Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
犯罪學-當代各類犯罪分析

犯罪學-當代各類犯罪分析

Ratings: (0)|Views: 1,138|Likes:
Published by Danielle Mcdonald
  全球局勢丕變,台灣外來移民人口遽增、社會變遷在世界潮流牽引下,人際交流日益複雜,當代犯罪防制問題,成為政府及全民關注的焦點。犯罪學的研究近年來逐漸受到重視,各國刑事司法人員亦將犯罪學列為必修學門,其探究犯罪成因及防制策略,可提供偵查、審判、矯正等整體刑事司法體系理論及實務上之參考。本書獨創體例,作者內政部入出國境及移民署署長謝立功、法務部檢察司調部辦事調查員徐國楨,具有厚實之法學、犯罪學學術訓練,且實務上經驗豐富,對犯罪現象的剖析詮釋,提出之犯罪防制策略,立論精闢,深入人心。本書可提供政府各級機關與民眾對犯罪防制問題的了解及訂定策略之重要參考、理論與實務兼備,可作為學校教科用書,其綱要明確,更適合公務員考試用之參考書籍。
  全球局勢丕變,台灣外來移民人口遽增、社會變遷在世界潮流牽引下,人際交流日益複雜,當代犯罪防制問題,成為政府及全民關注的焦點。犯罪學的研究近年來逐漸受到重視,各國刑事司法人員亦將犯罪學列為必修學門,其探究犯罪成因及防制策略,可提供偵查、審判、矯正等整體刑事司法體系理論及實務上之參考。本書獨創體例,作者內政部入出國境及移民署署長謝立功、法務部檢察司調部辦事調查員徐國楨,具有厚實之法學、犯罪學學術訓練,且實務上經驗豐富,對犯罪現象的剖析詮釋,提出之犯罪防制策略,立論精闢,深入人心。本書可提供政府各級機關與民眾對犯罪防制問題的了解及訂定策略之重要參考、理論與實務兼備,可作為學校教科用書,其綱要明確,更適合公務員考試用之參考書籍。

More info:

Published by: Danielle Mcdonald on Feb 11, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

 
講〈庇
覅圬人剋顧貲!佐苣人征犧罪%
余書、圸獂下空!誟下战余〄》戕倉人乗盼俥!結夭多敼皂泐徉孼害々犧罪孼害乗郻兽朎逞稦宝敞害皂惀懽!只昧朎仈麱樯皂礶朏!尵朏朎仈麱樯皂犧罪〄犧罪衁為!自叢卿孜々自叢卿圬!徖侃乗沔囨為泐徉刳庣皂曲迫々宝敞敞匓皂淵耐老涌夵!友老昧隬葝秕抈皂逴歠々綟濗皂癱屐々圸琏杕皂變勐々人隙閟皂衛窅筎囨紨益彤濈盪!丣圬刮益爫奪舍賍溘刃酋竳逘丫!下施衋甗出斸皂犧罪慉樯〄囨止!只覅人顖冔險基囨孜圬皂丈央!戕倕尵朏愌逴歠9佃盼尋皂!戕倕人顖乗忀頌扷叝吂弇吂樯皂犧罪衁為!坣焳掠叝圬戕倕朎甗义干昧眗皂焥泐眉覉:、圸獂昧空皂々盯獂昧空皂》%犧罪!袩稵為、礶朏义惥》!挍皂昧夵庇々夵掭々夵帼々夵慉衁為!舍礶朏皂變遽朎关丈定皂闑逯怭!遆厹皂衝頫鬠毃!刈棋盼吕!盢踖圸盢皂衛窅!旮巴漒變战仠自勐匓正噬々終繒匓!甚臿伅楫匓皂刃逴同擊9逯幩洶匾天鬠勍郻卍級亃!藋頜々登頜隆級々宀甽宀奿及跬圉怭皂犧罪衁為曲昧掬陿出斸!焥扈下甬关楰9倱徝丈揘皂昧!絘同權貲皂斸舌犧罪樥弇!矠泐々埽泐々玮泐々异泐!覓泐徉為焥牮义墏圸!仢人下禅搓頫嘃恧〄囨止!砒穳犧罪孼忀頌囖顭遆厹!亃觯珶圬!領渡未侃!仠曲宇览皂觔庣刃枘犧罪衁為皂敲髒脌絥闑俄!藎电畳仯丹覅犧罪顖垉皂亃觯!揘出囨懎尋筓!手昧埽攷耀俛隑毇丈倉甗呻倉髒皂宎公舍礶朏秮庇皂馓覅义勞〄倉人圬臿六攷郬兠出圉及秹氕罴仹聽义剋!仹敞斱丫夦譣寗夭孼!尋礶朏癱甗义諼多釋夭犧罪!綟帼怛耏阴油犧罪皂筓畠昧仈麱7縻誋為叼泐皂迻訲乗訵胻暩晄嚍阹犧罪!佃苠倉髒誋矠假左!蓂愇惿犧罪!冋嚲厴皂泐徉尋关叧胻毩焥佑甬!囨止!妄佐将歯人忏々啗癱人怭皂喂基囨!邂昧

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->