardaki canlıhayatı olumsuz yönde etkilemesidir.hayatı olumsuz yönde etkilemesidir.Örneği tarım alanlarının kanalizasyon sularıyla sulanması atık sulardaki bir takım zararlı mikroorganizmaların diğer Örneği tarım alanlarının kanalizasyon sularıyla sulanması atık sulardaki bir takım zararlı mikroorganizmaların diğer canlılara geçmesine neden olur.canlılara geçmesine neden olur.
 
 
Biyosfer Karbon çevrimiFosfor çevrimiAzot çevrimiSu çevrimiOksijen çevrimiÇevredeki ısıIsıIsıIsı
 G en el  Bi   y oi  m y a s al   Ç  evi  ml   e

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ali Gülseven liked this
laz_kadir53 liked this
salikoyuncu liked this
UberSoldier liked this
xfxfxfxf liked this
'Samet Zorlu liked this
Fürkan Ak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->