Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Versmondó / XVII. évfolyam / Nyár

Versmondó / XVII. évfolyam / Nyár

Ratings: (0)|Views: 469 |Likes:
Published by Versmondó

More info:

Published by: Versmondó on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
XVII.ÉVFOLYAM
2009.NYÁR
 
Tartalom
EMLÉKEZÉS
 
EMLÉKEZÉS
AMagyarVersmondókEgyelenektagságanevébentisztelettelköszöntjükanyolcvanéves
nyádiSándort
Kányádi
Sándor
március
l5-én
a
Magyar
Köztársasági
Érdemrend
Nagykeresztjekintetéstvehetteát
Sólyom
Lászköztársasági
e l n ö k t ő l
a
magyar
irodalomközösségi
e l v ű
hagyományainak
folytatásáért,azerdélyi
kisebbségi
lét
mindennapjait
azanyanyelv
megtartó
erejével
ábrázoló
irodalmi
munkássága
elismeréseként.
S z ü l ő f a l u j á b a n
köszönttéka80évesmestert
S z ü l ő f a l u j á b a n ,
aszékelyföldiNagygalambfalvánköszöntöttékKányádiSándor
Irót,
költöt,akimájusl
ü-én
ünnepelte80.születésnapját.Afajusségekultulis
m ű s o r r a l
fejeztekitiszteletaKolozsron
é l ő
Kossuth-díjas
k ö l t ő
iránt.AziskosokKányádindor
v e r s e i b ő l
összeállított
m ű s o r t
adtak
e l ő
-olvashatóavasárnapmegtartottszületésnapi
ü n n e p s é g r ő l
aHargitaNépe
c í m ű
csíkszeredainapilaprportálján.Ahelyidalárdaénekkel,aszóra
e m e l k e d ő k
pediga
k ö l t ő
é l e t m ű v é t
i s m e r t e t ő
beszédekkel:szeretetükkelajánkoztákmegaztazembert,akimindig
h ű s é g e s
maradt
s z ü l ő f a l u j á h o z ,
ésakinek
k ö s z ö n h e t ő e n
azóceánontúlismegismertékésmegtanultákNagygalambfalva
és-
"kányádisan
szólva"-
avilágtérképrefelsemrajzoltkisfolyó,a
N a g y - K ü k ü l l ő
nevét.AközségpolgármestereátnyújtottaKányádiSándornakaztadíszoklevelet,amellyelaNagygalambfalvazségszpolgárametadományoztáka
k ö l t ő n e k ,
akia
s z ü l ő f a l u j á h o z
való
h ű s é g é t
úgyfogalmaztameg,hogy
.mikor
idáigérkezem,mindenmástájcsakóceán,ezittaföld,aföldnekem".
Gyulai
Livius;
Az
oroszlánoskapu
-
litográfia
versmondó
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->